می 12, 2021

دلالی

1 min read

۱-۶- تعریف مفهومی متغیرهاتعریف مفهومی هوش هیجانی:مجموعه شایستگی‌ها، مهارت‌ها و تسهیل‌کنندگان هیجانی و اجتماعی به هم وابسته‌ای است که تعیین...