اعتیاد به مواد مخدر

آشکار می شود این است که در اسلام تنها رضایت ولی دختر منظور شده اما در زرتشت رضایت دختر مادر و پدرش لحاظ می شود.۳-۱۱ انجمن پیوند زناشویی(گواه گیری) در آیین زرتشتدر دین زرتشت مراسم عقد و... ادامه

مدیریت منابع انسانی

نظریه‌ها و روش‌های نوین است و در یک کلام می‌توان گفت که بهره‌وری یک اعتقاد راسخ در امر پیشرفت انسانها است (افروز، ۱۳۸۰)از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر بهره‌وری، تصمیم‌گیری مدیران... ادامه