آوریل 17, 2021

مقالات و پایان نامه های سری نهم

1 min read

کاربرد داده‌کاوی در CRMداده‌های مربوط به مشتریان و تکنولوژی اطلاعات، زیر ساخت‌هایی هستند که هر استراتژی موفق CRM بر پایه...

1 min read

در کتاب هان و کرامبر روش‌های خوشه‌بندی به پنج دسته تقسیم شده است: روش‌های بخش‌بندی، روش‌های سلسله‌مراتبی، روش‌های مبتنی بر...

1 min read

استقرار طرح نظارت و نگهداری آماده‌سازی گزارش نهایی مرور پروژه پس از آشنا شدن با نحوه‌ی اجرای پروژه‌های داده‌کاوی و...

1 min read

رو به جلو بازگشتی نوع یادگیری یادگیری با ناظر یادگیری بدون ناظر ترکیبی تابع فعال‌سازی باینری پیوسته ساختار شبکه‌های عصبی...

1 min read

اگرچه عبارت داده‌کاوی اغلب به عنوان کشف دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی فرآیند کشف دانش مفهومی گسترده‌تر دارد که...

1 min read

نمونه‌گیری به صورت تصادفی: زمانی از این روش استفاده می‌شود که مجموعه داده ناشناخته باشد و درکی از مجموعه داده...