منبع تحقیق درباره تامین مالی، ارزش دفتری، سرمایه در گردش

(نرخ مالیات– 1 ) EBIT = NOPAT افزایش در ذخایر معادل سرمایه که در جهت حذف اثر ثبت‌های غیر نقدی حسابداری محاسبه می‌شوندNOPAT را به معیار بسیار واقعی برای اندازه گیری بازده نقدی ایجاد شده... ادامه

منبع تحقیق درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، تامین مالی

باشد. ‌ 7- سطح مالیات: معمولا شرکت در مورد مبلغ و زمان پرداخت مالیات چندان اختیاری ندارد برنامه ریزی مناسب شرکت در زمینه پرداخت این مالیات می‌تواند تا حدی مشکلات مالی آن‌ها را... ادامه

منبع تحقیق درباره سرمایه در گردش، ارزیابی عملکرد، تبدیل وجه نقد

سطوح مختلف واحدهای تجاری در حالتی که به طور سنتی به فاکتورهای مدیریتی عمومی(کلی) مثل تولید، بازاریابی و عملیات نسبت داده شده، مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک پیامد تأثیری بر رشد و... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی

نخواهند بود.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایه‌گذار از فعالیت شرکت است و متاثر از عملکرد یک سال شرکت نمی‌باشد بلکه متاثر از عملکرد سال‌های آتی شرکت است. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی

1-6- فرضیه‌های تحقیق 111-7- تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق 111-7-1- متغیر وابسته 111-7-2- متغیر های مستقل 121-8- روش تحقیق 13 1-9- قلمرو تحقیق 141-9-1- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 141-9-2- جامعه و نمونه... ادامه

پایان نامه با موضوع شناخت درمانی، بیماران مبتلا، گروه کنترل

ارزیابی قرار دادند و نتایج حاکی از تأثیر مشاوره گروهی شناختی در کاهش نشانههای اضطراب و افسردگی این گروه بود.طاهری و جمشیدیفر(1386) در پژوهشی که جهت بررسی گروهدرمانی شناختی در کاهش... ادامه

پایان نامه با موضوع شناخت درمانی، نگرشهای ناکارآمد، سوگیری

احساسات خود درباره وقایع باید نحوه تفکر را نسبت به آنها عوض کرد. نمیتوان ادعا کرد که مشکلات هیجانی یک فرد، صرفاً خیالی است. بلکه تأثیر وقایع نامطلوب(مثلاً از دست دادن شغل) میتواند به... ادامه

پایان نامه با موضوع افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، اختلالات روانی

ا افزایش سن وظایف مهم آنها خاتمه یافته و به انتخاب خود به وظایف جدیدی میپردازند(فروغ عامری، گواری، نظری، رشیدینژاد و افشارزاده، 1380).9- نظریه تحولی از میان نظریههای روانشناختی،... ادامه

پایان نامه با موضوع فیزیولوژی، سازمان ملل، آمریکای لاتین

تعریف عملیاتی متغیرها -افسردگی: نمرهای که فرد سالمند از پرسشنامه افسردگی سالمندان به دست میآورد و در این پژوهش نمره 8 به عنوان نقطه برش در نظر گرفته شده است. -اضطراب: نمرهای که فرد... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره مقررات ملی، سیستم دوگانه، مدیریت بحران

دوگانه با مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی معرفی میکند. آییننامه (حداقل بارهای طراحی ساختمان و دیگر سازهها /انجمن مهندسان سازه آمریکا) میباشد، با کمک جدول 1-2-12 این آییننامه مقادیر... ادامه