آوریل 17, 2021

سلامت روان

1 min read

امرایی(۱۳۸۹) پژوهشی با هدف بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی...

1 min read

۱-۶- تعریف مفهومی متغیرهاتعریف مفهومی هوش هیجانی:مجموعه شایستگی‌ها، مهارت‌ها و تسهیل‌کنندگان هیجانی و اجتماعی به هم وابسته‌ای است که تعیین...