آوریل 17, 2021

آموزش مهارت

1 min read

امرایی(۱۳۸۹) پژوهشی با هدف بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی...