دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اسناد بین المللی

ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های مختلف به منظور خرید ظاهری کالاها جهت فروش مجدد یا از طریق شرکت های برون مرزی که در نظام های حقوقی مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتی که به افراد اجازه داده شود به صورت اینترنتی افتتاح حساب کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی آنان، این مرحله می تواند ساده تر انجام گیرد.
کاملاً واضح است که ریسک این سازوکارهادر روش سنتیبسیاربالا است. اما در پولشویی به روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.
بررسی مقایسه ای مراحل پولشویی سنتی و مدرن این نتایج را به دنبال دارد:
عدم نیاز به طی مراحل سه گانه جهت تطهیر اموال نامشروع، 2) عدم نیاز به ارتکاب جرائم دیگری نظیر جعل ، قتل، تهدید و یا حتی تطمیع کارمندان مؤسسات مالی و بانک ها، 3) رسیدن به بیشترین منفعت در کمترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه، 4) تهدید رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه ای و امکان سوءاستفاده از سوی پولشو، 5) امکان اختفای هویت و عدم احراز هویت مشتری که موجب موفقیت پولشویان می گردد؛زیرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های الکترونیکی ممکن است کاربر غیر از فردی باشد که حساب را باز کرده، 6) امکان بالقوه شکستن مرزهای ملی و دشواری تعیین مکان جرم پولشویی و مرتکب آن و تأثیر این امر صلاحیت کیفری کشورها.

پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاو….تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است؛ به این معنا که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، ارتکاب پولشویی را بسیار ساده کرده و ریسک آن را در مقایسه با پولشویی سنتی کاهش داده است.
عملیاتی که امروزه به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌که به نظر برخی از محققان: «هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد که پول‌شویی اولبار چه زمانی شروع شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چندین هزار سال اتفاق می‌افتاده است وپولشویی به هر حال، جرم پول شویی امروزه در سطح بین المللی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی جرم انگاری شده است که در قسمت‌های بعدبه بعضی از این اسناد اشاره خواهد شد.
در حقوق ایران نیز علاوه بر وجود اصل 49 قانون اساسی که دولت را موظف به ضبط و مصاد‌ره و استرداد ثروت‌های نامشروع ‌کرده است وجرم‌‌انگاری و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی کشور به‌جای می‌گذارد، تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی‌ماند.
مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی به دو بخش تقسیم می‌شود:الف- مستندات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای؛ب- مستندات داخلی
در دهه ‌های اخیر در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پول‌شویی شده است ومستندات جرم‌انگاری پول‌شویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می‌شود.
1.مستندات فقهی موجود در این‌باره، آیاتی از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام ‌علی(ع) با اموال نامشروع است.
2. منظور از مستندات حقوقی در مورد پول‌شویی، بررسی متن «قانونی» و به عبارت دیگر،«عنصر قانونی» پول‌شویی نیست؛ زیرا صرف نظر از فقدان چنین متنی در حقوق ایران، در صورتی که چنین قانونی وجود داشت، دیگر نیازی به جست و جوی «مستند حقوقی » برای آن نبود. بنابراین مقصود از این عبارت، یافتن زمینه و بسترهایی است که بتواند در جهت جرم‌انگاری پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد.
درایران نیزقبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .
در تاریخ 27/6/1381 هیئت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود . لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد ،به طوری که این لایحه در دو دوره مجلس در دستور کار قرار داشت .اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/12/1386نیز آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور به تصویب هیات دولت رسید.
1.بیان مسئله
1.چه تمهیداتی در جهت مبارزه با پولشویی در حقوق ایران وبین الملل اندیشیده شده است ؟
2.قوانین وضع شده به چه میزان اثر بخش می باشد ؟
2.سوالات وفرضیه های پژوهش
1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.
2. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند.
3.پیشینه تحقیق
تجلی(1390)کتابی تحت عنوان مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم در بانکها تالیف کرده است .
هدف از تالیف ،ارایه آموزشهای لازم به مدیران و کارکنان بانکهاو اشخاص مشمول قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی می باشد.
تذهیبی (1389)کتابی تحت عنوان پولشویی وروشهای مبارزه با آن مورد تالیف قرار داده است.
هدف از تالیف،جمع آوری ضوابط ورویدادهای مربوط به پولشویی وارایه آن وراهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرم آمده است .
شهریاری (1386)کتابی تحت عنوان پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران تالیف نموده است.
هدف از تالیف،به بررسی ابعاد جرم مذکور وراههای مبارزه با آن وضررورت مبارزه با جرم پولشویی پرداخته است.
جزایری در سال(1383 )مقاله ای تحت عنوان ارکان مهم مبارزه با پولشویی انجام داده است .
هدف این مقاله پرداختن به دو مورد از ارکان مهم پولشویی که عبارتند از :شناسایی مشتریان و واحد اطلاعات مالی است .
میرمحمدصادقیدرسال(1382)مقالهای تحت عنوان پولشویی وارتباط آن باجرایم دیگرنجام داده است.
هدف از این مقاله میزان پولشویی درسطح جهان وشیوه های انجام آن مورد بررسی قرار گرفته است .
یار احمدی در سال(1388)پایان نامه ای تحت عنوان تطبیق قوانین مبارزه باپولشویی در ایران وفرانسه پرداخته است .
هدف از این پایان نامه شناسایی قوانین مبارزه با پولشویی و روشهای مقابله با آن در حقوق ایران وفرانسه است.
دراین پایان نامه هدف تعاریف پولشویی در حقوق ایران وبین الملل بوده وضرورت مقابله با این جرم واقدامات صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد.که در موارد بالا به مشاهده نمی گردد.
4.سازمان‌دهی
این تحقیق شامل دو بخش بوده که هر بخش شامل دو فصل می باشد .
در بخش اول پیرامون تعاریف ،تاریخچه وانواع روشهای پولشویی پرداخته است .
در بخش دوم ضرورت جرم انگاری واقدامات صورت گرفته در ایران و عرصه بین الملل مورد بررسی قرارگرفته است
5.اهداف تحقیق
1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .
2.شناساییقوانین پولشوییرا درسطح بینالملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی میباشد.
6.نوع وروش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است استفاده از روش تحلیلی نیز بر مبنای آمارها ونظرات پژوهشگران واسناد بین المللی ومنطقه ای ومقررات داخلی صورت گرفته است .گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وتحریر مطالب با استفاده از کتب و مقالات فارسی ،عربی ،متون ترجمه شده از زبانهای خارجی توسط محققین می باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول
کلیـات

فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه
در ابتدای این فصل که متشکل از دو گفتار می باشد در گفتار اول به معانی پول کثیف و پولشویی در ایران و عرصه بین الملل به دو جنبه لغوی واصطلاحی پرداخته و در گفتار دوم به تاریخچه وزمینه های پولشویی خواهد پرداخت.
گفتار اول- مفاهیم اساسی
بند اول- تعریف پول کثیف
در ابتدابه تعریف پول کثیف در ایران (لغوی و اصطلاحی )خواهیم پرداخت با توجه به اینکه اصطلاح جدیدی در ایران وحتی عرصه بین الملل می باشد .
الف- درحقوق ایران
1. معنای لغوی
پول کثیف متشکل از دو کلمه ی پول و کثیف می باشد که در این قسمت به تعریف لغوی این دو خواهیم پرداخت ،پول: آن چه که معیار ارزش مادی است و به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می گیرد .کثیف: به معنای آلوده-ناپاک میباشد که می توان برای هر مورد نیز مواردی را بیان نمود که در بهتر فهمیدن مطلب موثر می باشد ناپاک غیرخالص ، مغشوش وآلوده را در همان منبع مالیده به چیزی ، آغشته معنا نمود که با توجه به اینکه پول کثیف در فرهنگ لغت یافت نمی گردد میتوان از لحاظ لغوی این گونه معنا نمود هر نوع وسیله مبادله ای که با تماس و یا عملیاتی ناپاک و مغشوش شده باشد حال در این بین محسوس بوده ویا اینکه غیر محسوس باشد.
2. معنای اصطلاحی
هرکشور براساس ضوابط داخلی و قوانین جاری خود تعریفی از درآمدهای قانونی و غیر قانونی دارد. بنابراین اطلاق درآمد ثروت یا منابع غیرقانونی براساس قوانین هر کشور ممکن است مصادیق متفاوت داشته باشد. بعض مصادیق درامد غیر قانونی که میتوان به آن اشاره نمود عبارتند از :
1-قاچاق مواد مخدر وداروهای آرام بخش
2-قاچاق انسان واعضای بدن انسان
3-دزدی، ربا خواری، رشوه وفساد
4-فرار از مالیات
5-تروریسم
با توجه به موارد مذکور پولی که از درآمد انها حاصل گردد همان اغشته شدن را به خود گرفته و موجب الودگی ان می گردد که ان را پول کثیف می نامند .در ایران با توجه به قوانین حاکم می توان منابع پول کثیف را در مصادیق بالا یافت نمود که مهمترین ان مفاسد اقتصادی ازجمله اختلاس و قاچاق کالا ومواد مخدر اشاره نمود که در قانون نیز برای انها مجازات در نظر گرفته شده است وعلاوه بران درآمدهایی که منجر به پول کثیف می گردد به دلیل فعالیت غیر قانونی مجرم شناخته می شوند پس بنابراین منشا درامد غی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *