دسامبر 4, 2020

شبکه عصبی

1 min read

استقرار طرح نظارت و نگهداری آماده‌سازی گزارش نهایی مرور پروژه پس از آشنا شدن با نحوه‌ی اجرای پروژه‌های داده‌کاوی و...

1 min read

رو به جلو بازگشتی نوع یادگیری یادگیری با ناظر یادگیری بدون ناظر ترکیبی تابع فعال‌سازی باینری پیوسته ساختار شبکه‌های عصبی...