می 12, 2021

مدیر سایت

1 min read
1 min read

هرچند جنسن (۱۹۸۹) معتقد بود که بین مزایا و معایب اثر اهرم روی ورشکستگی یک رابطه بده بستان (trade-off) وجود...