منابع مقاله درباره میثاق بین المللی حقوق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متعهد می کند که تبعیض نژادی را محکوم نموده و بدون تاخیر از طریق مقتضی، سیاست محو انواع تبعیض نژادی و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا گذارند، از هیچ نوع قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد یا گروه ها، حمایت نکنند، اقدامات موثر در تجدید نظر در سیاست های دولتی، ملی و محلی و نیز اصلاح یا نسخ قوانین مربوط به تبعیض نژادی، به عمل آورند.دولت های عضو متعهدند؛ نه تنها خود به تبعیض نژادی دست نزنند؛ بلکه باید آن را ممنوع کنند و با اقدامات مناسب و از جمله وضع قوانین، مانع تبعیض نژادی از سوی هر فرد یا گروهی شوند طبق ماده 3 ، دولت های عضو متعهد می شوند که به خصوص جدایی نژادی و آپارتاید را محکوم نمایند و هر نوع اقدام را که از چنین طبیعتی برخوردار باشد، ممنوع کرده و آن را در قلمرو حکومت خود محو نمایند. ماده 24 ،دولت های عضو را متعهد می سازد هرگونه تبلیغات یا سازمان های مبتنی بر تفکر و تئوری برتری یک نژاد یا گروهی از انسان های متعلق به یک رنگ یا قومی خاص را محکوم نموده و اقدامات فوری و مثبت برای از بین بردن این تئوری ها و اعمال را انجام دهند و بدین منظور، باید هرگونه تبعیض نژادی یا تبلیغ برای آن را طبق قانون، جرم قابل مجازات اعلام نمایند و سازمان ها و تبلیغات سازمان یافته مربوط به تبعیض نژادی را غیر قانونی اعلام کنند و بر اساس ماده 16 این کنوانسیون دولت های عضو متعهد می شوند از افراد تحت قلمرو حکومتی خود که با تبعیض مواجه شده اند و آزادی های اساسی و حقوق بشر آن ها نقض شده است حمایت کنند. که این حمایت از طریق دادگاه های صلاحیت دار صورت می گیرد و هم چنین به علت خساراتی که به علت تبعیض به این افراد وارد شده است می توانند حق غرامت مناسبی را از دادگاه صالح درخواست نمایند؛بنابراین تکلیف دولت های عضو کنوانسیون با تعهد به محکوم کردن تبعیض نژادی در قلمرو حکومتی خود و جلوگیری از عوامل به وجود آورنده آن مشخص شده است.
برای نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون، طبق ماده 8 ، کمیته ای به نام کمیته رفع تبعیض نژادی مرکب از کارشناسان عالی رتبه و برخوردار از صلاحیت بالای اخلاقی تشکیل می شود. این افراد از بین کسانی که به وسیله دولت های عضو پیشنهاد می گردند، با رای مخفی آنها برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و با صلاحیت شخصی خود کار می کنند. وظیفه مهم کمیته رفع تبعیض نژادی، رسیدگی به گزارش های تقدیمی از سوی دولت های عضو است رسیدگی به اعلام شکایت دول عضو علیه یکدیگر (ماده 11) و رسیدگی به شکایات اشخاص از وظایف دیگر کمیته محسوب می شوند.
گزارش دولت های عضو باید حتی الامکان متضمن هر یک از محور های سه گانه در ماده 7 باشد. این محورها عبارتند از: الف-آموزش ب-فرهنگ ج-اطلاع رسانی. بنابراین دولت های عضو باید اقداماتی را که در قالب تحقق سه محور فوق ترتیب داده اند به شرح ذیل در گزارش های خویش منعکس نمایند:
-اقداماتی که در راستای رفع تعصبات منتهی به تبعیض نژادی صورت پذیرفته است.
-اقداماتی که در راستای ایجاد تفاهم، رواداری و مودت میان گروه های نژادی, قومی و ملی ترتیب داده اند.
4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965)
در پایان‌ دهه‌ ۸۰ و اوایل‌ دهه‌ ۹۰ مساله‌ حقوق‌ اقلیت‌ها به‌ یکی‌ از مهمترین‌ دغدغه‌های‌ جهانی‌ بدل‌ شده‌ بود‌. در این‌ سالها در واقع‌ شاهد ستیزه‌های‌ درونی‌ بسیار خشونت‌آمیزی‌ بوده‌ایم‌ که‌ گسترش‌ آنها با درد و رنج‌های‌ انسانی‌ بسیاری‌، آوارگی‌ انبوه‌ انسان‌ها و اختلال‌ وخیم‌ در حیات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ همراه‌ بوده‌ است‌، به‌ این‌ درگیری‌ها و ستیزه‌های‌ درونی‌ به‌ ظاهر حل‌ناپذیری‌ که‌ آفریقا، آسیا و امریکای‌ لاتین‌ را به‌ آشوب‌ کشانیده‌ است‌، درگیری‌های‌ جدیدی‌ افزوده‌ شده‌ که‌ زاده‌ فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌ سابق‌ و تجزیه‌ یوگسلاوی‌ سابق‌ هستند. در مورد یوگسلاوی‌ حتی‌ شاهد گسترش‌ اقدام‌ نفرت‌انگیز و جنایتکارانه‌ در پاکسازی‌ قومی‌، بوده‌ایم‌.” از جمله اهداف و وظائف دولتها، به ویژه دولتهای چندقومیتی، رعایت و حفظ حقوق اقلیتها و کوشش در رفع ظلم و تبعیض و ایجاد امکانات مساوی با دیگران برای آنان است.
در سطح بین المللی، نظام حاکم بر حقوق اقلیتهای نژادی، مجموع اسناد حقوق بشری است که در آن اقلیتهای نژادی مورد حمایت قرار گرفته اند. مهمترین این سندها، (در رابطه با موضوع تبعیض نژادی)، همانا کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی است.
کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در 21 دسامبر 1965 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 25 ماده می باشد که در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول تعریف تبعیض نژادی و تعهدات دول عضو بیان شده است و قسمت دوم در ارتباط با نهاد نظارتی کنوانسیون یعنی کمیته حذف تبعیض نژادی و چگونگی پیگیری اجرای مقررات کنوانسیون توسط کمیته آن می باشد و بدین ترتیب، مقررات کنوانسیون از ضمانت اجرای کافی برخوردار می گردند.
این کنوانسیون در واقع در زمینه حمایت از یکی از 3 گروه اقلیتی شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر (اقلیت نژادی، اقلیت زبانی و مذهبی) یعنی اقلیت نژادی می باشد. شاید امروز کشور و نظام حکومتی ای وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده ، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. چرا که در بیشتر کشورها، اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک میباشد و گروههای کوچکتر و یا اقلیت ها نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند. بدون حقوق (مجموعه قواعد بین المللی) که حاکم بر وضعیت و حقوق (جمع حق) این عده باشد، اکثریت حاکم، ممکن است دست به اقداماتی بزند که حمایت موثر از این عده، بر اساس برابری همه افراد از حقوق، میسر نباشد. بنابراین وجود چنین کنوانسیونی بسیار سودمند و راهگشا میتواند تلقی گردد.
مسئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است.
ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای نژادی، قومی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند.
در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد:
1- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند.
2- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.
3- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند.
بنابراین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد:
«گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.»
درحال حاضر، با وجود آنکه بر اساس جهانی سازی، فرهنگ ها و جوامع به یکدیگر نزدیک میشوند، در همان حال، شاهد افزایش خشونت های نژادی و قومی و توجه به هویت های نژادی و قومی می باشیم.
توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد توجه واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:
یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود.
قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.
جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود.
پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعایت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند.
در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است.
همین عنوان عام و کلی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو میثاق). در همین راستا، به کنوانسیون حقوق کودک نیز می توان اشاره کرد که در آن هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است.
برخی از اسناد بین المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:
کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال 1965 مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید (1948)، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار 1958)،اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.می) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال 1992 مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقلیتهای نژادی، مذهبی، و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.
همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، امروزه حقوق اقلیتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادیهای اساسی نسبت به آنها و دیگری از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها، بحثها و مناقشاتی هم که در مورد تعریف اقلیت و صدق عنوان اقلیت بر گروههائی از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همین شق دوم یعنی شناختن حفظ هویت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعیض و برخورداری از حقوق و آزیدیهای اساسی از لحاظ اسناد بین المللی نسبت به همه افراد بحثی وجود ندارد.

برای نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می نماید، خالی از فایده نیست.
ماده 26: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *