فرانشیز بیمه چیه و در چه مواردی اعمال می شه؟ 

 

اصطلاح فرانشیز از ریشه ی کلمه ای لاتین Franchise به معنای معافیته و در قراردادهای بیمه به بخشی از ضرر گفته می شه که در رابطه بین بیمه گذار و شرکت بیمه گر از اون صرف نظر می شه؛ یعنی در ایران این اصطلاح به مبلغی از ضرر گفته می شه که برعهده ی بیمه گذار بوده و بیمه گر نسبت بهش تعهدی نداره. مثلا اگه در یک بیمه نامه (قرارداد بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر) مبلغ تعیین شده واسه فرانشیز یک میلیون ریال باشه و ضرر وارده به بیمه گذار پنج میلیون ریال باشه، بیمه گر با دلیل به فرانشیز بیمه تنها چار میلیون ریال به بیمه گذار پرداخت می کنن و از اون یک میلیون صرف نظر می کنه؛ در همین مثال اگه مبلغ ضرر برابر با مبلغ تعیین شده واسه فرانشیز یعنی یک میلیون ریال باشه، بیمه گر هیچ مبلغی به عنوان ضرر به بیمه گذار پرداخت نمی کنه. میزان ضرر تعیین شده در فرانشیز در هرحال به عهده ی بیمه گذاره و بیمه گر در قبال اون مسئولیتی نداره.

هدف از تعیین فرانشیز

فرانشیز در ایران به این صورت اعمال می شه که اگه در بیمه نامه قید شده باشه، تنها در صورتی مبلغ کامل ضرر قابل پرداخت هستش که میزان ضرر بیشتر از درصد معینی از ارزش ِبیمه شده (موضوع بیمه) باشه.

افراد هنگامی به سراغ بیمه می رن و خود رو نیازمند بهش می بینن که دریابند جبران ضرر محتمل در آینده بخش بزرگی از دارایی اونا رو درگیر می کنه یا به طور کل تحمل ضرر از عهده ی اونا خارجه اما در مورد خسارات جزئی و کم ترسی ندارن؛ از طرف دیگر با وجود فرانشیز جدا از اینکه اینکه بخش خیلی از تعهدات بیمه گران کاهش پیدا میکنه و از مراجعات تکراری بیمه گذاران به شرکتای بیمه جلوگیری می کنه، و توجه بیمه گران به مراقبت و حفاظت از موضوع بیمه رو جلب می کنه؛ همین طور همراه با افزایش انگیزه بیمه گران، موجبات تخفیف در حق بیمه رو هم جفت و جور می کنه. پس هدف از تعیین فرانشیز بیمه نامها، حذف ضررای جزیی، حفظ علاقه مندی بیمه گذار به مراقبت از موضوع بیمه و هم جلوگیری از طرح دعاوی واسه خسارات جزییه.

شکلای مختلف فرانشیز بیمه

۱. در بیشتر موارد فرانشیز رقم مشخص و ثابتیه که از مبلغ کل ضرر کسر می شه.

۲. بعضی وقتا فرانشیز درصدی از مبلغ بیمه که با بالاتر رفتن مبلغ بیمه، مبلغ فرانشیز هم زیاد می شه.

۳. بعضی وقتا هم درصد ثابتی از خسارته و بسته به میزان ضرر، بیمه گذار و بیمه گر در تحمل ضرر با همدیگه سهیم می شن.

کاربرد فرانشیز

فرانشیز در شکلای مختلف بیمه نامهای اموال، افراد و مسئولیت اعمال می شه.

بیمه اموال

فرانشیز در بیشتر بیمه های مهندسی و بدنه ی اتومبیل هست و طبق مورد با توجه به نوع ضرر، میزان اون متغیره. اما در بیمه های آتیش سوزی که میزان زیادی ضرر وارد می شه، از اعمال فرانشیز پرهیز می شه مگه اونکه در مورد پوششای بیمه ای خطرات اضافی در بیمه های آتیش سوزی ارائه و اعمال شه.

بیمه افراد

درمورد بیمه افراد سه دسته عادی بیمه هست: بیمه درمون، بیمه حوادث و مشکل عضو و آخرش بیمه عمر.

در شکلای مختلف بیمه افراد، تنها در بیمه های درمونِ اشخاصه که اعمال فرانشیز به شکل عرف درآمده و در مورد هزینه های دارو و حق الزحمه ی دکتر ارائه می شه.

در مورد بیمه حادثه و مشکل عضو با اینکه اعمال فرانشیز منعی نداره اما عادی و عادی نیس؛ کلا میشه گفت که خیلی کم اتفاق میفتد تا در این نوع بیمه فرانشیز قید شه.

فرانشیز در مورد بیمه عمر هیچ گونه توجیهی نداره و ابدا اعمال نمی شه؛ در بیمه عمر، هدفِ بیمه گذار ایجاد سرمایه ای با مبلغ معینه تا در زمان کهولت و بازنشستگی بتونه از اون مستقیما استفاده کنه یا واسه بازماندگانش مبلغی رو جفت و جور کنه، واسه همین در مورد بیمه عمر خسارتی وجود نداره تا مبلغی از اون کسر شه. بیمه عمر یه جور رابطه مالی و به خاطر ایجاد پس اندازه.

بیمه مسئولیت

فرانشیز تنها واسه بیمه های مسئولیتِ اختیاری قابل اعماله و بیمه گذار باتوجه به وضع مالی خود سهمی از پرداخت ضرر رو مستقیما بر عهده میگیره؛ اما در بیمه های مسئولیت اجباری، این ممکن نیس.

تهیه شده در:chetor.com


۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *