عوامل موفقیت زنان در زندگی چیه؟ 

 

موفقیت زنان رو بیشتر به شانس نسبت میدن، اما درواقع سخت کوشی و همت زنانه که اونا رو سرآمد حرفه ی خود می کنه: چه هنرمند یا کارآفرین باشن و چه دانشمند یا استاد دانشگاه. حد وسط، هیچ وقت واسه زنای موفق معنی نداره. اونا همیشه در سعی هستن و میدونن موفقیت واقعی تنها با عبور از محدود کردنای نادرست زمانی، فرهنگی و مشکلات بازدارنده تحقق پیدا می کنه. پنج عامل جهانی هست که زنان جوون رو، فارغ از ریشه و فرهنگ و مرزوبوم، واسه رسیدن به موفقیت تقویت می کنه. با ما باشین تا در این نوشته با عوامل موفقیت زنان در زندگی آشنا شید.

 

این عوامل، که به تشکیل نسل بعدی زنان راهبر کمک می کنه، از تجربه های زنان موفقِ نسلای قبلی گرفته شدن. موفق ترین زنان جهان از هر فرصتی که واسه شون پیش اومده، خوب استفاده کردن و بعضی وقتا هم، خودشون واسه خودشون فرصت ایجاد کردن. ترسا و تردیدهای این زنان، به جای اینکه جلوی پای شون سنگ بندازه، پله ای واسه بالارفتن اونا شده.

بعضی ویژگیای افراد موفق مثل انگیزه، کنجکاوی ذاتی، شجاعت، مدیریت خود، لذت بردن از به رقابت کشیده شدن، اراده[ی قوی]، پایداری، اشتیاق و انعطاف پذیری، شاید ذاتی باشن، اما بدون شک این ویژگیا رو هم باید پرورش داد و تقویت کرد.

۱. مهارتای اساسی

مهارتای اساسی و ویژه ای وجود دارن که هرکی باید اون طرف آموزش استاندارد، به اونا دسترسی پیدا کنه. ما باید مطمئن شیم که زنان جوون به این مهارت ها دسترسی دارن، مهارتایی که به اونا کمک می کنه به طرف رسیدن به موفقیت اول زمان حرفه ای خود حرکت کنن. این مهارت ها عبارت ان از: سخن وری، نوشتن، گفتگو و ارتباطات شبکه ای مؤثر. خیلیا ممکنه بعضی از این مهارت ها رو به شکل ذاتی داشته باشن. وگرنه، واسه تمرین این مهارت ها باید از دوره های آموزشی مختلف بهره برد. ضمنا، بعضی کارفرمایان به دلیل ی پیشرفت فرصتای شغلی، امکان دسترسی به بعضی دوره های آموزشی در این بخشا رو واسه زنان جفت و جور می کنن، اما این فرصتا بیشتر در وسطای دوره شغلی زنان ارائه می شه. این در حالیه که اگه از اول جفت و جور شن، تأثیرگذارتر هستن. با این حال حتی اگه این فرصتا از راه کارفرما هم جفت و جور نشد، خود زنان باید به دنبال این باشن که به روشی این مهارت ها رو فرابگیرند.

۲. کسب تجربه در فضای بین الملل

سفرکردن، آدم رو با بقیه فرهنگا و طرز تفکرها آشنا می کنه. این واسه پیشرفت در هر حرفه ای، حتی حرفها و صنایع محلی، ضروریه. اهمیت این موضوع از این جهته که جهان روزبه روز به طرف جهانی ترشدن و وابستگی دوطرفه و روزافزون ملتا به همدیگه پیش میره. کارایی که در دو جایِ دور از هم اتفاق می افتن، الان به طور پرهیز ناپذیری، مستقیم یا غیرمستقیم، بر همه اثر می ذارن. تجارب بین المللی، تفکر آدم رو به رقابت می کشه و این موضوع شک نداشته باشین بسیار مهمه. مهارتایی که افراد از زندگی و کارکردن در محیطای ناآشنا فرامی گیرند و تجربه هایی که از مشاهده ی نحوه ی برخورد فرهنگای دیگر با مسائل کسب می کنن، به خودی خود مهمن. این مهارت ها و تجربه ها افراد رو مجبور می کنن خارج از چهارچوبای عادی فکر کنن و اونا رو واسه پیداکردن و به کارگرفتن راه حلایی که بیرون از منطقه امن شونه، به رقابت میکشن.

۳. آموزش

آموزش نقش مهمی در پیشرفت هر حرفه اجرا می کنه. بااین حال باید مشخص شه کدوم اقدامات، در مراحل مختلف پیشرفت حرفه ای نقش مهم تری دارن. هر فرد، در مراحل مختلف زندگی حرفه ای خود، به شکلای مختلف مختلف آموزش نیاز داره. نیاز به آموزش، در مراحل مختلف، از سالای دانشجویی گرفته تا وسطای دوره شغلی و بالاترین مدارج حرفه ای متفاوته.

سالای دانشجویی

در طول سالای تحصیل، بودن در جلسات، دنباله روی و صحبت با دانشجوهای سال بالایی و فارغ التحصیلان رشته ها ی تحصیلی مختلف، به زنان جوون انگیزه می ده که به دنبال بهترینا باشن. این کار به اونا کمک می کنه ببینن موفقیت در هر بخش ای به چه شکله و رسیدن به دستاوردها چه حسی داره. دیدن نتیجه سخت کوشی و گوش دادن به داستانای شغلی، می تونه واسه زنان جوون الهام بخش باشه. اونا هرچه با افراد بیشتری درمورد زمینه های بیشتری صحبت کنن، چشم انداز وسیع تری از فرصتای در دسترس، جلوِ چشمای شون ظاهر می شه. اینطوری، قوه ی تخیل شون درمورد مقصدهای احتمالیِ این مسیرها تقویت می شه. نشستن پای صحبت فارغ التحصیلانی که از تجربه هاشو میگن، می تونه راه رسیدن به موفقیت رو هموارتر کنه.

شغلای ساده

دوره ساده ی زندگی حرفه ای هر فرد درواقع زمان کشف، یادگیری بیشتر و شناخت موقعیتای شغلی، اولویتا و علایقه. زنان جوون در طول این دوره باید در بین افرادی قرار بگیرن که در حرفه ی دلخواه فعالیت می کنن تا از پیشنهادا و ایده های اونا استفاده کنن و ایده های خودشون رو در راه شغلی شون اجرا کنن. هرکسی می تونه زنان جوون رو در راه موفقیت شغلی حمایت کنه: از سخن وران الهام بخش گرفته تا افرادی حرفه ای که اونا رو تشویق می کنن، و همکاران و مدیران.

نیمه ی راه

داشتن شبکه های ارتباطی گسترده واسه ملاقات با افراد در بخشای کاری و حرفه ای و آشناشدن با افراد هم فکر و هم مهارت، واسه پیشرفت در این مرحله بسیار مفیده. داشتن زنجیره ارتباطات قوی، هم در پیشرفت فردی و هم در پیشرفت حرفه ای نقش داره، چراکه افرادی که شخص رو خوب می شناسن، می تونن به طور مستقیم و حتما درباره شکلای مختلف موقعیتا، گزینه ها و جهتای مشخصِ رسیدن به اهداف، بهش کمک کنن. پس، ارتباطات، ابزاری بسیار مؤثر واسه ایجاد مسیرهای روشن در پیشرفت حرفه ایه.

موفقیت شغلی

سالایی که زنان در اوج زمینه حرفه ای خود هستن، زمان تحکیم، اثبات و تحقق بخشیدن [به تواناییای خود] است. این وقتیه که زنان می تونن فرصتای خود رو گسترش دهند یا در موردای موردعلاقه شون عمق بیشتری بسازن، مثلا رسیدن به مقام مدیریت در حرفه ی کسب وکار، یا مقامای ارشد و مؤثر در سیاست گذاریا در حرفه ی سیاست. در این دوره، آموزش همدیگه و کمک به هم و حمایت از هم از راه روابط و شبکه های همکاری، بسیار مؤثر و رضایت بخش هستش. داشتن گروهی از دوستان نزدیک و همکاران قابل اعتماد که واسه موفقیت همدیگه روشن، سخاوتمندانه و ریشه ای عمل میکنن، می تونه اهدافی رو قابل رسیدن کنه که رسیدن به اونا درحال حاضر غیرممکن به نظر می رسه.

۴. الگوبرداری

الگوبرداری یکی از روشای بسیار موثر واسه الهام بخشی به زنان در دنبال کردن ایده های بزرگه. هرکسی ممکنه الگوی زنان باشه: از دور و بریا نزدیک خود اون گرفته تا دیگر افراد جامعه، حتی کسائی که فقط اسم شون رو در اخبار شنیده ان.

در این مورد دو نوع الگو هست: اول، زنان یا مردانی که با ویژگیایی ازقبیل مهربانی، پایداری، شجاعت، دلاوری، درستی و بقیه ویژگیای تشویق برانگیزِ دیگر در زندگی و کار خود، به ما کمک می کنن تبدیل به کسی شیم که می خواهیم؛ دوم، کسائی که به ما کمک می کنن رسیدن به موقعیتا و نقشایی رو تصور کنیم که ممکنه قبلا حتی درموردشان فکر هم نکرده باشیم، موقعیتا و نقشایی مثل بزرگان دولتی، رؤسای شرکتای چندملیتی، رهبران جنبشای سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی و… . دیدن موفقیت این زنان در این موقعیتا و نقشا در هر نقطه از جهان، الهام بخش زنانِ جوون می شه تا انتظارات شون رو درمورد احتمال و امکان هرچیزی بالا ببرن.

بسیار مهمه که کارایی که زنان راهبر در سراسر جهان انجام میدن، به شکل علنی و عمومی پذیرفته و تجلیل شه. نقش لازم زنان در پیشرفت جوامع و اقتصاد باید به رسمیت شناخته شه. با برجسته کردن این موضوع، کشورها، جوامع و شرکتای دیگر هم متوجه می شن که حضور زنان در موقعیتا و نقشای به اصطلاح مردانه، نه تنها غیرمعمول نیس، بلکه باید تبدیل به مسئله ای عادی شه. باعث می شه تموم سختیایی که زنان در راه رسیدن به موقعیت فعلی خود و هموارکردن راه واسه آیندگان کشیده ان هم دیده شه.

۵. شروع زودهنگام

آموزش باید تا جای ممکن از سنای ساده دختران شروع شه تا مطمئن شیم اونا میدونن که می تونن به اوج برسن. میشه آموزش رو با تشویق و الهام بخشی در اول تحصیل شروع کرد. آموزش پسران و مردهای جوون هم واسه درک این پیام، از راه مثال زدن از زنان موفق، به همون اندازه مهمه. اگه از همین الان شروع به تغییر ساختار فکری دختران و پسران کنیم، حتی در جوامع و فرهنگای بسته هم امکان تغییر در نسلای آینده هست.

ایجاد محیطی واسه موفقیت زنان بسیار حیاتیه: سیاستایی عمومی که زنان رو تشویق به موفقیت می کنن، محیطایی کاری که به زنانِ موفق پاداش میدن، نظامایی آموزشی که زنان رو تا بالاترین استانداردها آموزش میدن و…؛ اینا فقط بعضی از مواردی هستن که به خاطر ایجاد محیطی واسه آماده سازی و تشویق زنان در رسیدن به راهبری نیازه.

از ویژگیای همه زنان و البته مردها موفق جهان اینه که هیچوقت تسلیم نمی شن، همیشه انگیزه دارن و همیشه به دنبال تجربه های جدیدند. همه ما باید در رساندن اونا به موفقیت کمک کنیم، چراکه کشورها، جوامع و آینده ما به موفقیت اونا هم بستگی داره.

منبع : huffingtonpost

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *