پایان نامه مدیریت در مورد : مدیریت استراتژیک

عنوان پایان نامه : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش
تاریخ دفاع: / /
رشته:
گرایش:
امضاء
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
مرتبه دانشگاهی
سمت
نام و نام خانوادگی
ردیف
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی

 
 
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده
هدف از این پژوهش تدوین برنامه استراتژیک تجاری گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش می باشد. روش تحقیق توصیفی بوده و اطلاعات و داده های مربوطه با بهره گرفتن از ابزارهای مشاهده، بررسی اسنادی و منابع کتابخانه ای و پرسشنامه گرد آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان،مدیران و سهامداران شرکت تجاری گردشگری بهده در سال 1391می باشد.
نتایج حاصله به سؤالات زیر پاسخ می دهد:
1- ماموریت و چشم انداز شرکت با توجه به چشم انداز کشور در افق 1404 نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور چیست؟
2- فرصت ها و تهدید های خارجی شرکت تجاری گردشگری بهده چیست؟
3- نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در شرکت تجاری گردشگری بهده چیست؟
4- اهداف کلی و عینی در بخش های بازاریابی، عمرانی و مالی اداری شرکت تجاری گردشگری بهده چیست و چگونه باید تدوین شود؟
5- استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری گردشگری بهده چیست و چگونه باید تدوین شود؟
6- برنامه های کار در بخش های مختلف بازاریابی ، عمرانی و مالی اداری در شرکت تجاری گردشگری بهده در سالهای 1386تا1391چگونه بوده است؟
7- برنامه های کار در بخش های مختلف بازاریابی، عمرانی و مالی اداری در شرکت تجاری گردشگری بهده چگونه باید تدوین شود؟
داده های بدست آمده نهایتا در چارچوب نظام برنامه ریزی استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته اند و با بهره گرفتن از جدول تحلیل SWOT نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتهای بخش های مختلف شرکت تجاری گردشگری بهده اعم از بخش بازاریابی، عمرانی و اداری و مالی مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژیهای هر بخش تدوین شده است.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جدول تحلیل SWOT، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصتها
فصل اول

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلیات تحقیق
1- مقدمه
با وجود سرعت پیشرفت تکنولوژی و سرعت تغییرات در دنیای امروزی سازمانها نیز ناگزیرند برای بقا و اعتلای خود با این تغییرات سازگار شوند. برای روشن شدن این موضوع کافی است که نگاهی به کشورهای توسعه یافته داشته باشیم براستی در تمام این کشورها تنها سازمان هایی به موفقیت دست یافته اند که دارای برنامه منظم باشند تا بتوانند خود را با تغییرات سریع محیط بیرونی وفق دهند.
بنابراین اگر شرکتی خواهان موفقیت در این کارزار و رقابت باشد لازم است ضمن ارزیابی از فعالیتهای انجام شده و پیشرفتهای حاصل شده، معضلات و مشکلات فرا روی خود را شناخته و راه حلهای مناسب برای آن ارائه نماید؛ ضمن اینکه شرایط جدید مطمئنا راه حلهای جدیدی اقتضا می کند که مطابق با نیازهای جدید باشد.
در این میان این نکته حائز اهمیت است که امروزه مشکلات فرا روی تمامی شرکتها و موسسات ناشی از عوامل درون سازمانی و بعضی محصول عوامل بیرونی است. البته علاوه بر بررسی مشکلات لازم است فعالیتهای شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا برآیند همه ی این مطالعات بتواند برای مدیران شرکت فرصتی فراهم سازد تا در ادامه ی این روند و برای مواجه با مشکلات احتمالی برنامه ریزی کرده و شاهد درخشندگی و بالندگی این شرکت در دهه های آینده باشیم.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جدول تحلیل SWOT، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصتها
2- بیان مساله
فعالیت شرکتها و سازمانها، امروزه در محیطی به مراتب پیچیده‌‌تر از گذشته انجام می‌‌شود و سازمانهاییکه نتوانند زودتر و سریع‌تر از رقبا از خود عکس‌العمل نشان دهند و در مقابل تغییرات متعدد و تأثیر گذار محیطی از جمله قوانین و مقررات، تجارت خارجی و … از خود واکنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، امیدی به بقا نخواهند داشت. علاوه بر عوامل مهم و تأثیرگذار محیط خارجی سازمانها، مجموعه مزیتها و نقاط ضعف آنها نیز نقشی تعیین کننده در دوام و بقای فعالیت آنها دارد.
در همین راستا سازمانها باید سیاست منظم و یکپارچه‌‌ای را در جهت برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک مجموعه خود به نحوی اثربخش بعمل آورده و در قالب برنامه‌‌های بنیادین دست به ایجاد هماهنگی‌‌ها و رعایت اولویتها بزنند. در چنین شرایطی طرح برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک با توجه به ابعاد وسیع و گسترده آن پاسخی به چگونگی برنامه‌‌ریزی مؤثر در بلند مدت می باشد.(دیوید،1382) برخلاف روش های معمول که تنها به عوامل داخلی می‌‌پردازند، این نوع برنامه‌‌ریزی نگاه به بیرون و عوامل محیطی نیز دارد. لذا می‌‌توان گفت محصول برنامه‌‌ریزی استراتژیک، برنامه‌‌ای راهگشا و آینده‏نگر و تحول‌ آفرین است که سازمان را در بستر شکار فرصت قرار داده و موجبات برتری و تعالی این سازمان را فراهم ‌سازد. ( حمیدی زاده، 1382) محصول نهایی این فرایند مجموعه رسالت و مأموریت سازمان ، اهداف کیفی و کمی آن برای یک دوره پنج ساله و بالاخره استراتژیها، برنامه های عملیاتی و اقدامات اصلی اجرایی برای نیل به اهداف تعیین شده می باشد . شرکت تجاری-گردشگری بهده به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی در منطقه جنوبی کشور با نگرش جدید به برنامه های گذشته بایستی زمینه بهره وری خود را بیش از پیش بوجود آورد. شرایط جدید امروزی که در محیط داخلی و خارجی بوجود آمده ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک را به منظور مقابله با شرایط جدید ایجاب می کند. در این راستا شرکت تجاری-گردشگری بهده در نظر دارد ضمن شناسایی و برطرف ساختن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای خود و با بهره‌‌گیری از ظرفیتها و مزیتهای بالقوه و بالفعل موجود، به بهره‌‌برداری هر چه بیشتر از فرصتهای محیطی در افق برنامه توسعه پرداخته و اهداف خویش را در راستای تحقق رسالت یا فلسفه وجودیش جهت‌‌دهی ‌‌نماید.
مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل مفهومی ارائه شده توسط پروفسور دیوید می باشد. دیوید (1990) مدلی با فرآیندی سه مرحله ای برای مدیریت استراتژیک پیشنهاد کرده است که عبارتند از
گام اول: تدوین استراتژی
گام دوم: اجرای استراتژی
گام سوم: ارزیابی استراتژی
در گام اول سازمان بایستی ابتدا اهداف، مآموریتها و رسالت و استراتژی جاری خود را با توجه به نقاط قوت و ضعف درون سازمانی و عوامل مؤثر محیطی شامل فرصتها و تهدیدها مورد بررسی قرار دهد. در گام دوم در مرحله ی اجرا منابع انسانی و مادی لازم تخصیص داده می شود. طبیعی است که بدون منابع لازم استراتژی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در گام سوم استراتژی بکار گرفته شده با بهره گرفتن از یک نظام اطلاعاتی فعال و نیز در مقایسه با اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و اشکالات و ابهامات احتمالی رفع می شود (دهکردی، 1384).فرآیند مدیریت استراتژیک در نمودار زیر خلاصه شده است.
نمودار:فرآیند مدیریت استراتژیک
3- اهداف تحقیق
هدف کلی
تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
اهداف ویژه
– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
– بررسی. شناخت و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با توجه به چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور
– بررسی و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده
– بررسی و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده
– بررسی و تدوین
اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده
– بررسی و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده
– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
بر مبنای اهداف فوق پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:
1- ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با توجه به چشم انداز کشور در افق 1404 نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور و دانشگاه آزاد اسلامی چیست؟
2- فرصت ها و تهدید های خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده چیست؟
3- نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده چیست؟
4- اهداف کلی و عینی در بخش های مالی اداری ،خدمات و بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده چیست و چگونه باید تدوین شود؟
5- استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده چیست و چگونه باید تدوین شود؟
6- برنامه های کار در بخش های مختلف مالی اداری ،خدمات و بازاریابی در شرکت تجاری-گردشگری بهده چگونه بوده است؟
7- برنامه های کار در بخش های مالی اداری ،خدمات و بازاریابی در شرکت تجاری-گردشگری بهده چگونه باید تدوین شود؟
4: اهمیت و ضرورت تحقیق
تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب می شود مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی می باشد. توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، اهمیت توجه به برنامه ریزی استراتژیک را ضروری می سازد. شرکت تجاری-گردشگری بهده با توجه به تغییرات شگرفی که در جهان امروز انجام گرفته لازم است همانند گذشته با راهکارهای مناسب مدیریتی به بالندگی و توسعه خود بیفزاید و به رشد اجتماعی و اقتصادی جنوب کشور کمک شایانی نماید. اتخاذ استراتژی های نوین جهت تاثیر گذاری بر روند تحولات مثبت در حامعه نیاز به تدوین برنامه ی استراتژیک را در شرکت تجاری-گردشگری بهده روشن می سازد.
5:پیشینه تحقیق(بحث نظری):
مدیریت استراتژیک برنامه ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که ظرفیتهای ممتاز سازمان را با محیط خارجی ارتباط می دهد و هدف آن متحقق ساختن هدفهای سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است (انسف نقل از دهکردی 1384). در اواخر دهه ی 1950 اولین حرکت در تدوین مدیریت استراتژیک آغاز شد. در این حرکت مدیران تلاش می کردند که برای کجایی و چرایی حرکت سازمان خود در آینده تصمیم بگیرند. طراحی استراتژی به مرحله ی تحلیلی این روش و برنامه ریزی استراتژیک به مرحله ی فرآیند طراحی گروهی آن اطلاق می شد. حرکت دوم در دهه ی 1970 شروع شد. در این زمان مدیران به این نتیجه رسیدند که با هر تغییر گسسته در استراتژی سازمان یا مؤسسه، تشکل درون سازمانی آن نیز بایستی متحول شود. این فرآیند برنامه ریزی توانمندی نامگذاری شد. حرکت سوم در اواخر دهه ی 1970 در واکنش به انبوه نظرات در مورد تغییرات ناگهانی در محیط شکل گرفت. در نتیجه فن واکنش استراتژیک در زمان واقعی برای مواجه با این تغییرات ناگهانی مربوط به محیط بکار گرفته شد و به مدیریت مسئله معروف شد. جدیدترین حرکت تدوین استقرار برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک است که عبارت است از روش جامع و نظام یافته ای برای برخورد با تغییرات به نحوی که مدیر توانائی لازم برای اتخاذ تصمیمات را به دست آورده با بهره گرفتن از یک سیستم خدماتی کامل و با شناخت توانمندیهای داخلی و فرصتهای محیطی زمینه ی رشد و پویایی و بالندگی را برای سازمان فراهم می سازد (دهکردی، 1384).

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

بیان مساله
مقدمه
فعالیت شرکتها و سازمانها، امروزه در محیطی به مراتب پیچیده‌‌تر از گذشته انجام می‌‌شود و سازمانهاییکه نتوانند زودتر و سریع‌تر از رقبا از خود عکس‌العمل نشان دهند و در مقابل تغییرات متعدد و تأثیر گذار محیطی از جمله قوانین و مقررات، تجارت خارجی و … از خود واکنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، امیدی به بقا نخواهند داشت. علاوه بر عوامل مهم و تأثیرگذار محیط خارجی سازمانها، مجموعه مزیتها و نقاط ضعف آنها نیز نقشی تعیین کننده در دوام و بقای فعالیت آنها دارد.
در همین راستا سازمانها باید سیاست منظم و یکپارچه‌‌ای را در جهت برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک مجموعه خود به نحوی اثربخش بعمل آورده و در قالب برنامه‌‌های بنیادین دست به ایجاد هماهنگی‌‌ها و رعایت اولویتها بزنند. در چنین شرایطی طرح برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک با توجه به ابعاد وسیع و گسترده آن پاسخی به چگونگی برنامه‌‌ریزی مؤثر در بلند مدت می باشد.(دیوید،1382) برخلاف روش های معمول که تنها به عوامل داخلی می‌‌پردازند، این نوع برنامه‌‌ریزی نگاه به بیرون و عوامل محیطی نیز دارد. لذا می‌‌توان گفت محصول برنامه‌‌ریزی استراتژیک، برنامه‌‌ای راهگشا و آینده‏نگر و تحول‌ آفرین است که سازمان را در بستر شکار فرصت قرار داده و موجبات برتری و تعالی این سازمان را فراهم ‌سازد. ( حمیدی زاده، 1382) محصول نهایی این فرایند مجموعه رسالت و مأموریت سازمان ، اهداف کیفی و کمی آن برای یک دوره پنج ساله و بالاخره استراتژیها، برنامه های عملیاتی و اقدامات اصلی اجرایی برای نیل به اهداف تعیین شده می باشد . شرکت تجاری-گردشگری بهده به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی در منطقه جنوبی کشور با نگرش جدید به برنامه های گذشته بایستی زمینه بهره وری خود را بیش از پیش بوجود آورد. شرایط جدید امروزی که در محیط داخلی و خارجی بوجود آمده ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک را به منظور مقابله با شرایط جدید ایجاب می کند. در این راستا شرکت تجاری-گردشگری بهده در نظر دارد ضمن شناسایی و برطرف ساختن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای خود و با بهره‌‌گیری از ظرفیتها و مزیتهای بالقوه و بالفعل موجود، به بهره‌‌برداری هر چه بیشتر از فرصتهای محیطی در افق برنامه توسعه پرداخته و اهداف خویش را در راستای تحقق رسالت یا فلسفه وجودیش جهت‌‌دهی ‌‌نماید.
4-1: مدل SWOT
برای تدوین استراتژی سازمان مدلهای مختلفی توسط دانشمندان مدیریت ارائه شده است. این مدل ها هر کدام با توجه به شرایط و مقتضیات و دیدگاه محققان مربوطه ابعادی از برنامه ریزی استراتژیک را در نظر داشته اند. از میان مدلهای ارائه شده مدل SWOT علیرغم داشتن ایرادات و محدودیتهایی نظیر عدم ارائه توصیه و پیشنهاد مشخصی در مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *