بایگانی نویسنده: admin2

مقاله رایگان درباره جهانی شدن، فناوری اطلاعات، سهم بازار، مصرف کنندگان

«تبلیغات» بوده است. علت این امر را نیز می توان سهولت کاربرد، قیمت کم، دسترسی به تعداد بسیار زیاد از مشتریان بالقوه و مواردی مشابه دانست. از نقطه نظر پست های سنتی، بازار ارتباطات تنها شامل محصولاتی خواهد بود که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ایالات متحده، کامپیوترها، تلفن همراه

ارائه دهنده این خدمات هستند) از دریافت خدمات ارتباطی پستی گفته شد، شواهد و قرائن حاکی از برتری پست نسبت به دیگر مجاری تأمین کننده این خدمات است. به این ترتیب دلیل عدم استقبال لازم از پست را می توان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره رضایت مشتری، رضایت مشتریان، بهبود مستمر، خدمات پستی

(فرهنگ وبستر). همچنین فرآیند را می توان مطابق مستندات ISO 9000 تحت عنوان مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با هم یا مؤثر بر هم که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند، تعریف کرد. پس هر فرآیند … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره خدمات پستی، حمل و نقل، فعالیت های اقتصادی، ناصرالدین شاه

(سرویس چک های پستی) و نیز پرداخت حقوق مستمری بگیران، شاغلین و معذورین، ثبت نام متقاضیان حج عمره، ثبت نام متقاضیان تلفن و اخذ ودیعه و اقساط آن و پس اندازهای پستی این امکان را به وجود می آورند که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره حمل و نقل، کتابخانه ها، برنامه ریزی، خانواده ها

تقریباً در تمامی موارد، با فعالیت هایی که جهت نوسازی انجام می گرفت، در تصادم بودند؛ یا نهادهای لازم وجود نداشتند و یا در صورت وجود، مبتلا به امراض جدی بودند و عملکرد آن ها همراه با آسیب رساندن و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره رسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، ناسیونالیسم، اروپای غربی

ارتباط جمعی، ابزارهایی پرقدرت قلمداد می‌شدند که می‌توانستند در افکار مردم دخل و تصرف کنند و رفتارهای آنان را در مدتی کوتاه تغییر دهند. این باور و تعصب و جانبداری که صنعتی نهادینه به نظر می‌ر‌سید توسط محققانی افشا شد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، زیبایی شناسی، تکنولوژی، اندازه گیری

درونی افراد (آرامش روان) و میان افراد (آرامش دنیا) است. اگر نزاع درون فرد از میان نرفته باشد، او هدف هایی دارد که پیشرفت به جانب آن ها ناممکن است. این موضوع دست کم برای برخی کسان که با دیگران … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره ساختارگرایی، سرمایه گذاری، کیفیت زندگی، تفکر انتقادی

رسیدن جوامع به موضوع اصلی اش توجیه می کند. موضوع اصلی وی همان جوامع پساسنتی۲۴ هستند که در آن ها، هر یک از مشخصه های یک جامعه سنتی بگونه ای متحول شده اند که رشد منظم آن ها فراهم آمده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره رشد اقتصادی، تجارت آزاد، اقتصاد سیاسی، اقتصاد کلاسیک

لغوی اگر چه واژه نوسازی و توسعه گاهی مترادف یکدیگر قرار می گیرند، ولی از نظر مفهومی اندیشمندان بین آن ها تفاوت قایل می شوند. نظریه پردازان نوسازی میان جوامع سنتی، انتقالی و نوسازی شده تمایز قایل می شوند. نظریه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره کشورهای پیشرفته، برنامه ریزی، علوم اجتماعی، تکنولوژی

ارتباطات و علوم اجتماعی بررسی هایی صورت گرفته و برای تبیین چارچوب نظری پژوهش، مفاهیم کلی برخی از این نظریات در این بخش بررسی می شود. این نظریات و رویکرد و دلیل انتخاب آن ها در یک نگاه کلی عبارت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: