بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه ها -پربازدیدترین مطالب

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ها -پربازدیدترین مطالب بسته هستند

پایان نامه درباره تحلیل داده و بهترین روش

شکل 4-3 جزئیات مرتبهی اول D1، دوم D2 ، سوم D3 و تقریب A3 از پروفایل نماینده مربوط به دمای ℃ 500 شکل 4-4 جزئیات مرتبهی اول D1، دوم D2 ، سوم D3 و تقریب A3 از پروفایل نماینده مربوط … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تحلیل داده و بهترین روش بسته هستند

پایان نامه درباره تصویر استفاده و پردازش تصویر

نتایج و بحث مقدمهتصاویری که توسط میکروسکوپهای گمانه روبشی (SPM) از یک سطح (مثلاً، سطح یک لایه نازک) گرفته می شوند، اغلب دارای یک نمایه غیراقلیدوسی، که معرف یک ساختار بسیار راندوم است، هستند. در چند دهه اخیر پیشرفتهای مهمی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تصویر استفاده و پردازش تصویر بسته هستند

پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک

بنابراین مقدار میانگین تابع صفر خواهد بود و این به معنی آن است که تابه موجک بایستی تابعی نوسانی باشد.ب) نظم یا قاعدهاین شرط ایجاب میکند که موجک مادر بصورت موضعی نرم و متمرکز (هم در زمان و هم در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک بسته هستند

پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک

شکل 3-4 نحوه عمل در تبدیل موجک در شکل بالا آن موجی که بیشترین مقیاس را دارد یعنی مشابهترین موج به سیگنال اصلی که حاوی بیشترین اطلاعات سیگنال است ، کمترین فرکانس را دارد و به عکس. همانطور که در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک بسته هستند

پایان نامه درباره دیدگاه تاریخی و تبدیل فوریه

سریهای اطلاعاتی ناایستا به سریهایی اطلاق میشود که فرکانسهای موجود در آنها در نقاط مختلف فضای آرگومان رخ میدهند. در صورتی که هدف از آنالیز یک سری اطلاعاتی تنها آشکارسازی فرکانسهای موجود در آن باشد، روش بکار گرفته شده در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره دیدگاه تاریخی و تبدیل فوریه بسته هستند

پایان نامه درباره بکارگیری روش و تبدیل فوریه

2-6-2 روش پراکنشی (کندوپاش) در این روش یک نمونه از ماده پوششی و زیر لایه در محفظه خلاء قرار میگیرد. محفظه تا فشار 5 تا 10 تور و کمتر تخلیه شده و سپس یک گاز خنثی، معمولاً آرگون، به داخل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره بکارگیری روش و تبدیل فوریه بسته هستند

پایان نامه درباره فناوری نانو و مجسمه سازی

مصریان، نخستین مردمانی بودند که ورقههای نازک طلا را در مجسمه سازی، ساختن تاج های پادشاهی، صندوق، تابوت و کتابهای خطی به کار میبردند. ضخامت ورقههای نازک طلا که در آثار باستانی بدست آمده حدود 3/0 میکرون میباشد. در گذشتههای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره فناوری نانو و مجسمه سازی بسته هستند

پایان نامه درباره انعطاف پذیری و صنایع دستی

محدودیتها1- کیفیت تصویر سطوح تخت، نظیر نمونههایی که پولیش و حکاکی متالوگرافی شدهاند، معمولاً در بزرگنمایی کمتر از 300 تا 400 ، برابر به خوبی میکروسکوپ نوری نیست.2- قدرت تفکیک حکاکی بسیار بهتر از میکروسکوپ نوری است، ولی پایین تر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره انعطاف پذیری و صنایع دستی بسته هستند

پایان نامه درباره تصویرسازی و شیمیایی

شکل 1-9 تصویر یک نوع میکروسکوپ نیروی اتمی1-8-4 میکروسکوپ روبشی جریان تونلیامروزه رایجترین میکروسکوپ قابل استفاده میکروسکوپ روبشی جریان تونلی میباشد که در آن از یک پروب تیز و ولتاژ بایاس بین سوزن و سطح نمونه استفاده میشود هنگامی که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تصویرسازی و شیمیایی بسته هستند