دسامبر 4, 2020

بازاریابی

1 min read

کاربرد داده‌کاوی در CRMداده‌های مربوط به مشتریان و تکنولوژی اطلاعات، زیر ساخت‌هایی هستند که هر استراتژی موفق CRM بر پایه...

1 min read

استقرار طرح نظارت و نگهداری آماده‌سازی گزارش نهایی مرور پروژه پس از آشنا شدن با نحوه‌ی اجرای پروژه‌های داده‌کاوی و...