مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

بی مبادلاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی
اما در خصوص جاسوسی رایانه ای با اهداف تجاری و اقتصادی شاید بتوان مواد 64 و 75 قانون تجارت الکترونیک موصب 1382 را به عنوان عنصر قانونی قلمداد کرد.
قانون تجارت الکترونیک با الگو گرفتن از تعریف شورای اروپا بدون آنکه نامی از جاسوسی رایانه ای با هدف تجاری ببرد در خصوص جرم مزبور تحت عنوان حمایت از اسرار تجاری درماده 64 آورده است:
«به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».
ماده 75 قانون فوق الذکر بیان داشته:
«متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت، و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال و نیم و جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

گفتار دوم: عنصر مادی

جرائم رایانه ای دارای عنصر مادی خاص خود هستند، مصادیقی که در جرائم کلاسیک به هیچ عنوان سابقه نداشته است کلیه مراحل عملیات رایانه ای، قابلیت آن را دارند که مورد فعالیت مجرمانه قرار بگیرند: عملیات ورودی، پردازش ورودی و خروجی.
عنصر مادی می تواند ورود، محو، جا به جایی، متوقف سازی، استراق سمع از کار انداختن……. داده ها و برنامه ها و سخت افزارهای رایانه ای باشد .
اما تکوین رکن مادی جاسوسی رایانه ای متوقف بر وجود چند عنصر است.
1- رفتار 2- موضوع 3- مرتکب
در ادامه ابتدا به عناصر موجود در رکن مادی جرم جاسوسی رایانه ای علیه امنیت می پردازیم آنگاه رکن مادی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی را بررسی می کنیم.

بند اول: شرایط تکوین رکن مادی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت
در جرم جاسوسی رایانه ای پیش از هر چیز، دانستن چیستی و فرآیند تحقق آن مهم است. پس برای دست یافتن به این چیستی عناصر زیر را بررسی می کنیم.

الف) رفتار
اگر به جاسوسی سنتی توجه کنیم در می یابیم که این جرم در سه مرحله محقق می شود: گام اول ورود به محل هایی است که اطلاعات طبقه بندی شده و سری در آن نگه داری می شود. قدم بعدی دسترسی به این اطلاعات و مرحله نهایی در دسترس قرار دادن اطلاعات یا افشای آنها برای افراد فاقد صلاحیت ما این سه مرحله تحقق جرم را در مواد 501، 503، 505 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم.
در قانون جرائم رایانه ای نیز مراحل ذکر شده در خصوص جاسوسی رایانه ای علیه امنیت قابل مشاهده است: مرحله اول دسترسی به سامانه های رایانه ای و مخابراتی که داده های سری در آنها نگهداری می شود (ماده 4) مرحله دوم دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا شنود آنها (ماده 3 بند الف) و درمرحله بعدی در دسترس قرار دادن برای کسانی که صلاحیت آگاهی از این اطلاعات را ندارند که می تواند شامل دولتها یا سازمانهای بیگانه باشد. (ماده 3 بند ب)
با توجه به آنچه قانونگذار در مواد فوق از قانون جرائم رایانه ای گفته متوجه می شویم جاسوسی رایانه ای از یک رفتار خاص تشکیل نمی شود بلکه شامل مجموعه ای از رفتارهای خاص است که این رفتار ها در کنار هم این جرم را محقق می کنند.
با نگاهی موشکافانه به مواد فوق می توان گفت جاسوسی رایانه ای علیه امنیت بر پایه 5 رفتار جداگانه شکل می گیرد که هر یک جرمی جداگانه تلقی می شوند و انجام آنها تعدد مادی از نوع مشابه خواهد بود.
در زیر این رفتارها را بیان می کنیم:

1) نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی حاوی داده های سری:
این فعل در ماده 4 آمده است که تکرار ماده یک قانون جرائم رایانه ای می باشد. با این حال دسترسی در اینجا با قصد خاص دسترسی به داده های سری و نسبت به سامانه هایی انجام می گیرد که داده های سری در آن نگهداری می شوند. البته شایان ذکر است هر چند در قانون جرائم رایانه ای مصوب 88 از مفهوم تدابیر رایانه ای که نقض آن شکل دهنده عنصر مادی جرم است تعریفی نیامده، اما در لایحه تقدیمی دولت این اصطلاح تحت عنوان «تدابیرهای حفاظتی» اینگونه تعریف شده بود:
«به کارگیری روش های نرم افزاری یا سخت افزاری یا ترکیبی از آن دو متناسب با نوع و اهمیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، به منظور جلوگیری از دسترسی به آنها بدون مجوز مرجع قضائی».
برای مثال روشهای سخت افزاری، می توان به قرار دادن رایانه و سایر سخت افزارها در داخل اتاق مناسب و نصب حفاظ مطمئن در ورودی آن و یا قراردادن فیبرهای نوری و
کابل های شبکه های رایانه ای در داخل لوله های فلزی محافظ برای جلوگیری از گرفتن انشعاب توسط مجرمین، اشاره کرد.
اما روش های نرم افزاری شامل طیف وسیعی از تدابیر و روش هایی است که از دسترسی و تغییرات غیر مجاز در داده های رایانه ای جلوگیری می کند مانند تعیین نام کاربر وگذر واژه، نصب فایروال.

بنابراین اگر کسی به قصد دسترسی به داده های سری در صدد نقض روشهای گفته شده بر آید مجرم محسوب می شود مانند ورود غیر مجاز به اطاق محل نگهداری رایانه ها که داده های سری در آن نگهداری می شود و یا حدس زدن گذر واژه دیگران.
2) دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا شنود آنها
تمامی این افعال در معنای دریافت اطلاعات است که در بند الف ماده 3 آمده است. اما باید به این نکته توجه کرد که آوردن دسترسی، شنود داده های سری در این بند سبب تفاوت بین این افعال با شنود و دسترسی غیر مجاز داده های غیر سری مذکور در مواد 1 و 2 می شود در نتیجه هر جا سخن از دسترسی و شنود غیر مجاز داده های سری باشد جرم انجام شده ذیل عنوان جاسوسی رایانه ای قرار می گیرد.
برای روشن کردن رفتارهای مشخص شده در این بند توجه به این مطلب لازم است، که «جاسوسی» در معنای وسیع کلمه دو دسته اقدامات را شامل می شود: دسته اول، اقدامات مقدماتی که عبارت است از تفحص و تحصیل اطلاعات مخفی و دسته دوم، عملیات اجرایی که عبارت است از ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مزبور به کسانی که باید از آن بهره برداری کنند. دسته اول ممکن است متضمن و قصد جاسوسی یا خیانت نباشد مثلاً متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی با میل به دانستن یا اینکه بر حسب غفلت و بی احتیاطی اقدام به تحصیل و تفحص اطلاعات کرده، اما دسته دوم همیشه کاشف از وجود اراده خاص بر آگاه کردن عوامل غیر مجاز صلاحیت دار است.
از نحوه تنظیم بند الف و وجود نشانه هایی از جمله عدم مقید کردن اعمال غیر مجاز ذکر شده به رساندن این اطلاعات به افراد غیر صلاحیت دار (در بند الف) به این نتیجه می رسیم که اعمال ذکر شده در زمره اقدامات مقدماتی که قبلاً به آن اشاره شد قرار می گیرد. (یعنی قراین و اماراتی دال بر جاسوسی وجود نداشته باشد) اما آنچه دسترسی، تحصیل یا شنود محتوای سری را صبغه جرم می بخشد، ارتکاب آنها به صورت غیر مجاز است.
دسترسی از نظر لغوی عبارت است از قدرت، توانایی، قدرت دست یافتن به چیزی با توجه به این معنی فردی که دسترسی غیر مجاز به داده های سری پیدا می کند، خود راساً این کار را می کند بدون آنکه از کسی یاری بگیرد، برای مثال با توسل به روش هایی مثل هک کردن،
داده های سری مزبور را جمع آوری می کند که تفاوت آن با تحصیل در این است که مجرمی که داده های سری را تحصیل می کند خود، ابتدا به ساکن امکان دسترسی مستقیم به این داده ها را ندارد بلکه برای مثال با ایجاد رابطه با کسی که این داده ها را در اختیار دارد ؛ این داده ها را برای خود فراهم می سازد. توجه به معنای لغوی تحصیل، استدلال فوق را تقویت می کند در فرهنگ فارسی یکی از معنای تحصیل عبارت است از به دست آوردن یا کسب کردن. بنابر این طبیعی است که هر گاه هدف ما تحصیل دانش باشد، آن را از طریق معلم و استاد کسب می کنیم و هر گاه هدف تحصیل داده های سری باشد، آن را از طریق یک فرد مسئول در اداره یا مرکزی کسب می کنیم.
شنود نیز به معنای دزدیده گوش دادن، به مکالمات دیگران است. خلاصه آنکه جرم ذکر شده در بند الف جرمی مقید است. از این جهت برای تحقق آن، عملیات اجرایی مجرم جهت دسترسی، تحصیل شنود داده های سری باید منجر به حصول این داده ها گردد. درغیر اینصورت (عدم حصول) عمل مرتکب مشمول ماده 4 خواهد بود .

3) در دسترس قرار دادن داده های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت
در اینجا می توان در دسترس قرار دادن را به دو فعل آگاه کردن و در اختیار قرار دادن تعبیر کرد. نکته قابل توجه در خصوص بند ب ماده 3 این است که آیا کسی که داده های سری را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می دهد خود صلاحیت دسترسی به این اسناد را دارد یا ندارد؟
در این خصوص می توان دو تفسیر داشت، تفسیر اول این است که این بند فقط شامل ماموران دولت می شود که صلاحیت دسترسی به این داده ها را به مقتضای شغل خود دارا هستند، و تفسیر دوم این است که حتی اگر شخص اطلاع دهنده فاقد صلاحیت دسترسی به این داده ها باشد. باز هم با در دسترس قرار دادن این داه ها برای اشخاص فاقد صلاحیت سبب تحقق جرم شده است. درخلاصه می توانیم بگوئیم با توجه به اطلاق ماده و به کار رفتن واژه هر کس در ابتدای ماده تفسیر دوم ارجحیت دارد.

4) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها
در قوانین جزایی تعریف خاصی از افشاء به عمل نیامده اما مطابق ماده 19 آئین نامه حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده نیروهای مسلح مصوب 1375 ستاد کل نیروهای مسلح، افشاء عبارت است از: عرضه کردن مفاد اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده بطور شفاهی، کتبی، و یا هر طریقی که حفاظت و امنیت از آن سلب شود.
به نظر می رسد تفاوت افشاء با در درسترس قرار دادن این است که زمانی عمل فرد افشاء تلقی می شود که فرد راساً داده های سری را در اختیار افراد مذکور بگذارد لیکن ماهیت «در دسترس قرار دادن» انفعالی است. به این ترتیب زمانی عمل مرتکب در دسترس قرار دادن تلقی می شود که وی به نحوی از انحا موجبات دسترسی افراد مذکور را به داده های سری فراهم کند. بدون آنکه داده ها بطورمستقیم از طرف خود وی به آنها ارائه شود مانند آنکه مرتکبی «گذر واژه» رایانه خود را عمداً در اختیار عوامل بیگانه قرار داده و آنها با ورود پنهانی به اطاق محل قرار گرفتن رایانه و وارد کردن گذر واژه مزبور وارد یارانه شده و داده های سری را برداشت کنند.
اما افشاء در لغت به معنای آشکار کردن و افشاء کردن به معنای آشکار کردن و پراکنده کردن است .
با توجه به معنی فوق شاید بتوان بنا به نظر برخی افشاء را به معنای بیان آشکارا و گسترده محتوای داده های سری دانست. لذا این رفتار نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت معنا ندارد و به همین دلیل این رفتار نسبت به دولت ها یا گروههای بیگانه پیش بینی شده است.
به عبارت دیگر، در دسترس قرار دادن چهره فردی یا دست کم گروهی دارد و مرتکب، داده ها را در اختیار فرد یا کسان ویژه ای قرار می دهد. ولی افشاء، چهره همگانی داشته و مرتکب محتوای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *