دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد قرارداد باطل خواهد بود مگر اینکه تمام یا قسمتی از کالا به خریدار تحویل داده شده باشد و در تصرف خریدار... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد بارنامه دریایی

صغار، توصیف غیر واقع، «سوء استفاده از اعتماد، سوء استفاده از قدرت، اشتباهات یک جانبه». – مداخله به منظور حفظ اجرای قواعد برای توزیع مجدد نمونه ها عبارتند از شروط باطل در حقوق... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد آزادی قراردادها

سوی خریدار با رضایت فروشنده بلافاصله مالکیت کالا به خریدار منتقل می شود، و این رضایت ممکن است صریح یا ضمنی باشد ممکن است قبل یا بعد از عمل تخصیص کالا داده شود. در خصوص وضعیت قابل... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تفسیر قرارداد

شود1- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می شوند.2- شرط خلاف مقتضای ذات عقد.حال پس از آنکه به تقسیم بندی شروط باطل پرداختیم، حال باید به این نکته بپردازیم که مبنای بطلان کدام یک از شروط... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد موجبات

موازین باید به کتب فقهی یا فتاوی معتبر رجوع نمود و نیازی به عرف نمی باشد فلذا، باید قائل به تفصیل شد. آنچه ملاک برای ملاک تشخیص یا مبنای تعیین عنصر غرر است، قانون است و در صورت اجمال... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مردد

کتاب خویش آورده است: همانطور که جهالت در خود عوضین موجب غرری شدن معامله و بطلان آن است، همین طور جهل به صفات عوضین (مثلاًگندم خوب است یا متوسط یا بد؟ ) هم موجب غرر است. مع هذا شرط ضمنی... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد فاسد،

س برای مشروعیت لازم است غرر از ناحیه عوضین با تعیین منفعت و اجرت برطرف می گردد.بنابراین انچه در این باب به آن اشاره شده است بیانگر این مطلب است که فقهااصولاً غرر را به لفظ اطلاق آن... ادامه