ژانویه 25, 2021

سنجش کیفیت

1 min read

استقرار طرح نظارت و نگهداری آماده‌سازی گزارش نهایی مرور پروژه پس از آشنا شدن با نحوه‌ی اجرای پروژه‌های داده‌کاوی و...