دسامبر 4, 2020

حل مسئله

1 min read

نمونه‌گیری به صورت تصادفی: زمانی از این روش استفاده می‌شود که مجموعه داده ناشناخته باشد و درکی از مجموعه داده...

1 min read

۱-۶- تعریف مفهومی متغیرهاتعریف مفهومی هوش هیجانی:مجموعه شایستگی‌ها، مهارت‌ها و تسهیل‌کنندگان هیجانی و اجتماعی به هم وابسته‌ای است که تعیین...