ژانویه 21, 2021

اعتبارسنجی

1 min read

استقرار طرح نظارت و نگهداری آماده‌سازی گزارش نهایی مرور پروژه پس از آشنا شدن با نحوه‌ی اجرای پروژه‌های داده‌کاوی و...