می 12, 2021

مدیر سایت

1 min read

کارمندیابی   شاید خطیرترین و چالشانگیزترین وظیفه مدیریت منابع انسانی، گزینش و انتصاب باشد. اگرادعا کنیم که گرانبهاترین و بنیادترین...

1 min read

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاع رسانیبررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی...