فایل پایان نامه حقوق اجرای احکام مدنی

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  عبارت دیگر: این گونه موارد از قبیل «تلف منافع» است نه «اتلاف» و از بین بردن، که مربوط به ضامن باشد. و به نقل دیگر: ضمان... ادامه

فایل پایان نامه حقوق پرداخت دیه از بیت المال

گذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری به نظر می رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2285/7 و 5/5/1382 و در پاسخ به سؤال پیشین (گنجینه آرای فقهی, کد 233) چنین اعلام نظر نموده است: «1 و 2 پاسخ... ادامه

فایل پایان نامه حقوق حوادث رانندگی

ثلاثی مجرد از ریشه (بطل) در لغت ابن فارس بطل را مرادف با ذهب می‌داند البته با قید قلت مکث و لبث یعنی بدون انتظار ابن منظوم در معنی بطل قید ضیاع و خسران را اضافه نموده و فیومی قید فساد و... ادامه

فایل پایان نامه حقوق ترجیح بلامرجح

ندارید. همچنین خداوند در آیۀ شریفۀ 286 از سورۀ مبارکۀ بقره که به آیه «دین» نیز معروف است، از ضرر نهی نموده و می‌فرماید: «ولایضار کاتب ولا شهید» که اگر «لا یضار» مجهول باشد، یعنی نباید... ادامه

فایل پایان نامه حقوق شکستگی استخوان

بادیه تمام خسارات را باید داد چنانچه در مساله سمحاق اجر طبیب هم ذکرشده درکافی ودرصورت کسر تمام دیه لازم است ودر بیشتر .بیشتر از دیه.– آیت الله سید محمدسجادی: درکلیه موارد دیات... ادامه

فایل پایان نامه حقوق هزینه های درمان

ا حکم آن روشن است.قتل و جرح عمدی: در بعضی از موارد قتل و جرح که حکم آن قصاص است و تبدیل آن به دیه احتیاج به تراضی طرفین دارد، در تراضی بر مبلغ می توانند مخارج پزشکی، از کار افتادگی، طول... ادامه

فایل پایان نامه حقوق خسارات مازاد بر دیه

برای امری که فاقد عنصر معنوی جرم است مغایر با عدالت است. بنابراین، دیه جنایت خطایی را نمی توانیم مجازات تلقی کنیم . بلکه آن را باید نوعی جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه و بستگان او... ادامه