Monthly Archiv: ژانویه, 2019

ارتباط با مشتری

ز توانایی هایشان.
3- خدمت محوری: پیش بینی، تشخیص و تامین نیازهای مشتریان.
4- توانایی نفوذ: بهره مندی از شیوه های اثرگذاری برای ترغیب دیگران.
5- آگاهی سیاسی: توانایی توسعه عواطف و شناسایی روابط قدرت
ب) مهارتهای اجتماعی: عبارتست از شایستگی در ارائه واکنش های مطلوب در برابر دیگران که شامل ابعاد زیر می شود:
1- ارتباطات: گوش سپردن و ارسال پیام های متقاعد کننده برای دیگران
2- مدیریت تعارض: گفت و گو کردن و حل و فصل تعارضات
3- رهبری: الهام بخشی و راهنمایی دیگران و گروه ها
4- تحول گرا: آغاز کننده و مدیریت تغییر
5- توسعه پیوندها: توسعه و حمایت از روابط سودمند
6- همکاری: کارکردن با دیگران در جهت اهداف مشترک
7- قابلیت های کارگروهی: ایجاد هم افزایی در ترغیب اهداف جمعی
8- ایجاد تعهد: ایجاد تعهد در محیط کار
در تقسیم بندی دیگر شایستگی اجتماعی شامل هشت بعد زیر می باشد:
1- مهارتهای ارتباطی: برقراری صحیح و بهینه ارتباز در جهت کارایی و اثربخشی.
2- مهاتهای تصمیم گیری: تحلیل و تجزیه رفتارها قبل از تصمیم به اجرایی نمودن آن.
3- تشویق و نوآوری و تغییر: حمایت و تشویق نوآوری در ارائه فرایند و یا محصول جدید و نو در سازمان.
4- ارتباطات کاری: ارسال و مبادله معانی با تاثیر در میان همکاران.
5- مهارتهای رهبری: مهارت نفوذ اجتماعی و مشارکت کارکنان بصورت داوطلبانه.
6- مهارتهای حرفه ای: داشتن رفتار حرفه ای همراه مسئولیت پذیری خود و همکاران.
7- بکارگیری قابلیتهای مثبت خود و دیگران: تقویت و بکارگیری رفتارهای مثبت و سازنده به همراه افزایش آگاهی و دانش خود و اطرافیان.
8- توسعه فعالیتهای تیمی: هدایت تیم به سمت و سوی اهداف سازمان .
2-2- مدیریت ارتباط با مشتری
2-2-1- تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری:
اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری با مفهوم امروزی آن از دهه 1990 پدید آمد و در قالب یک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمندترین ارتباطات با مشتریان تدوین شد. پپتر دراکر در سال1973 ادعا کرد که تنها هدف یک کسب و کار، خلق مشتری است. اما زمانیکه داوکین و ریچارد در سال 1990 گزارش کردند که 5 درصد افزایش در نرخ نگهداری مشتری می تواند افزایشی به میزان 25 درصد تا 95 درصد در ارزش فعلی خالص مشتری در میان حیطه گسترده ای از کسب و کارها ایجاد نماید،نگهداری مشتری به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفت. به همین جهت علاقه به مدیریت ارتباط با مشتری از دهه 1990 شروع به رشد کرد(دعائی و دباغ،1390 ،ص 2). این سیستم به کمپانی ها اجازه می داد که یک دید کلی از مشتری بدست آورند و با آنها تعامل داشته باشند.
2-2-2- تشریح مدیریت ارتباط با مشتری:
مدیریت ارتباط با مشتری از سه بخش؛ مشتری، روابط و مدیریت تشکیل شده است.منظور از مشتری، مصرف کننده نهایی است که در روابط ارزش آفرین نقش حمایت کننده را دارا می باشد. منظور از روابط، ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق ارتباطی یادگیرنده می باشد و مدیریت عبارتست از خلاقیت و هدایت یک فرآیند کسب و کار مشتری مدار و قرار دادن مشتری در مرکز فرآیندها و تجارب سازمان. مدیریت ارتباط با مشتری از اهرم های بازاریابی، عملیات، فروش ، سرویس دهی به مشتریان، مدیریت منابع انسانی، طرح و توسعه، مالی، فناوری اطلاعات و اینترنت به منظور حداکثر سازی کسب سود در ارتباط با مشتری استفاده می کند.
در بهترین حالت مدیریت ارتباط با مشتری یک تعامل مداوم بین سازمان و مشتریانش می باشد. مدیریت ارتباط با مشتری هنر و درک شناسایی بهترین مشتریان، نگهداری و فروش بیشتر به آنها می باشد. برای رسیدن به روابط بهینه با مشتری، سازمان باید فناوری و تجربیات را گرد هم آورد تا مشتریان را بشناسد، متمایز کند، با مشتریان فعلی تعامل داشته باشد و برای این مشتریان سفارشی کار کند .
رسیدن به وفاداری مشتری هدف نهایی مدیریت ارتباط با مشتری است. داشتن محصول یا خدمات مناسب در مکان و زمان مناسب، در مشتریان رفتار وفادارانه ایجاد خواهد کرد.
2-2-3- تعریف مدیریت ارتباط با مشتری:
متخصصان و نظریه پردازان هر کدام تعاریف مختلفی از مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می دهند که می توان آنها را در 4 گروه کلی (بعنوان استراتژی، فناوری، فرآیند و سیستم اطلاعات) طبقه بندی کرد(تامپسون،2004) که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:
1- مدیریت ارتباط با مشتری واژه ای برای مجموعه متدولوژیها، فرآیندها، نرم افزار و سیستم هایی است که به موسسات و شرکتها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتریان کمک می کند (برنت،2001) .
2- مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی شده با مشتریان سودآور، از طریق استفاده مناسب از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (هایپنر و ویلد،2001) .
3- مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فرآیند، متشکل از نظارت بر مشتری، مدیریت و ارزشیابی داده ها و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعاملات با آنان است (هیمپ و اسواتمن،2002) .
4- مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوریها، فرآیندها و تمام فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می سازد (فینبرگ و رومانو،2003) .
در ذیل به تعاریف مختلفی از مدیریت ارتباط با مشتری که از جانب نویسندگان مختلف ارائه شده اشاره می گردد:

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استفاده استراتژیک از اطلاعات، فرآیندها، فناوری و افراد جهت مدیریت رابطه مشتریان، شرکت (بازاریابی، فروش، خدمات و پشتیبانی) در طول چرخه زمانی عمر مشتری (کین ساید،2003 ) .
مدیریت ارتباط با مشتری یک واژه برای روشها، فنون و قابلیت های تجارت الکترونیک می باشد که بوسیله شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است تا روابط خود را با مشتریان مدیریت کنند (پاین و فرو، 2005).
مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کسب و کار متمرکز می باشد که بازاریابی، فروش و سرویسهای پوشش مشتریان را بصورت پویا در جهت تولید ارزش افزوده برای شرکت یکپارچه و مجتمع می کند (چالتما، 2006).
مدیریت ارتباط با مشتری از اجتماع تکنولوژی و فرآیندهای کسب و کار به منظور برآورد نیازهای مشتری و ایجاد رضایتمندی در طول مدت تعامل مشتری با سازمان استفاده می کند (سیبولد و همکاران، 2001).
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان استفاده استراتژیک از اطلاعات، فرآیندها، فناوری و افراد برای مدیریت ارتباط با مشتری در تمام طول چرخه حیات مشتری می باشد (کین سید، 2000).
کو و همکاران (2004) مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان استراتژی یکپارچه شده مشتری در یک سازمان برای مدیریت اثربخش تر مشتریان بوسیله فراهم کردن کالاها و خدمات خاص و حداکثر کردن ارزش دوره حیات مشتری می دانند.
کومار و رامانی مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان فرآیند دستیابی و نگهداری به یک رابطه مداوم با مشتریان و از طریق رفتار مناسب و متنوع با هر یک از مشتریان بر مبنای علایق آنها، به جای اجرای برنامه های بازاریابی تعریف می کنند.
مدیریت ارتباط با مشتری تمام کارکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری و …) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است را در برمی گیرد (الهی و حیدری،1387).
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندهایی اطلاق می شود که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری بکار می گیرد (حیدری و اخوان،1388).

2-2-4- ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری:
مدیریت ارتباط با مشتری در این پژوهش از دید حیدری و اخوان (1388) دارای سه بعد ذیل می باشد:
1- بعد جذب، حفظ و گسترش روابط با مشتری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: مشوقهای سازمان برای مشتریان فعلی، تعامل با مشتریان از دست رفته سازمان، ارتباط و تعامل دو سویه با مشتریان، ارتباط بلند مدت با مشتریان و شناسایی مشتریان.
2- بعد زیر ساختاری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: حمایت مدیران ارشد از فعالیتها و ارتباط با مشتریان، سیستم تعریف شده برای فعالیتهای ارتباط با مشتری.
3- بعد مشتری گرایی: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: به خاطر سپردن اسامی همه مشتریان از سوی کارکنان ، اهمیت دادن به مشکلات مشتریان.
2-2-5- سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی:
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، سیستمی است که سازمان را در برقراری رابطه ای بلند مدت با مشتریان آن یاری دهد. روابط که بر مبنای استراتژی “برد- برد” طراحی شده باشد و برای دو طرف ارزش آفرین و پرمنفعت باشد. هر تعاملی با مشتریان یک فرصت است. منظور از فرصت، فقط فروش محصولات به مشتریان نیست، بلکه مهمتر از آن اینست که سازمان در تماسهای خود با مشتری، اطلاعات که یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد و سازمان را در یافتن ایده های جدید و شناسایی سلایق مشتریان یاری خواهد رساند.
2-2-6- اهداف اصلی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها:
1- شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از بازار و مشتریان
2- ارائه ارزشهای دلخواه مشتریان به شیوه مورد درخواست آنها برای دریافت اطلاعات
3- تقسیم بخشهای مختلف بازار و بهبود فرآیند ارتباط با مشتریان هدف
4- افزایش درآمد حاصل از محل کارمزد ارائه خدمات
5- افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان
6- بهینه سازی کنالهای خدمت دهی به مشتریان
7- جذب مشتریان جدید با عنایت به تجربیات کسب شده در خصوص مشتریان قبلی
8- کسب نظرات و علاقمندی مشتریان به منظور بهینه سازی استراتژی و فرآیندهای عملیات (الهی و حیدری، 1387).
2-2-7- نقاط قوت و ضعف مدیریت ارتباط با مشتری در بانک:
نقاط قوت:
1- صرفه جویی در وقت
2- ارائه خدمات با سرعت و دقت
3- بهبود طرز برخورد کارکنان با مشتریان
4- ارائه خدمات خاص به مشتریان کلیدی
5- ارائه خدمات مشاوره ای
6- داشتن یک بانک اطلاعاتی از سوابق مشتریان
7- افزایش سودآوری
8- افزایش سطح رضایت مندی مشتریان
9- برقراری ارتباط سودمند و دو جانبه
10- بالا رفتن ارزش و کرامات انسانی مشتریان
نقاط ضعف:
1- هزینه بر و وقت گیر بودن
2- عدم پذیرش اجرای مدیریت ارتباط با مشتری از سوی مدیران
3- نبودن زیرساختهای مناسب برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
4- موقعیت مکانی و زمانی شعبه که امکان دسترسی مشتریان به بانک را تحت الشعاع خود قرار می دهد
5- ارائه خدمات خاص با کیفیت بالاتر از سوی بانکهای رقیب
6- وجود مشتریان بی وفا و وفادار رقیب
2-2-8- مزیت های بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری:
بطور کلی مزایای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری را می توان به 3 بخش کلی تقسیم کرد که عبارتند از : افزایش سوددهی و منافع، صرفه جویی و کاهش هزینه، تاثیرات سازمانی.
1- افزایش سوددهی و منافع:
– بهبود قابلیت جذب و نگهداری مشتریان
ایجاد وفاداری و افزایش سود –
– ارتقاء ارزش مشتری
– افزایش سوددهی مشتریان
افزایش مدت زمان نگهداری مشتریان و وفاداری-
2- صرفه جویی و کاهش هزینه:
– ارتقاء سرویس دهی بدون افزایش هزینه آن
– کاهش هزینه های فروش
– جذب مشتریان جدید با هزینه پایین تر
– کاهش هزینه های مربوط به سرویس دهی به مشتریان
3- تاثیرات سازمانی:
– مدیریت کارا و موثر ارتباطات مشتری توسط سازمانها
– ایجاد مزیت رقابتی
– تاثیرات مثبت در کارایی سازمان و نام تجاری و وفاداری به آن (الهی و حیدری، 1384).
2-2-9- اصول مدیریت ارتباط با مشتری:
فرآیندها و برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس اصول پایه ای به شرح زیر می باشند (گرای و بیان، 2001)
1- هدف گذاری کردن تک تک مشتریان:
مدیریت ارتباط با مشتری به لحاظ اینکه بر اساس فلسفه اختصاصی سازی و سفارشی سازی است، با هر مشتری بصورت جداگانه رفتار می کند. اختصاصی سازی به این معنی است که مضامین و خدمات ارائه شده به مشتری می بایست بر اساس ترجیحات و رفتارهای آنها طراحی شود. این عمل موجب راحتی مشتری و افزایش هزینه های آن برای تغییر فروشنده می شود.
2- جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی:
وقتی اختصاصی سازی صورت گرفت، سازمانها نیازمند حفظ این ارتباط می باشند. تماسهای مستمر با مشتری مخصوصاً زمانی که این تماسها برای برآورده سازی ترجیحات مطرح می شوند می تواند موجب وفاداری شود.
3- انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری:
در مدیریت ارتباط با مشتری این اصل مورد توجه قرار گرفته است که مشتریان مختلف ارزشهای متفاوتی برای سازمان دارند، لذا باید سودآورترین آنها جذب و حفظ شوند.
2-2-10- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری:
1- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت:

 
 
بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف مدیریت ارتباط با مشتری را عموماً می توان در 3 گروه؛ الف: صرفه جویی در هزینه ها، ب: افزایش درآمد و ج: اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان می دارد که اهداف زیر برای سازمانی که آن را اجرا می کند منطقی به نظر می آید:
– افزایش سود
– افزایش میزان رضایت مشتریان
– بهبود میزان موفقیت
– کاهش هزینه های اداری بازاریابی و هزینه های عمومی فروش
2- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول:
نول در سال 2000 بیان داشت که کلید مدیریت ارتباط با مشتری، شناسایی چیزهایی است که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده، سپس ارائه آنهاست. در این دیدگاه در حالی که مشتریان دارای نگرشهای مختلفی به ارزش هستند روش های بسیاری برای ارضای هر کدام از آنها وجود دارد. بنابراین اهداف مدیریت ارتباط با مشتری عبارتند از:
– شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان
– درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش از مشتری
– تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزشهایی به شیوه مثبت اثر گذار خواهد بود یا خیر
– ارتباط دادن و ارائه ارزشهای متناسب هر مشتری به شیوه ای که آنها بخواهند اطلاعات را دریافت کنند
– اندازه گیری و اثبات بازده سرمایه گذاری

3- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از منظر سویفت:
سوئیفت در سال 2001 بیان داشت هدف مدیریت ارتباط با مشتری، افزایش فرصتهای کسب و کار از طرق زیر است:
– بهبود فرآیند ارتباط با مشتری واقعی
– ارائه محصولات صحیح به هر مشتری
– ارائه محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری
– ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری

4- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریت و راجرز :
گالبریت و راجرز معتقدند که عوامل بسیاری بر تصمیم خرید مشتری تاثیر می گذارد. مشتریان محصولات و خدماتی را خریداری می کنند که

شایستگی اجتماعی-دانلود کامل پایان نامه

فواید بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری را شامل این موارد می داند؛ یکپارچگی مجاری ارتباطی با مشتریان، کارایی و اثربخشی بهبود یافته نیروی فروش و خدمات مشتری، متناسب سازی (ویژه سازی) خدمات و محصولات و بهبود قابلیت قیمت گذاری. ازگنر و آیراز (2005) نیز مزایای مدیریت ارتباط با مشتری را به این شرح برمی شمارند: جمع آوری و یکپارچه نمودن اطلاعات در مورد مشتری، توسعه روابط نزدیک با مشتریان، افزایش رضایت و وفاداری مشتری بخاطر خدمات کاراتر و شخصی تر، کاهش هزینه های کسب مشتری، تامین مزیت رقابت پایدار و افزایش سودآوری بدلیل فروش بیشتر. مینتر (1998) می گوید چنانچه در راس سازمانها مدیرانی کارآمد ، شایسته ، ماهر ، باتجربه و کاملاً آگاه به اصول و فنون مدیریت قرار گیرند، موفقیت سازمانها در رسیدن به اهداف خود تضمین خواهد شد. تحقیقی که توسط انیستیتوی برنامه ریزی استراتژیک در واشنگتن دی سی انجام شد نشان می دهد که برگشت سرمایه گذاری 20% از بانکهایی که به نیاز مشتریان خود اهمیت داده اند تقریباً 2 برابر بانکهایی بوده که به این موضوع توجه نکرده اند (ونوس و صفائیان، 1383). با توجه به رقابت شدیدی که بین موسسات مالی وجود دارد، بانکها می بایست در درجه اول محصولات خود را سفارشی کرده و سرویسهای خود را بیشتر شخصی سازی کنند،و قادر به شناسایی سریع فرصتهای جدید کسب و کار بوده و خدمات و محصولات خود را توسعه دهند و در عین حال که مشتریان بیشتری جذب می کنند، مشتریان فعلی خود را با ارائه خدمات مناسب حفظ نمایند. بدیهی است که از جهت میزان کارایی و اثربخشی، فعالیت های صنعت بانکداری نقش تعیین کننده ای در رشد و پیشرفت اقتصاد کشور خواهد داشت.
با توجه به اینکه موضوع حاضر با ترکیبی که از سوی محقق انجام شده است برای اولین بار در ایران انجام می شود بنابراین انجام این تحقیق می تواند به گسترش مبانی نظری و تحقیقاتی کمک نماید. همچنین نتیجه تحقیق به جامعه آماری برای استفاده در تصمیم گیریهای مدیریتی ارائه خواهد شد و می تواند به آنها در حل مسایل سازمانی کمک نماید از این رو بررسی حاضر واجد اهمیت می باشد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-اهدف کلی:
شناسایی و مطالعه نقش شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی در شعب شمالغرب بانک سرمایه.
1-4-2 اهداف ویژه:
بررسی شناسایی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری و شایستگی اجتماعی.
بررسی شناسایی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی.
بررسی شناسایی ارتباط بین شایستگی اجتماعی و مزیت رقابتی.
1-5- سوالات تحقیق
1-5-1- سوالات اصلی:

آیا شایستگی اجتماعی بر رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی، نقش واسطه ای دارد؟
1-5-2- سوالات فرعی:
1.آیا مدیریت ارنباط با مشتری بر شایستگی اجتماعی تاثیر معناداری دارد؟
2. آیا مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد؟
3. آیا شایستگی اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی:

شایستگی اجتماعی بر رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی، نقش واسطه ای دارد.
1-6-2- فرضیه های فرعی:
1. مدیریت ارنباط با مشتری بر شایستگی اجتماعی تاثیر معناداری دارد.
2. مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.
3. شایستگی اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش
مدیریت ارتباط با مشتری: یک رویکرد سازمانی است جهت درک و تاثیر گذاری بر رفتار مشتری تا بوسیله برقراری ارتباطات معنادار، اکتساب مشتری، نگهداری مشتری، وفاداری مشتری و سودمندی مشتری بهبود یابد (سویفت، 2001) . مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه حیدری و اخوان (1388) دارای سه بعد به شرح ذیل می باشد:
1- بعد جذب، حفظ و گسترش روابط با مشتری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: مشوقهای سازمان برای مشتریان فعلی، تعامل با مشتریان از دست رفته سازمان، ارتباط و تعامل دو سویه با مشتریان، ارتباط بلند مدت با مشتریان و شناسایی مشتریان.
2- بعد زیر ساختاری: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: حمایت مدیران ارشد از فعالیتها و ارتباط با مشتریان، سیستم تعریف شده برای فعالیتهای ارتباط با مشتری.
3- بعد مشتری گرایی: این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است: به خاطر سپردن اسامی همه مشتریان از سوی کارکنان، اهمیت دادن به مشکلات مشتریان.
برای سنجش ابعاد سه گانه مدیریت ارتباط با مشتری از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری که شامل 14 سوال می باشد و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شده، استفاده شده است.
مزیت رقابتی: عامل یا ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که در یک محیط رقابتی، سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمانها می نماید و رقبا نمی توانند براحتی از آن تقلید کنند (فیور و چهارباغی،1995).
مزیت رقابتی از دیدگاه مهری (1383) دارای 5 بعد به ترتیب زیر می باشد:
1- مزیت رقابتی پویا: اساس کارایی و اثر بخشی شرکتها در بازار هستند. زیرا این نوع مزایا باعث می شوند که شرکتها فعالیتهای کسب و کار خود را کاراتر و اثر بخش تر از رقبا انجام دهند که بر مبنای دانش و قابلیتهای سازمان استوار است.
2- مزیت رقابتی متجانس: وقتی مزیت رقابتی شرکتها از منابع و روش های مشابهی حاصل می شود، در این صورت شرکتهایی به مزیت رقابتی بادوام دست
خواهند یافت که به صورت کاراتر منابع را بکار گرفته و اجرا کنند.
3- مزیت رقابتی مشهود: در واقع مزیتهای رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و قابل مشاهده سازمان ناشی می شود.
4- مزیت رقابتی مرکب: ترکیب و تعامل چندین مزیت ساده به ایجاد چندین مزیت مسلط و تعیین کننده منجر شده است که مستقیماً به عملکرد رقابتی شرکت کمک می کند.
5- مزیت رقابتی پایدار: این مزیت اولاً از نظر زمانی طولانی مدت بوده و زودگذر نیست و ثانیاً به راحتی توسط رقبا قابل دسترسی نیست و بطور کلی می توان گفت که مزیت رقابتی پایدار از ویژگیهایی نظیر بادوام بودن، تحمل پذیری مناسب ، قابلیت زیستی و حمایتی و پشتیبانی زیادی برخوردار است (مهری، 1386).
برای سنجش ابعادپنج گانه مزیت رقابتی از پرسشنامه ایکه شامل 17 سوال می باشد و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شده، استفاده شده است.
شایستگی اجتماعی: شایستگی اجتماعی توانایی رسیدن هدفهای فردی در تعامل اجتماعی، همزمان با حفظ روابط مثبت با دیگران در همه زمانها و موقعیتها می باشد (رابین و روز- کراسنور، 1992).پرسشنامه محقق ساخته شایستگی اجتماعی دارای3 بعد به شرح زیر می باشد:
مهارتهای ارتباطی، کاری،رهبری و حرفه ای:فن وسبک برقراری ارتباط و نفوذ اجتماعی با تاثیرات موثر و رفتار صادقانه ومسئولیت پذیری همراه با رعایت بالاترین سطوح انتظارات تجاری و قانونی.
2-فعالیتهای تیمی: به مجموعه روش ها، فرآیندها و ابزارهایی گفته می شود که در جهت هدایت تیم به سمت اهداف تعریف شده استفاده می شود و مدیران می توانند از طریق فعالیتهای تیم سازی توسعه یابند و به اهداف کلان سازمانی دست یابند.
3-مهارت تصمیم گیری و بکارگیری قابلیت مثبت خود و دیگران: شناخت موقعیتها و اتخاذ تصمیم صحیح و بهبود قابلیتهای مثبت و افزون سازی آگاهی در پیشبرد اهداف.
برای سنجش ابعاد 3 گانه شایستگی اجتماعی مدیران از پرسشنامه محقق ساخته ای که شامل 10 سوال می باشد و بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شده، استفاده شده است.

1-8- قلمرو مکانی پژوهش
در پژوهش حاضر جامعه آماری مدیران و کارکنان شعب شمالغرب بانک سرمایه می باشند.
1-9- روش شناسی پژوهش
نمونه گیری روشی برای شناخت ویژگیهای یک جامعه آماری از طریق تعمیم خصوصیات اعضای نمونه می باشد. دلیل اصلی نمونه گیری عدم امکان دسترسی به کل اعضای جامعه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان بانک سرمایه در شعب شمالغرب کشور می باشد. در این تحقیق به دلیل حجم کم جامعه آماری و امکان دسترسی به تمامی اعضای جامعه، تمامی افراد جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و نمونه گیری انجام نخواهد شد. جامعه آماری این پژوهش، همه مدیران و کارکنان بانک سرمایه منطقه شمالغرب ایران می باشند که در 12 شعبه مشغول به کارند و در زمان تحقیق 91 نفر می باشند.
1-10- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 
 
در مرحله اول برای بررسی قابلیت اطمینان داده ها، برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد (نونالی،1978).
برای تحلیل بخش نخست پرسشنامه که شامل ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران و کارکنان شعب می باشد از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده خواهد شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و برای دستیابی به میزان تبیین متغیر وابسته از سوی متغیرهای مستقل از رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد می شود و برای آزمون اعتبار مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری (با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل) استفاده خواهد گردید.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصـل دوم

ادبیات و مستندات، سابقه و پیشینه تحقیق

2-1- شایستگی
2-1-1-تاریخچه:
بکارگیری شایستگی در عرصه مدیریت به دهه 1970 برمی گردد، یعنی زمانیکه دیوید مک کللند شایستگی را در ادبیات منابع انسانی معرفی و مطرح کرد. او در تحقیق خود در سال 1973 نشان داد که شایستگی هایی همچون حساسیت بین فردی، ملاحظات مثبت چند فرهنگی و مهارتهای مدیریتی در سطوح مختلف، تفاوتهایی را بین افراد به وجود می آورد. در ادامه و در طول زمان، رویکردهای مبتنی بر شایستگی به ابزاری اساسی و حیاتی در کارکردهای سازمانی همچون برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی جانشینی و ارزیابی عملکرد تبدیل شدند. تا اینکه پس از طرح شایستگی مک کللند، بویاتزیس این اصطلاح را متداول و مشهور کرد و سپس رودروف در سال 1991، شایستگی را ترکیبی از انگیزه، مهارت، خودپنداری، نقش اجتماعی و دانش مطرح کرد.
2-1-2- تعریف شایستگی:
شایستگی همان چتری است که هر چیزی را که به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم بر روی عملکرد شغلی تاثیر داشته باشد را دربر می گیرد. به عبارت دیگر شایستگی تصویری از یک انسان رشد یافته را نشان می دهد که برای انجام یک شغل، آمادگی های کامل را از هر جهت داشته باشد. در حقیقت شایستگی نوعی نگرش سیستمی به کارکنان دارد که همه آن صفات، ویژگیها، مهارتها و نگرش ها در ارتباط با اثربخشی در انجام وظایف و مسئولیتها را شامل می شود. شایستگی بیانگر این است که افراد چگونه باید انجام وظیفه کنند و یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده یا چگونه رفتار کنند (عریضی، 1384).
فیلوپ و همکاران (2002) شایستگی را به عنوان ترکیبی از مهارتها، دانش و نگرشهای مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونه ای اثربخش، تعریف می کنند.
به عقیده دیوبوپس (1998) شایستگی ها آن مشخصه های – دانش، مهارت، چارچوبهای ذهنی، الگوهای فکری و مانند آنها- هستند که بکارگیری آنها چه به صورت مستقل و چه در ترکیبات مختلف، منجر به عملکرد موفقیت آمیز می شوند.
اسپنسر و اسپنسر (1993) شایستگی را ترکیبی از ویژگیهای زیربنایی، مهارتها، صفات و انگیزشهای یک شخص که به طور نسبی با عملکرد برتر در شغل ارتباط پیدا کرده است می دانند.
بویاتزیس (1982) اظهار می دارد که شایستگی بطور کلی بر روی صفات وویژگیهای اساسی یک شخص تاکید دارد. این صفات می تواند انگیزش، نگرش، مهارت و تصور افراد از نقش اجتماعی و یا مجموعه ای از دانشی باشد که فرد در انجام کارها و فعالیتها مورد استفاده قرار می دهد.
توماس و هرنبای (1989) شایستگی را مجموعه ای از دانش، مهارت و یا خصوصیات و ویژگیهای رفتاری و خصوصیات شخصی می دانند که برای اثربخشی مدیران لازم است.

2-1-3- تعریف شایستگی اجتماعی:
شایستگی اجتماعی در برگیرنده عواملی چون؛ خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت مهارتهای ارتباطی و مسئولیت تصمیم گیری است. هسته مرکزی شایستگی اجتماعی، مهارتهای ارتباطی است زیرا از طریق مهارتهای ارتباطی مولفه های دیگر آن کسب می شود.
به عقیده بویاتزیس و ریتی (2009) شایستگی اجتماعی عبارتست از توانایی تشخیص، فهم و استفاده از اطلاعات اجتماعی پیرامون دیگران با هدف رهبری برتر یا عملکرد متعالی و کارآمدتر.
رابین و روز- کراسنور (1992) شایستگی اجتماعی را توانایی رسیدن هدفهای فردی در تعامل اجتماعی، همزمان با حفظ روابط مثبت با دیگران در همه زمانها و موقعیتها می دانند.
بنابر نظر شریدان و والکر (1999) در شایستگی اجتماعی چهار جنبه شامل: روابط مثبت و سازنده با دیگران، شناخت اجتماعی دقیق، فقدان رفتارهای ناسازگارانه و رفتارهای اجتماعی موثر وجود دارد.
ریدال(1997) معتقد است که شایستگی اجتماعی منعکس کننده سازگاری در خانواده، مدرسه و محل کار است و از طریق سازگاری اجتماعی، می توان شایستگی اجتماعی را ارزیابی کرد.
شایستگی اجتماعی شامل آمادگی و توانایی همزیستی با انسانهای دیگر است این ویژگی انجام کار گروهی اثربخش توسط افراد را ممکن می سازد.

2-1-4- ابعاد شایستگی اجتماعی:
فلنر، لیس و فیلیپز (1990) معتقدند که شایستگی اجتماعی چهار بعد دارد:
الف) مهارتهای شناختی: شامل خزانه اطلاعات و مهارتهای پردازش و کسب اطلاعات، توانایی تصمیم گیری، باورهای کارآمد و ناکارآمد و سبک های اسنادی می باشد.
ب) مهارتهای رفتاری: شامل مذاکره، ایفای نقش، جرات مندی، مهارتهای محاوره ای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی، مهارتهای فراگیری و یادگیری دانش و رفتار مهربانانه با دیگران می باشد.
ج) مهارتهای هیجانی عاطفی: شامل برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دو جانبه، شناسایی و پاسخ دهی مناسب به علائم هیجانی در تعاملهای اجتماعی یا مدیریت استرس می باشد.
د) مهارتهای انگیزشی: شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخلاقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در نهایت احساس خودکارآمدی می باشد.
گلمن (1998) شایستگی اجتماعی را دارای دو بعد آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی می داند:
الف) آگاهی اجتماعی: عبارتست از آگاهی از احساسات، نیازها و علایق دیگران و درک آنها و شامل موارد زیر می باشد:
1- همدلی: درک احساسات و اول
ویت ها و اهداف دیگران.
2- توسعه دیگران: درک نیازهای توسعه دیگران و حمایت ا

مدیریت ارتباط

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

اینجانب بابک بیک پوردانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت اجرائی که در تاریخ 01/06/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی(مورد مطالعه: مدیران و کارکنان شعب شمالغرب بانک سرمایه) با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: بابک بیک پور
تاریخ و امضاء:

سپاسگزاری
سپاس بیکران خداوند منان را که توفیق انجام این پژوهش را به من عطا فرمود، که اگر لطف و عنایت او نبود، بنده حقیر توان نگارش این مکتوب را نداشتم. اکنون که با استعانت از ذات اقدس الهی و مساعدت و یاری فرهیختگان عرصه علم و معرفت این تحقیق را به پایان رساندم، به حکم “من لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق” از استاد و سرور عزیز، جناب آقای دکترحبیب ابراهیم پور بعنوان استاد راهنما به پاس راهنمایی ها و زحماتی که در به ثمر رسیدن این پژوهش به بنده ارزانی داشته اند، نهایت سپاسگزاری را دارم. امید است شاهد سربلندی روزافزون ایران عزیزمان باشیم.

 
 

تقدیم به پدرعزیزم و روح بزرگ مادر مهربانم به عنوان سپاس وقدرانی از جرعه ای از زحمات بی دریغشان، که چشمان مهربانشان چراغ راه زندگی ام بوده است و راهی را که از کودکی پیش پایم نهادند راه علم بود، و نیز تقدیم به همسر عزیزم به پاس همه زحمات بی منت اش که همواره در همه لحضات در کنارم بوده است امیدوارم که در پاسخ به یک عمر زندگی که وقف من نمودند بتوانم مایه سرافرازیشان باشم، اما چه خوب می دانم که آنچه کردند جبران ناپذیر است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصـل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت واهمیت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1-اهدف کلی: 5
1-4-2 اهداف ویژه: 5
1-5- سوالات تحقیق 5
1-5-1- سوالات اصلی: 5
1-5-2- سوالات فرعی: 6
1-6- تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش 6
1-7- قلمرو مکانی پژوهش 8
1-8- روش شناسی پژوهش 8
1-9- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 8

فصـل دوم: ادبیات و مستندات، سابقه و پیشینه تحقیق 9
2-1- شایستگی 10
2-1-1-تاریخچه: 10
2-1-2- تعریف شایستگی: 10
2-1-3- تعریف شایستگی اجتماعی: 11
2-1-4- ابعاد شایستگی اجتماعی: 12
2-2- مدیریت ارتباط با مشتری 13
2-2-1- تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری: 13
2-2-2- تشریح مدیریت ارتباط با مشتری: 14
2-2-3- تعریف مدیریت ارتباط با مشتری: 14
2-2-4- ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری: 16
2-2-5- سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی: 16
2-2-6- اهداف اصلی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها: 16
2-2-7- نقاط قوت و ضعف مدیریت ارتباط با مشتری در بانک: 17
2-2-8- مزیت های بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری: 17
2-2-9- اصول مدیریت ارتباط با مشتری: 18
2-2-10- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری: 19
2-2-11- مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری: 20
2-2-12- مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری: 21
2-2-13- مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریECRM)): 22
2-2-14- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM): 22
2-2-15- انواع فناوریهای مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری: 23
2-2-16- صنعت بانکداری و ارتباط آن با ACRM : 24
2-2-17- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی CRM : 25
2-2-18- چالشهای اجرایی CRM : 25
2-2-19- مراحل تکامل مدیریت ارتباط با مشتری: 26
2-3- مزیت رقابتی: 27
2-3-1- مفهوم مزیت رقابتی: 27
2-3-2- تعریف مزیت رقابتی: 27
2-3-3- ابعاد مزیت رقابتی: 29
2-3-4- مزیت رقابتی پایدار: 29
2-3-5- اهمیت مزیت رقابتی در بانکداری: 30
2-3-6- بهره وری و مزیت رقابتی: 30
2-3-7- مزیتهای رقابتی در قلمروهای؛ انسانی، سازمانی و محیطی: 31
2-3-8- نگرشهای موجود به مزیت رقابتی: 32
2-3-9- ارتباط تئوریهای مزیت رقابتی و مسیرهای جدید: 35
2-4- پیشینه تحقیق 35
2-4-1- پژوهشهای خارجی 36
2-4-2- پژوهشهای داخلی 39

فصـل سوم: روش شناسی تحقیق 43
3-1- مقدمه 44
3-2- روش پژوهش 44
3-3- جامعه آماری 45
3-4- حجم نمونه 45
3-5- روشها و ابزار گرد آوری اطلاعات 45
3-6- روایی و پایایی پژوهش 46
3-6-1- تعیین روایی پژوهش 46
3-7- روش های تحلیل آماری 47
3-8- تحلیل پرسشنامه 47
3-9- مدل مفهومی پژوهش 48

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 49
4-1- مقدمه 50
4-2- یافته ها و نتایج پژوهش 51
4-2-1- نتایج توصیفی آمارهای تک متغیری تحقیق 51
4-2-1-1 وضعیت جنسیت 51
4-2-1-2- وضعیت سنی 52
4-2-1-3- وضعیت تأهل 53
4-2-1-4- وضعیت سطح تحصیلات 54
4-2-1-5- وضعیت سابقه کاری 55
4-2-1-6- وضعیت سمت 56
4-2-1-7 -آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق 57
4-2-1-7-1- آمارهای توصیفی مزیت رقابتی و مؤلفه های آن 57
4-2-1-7-2- آمارهای توصیفی مدیریت ارتباط با مشتری 58
4-2-1-7-3- آمارهای توصیفی ارزیابی شایستگی 59
4-2-1-8 – نتایج آزمون نرمال بودن توزیع مشاهدات 60
4-2-2- نتایج استنباطی دو متغیره تحقیق 64
4-2-2-1- آزمون فرضیات اصلی تحقیق 64
4-2-2-2 – آزمون فرضیات فرعی تحقیق برای کارکنان 65
4-2-3- تحلیل مسیر مدل مفهومی 67
4-2-4- مدلسازی معادلات ساختاری1 68
4-2-5- جمع بندی 71

فصـل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و جمع بندی 72
5-1- مقدمه 73
5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها 73
5-2-2- نتایج بررسی فرضیه اول تحقیق 74
5-2-3- نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق 74
5-2-4- نتایج بررسی فرضیه ی سوم تحقیق 75
5-3- محدودیتهای تحقیق 75
5-4- پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها 76
5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر شایستگی اجتماعی: 76
5-4-2- پیشنهادات مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری: 76
5-4-3- پیشنهادات مبتنی بر مزیت رقابتی: 77

منابع و مآخذ 78
پیـوستها 81

فهرست جدول ها
فهرست شکل ها و نمودارها
چکیده
چکیده لاتین
عنوان لاتین

در فصل چهارم کلمات فارسی لاتین جداول به اختصار نوشته شده یا کدگذاری شود مثل maziyat

فصـل اول
کلیات تحقیق

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1- مقدمه

در دنیای امروز در فضایی به سر می بریم که مشتری در مبادلات تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بی شک معتقدیم که مشتریان نقش کلیدی را در توسعه و جهت دهی فعالیتهای هر سازمانی ایفا می کنند و سازمانها این را به خوبی دریافته اند که درک نیازها، سلایق، ایجاد ارزش و ارتباط بهنگام و سازمان یافته با مشتریان، مناسبترین راه افزایش رضایت مشتری و یکی از عوامل اصلی موفقیت در دنیای رقابتی می باشد (سلطانی و مرادی، 1389).
خصوصی سازی صنعت مالی، گسترش حوزه تجارت موسسات مالی جهانی و گوناگونی نیازهای مشتریان خدمات مالی، باعث شده است که رقابت شدیدی در صنعت بانکداری ایجاد شود. این فضای رقابتی منجر به این شده که بانکها منابع و تواناییهایشان را از خدمات محصول گرا یا خدمت محور به خدمات مشتری محور تبدیل کنند (شهرکی و ملاشاهی،1389: 2) و سازمانهایی که زودتر از بقیه ارزش مدیریت ارتباط با مشتری را درک کرده اند، افزایش خیره کننده درآمد، بهره وری و رضایت مشتری را در کسب مزیت برتری نسبت به رقبای خود که در بکارگیری این امر مهم تاخیر داشته اند، دارا ی باشند (موئتمنی و جعفری، 1388: 3 ).
برای رسیدن به اهداف سازمانی و تحقق تغییرات، مجموعه ای از شایستگی ها از کارکنان انتظار می رود که هر یک از این شایستگی ها نقش خاصی را در سازمان ایفا می کنند و از طریق تاثیر و تعامل متقابل، شبکه ای و ایجاد هم افزایی بین آنها، رفتاری مطلوب بروز خواهد نمود(رضایی و خیراندیش،1392 : 6). بنابراین هر چه اثربخشی تعاملات بین فردی در داخل گروه ها و واحدهای سازمانی افزایش یابد، اثربخشی مبادلات اطلاعات میان کارکنان و در نتیجه ارتباط بهتر و شایسته با مشتری و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی بیشتر و اثربخش تر خواهد شد.
امروزه بانکداری موظف است خود را در آینه مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر از رقابت، درک صحیحی از مشتریان و خواسته های آنها داشته باشد. برای تحقق مشتری مداری، بانکها بایستی پاسخگویی روشن و صحیحی به نیازهای روز مشتری یعنی تنوع خدمات و خدمات تازه، جدید و ابتکاری را دارا باشند. بنابراین بانکها می بایست با تکیه بر مزیت رقابتی خود و یافتن مشتریان هدف، در محیط رقابت پایدار بمانند.

1-2- بیان مسئله

امروزه مشتری در مبادلات تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مدیریت ارتباط با مشتری هسته اصلی دنیای تجارت و موفقیت در فضای رقابت را به خود اختصاص داده است. سازمانها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط مشتریان به عنوان عامل توسعه همه جانبه و مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصتهایی که نیازبه مدیریت دارد می نگرند (عباسی ،1390: 47). به تبع آن بانکها نیز به عنوان سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی، نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه بدلیل اینکه قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان آنها تامین می شود، بایستی مشتری مداری و مشتری گرایی را رکن اصلی فعالیتهای خود قرار دهند( آقاداود و روائی، 1385). در طول چند دهه گذشته تغییرات در کانالهای تحویل، صنعت بانکداری را متحول نموده است. ظهور کانالهای تحویل و سیستمهای پرداخت شامل دستگاه های خودپرداز برای تحویل داری، مراکز تماس نزدیک به جای شعب بانک، بانکداری اینترنتی و کارتهای اعتباری جایگزین تراکنشات مالی سنتی، بانکها را به بازارهای الکترونیکی نو ظهور هدایت کرده است (الوندی ،1388: 50).
هدف مدیریت ارتباط با مشتری این است که فرصت خرید دوباره مشتری را به کمک بهبود فرایند ارتباط با او و فراهم کردن پیشنهاد درست از طریق قیمت و محصول و با بهره گرفتن از کانال ارتباطی درست و در زمان مناسب افزایش دهد. برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری بر شناسایی بهترین مشتری و نگهداری آن و تشویق مشتری به استفاده بیشتر از محصولات و خدمات شرکت تمرکز دارد ( بارین و همکاران، 2008) .
هرسازمانی برای افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی مشتری مداری و مزیت رقابتی، نیازمند مدیران و کارکنانی است که بتوانند بر اساس شایستگی خویش، خدمات بهتری را به شهروندان بر اساس منافع عمومی جامعه عرضه کنند و متناسب با رشد روز افزون تغییرات، توانمندیها و شایستگی های خویش را بهبود بخشند. تقریباً در همه صنایع و همه نقاط جهان، سازمانهای پیشرو برای راهبردهای مشتری محوری سرمایه گذاری می کنند و سازمانهایی که زودتر از بقیه ارزش مدیریت ارتباط با مشتری را در افزایش خیره کننده درآمد، بهره وری و رضایت مشتری فهمیده اند مزیت رقابتی برتری را نسبت به رقبای خود دارند (موئتمنی و جعفری ، 1388).
بطور کلی تغییر رفتار مشتریان در موسسات مالی و خدماتی بویژه در بانکها بدلیل ماهیت پولی و مالی فعالیتهای آن حساسیت بیشتری داشته و نیازمند برنامه ریزی دقیق و به موقع توسط مدیران شبکه بانکی است و اگر آنها خواهان بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری خود هستند باید فعالیتهای خود را براساس
تفکر خلق و ارائه ارزش برتر به مشتری تنظیم کنند (جانسن ، 2004).
1-3- ضرورت واهمیت تحقیق
در دنیای تجارت رقابتی امروز و با توجه به تغییرات محیطی و تکنولوژیکی و اهمیت جایگاه مشتری در سازمانها، بانکها بایستی در تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها و توقعات مشتریان و نیز توجه به وضعیت بازار اهمیت فراوانی قائل شوند.
زیرا سهم بیشتر بازار و سوداوری زیاد و درآمد پایدار برای بانکها و در نهایت پیروزی در عرصه رقابت نتیجه و محصول ارتباط هدفمند و بلند مدت و نیز اطمینان از وفاداری مشتریان در عین رضایتمندی آنها و در نتیجه حفظ مشتری می باشد(الهی و حیدری،1387). فضای رقابتی میان بانکها شرایطی را ایجاد کرده که اگر به عرصه رقابتی و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود بانکها بعضاً دچار ناکامی شده و کم کم از صحنه رقابت حذف خواهند شد(آذری،1389).
وجود منابع انسانی کارا و شایسته در سازمانها و تاثیر چشمگیری که در تولیدات و خدمات به مشتریان در جهت متمایز بودنشان ارائه می دهند، موجب شده تا در محیط رقابت شایستگی اهمیت فراوانی یابد. دلمیر (2005) و مارتین و هیس (2006) در مورد مزایای شایستگی اجتماعی در سازمانها اظهار می دارند که افراد دارای شایستگی اجتماعی قوی، ضمن برقراری ارتباط سازنده در یک فضای کار تیمی، دانش فردی خود را با یکدیگر تسهیم نموده و ضمن تلاش برای گفتمان سازنده و پذیرش انتقادها، زمینه را برای حل اختلافها و تنشها فراهم نموده و از دل این چالشها، دیدگاه ها و ایده های نوینی بروز خواهد نمود و دانش جدیدی از این تسهیم آزادانه دانش بین فردی خلق می گردد.
ریچارد و جونز (2008) مزایا و

مقاله با موضوع پایگاه اطلاعات

کارشناسان، افزایش تولید دیگر کشورها را باعث کاهش قیمت جهانی این محصول و در نتیجه تمایل خریداران به خرید میگو با قیمت پایین‌تر دانستند که به علت کاهش قیمت جذابیت‌های سرمایه گذاری و تولید بیشتر را تحت تاثیر شدید خود قرار داد .
پس از این موارد عامل اصلی که به آن اشاره شده نقش تکنولوژی در فرآوری این کالا بسیار تاثیر گذار بوده که متاسفانه صنایع داخلی در بخش ارزش افزوده بر روی میگو چندان موفق عمل نکرده و حتی در بسته‌بندی آن هم دچار ضعف بسیاری هستیم.
نرخ ارز عامل دیگری بود که در صحبت‌های برخی از کارشناسان به چشم می‌خورد، آنها این نکته را بیان می‌کردند که اگرچه افزایش نرخ دلار باعث کسب درآمد بیشتر در فروش خواهد شد اما به علت اینکه غذای میگو سهم زیادی از هزینه تولید این کالا را تشکیل داده و از منابع خارجی تامین می‌گردد باعث ناتوانی در خرید غذای میگو و در نتیجه کاهش تولید خواهد شد.
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
با توجه به بررسی‌های انجام شده متغیرهای تاثیر گذاری که بیشترین نقش را در صادرات محصول خواهند داشت بدست آمد:
متغیر
متغیر
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
میزان صید میگوی دریایی در ایران
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
میزان صید میگوی دریایی در ایران
میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
میزان صید میگوی دریایی در جهان
جدول 3-2 متغیرهای مدل
همانطور‌که در مصاحبه کارشناسان ذکر شد نبود صنایع پشتیبان و صنایعی که بتوانند باعث ایجاد ارزش افزوده شوند یکی از عواملی است که می‌تواند در افزایش مزیت صادراتی نقش موثری داشته باشد. برای نشان دادن این مطلب دو متغیر میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده در جهان و میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو، در نظر گرفته شده که اگر نگاهی به دسته بندی فائو بیندازیم متوجه تنوع محصولات صادراتی در جهان خواهیم شد، اما متاسفانه صادرات کشور ما فقط در مواد فرآوری نشده و منجمد محدود شده است. بنابراین جهت نشان دادن نقش تکنولوژی و پیشرفت آن، میانگین قیمت کلیه کالاهای صادراتی که از ارزش صادراتی آنها به میزان وزن صادر شده بدست آمده به عنوان یک متغیر و میانگین قیمت میگوهایی که به صورت منجمد بوده و فرآوری نشده‌اند نیز به عنوان متغیر دیگر در مدل استفاده شده است.
Shrimp meal
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimp paste
فرآوری شده
منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), fresh or chilled
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns (Penaeus spp.), fresh or chilled
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), not frozen
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Penaeus spp.), frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, cooked, frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, dried, salted or in brine, nei
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, fresh or chilled, nei
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, frozen, nei
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, live
زنده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, not cooked, frozen
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, not frozen, nei
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, peeled, fresh or chilled
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, peeled, frozen
فرآوری شده
منجمد

Shrimps and prawns prep. or pres., in airtight containers
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns prep. or pres., not in airtight containers
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, tails, shell on, frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps, peeled, cooked, prep. or pres.
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps, prawns live, for breeding and other purposes
زنده
غیر منجمد
Shrimps, prawns, prepared or preserved, nei
فرآوری شده
غیر منجمد
جدول 3-3 طبقه بندی محصولات صادر شده در جهان توسط سازمان خوارو بار جهانی
3-3-3 مرحله سوم میزان تاثیر‌گذاری عوامل شناسایی شده به وسیله بررسی مدل
گام اول جامعه آماری مورد بررسی: در این مرحله و پس از بدست آوردن مزیت نسبی در هر سال و شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی به جمع‌آوری داده‌های متغیرهایی که در مدل تاثیر گذار هستند می‌پردازیم که از طریق منابع زیر جمع آوری می‌گردند. از آنجا که داده های این مرحله بر اساس اطلاعات موجود صورت می‌پذیرد بنابراین جامعه آماری استفاده شده عبارت است از کلیه داده‌هایی که در بین سال‌های 1976 تا 2009 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گام دوم روش جمع‌آوری داده‌ها: در این مرحله نیز مانند مرحله اول داده های متغیر‌های شناسایی شده از طریق منابع زیر بدست می‌آید.
منبع جمع آوری
متغیر
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در جهان
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
بانک مرکزی ایران
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده

 
 
پایگاه اطلاعاتی فائو
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
جدول 3-4 منابع جمع آوری داده های متغیرهای مدل
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
در این مرحله داده‌های بدست آمده طبقه‌بندى شده و با بهره گرفتن از شاخص‌ موجود، عملیات محاسبه و آزمون‌هاى آمارى مورد نیاز انجام می‌گردد پس از آن نتایج به‌دست آمده در فصل پنجم تجزیه‌وتحلیل و مورد تفسیر قرار گرفته و از این طریق تأیید یا رد فرضیه‌ها اثبات می‌گردد.
بنابراین آنچه که می‌تواند در بدست آوردن مزیت نسبی در این صنعت تاثیر گذار باشد عبارت است از:
نشانه اختصاری
نام متغیر
RCA
شاخص مزیت نسبی صادراتی
PIRICAP
میزان صید میگوی دریایی در ایران
PIRIAQC
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
PTCAP
میزان صید میگوی دریایی در جهان
PTAQC
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
DTR

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
VAvgFr
میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
VAvgT
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
جدول 3-5 نشانه اختصاری متغیرهای مدل
در گام دوم و پس از کامل شدن داده‌های هریک از متغیرها، به ایستایی داده های جمع‌آوری شده از طریق آزمون ریشه واحد و به وسیله دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
3-4 ایستایی (مانایی) در سری‌های زمانی
مانایی یا نامانایی یک سری زمانی می‌تواند تاثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد. به عنوان مثال وقتی یک شوک به یک سری زمانی با ثبات وارد می شود اثرات آن بر متغیر مورد نظر به تدریج از بین می رود. ولی در مقابل داده‌‌های نامانا به گونه‌ای هسنتد که دوام و ماندگاری اثرشوک نامحدود می‌باشد.[4]
استفاده از داده‌های نامانا می‌تواند منجر به رگرسیون‌های کاذب گردد و آزمون ریشه واحد عمدتا به منظور جلوگیری از رگرسیون‌های کاذب انجام می‌گیرد و برای جلوگیری از رگرسیون کاذب حتما باید متغیرها مانا باشد و در غیر این صورت می‌بایست از تفاضل متغیرها که معمولا مانا هستند استفاده می‌گردد. [4]
در گام سوم و پس از اینکه مانایی داده‌ها و یا تفاضل مرتبه اول آنها مشخص گردید در صورتی که مانایی داده‌ها در همان سطح اول ثابت شد به تخمین ضرایب مدل می‌پردازیم ولی در صورتی که داده ها در تفاضل مرتبه اول مانا بودند، به منظور جلوگیری از دست دادن اطلاعات مربوط به مقادیر اصلی از آزمون هم انباشتگی استفاده می‌گردد.
3-5 هم انباشتگی
هم انباشتگی راهی برای عبور از انباشتگی است. جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی ابتدا متغیرها را تبدیل به متغیرهای مانا نمود و سپس رگرسیون مورد نظر را برآورد نمود. به عنوان مثال به جای اینکه از مقادیر متغیرها استفاده کنیم از تفاضل مرتبه اول آنها استفاده می‌کنیم. اما این امر باعث از دست رفتن اطلاعات مربوط به مقادیر اصلی متغیرها می‌شود. برای حفظ این اطلاعات ارزشمند راه دیگری مطرح شده که با بهره گرفتن از آن می‌توان هم از مقادیر اصلی متغیرها استفاده نموده و هم بتوان مانع از رگرسیون کاذب شد. این روش موسوم به هم انباشتگی است که عبارت است از: [4]
Xi ها و Y انباشته از مرتبه d یعنی I(d) باشند
یک ترکیب خطی از Xi ها و Y وجود دارد که انباشته از مرتبه d-b یعنی I(d-b) است (b≥0 )
اگر I(0) =I(d-b) باشد، در این صورت این ترکیب خطی مانا بوده و متغیرهای مورد نظر را هم انباشته می‌گویند.
بدین ترتیب مجموعه‌ای از متغیرها را هم انباشته می‌گویند که ترکیب خطی از آنها مانا باشد. در واقع بسیاری از سری های زمانی نامانا هستند اما در طول زمان با هم حرکت می‌کنند که بیانگر این است که آنها در بلند مدت توسط یک رابطه محدود شده‌اند. بنابراین رابطه هم انباشتگی می‌تواند بیانگر رابطه بلند مدت یا یک پدیده تعادلی بلند مدت بین سری‌های زمانی باشد که در کوتاه مدت ممکن است آنها از این رابطه تعادلی منحرف شوند ولی مجددا به آن بر می‌گردد. [4]
بنابراین اگر برای یک معادله رگرسیون Ut مانا باشد بدین معنی است که روند متغیرهای توضیحی و وابسته دلالت بر وجود یک رابطه تعادلی دارد و در چنین شرایطی امکان وجود رگرسیون کاذب از بین می‌رود. [4]
آزمون هم انباشتگی: این آزمون عبارت است از آزمون ریشه واحد یا مانایی، برای تخمین زننده Ut پس از تخمین مدل رگرسیون که توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته محاسبه می‌گردد. [4]
در گام چهارم و پایانی، میزان تاثیر‌گذاری هر یک از متغیرها را از طریق یک معادله رگرسیون مرکب و به روش حداقل مربعات محاسبه و تحلیل می‌نماییم.
3-6 رگرسیون

مقاله با موضوع در بازارهای جهانی

کشورهای پیشرو در این صنعت و شناسایی شکاف رقابتی موجود، اقدام شده است. [26]
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داده است که صنعت پرورش میگوی ایران از نظر ابعاد مورد بررسی در مدل، در وضعیتی ضعیف‌تر از رقبا قرار دارد و هیچ یک از عوامل مذکور از مزیت برخوردار نمی‌باشد. بهبود وضعیت جهانی پرورش و صادرات میگو در گرو برنامه‌ریزی هوشمندانه به منظور بهبود وضعیت رقابتی این صنعت در بازارهای داخلی و بین المللی است و بررسی وضعیت فعلی رقابت‌پذیری این صنعت و فاصله آن با سطوح برتر جهانی و تجزیه و تحلیل شکاف‌های موجود، لازمه برنامه ریزی در راستای ارتقاء سطح رقابت پذیری خواهد بود. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء وضعیت رقابتی صنعت و کاهش شکاف شناسایی شده و هر چه نزدیکتر شدن به استانداردهای جهانی در این صنعت، ارائه شده است. [26]
سلیمی‌فرد، (1376) در پایان‌نامه خود با عنوان “بررسی عوامل موثر(اقتصادی، غیراقتصادی)بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب” به دنبال مطالعه نقش عوامل تاثیرگذاراقتصادی و غیراقتصادی بر صادرات غیرنفتی بوده و بیان می‌کند که صادرات نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی، سبب نوسان در وضع تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی می‌شود. در نتیجه بررسی رشد صادرات غیرنفتی و عوامل موثر برآن از اهمیت زیادی برخوردار است.
به این منظور، صادرات غیرنفتی تابعی از دو متغیر اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم و دو متغیر کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی در نظر گرفته شده است و برای بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی از روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در طی دوره مورد بررسی بر طبق مبانی نظری ارائه شده کیفیت قوانین و مقررات دارای اثرات مثبت و نرخ تورم دارای اثرات منفی بر صادرات غیرنفتی می‌باشد. به خصوص کیفیت قوانین و مقررات در بین متغیرهای مورد بررسی بیشترین اثر را بر صادرات دارد، اما متغیرهای نرخ ارز و ثبات سیاسی، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که برای افزایش صادرات باید تلاش شود موانع کارکرد موثر اقتصادی و غیراقتصادی توامان رفع شده و برای ارتقای صادرات غیرنفتی بر متغیرهای غیراقتصادی بیشترتاکید شود. نتایج این تحقیق می‌تواند ما را در سیاست گذاری صحیح در جهت رشد صادرات غیرنفتی یاری رساند.[27]
منابع فصل دوم
1. حجازی, سرمد، بازرگان و, روش های تحقیق در علوم رفتاری1376.55.
2. Sanjyot, Carpenter Mason and Dunung, Challenges and Opportunities in International Business. 1.00. 2011.
3. تقوی مهدی, تجارت بین الملل. چاپ دوم. 1389: بازتاب.ص 7و 19و31و34.
4. دومنیک, سالواتره, تجارت بین‌الملل. چاپ ششم. 1385, تهران: نی.ص48-55.
5. حقیقی محمد, بازرگانی بین‌المللی نظریه‌ها و کاربردها. چاپ دوم. 1386, تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.ص12-17.
6. کلباسی حسن, تجارت بین‌الملل تئوری و سیاست‌ها1380, اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. ص12و13.
7. A.J, Smit, The Competitive Advantage of Nations Southern African Business, 2010.
8. کاتلر فیلیپ, مدیریت بازاریابی. دوم. 1385, اصفهان: نشر آموخته.ص 381و385.
9. درویشی باقر، عسگری حشمت الله, جهت گیری مزیت نسبی برخی از کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا ومقایسه آن با ایران. پژوهشنامه اقتصادی, 1388.
10. بشر آبادی حسین ، پورمقدم امین, عوامل موتر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1391.
11. Laursen, Keld, Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. Department of Industrial Economics and Strategy, 1998.
12. سلامی حبیب اله ،پیش بهار اسماعیل, تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با بهره گرفتن از شاخص های مزیت نسبی ابراز شده. قتصاد کشاورزی و توسعه 1380.

 
 
13. کریم کشته محمد حسین، هاشمی تبار محمود، کلباسی علیرضا, تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان. فصلنامه پژوهش های اقتصادی, 1384.
14. دفتر طرح و توسعه, طرح جامع توسعه پایدار تکثیر و پرورش میگو. معاونت اداری و برنامه ریزی شیلات ایران, 1383.
15. Nations, Food and Agriculture Organization of the United, FishStatJ. 2010, FAO.
16. موسسه تحقیقات شیلات ایران, نگاهی اجمالی به پرورش میگو در ایران و جهان. وزارت جهاد کشاورزی, 1387.
17. Josupeit, Helga, An Overview on the World Shrimp Market. GLOBEFISH, 2004.
18. بودجه, دفتر برنامه ریزی و, سالنامه آماری سازمان شیلات ایران1390, تهران: سازمان شیلات ایران.
19. طوسی ماندانا, وضعیت تولید ، بازار داخلی و صادرات آبزیان پرورشی. 1383.
20. مرکز آمار ایران, طرح آمار گیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی. 1389: تهران.
21. محمودی, بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر 1389.
22. نشاط و بشرآبادی, بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف پسته ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1388.
23. صدرالاشرفی, اشرفی و کرباسی , مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران. 1388.
24. ناجی, میرزایی، قربانی، یزدانی و قره داغی, بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص RCA بر روی صادرات گوشت مرغ ایران. 1384.
25. سهرابی, عنوان بررسی موانع توسعه صادرات صنعت شیرینی و شکلات ایران بر اساس مدل الماس ملی. 1385.
26. دماوندی مختاری, بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگوی پرورشی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر. 1383.
27. سلیمی فرد , بررسی عوامل موثر(اقتصادی، غیراقتصادی)بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب. 1376.
فصل سوم
3-1 مقدمه ای بر روش تحقیق
به عقیده کرلینجر، بررسی منظم، کنترل شده، تجربی و انتقادی قضایای فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده‌های طبیعی است.[1]
تحقیق دارای سه ویژگی می‌باشد که وجه تمایز آن با تجربه، به عنوان اولین روش شناخت به حساب می‌آید: اول تحقیق منظم و کنترل شده و مبتنی بر الگوی استدلالی است، در حالی که تجربه با رویکردهایی سر و کار دارد که به شیوه تصادفی رخ می‌دهند. دوم تحقیق تجربی است و دانشمندان برای اعتبار بخشیدن از تجربه استفاده می‌کنند، به نظر کرلینجر عقاید ذهنی باید در مقابل واقعیت عینی مورد بررسی قرار گیرند. سوم تحقیق خود اصلاح‌گر است که تنها روش علمی دارای مکانیسم‌هایی است که تا حد امکان دانشمندان را از ارتکاب خطا مصون نگه می‌دارد و به گفته مولی این کارکرد خود اصلاحی مهم‌ترین جنبه علم است که باعث می‌شود همواره نتایج علمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گیرند. [1]
در این فصل قصد داریم مراحل انجام این تحقیق را به ترتیب زیر بیان نماییم تا به چگونگی انجام مراحل پی برده و از جزئیات آن آگاه گردیم.
بنابراین ابتدا به صورت خلاصه به تعریف هر مرحله پرداخته و سپس در هر مرحله به ارتباط آن را با مراحل تدوین تحقیق پایان‌نامه بیان می‌کنیم.
3-2 انتخاب و تبیین مساله تحقیق
اهمیت صادرات غیر‌نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفته و از این رو میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک کند.
بدون شک کشورهایی که پایه اقتصاد آنها به صورت تک محصولی است، در بحران‌های اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند و آسیب پذیرتر خواهند بود. از این رو توجه به اقتصاد چند محصولی و توسعه در چندین بخش اقتصادی نظیر صنایع و معادن، کشاورزی، خدمات و … می‌تواند هر کشوری را از بحران‌های اقتصادی مختلف نجات دهد.
صنعت میگوی ایران که در زیر مجوعه صنایع شیلات قرار می‌گیرد نیز می‌تواند به عنوان یکی از صنایع مهم غیرنفتی در سبد صادراتی کشور نقش تاثیر گذاری را به خود اختصاص دهد.
یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده صادرات غیر تفتی کشور صنعت میگو و پرورش آن بوده است. با بررسی تولید و صادرات جهانی این محصول که در فصل دوم کامل به آن پرداخته شد مشخص می‌گردد که کشور ایران از نظر تولید و صادرات جهانی این محصول سهم بسیار اندکی را دارا می‌باشد که این مساله حکایت از حضور ضعیف صنعت پرورش میگوی ایران در بازارهای جهانی دارد.

با توجه با این که اغلب کشورهای پیشتاز در این صنعت کشور‌های در حال توسعه می باشند، لزوم و ضرورت مطالعه کامل برای بهبود وضعیت رقابتی این صنعت در سطح جهان و ارائه راه کارهای جدید و کاربردی بیشتر نمایان می‌گردد .
سوال اساسی که قصد داریم به آن بپردازیم این است که چه مزیت‌های نسبی در این محصول ارزشمند در مقایسه با دیگر صادر‌کنندگان جهان وجود دارد تا بتوانیم با شناسایی آنها گامی مثبت را در جهت بهبود وضعیت رقابتی این صنعت برداریم.
3-3 تشریح روش کار
پس از اینکه در رابطه با بیان مساله به وجود آمده توضیحاتی ارائه گردید و چرایی بررسی این مشکل در بخش اول این فصل به صورت خلاصه بیان شد قصد داریم توضیحات مفصل تری نسبت به فصل اول تحقیق درباره چگونگی انجام کار و تشریح آن بیان گردد.
در این مطالعه ما در سه مرحله تحقیق را انجام می‌دهیم:
محاسبه مزیت نسبی صادراتی در طول سال‌های 1976-2009
شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی
میزان تاثیر‌گذاری عوامل شناسایی شده به وسیله بررسی مدل
هر یک از مراحل ذکر شده در سه گام مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از:
جامعه آماری مورد بررسی
روش جمع آوری داده‌ها
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
3-3-1 مرحله اول محاسبه مزیت نسبی صادراتی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گام اول جامعه آماری مورد بررسی
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهائی اشاره دارد که محقق می‌خواهد درباره آنها به تحقیق بپردازد.[2]
از آنجا که داده‌های مرحله اول بر اساس اطلاعات موجود صورت می‌پذیرد بنابراین جامعه آماری استفاده شده عبارت است از کلیه داده‌هایی که بین سال های 1976 تا 2009 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گام دوم روش جمع آوری داده‌ها
در اینجا قصد نداریم به بررسی روش‌های جمع‌آوری داده‌ها بپردازیم لیکن فقط به ذکر این موضوع بسنده می‌کنیم که در برخی تحقیقات اطلاعاتی که باید به عنوان داده مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق به دنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می‌تواند نسبت به گردآوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده‌اند اقدام کند.[3]
بنابراین برای اینکه تشخیص دهیم این صنعت دارای چه وضعیتی از نظر مزیت نسبی در مقایسه با دیگر رقبای خود در جهان دارد، می‌بایست اطلاعات مربوط به 1- میزان ارزش صادرات میگوی ایران در هر سال 2- میزان ارزش کل صادرات ایران در هرسال 3- میزان ارزش کل صادرات میگو در جهان در هر سال 4- میزان کل صادرات جهان برای هر سال جمع‌آوری گردد.
داده‌های مورد نیاز در گام اول از طریق منابع زیر جمع آوری شده است.
منبع جمع آوری
متغیر
پایگاه اطلاعاتی فائو/ سازمان شیلات ایران
میزان ارزش صادرات میگوی ایران
www.tradingeconomics.com
میزان ارزش کل صادرات ایران در هرسال
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان ارزش کل صادرات میگو در جهان در هر سال
www.tradingeconomics.com
میزان کل صادرات جهان برای هر سال
جدول 3-1 منابع جمع آوری داده های متغیرهای شاخص بالاسا
هر‌یک از داده‌های بالا به طور مستقیم از منابع اطلاعاتی اشاره شده جمع‌آوری خواهند شد اما به دلیل اینکه میزان ارزش صادراتی میگوی ایران در هر کیلوگرم که از تقسیم کل ارزش دلاری به میزان حجم ارسال شده بدست می‌آید، در برخی از سال‌ها اختلاف زیادی با میانگین قیمت جهانی دارد و این فاصله قیمتی به هیچ عنوان توجیه منطقی نداشته و به دلایلی به طور عمدی پایین گزارش شده است، به ناچار ارزش صادرات میگو از حاصل ضرب میانگین قیمت جهانی و میزان حجم صادر شده در هر سال بدست آمده تا بتواند نتایج مناسب‌تری در مدل حاصل گردد.
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده ها
همانطور که در فصل اول اشاره شد ما قصد داریم در مرحله اول به بررسی مزیت نسبی میگوی ایران نسبت به دیگر تولید‌کنندگان و صادر کنندگان می‌پردازیم.
بتابراین ابتدا با بهره گرفتن از چهار متغیر 1- میزان صادرات میگوی ایران در هر سال 2 – میزان کل صادرات ایران در هرسال 3- میزان کل صادرات میگو در جهان در هر سال 4- میزان کل صادرات جهان مزیت نسبی آشکار بالاسا برای هر سال محاسبه می‌گردد تا مشخص شود مقدار آن در هر سال چه میزان بوده و نسبت به سال های قبل چه تغییری داشته است.
شاخص مزیت نسبی آشکار بالاسا به صورت زیر تعریف می‌گردد:
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
شاخص مزیت نسبی آشکار شده، مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بیشتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی است و تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی تلقی گردد.
3-3-2 مرحله دوم شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی
گام اول جامعه آماری مورد بررسی
در مرحله دوم جهت شناسایی عوامل موثر بر مدل از دو الگو کمک گرفته شده است.1- عواملی که در مقالات مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. 2- عواملی که از طریق مصاحبه با کارشناسان این صنعت تاثیرگذار گذار تشخیص داده شده‌اند.
بنابراین جامعه آماری مورد بررسی در این مرحله مقالاتی است که در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است و جهت انجام مصاحبه نیز افرادی که در این صنعت فعالیت دارند و به حوزه صادرات میگو در بازارهای جهانی مشرف هستند در نظر گرفته می‌شوند.
گام دوم روش جمع آوری داده‌ها
همانطور که در گام اول به آن اشاره شد جمع‌آوری داده‌های وابسته از طریق مقالات مشابه که عمدتا مزیت نسبی کالای مورد مطالعه خود را با متغیرهای تولید و ارزش پولی وابسته می‌دانند مورد بررسی قرار گرفته است.
اما جهت بررسی دقیق تر این موضوع مصاحبه‌هایی با کارشناسانی که در این صنعت فعالیت می‌کنند و به حوزه صادرات میگو اشراف دارند با مضمون این پرسش که چه عواملی در مزیت صادراتی ایران و افزایش آن موثر است انجام شد که در مجموع نکات زیر جمع‌آوری گردید:
تقریبا تمامی کارشناسانی که با آنها مصاحبه صورت پذیرفت افزایش امکانات، زیر ساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، نقدینگی، بهداشت و استانداردهای جهانی را لازمه افزایش تولید دانستند که این عوامل علاوه بر افزایش تولید، باعث کاهش بهای تمام شده و در نتیجه افزایش صادرات میگو خواهد گشت.
برخی از

منابع مقاله درباره پایگاه اطلاعات

کارشناسان، افزایش تولید دیگر کشورها را باعث کاهش قیمت جهانی این محصول و در نتیجه تمایل خریداران به خرید میگو با قیمت پایین‌تر دانستند که به علت کاهش قیمت جذابیت‌های سرمایه گذاری و تولید بیشتر را تحت تاثیر شدید خود قرار داد .
پس از این موارد عامل اصلی که به آن اشاره شده نقش تکنولوژی در فرآوری این کالا بسیار تاثیر گذار بوده که متاسفانه صنایع داخلی در بخش ارزش افزوده بر روی میگو چندان موفق عمل نکرده و حتی در بسته‌بندی آن هم دچار ضعف بسیاری هستیم.
نرخ ارز عامل دیگری بود که در صحبت‌های برخی از کارشناسان به چشم می‌خورد، آنها این نکته را بیان می‌کردند که اگرچه افزایش نرخ دلار باعث کسب درآمد بیشتر در فروش خواهد شد اما به علت اینکه غذای میگو سهم زیادی از هزینه تولید این کالا را تشکیل داده و از منابع خارجی تامین می‌گردد باعث ناتوانی در خرید غذای میگو و در نتیجه کاهش تولید خواهد شد.
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
با توجه به بررسی‌های انجام شده متغیرهای تاثیر گذاری که بیشترین نقش را در صادرات محصول خواهند داشت بدست آمد:
متغیر
متغیر
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
میزان صید میگوی دریایی در ایران
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
میزان صید میگوی دریایی در ایران
میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
میزان صید میگوی دریایی در جهان
جدول 3-2 متغیرهای مدل
همانطور‌که در مصاحبه کارشناسان ذکر شد نبود صنایع پشتیبان و صنایعی که بتوانند باعث ایجاد ارزش افزوده شوند یکی از عواملی است که می‌تواند در افزایش مزیت صادراتی نقش موثری داشته باشد. برای نشان دادن این مطلب دو متغیر میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده در جهان و میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو، در نظر گرفته شده که اگر نگاهی به دسته بندی فائو بیندازیم متوجه تنوع محصولات صادراتی در جهان خواهیم شد، اما متاسفانه صادرات کشور ما فقط در مواد فرآوری نشده و منجمد محدود شده است. بنابراین جهت نشان دادن نقش تکنولوژی و پیشرفت آن، میانگین قیمت کلیه کالاهای صادراتی که از ارزش صادراتی آنها به میزان وزن صادر شده بدست آمده به عنوان یک متغیر و میانگین قیمت میگوهایی که به صورت منجمد بوده و فرآوری نشده‌اند نیز به عنوان متغیر دیگر در مدل استفاده شده است.
Shrimp meal
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimp paste
فرآوری شده
منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), fresh or chilled
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns (Penaeus spp.), fresh or chilled
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Pandalidae spp.), not frozen
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns (Penaeus spp.), frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, cooked, frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, dried, salted or in brine, nei
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, fresh or chilled, nei
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, frozen, nei
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps and prawns, live
زنده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, not cooked, frozen
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, not frozen, nei
فرآوری نشده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, peeled, fresh or chilled
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, peeled, frozen
فرآوری شده
منجمد
Shrimps and prawns prep. or pres., in airtight containers
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns prep. or pres., not in airtight containers
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps and prawns, tails, shell on, frozen
فرآوری نشده
منجمد
Shrimps, peeled, cooked, prep. or pres.
فرآوری شده
غیر منجمد
Shrimps, prawns live, for breeding and other purposes
زنده
غیر منجمد
Shrimps, prawns, prepared or preserved, nei
فرآوری شده
غیر منجمد
جدول 3-3 طبقه بندی محصولات صادر شده در جهان توسط سازمان خوارو بار جهانی
3-3-3 مرحله سوم میزان تاثیر‌گذاری عوامل شناسایی شده به وسیله بررسی مدل

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گام اول جامعه آماری مورد بررسی: در این مرحله و پس از بدست آوردن مزیت نسبی در هر سال و شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی به جمع‌آوری داده‌های متغیرهایی که در مدل تاثیر گذار هستند می‌پردازیم که از طریق منابع زیر جمع آوری می‌گردند. از آنجا که داده های این مرحله بر اساس اطلاعات موجود صورت می‌پذیرد بنابراین جامعه آماری استفاده شده عبارت است از کلیه داده‌هایی که در بین سال‌های 1976 تا 2009 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گام دوم روش جمع‌آوری داده‌ها: در این مرحله نیز مانند مرحله اول داده های متغیر‌های شناسایی شده از طریق منابع زیر بدست می‌آید.
منبع جمع آوری
متغیر
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان صید میگوی دریایی در جهان
پایگاه اطلاعاتی فائو
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
بانک مرکزی ایران
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
پایگاه اطلاعاتی فائو

میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
پایگاه اطلاعاتی فائو
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
جدول 3-4 منابع جمع آوری داده های متغیرهای مدل
گام سوم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
در این مرحله داده‌های بدست آمده طبقه‌بندى شده و با بهره گرفتن از شاخص‌ موجود، عملیات محاسبه و آزمون‌هاى آمارى مورد نیاز انجام می‌گردد پس از آن نتایج به‌دست آمده در فصل پنجم تجزیه‌وتحلیل و مورد تفسیر قرار گرفته و از این طریق تأیید یا رد فرضیه‌ها اثبات می‌گردد.
بنابراین آنچه که می‌تواند در بدست آوردن مزیت نسبی در این صنعت تاثیر گذار باشد عبارت است از:
نشانه اختصاری
نام متغیر
RCA
شاخص مزیت نسبی صادراتی
PIRICAP

 
 
میزان صید میگوی دریایی در ایران
PIRIAQC
میزان تولید میگوی پرورشی در ایران
PTCAP
میزان صید میگوی دریایی در جهان
PTAQC
میزان تولید میگوی پرورشی در جهان
DTR
ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران
VAvgFr
میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده
VAvgT
میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو
جدول 3-5 نشانه اختصاری متغیرهای مدل
در گام دوم و پس از کامل شدن داده‌های هریک از متغیرها، به ایستایی داده های جمع‌آوری شده از طریق آزمون ریشه واحد و به وسیله دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
3-4 ایستایی (مانایی) در سری‌های زمانی
مانایی یا نامانایی یک سری زمانی می‌تواند تاثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد. به عنوان مثال وقتی یک شوک به یک سری زمانی با ثبات وارد می شود اثرات آن بر متغیر مورد نظر به تدریج از بین می رود. ولی در مقابل داده‌‌های نامانا به گونه‌ای هسنتد که دوام و ماندگاری اثرشوک نامحدود می‌باشد.[4]
استفاده از داده‌های نامانا می‌تواند منجر به رگرسیون‌های کاذب گردد و آزمون ریشه واحد عمدتا به منظور جلوگیری از رگرسیون‌های کاذب انجام می‌گیرد و برای جلوگیری از رگرسیون کاذب حتما باید متغیرها مانا باشد و در غیر این صورت می‌بایست از تفاضل متغیرها که معمولا مانا هستند استفاده می‌گردد. [4]
در گام سوم و پس از اینکه مانایی داده‌ها و یا تفاضل مرتبه اول آنها مشخص گردید در صورتی که مانایی داده‌ها در همان سطح اول ثابت شد به تخمین ضرایب مدل می‌پردازیم ولی در صورتی که داده ها در تفاضل مرتبه اول مانا بودند، به منظور جلوگیری از دست دادن اطلاعات مربوط به مقادیر اصلی از آزمون هم انباشتگی استفاده می‌گردد.
3-5 هم انباشتگی
هم انباشتگی راهی برای عبور از انباشتگی است. جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی ابتدا متغیرها را تبدیل به متغیرهای مانا نمود و سپس رگرسیون مورد نظر را برآورد نمود. به عنوان مثال به جای اینکه از مقادیر متغیرها استفاده کنیم از تفاضل مرتبه اول آنها استفاده می‌کنیم. اما این امر باعث از دست رفتن اطلاعات مربوط به مقادیر اصلی متغیرها می‌شود. برای حفظ این اطلاعات ارزشمند راه دیگری مطرح شده که با بهره گرفتن از آن می‌توان هم از مقادیر اصلی متغیرها استفاده نموده و هم بتوان مانع از رگرسیون کاذب شد. این روش موسوم به هم انباشتگی است که عبارت است از: [4]
Xi ها و Y انباشته از مرتبه d یعنی I(d) باشند
یک ترکیب خطی از Xi ها و Y وجود دارد که انباشته از مرتبه d-b یعنی I(d-b) است (b≥0 )
اگر I(0) =I(d-b) باشد، در این صورت این ترکیب خطی مانا بوده و متغیرهای مورد نظر را هم انباشته می‌گویند.
بدین ترتیب مجموعه‌ای از متغیرها را هم انباشته می‌گویند که ترکیب خطی از آنها مانا باشد. در واقع بسیاری از سری های زمانی نامانا هستند اما در طول زمان با هم حرکت می‌کنند که بیانگر این است که آنها در بلند مدت توسط یک رابطه محدود شده‌اند. بنابراین رابطه هم انباشتگی می‌تواند بیانگر رابطه بلند مدت یا یک پدیده تعادلی بلند مدت بین سری‌های زمانی باشد که در کوتاه مدت ممکن است آنها از این رابطه تعادلی منحرف شوند ولی مجددا به آن بر می‌گردد. [4]
بنابراین اگر برای یک معادله رگرسیون Ut مانا باشد بدین معنی است که روند متغیرهای توضیحی و وابسته دلالت بر وجود یک رابطه تعادلی دارد و در چنین شرایطی امکان وجود رگرسیون کاذب از بین می‌رود. [4]
آزمون هم انباشتگی: این آزمون عبارت است از آزمون ریشه واحد یا مانایی، برای تخمین زننده Ut پس از تخمین مدل رگرسیون که توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته محاسبه می‌گردد. [4]
در گام چهارم و پایانی، میزان تاثیر‌گذاری هر یک از متغیرها را از طریق یک معادله رگرسیون مرکب و به روش حداقل مربعات محاسبه و تحلیل می‌نماییم.
3-6 رگرسیون

مقاله با موضوع مزیت نسبی آشکار شده-دانلود کامل پایان نامه

نمود که همچنان نیز بخش زیادی از تولید این محصول به کشورهای دیگر صادر می‌گردد . اما آنچه که آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در دهه 80 وضعیت، صادرات این محصول روند رو به رشدی را از خود نشان نمی‌دهد، مخصوصا در سال‌های اخیر با رکود بازار جهانی و کاهش قیمت جهانی میگو، صادرات میگو کاهش یافته است . پس از گذشت شش سال و در سال1380 نیز همچنان روند افزایشی در تولید تداوم داشته است که متاسفانه در سال 1381 شرایط بوجود آمده در سطح بین المللی موجب کاهش در تولید میگو گردید . از جمله این عوامل ، کاهش ناگهانی قیمت جهانی میگو ناشی از حادثه 11 سپتامبر، بروز سرمای غیر مترقبه و همچنین بیماری ویروسی لکه سفید می‌باشد که در نتیجه آن‌ها خسارات فرآوانی به تولید‌کنندگان میگو در کشور وارد گردید. از آن به بعد وضعیت تولید میگوی کشور هیچ‌گاه نتوانست شرایط ایده آل خود را در تولید باز یابد و بسیاری از سرمایه گذاران با مشکل کمبود نقدینگی و در نتیجه با عدم پرداخت تعداتشان مواجه گشتند. [19]
بررسی روند تولید میگو درکشور نشان می‌دهد که پس از سال 1381 اگرچه صنعتگران این بخش توانستند خیلی زود میزان تولید خود را به شرایط قبلی بازگردانند ولی این بار نیز به دلیل عدم توجه به هشدار سازمان استاندارد غذایی اتحادیه اروپا مبنی بر احداث آزمایشگاهی زیر نظر این سازمان در ایران برای تایید کیفیت میگوی صادراتی که مهلت آن تا پایان سال 1383 اعلام شده بود، باعث گردید صادرکنندگان ایرانی در سال‌های بعد نتوانند از ظرفیت‌های خود استفاده نمایند، بدین ترتیب بازار صادراتی این محصول در اروپا نیز از بین رفت و تا چندین سال پس از آن هرگز این صنعت نتوانست جایگاه خود را در بازارهای اروپایی باز یابد.
با بررسی اطلاعات ارائه شده می‌توان دریافت که باتوجه به گسترش صنعت پرورش میگو در کشور سهم میگو در تجارت آبزیان تغییر زیادی نداشته و صادرات این محصول طی سال های اخیر افزایش نیافته است . تغییرات سالیانه از لحاظ مقداری و ارزشی صادرات میگو نشان می‌دهد در این سال ها درصد افزایش ارزشی صادرات بیش از درصد افزایش مقداری آن می‌باشد و این بدین معناست که میگوی صادراتی کشور با قیمت بالاتری به بازارها عرضه شده است. [18]
نمودار 2-4 میزان صادرات میگو ایران[18]
در طول دهه 1340 میگوی ایران به 5 کشور صادر شده است . در طول دهه 1350 که مصادف با وقوع انقلاب و برخی ناآرامی‌ها در کشور بود حداکثر صادرات میگو به 1000 تن بالغ شده که به 7 کشور صادر گردیده است.
درواقع در طول سال‌های 38-58 تعداد بازارهای صادراتی میگو حداکثر 8 کشور بوده است . در طول دهه 1360 بخصوص از سال‌های 1367 میزان صادرات میگو به یکباره از لحاظ وزنی افزایش یافته است . بطوریکه صادرات میگو از 75 تن در سال 1359به 1066 تن در سال 1369 افزایش یافته است. [19]
در سال 1372 به بعد تعداد بازارهای صادراتی به دلیل حجم بالای تولید و صادرات و فعالیت شرکت‌های صادراتی حدود بیش از 2 برابر افزایش یافته است . بر اساس اطلاعات ارائه شده، در سال 77 -79 تعداد بازارهای هدف 12 کشور بوده است. در سال 80 تعداد بازارهای هدف به 10 کشور کاهش یافت . در حالیکه در سال‌های 81 و 82تعداد کشورهای واردکننده میگوی ایران به ترتیب به 18 و 17 کشور رسید. [19]

 
 
برای ارزیابی بازارهای صادراتی و ورود به آنها ابتدا باید بازارها را اولویت بندی نمود. برای اینکار لازم است شاخص‌هایی به عنوان ملاک و معیار مورد نظر قرار گیرند. درطی مطالعات انجام گرفته توسط محققین در بخش شیلات کشور ، اولویت‌بندی بازارهای هدف میگوی پرورشی ایران بر اساس سه شاخص عمده شامل جاذبه‌های بازار ، اندازه بازار و عوامل محیطی انجام گرفته است. برای محاسبه شاخص بازار عواملی چون سهم واردات میگو از کل واردات جهانی، نرخ رشد وزنی، واردات میگو، میزان ثبات روند، متوسط واردات سرانه، نرخ تعرفه و فاصله بازار موثرند و در مورد شاخص اندازه بازار، متوسط نرخ رشد وزنی جمعیت ، متوسط جمعیت، سهم واردات مواد غذایی از کل واردات، تولید ناخالص ملی و نرخ رشد وزنی آن و عواملی از این قبیل تعیین کننده می‌باشند. نتایج نهایی و کلی اولویت بندی نشان می‌دهد کشورهای ژاپن ، امریکا، فرانسه، کانادا، استرالیا، هنگ کنگ، آلمان، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، سنگاپور و سوئیس عمده‌ترین بازارهای هدف برای میگوی صادراتی ایران محسوب می‌شوند . بنابراین استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌های صادراتی میگوی پرورشی ترجیحاً باید در این کشورها اجرا گردد. [19]

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-8 مروری بر مطالعات انجام شده
مهرابی بشرآبادی و پور مقدم ، (1390) در مقاله ای با عنوان” عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران” به دنبال بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل موثر بر آن می‌باشند. برای دست‌یابی به این امر از داده‌های سری زمانی سال های 1388-1340 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده‌ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده ی و مزیت نسبی آشکار شده‌ی متقارن و همچنین شاخص 2 استفاده گردید.[10]
نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره‌ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه‌ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی‌باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری برای دوره ی 2008-1961پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر، حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می‌دهد. [10]
محمودی (1389) در پایان‌نامه خود با عنوان”بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر”به بررسی عوامل مهم و تأثیر‌گذار بر چگونگی حفظ مزیت رقابت پسته ایران در بازارهای جهانی براساس مدل الماس پورتر پرداخته است. عوامل این مدل عبارتند از نهاده‌های تولید، راهبرد، ساختار و رقابت‌پذیری شرکت‌ها، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و پشتیبان، دولت و شانس. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق پسته ایران در زمینه الف) راهبرد، ساختار و رقابت پذیری و ب) شرایط تقاضای داخلی دارای مزیت رقابتی می‌باشد عواملی که به عنوان مشکل در حفظ مزیت رقابت ملی پسته ایران بر اساس مدل پورتر شناخته شد به ترتیب دولت، صنایع مرتبط و پشتیبان، عامل شانس و در نهایت عامل نهاده‌های تولید می‌باشد. [21]
مهرابی بشرآبادی و نشاط، (1388) در مقاله‌ای با عنوان” بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی و اولویت‌بندی بازارهای هدف پسته ایران” به دنبال بررسی جایگاه پسته صادراتی ایران از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که هر چند ایران در صادرات این محصول دارای مزیت نسبی است، اما رشد این شاخص طی دوره مورد بررسی منفی بوده است. هدف بعدی تحقیق، تعیین بازارهای هدف و الویت‌بندی آن‌ها است تا با ارائه فهرستی از بازارهای هدف بالقوه، و توجه به صادرات هدفمند، پسته ایران جایگاه صادراتی خود را در قبال رقبای عمده در جهان تثبیت کند. در ادامه به منظور بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی پسته ایران از تحلیل سری‌های زمانی و الگوی خود رگرسیون برداری برای دوره زمانی 2006-1961 استفاده شد. برآورد مدل نشان داد نرخ ارز، میزان تولید داخلی و قیمت جهانی صادرات پسته دارای تاثیر مثبت و میزان تولید رقبا، قیمت صادرات پسته ایران و نوسانات تولید (سال آوری) دارای تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی این محصول بوده است.[22]

اشرفی، کرباسی و صدرالاشرفی ، (1388) در مقاله ای با عنوان” مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران” به دنبال بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات کشمش است. آمار و اطلاعات جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات به صورت سری زمانی در سالهای 1340-80 13و برای محاسبه مزیت نسبی تولید به وسیله تحقیق پیمایشی از استان خراسان) شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن (جمع آوری شده است. به این منظور از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات و برای محاسبه مزیت نسبی تولید از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده در دوره قبل از انقلاب و بعد از آن به ترتیب 31 و 39 است و اختلاف معنی داری بین آنها وجود دارد. همچنین ایران طی دوره مورد مطالعه در صادرات کشمش مزیت داشته و جایگاه این محصول در بازار صادراتی ایران در دوره بعد از انقلاب مناسب‌تر بوده و درجه اطمینان برای ادامه حضور در بازار جهانی نیز در این دوره افزایش داشته است. افزون بر این، نتایج وجود مزیت نسبی را در تولید کشمش در منطقه مور مطالعه نشان داده است. همچنین دولت در زمینه نهاده‌ها، به بهره برداران یارانه مستقیم و غیر مستقیم پرداخت کرده ولی در کل، سیاست‌های دولت و شرایط بازار داخلی بر اساس شاخص حمایت موثر، به ضرر تولید کننده بوده است. علاوه بر این، سودآوری خالص اجتماعی برای یک تن کشمش تولیدی بالغ در 46 هزار تومان بوده است. [23]
میرزایی، قربانی، یزدانی، قره داغی و ناجی (1384) در مقاله ای با عنوان “بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص بر روی صادرات گوشت مرغ ایران” به بررسی عوامل موثر بر شاخص مزیت نسبی آشکار در قالب یک الگوی رگرسیونی با متغیرهای میزان تولید گوشت مرغ در ایران، قیمت جهانی محصول گوشت مرغ و نرخ ارز می‌پردازد که با توجه به آزمون مکی نون الگوی خطی جهت بررسی روابط عوامل موثر در نظر گرفته شده است.[24]
نتایج تحقیق نشان داد که بااستفاده ازالگوهای رگرسیونی شاخص در رابطه با سناریوی نرخ آزاد ارز، در سطح 5 درصد متاثر از نرخ آزاد ارز بوده و ارتباط معنی داری با دو عامل میزان تولید و قیمت جهانی گوشت مرغ نداشته است. در مورد سناریوی نرخ صادراتی ارز، حتی در سطح 5 درصد نیز عوامل سه‌گانه اشاره شده شاخص مذکور را تحت تاثیر قرار نداده و تنها عامل میزان تولید آن هم درسطح ده درصد، نوسانات آن را توجیه می‌کند. [24]
سهرابی، (1385) در تحقیق خود با “عنوان بررسی موانع توسعه صادرات صنعت شیرینی و شکلات ایران بر اساس مدل الماس ملی” طی یک تحقیق توصیفی به شناسایی مزیت‌های رقابتی و مشکلات صنعت شیرینی و شکلات ایران پرداخته و در نهایت راهکارهایی جهت توسعه صادرات این صنعت ارائه داده است. نویسنده در ادامه بیان می‌دارد، جهانی شدن فرآیندی است که در پی وقوع انقلاب الکترونیک دهه 1970 و بهبود تکنولوژی ارتباطی، مخابراتی و حمل و نقل، امکان نقل و انتقال سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار و اطلاعات را در مقیاس سراسر کره زمین فراهم کرده و دامنه تجارت و مبادله را جهانی کرده است. فرآیند جهانی شدن به سرعت در جریان است و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می‌دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می‌روند. این فرآیند به شرکت ها این فرصت را می‌دهد تا با بکارگیری روش‌های جدید بازاریابی جهانی مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش‌های حضور در بازارهای جهانی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.[25]
آنچه در ایران از آن با نام رهایی از اقتصاد تک محصولی و توسعه صادرات غیرنفتی یاد می‌شود باید تلاشی همه جانبه برای شناسایی مزیت‌های رقابتی صنایع غیرنفتی و از بین بردن مشکلاتی باشد که پیش‌روی توسعه صادرات آنهاست. [25]
رشد روزافزون صادرات شیرینی و شکلات ایران و فرصت های بالقوه موجود در آن لزوم توجه به مشکلات و مسائل آن را بیش از پیش روشن می‌سازد. در این تحقیق که بر پایه مدل الماس ملی پورتر طراحی شده است پنج فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری احتمالی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. آزمون t استیودنت جهت بررسی قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت عوامل تولید و سیاست‌های دولت به ترتیب بیشترین نقش را در کاهش صادرات شیرینی و شکلات ایران دارند. [25]
مختاری دماوندی، (1383) در پایان نامه خود با عنوان “بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگوی پرورشی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر” به شناسایی مزیت های استراتژیک و وضعیت رقابتی صنعت پرورش میگوی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت رقابتی موجود در این صنعت می پردازد. نویسنده در ادامه بیان می‌کند، گسترش روند جهانی سازی و پیوستن اغلب کشورها به سازمان جهانی تجارت و تلاش جهانی در راستای کاهش موانع تجاری بین کشورها، منجر به افزایش روزافزون رقابت در سطح بین‌الملل شده است بگونه‌ای که اگر کشوری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های لازم برای مقابله با این رقابت فشرده بین‌المللی برخوردار نباشد، تضمینی در مقابل بقای آن در اقتصاد پویا و پیچیده امروز نخواهد بود.
بدین منظور لازم است که کشورهای جهان به شناسایی و ایجاد و بهبود مزیت های استراتژیک خود در صنایع
مختلف اقدام، و توانمندی‌های خود را برای بقا و بهبود وضعیت رقابتی در سطح جهان تقویت نمایند. با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشور، ضرورت شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های این گونه صنایع برای بهبود وضعیت رقابت پذیری جهانی آنها، بیشتر احساس می‌شود. یکی از مهمترین و مستعدترین اقلام تشکیل دهنده صادرات غیرنفتی کشور به ویژه طی ده سال اخیر، میگو و بویژه میگوی پرورشی می‌باشد. مدل ارائه شده بیان می‌دارد که دستیابی به مزیت استراتژیک در یک صنعت و در نتیجه کسب موفقیت در سطح بین الملل تابعی از تأثیر متقابل و جمعی نهاده‌های تولید؛ شرایط تقاضای داخلی؛ صنایع مرتبط؛ ساختار، استراتژی و وضع رقابت داخلی و سیاست‌های دولتی می‌باشد.[26]
در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- پیمایشی و مطالعه کل جامعه آماری و استفاده از روش‌های آمار توصیفی به بررسی وضعیت هر یک از عوامل مذکور و تعیین وضعیت هر یک از آنها در صنعت پرورش میگوی ایران در مقایسه با وضعیت مشابه در

مقاله با موضوع کشورهای آسیایی

عملی‏تری را در مقایسه با نظریه‏های سنتی و مرسوم تجارت بین‏الملل ارائه می‏کند. [2]
 2-3-4 نظریه مزیت رقابتی ملی
در ادامه سیر تکاملی تئوری‌های تجارت بین‌المللی مایکل پورتر مدل جدیدی را را برای توضیح مزیت رقابت ملی ارائه داد. تئوری پورتر بیان می‌کند که رقابت کشورها در صنعت به ظرفیت نوآوری و بهبود امکانات آنها بستگی دارد. [2]
وی همچنان روی این موضوع تمرکز کرد که چرا برخی از کشورها در بعضی از صنایع رقابتی هستند و برای توضیح این تئوری، چهار عاملی که به آن متصل بوده را مشخص کرد که عبارتند از: [2]
منابع بازار داخلی و قابلیت‌های آن
شرایط تقاضا برای بازار داخلی
تامین کنندگان داخلی و صنایع مکمل
مشخصات شرکت‌های داخلی
به اعتقاد پورتر، چهار عامل درونی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آن‌ها می‌تواند بر شرایط بقیه مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند. [2]
علاوه بر این چهار فاکتور پورتر به نقش دولت‌ها و شانس اشاره می‌کند که در رقابت ملی صنعت‌ها تا حدودی دارای نقش است. دولت‌ها می‌توانند به وسیله اقدامات و سیاست‌هایشان، رقابت بین شرکت ها و صنایع خود را افزایش دهند. [2]
2-4 عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
پیشتر دیدیم که مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفا به عنوان تولید یک کالا با هزینه‌ای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبه‌های دیگری نظیر صدور کالا را نیز در بر می‌گیرد. لذا مزیت نسبی متأثر ازعوامل متعددی است که در فرایند تجارت بین الملل مرحله پیش از تولید کالا، تا هنگام صدور، در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن و حتی خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. از این رو برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزیت نسبی، آنها را در سه جنبه مختلف تولید، صدور و تقاضا، مورد بررسی قرار می‌دهند. [9]
بنابراین نظریه‌ها؛ هر چه عوامل تولید مورد استفاده در تولید کالای معینی در کشوری ارزانتر باشد، احتمال برخورداری آن کشور از مزیت‌های نسبی در تولید آن کالا بیشتر خواهد بود ؛ برای مثال، در تئوری هکشور -اوهلین احتمالا کشور برخوردار از نیروی کار فراوان در تولید کالاهای کاربر از مزیت نسبی برخوردار است و کشور دارای سرمایه فراوان در تولید کالاهای سرمایه بر مزیت نسبی دارد . به عبارتی دیگر ؛ قیمت پایین‌تر عوامل تولید سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه ، تأثیر بر مزیت نسبی می‌شود. از این رو مقدار عرضه منابع و امکانات تولید ، شاخصی مؤثر در تعیین مزیت نسبی است. [9]
بر اساس این نظریه کشورهای جهان سوم به دلیل دارا بودن نیروی کار ارزان و به دلیل کمبود دانش فنی و سرمایه، باید در زمینه‌های تولیدی و صنعتی کاربر سرمایه‌گذاری کنند و مزیت‌های خود را در چارچوب محصولات چنین صنایعی جستجو نمایند . اما نکته حائز اهمیت در زمینه مزیت‌های نسبی پویایی آنها است، به عبارتی دیگر، حفظ مزیت‌های نسبی به مراتب حساس تر از وجود اولیه آنها است، زیرا با پیشرفت دانش فنی و تحرک عوامل تولید دیگر مزیت‌های نسبی اصولا پایدار و دائمی نیستند. [9]
اگر کشوری خواهان حفظ مزیت‌های نسبی خود باشد، باید ساختار صنایع خود را به گونه‌ای انعطاف پذیر سازد که نسبت به تحولات دانش فنی و عوامل دیگر حساس و از نظر ساختار پویا باشد . به همین دلیل است که شاهد تخصیص اعتبارات قابل توجه در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستیم. میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی در داخل کشور نیز مزیت نسبی را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در الگوی مصرف داخلی می‌تواند توان صادراتی کشور و شاخص‌های بازار و مزیت نسبی را متأثر سازد.[9]
مسئله دوم صادرات است که پدیده‌ای بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از تولید است . به دلیل جدایی و دوری بازار مصرف از محل تولید کالا و وجود تفاوت در فرهنگ های تولیدی و مصرفی، تولیدکنندگان برای صدور محصول خود نیازمند حمل کالا به محل مصرف هستند و در نتیجه متقبل هزینه‌های متعددی مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازاریابی می‌شوند .این عوامل در تعیین بهای تمام شده و قیمت کالا مؤثرند و مزیت نسبی را متأثر می‌سازند. درشرایط کنونی شاهد آن هستیم که ایران در تولید بسیاری از کالاها ، مزیت نسبی دارد ؛ اما به دلیل ضعف در سیستم‌های بسته‌بندی، حمل و نقل و عواملی از این قبیل ، از مزیت نسبی در زمینه صدور کالا محروم می‌باشد. [9]
و بالاخره سومین عامل مؤثر بر مزیت نسبی، تقاضا برای کالاهای تولید شده و عوامل مؤثر بر تقاضا است. از سویی دیگر حلقه نهایی صادرات یک کالا ایجاد تقاضا برای آن کالا در بازارهای مصرف است؛ یعنی فعالیت‌های صورت گرفته در جهت صادرات کالا، تنها زمانی موجب می‌شود که یک کشور از مزیت نسبی خود بهره‌مند گردد که کالای تولید و عرضه شده آن کشور در بازارهای خارجی تقاضا داشته باشد و مصرف کنندگان خارجی حاضر به خرید آن کالا باشند. از این رو هر عاملی که بتواند این حلقه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به یقین بر مزیت نسبی نیز اثرگذار خواهد بود. [9]
2-5 شاخص‌های مزیت نسبی
در زمینه مزیت نسبی از دیدگاه تجارت، شاخص‌های زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها عبارت است از مزیت نسبی آشکار بالاسا، مزیت آشکار متقارن، شاخص میچلی، شاخص کای دو، سهم تراز تجاری و … می‌باشد. [10]

2-5-1 شاخص مزیت نسبی آشکار
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است. [11]

تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. [12]
2-6 نگاهی به صنعت میگو در جهان
اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه ای نزدیک به 6 قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه 1950، زمانی که تکثیر میگو به شکلی تجارتی گسترش یافت ، باز می‌گردد. در حالی که تا سال 1975 میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود 50 هزار تن بود با ارتقای فن آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه 1990 به بیش از 700 هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت. [13]
تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود: [14]
دوره اول: سال‌های 1950 تا 1965 که از آن به عنوان سال‌های تدوین فن آوری تکثیرو پرورش میگو می‌توان نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمندی‌های محیطی دانش لازم برای توسعه تجاری تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد. [14]
دوره دوم: سال‌های 1965 تا 1985 که آن را می‌توان سال‌های تکوین فن آوری دانست و در کنارتحقیقات وسیع‌تر وعمیق‌تر تجهیزات لازم برای پرورش میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.در پایان این دوره میزان تولید میگوی پرورشی 200 هزار تن (حدود 10 درصد از کل تولید جهانی میگو در سال 1985) بود. [14]
دوره سوم: 1985 تا 1995 که به واسطه تقاضا و قیمت بالای میگو در بازارهای جهانی شاهد گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین به خاورمیانه ، آفریقا،‌ اقیانوسیه و مناطق ایندو- پاسیفیک هستیم. در طی این سال‌ها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانه و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه‌های توسعه این فعالیت را به اجرا گذاردند. در عین حال در این دوره کشورهای متقدم نظیر چین، تایلند، اکوادور و… مشکلات ناشی از بروز بیماری‌ها را تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهندگان میگو باز گردند. میزان تولید میگوی پرورشی در پایان این دوره کمتر از 30% کل میگوی تولید شده در این سال بود. [14]
دوره چهارم به سال‌های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز می‌گردد .در این دوره تولید میگوی پرورشی و میزان عرضه میگو(‌پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسید و کاهش قیمت میگو در بازاراهای جهانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از کشورهای تولید کننده میگو، نظیر ایران، بوجود آورده است. [14]
2-6-1 تولید میگو در جهان
تولید جهانی میگو شامل دریایی و پرورشی می‌باشد که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو میزان تولید جهانی میگو برای اولین بار در سال 2003 میلادی از مرز 5 میلیون تن گذشت که این افزایش ناشی از رشد تولید در پرورش میگو بوده است. [15]
میزان تولید آبزیان دریایی در سال‌های اخیر دارای نرخ رشد نزولی بوده است. صید بی رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی قیمت سوخت تاثیر منفی بر صیادی در اقیانوس‌ها به ویژه صید میگو داشته است. میگو از آبزیان با ارزش اقتصادی بالا است که با توجه به رشد یافتگی و توسعه صیادی آن، انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی‌توان داشت. مطابق آمار سازمان فائو روند تولید کل آبزیان در سال 2006 بالغ بر 157.8 میلیون تن بوده که از این مقدار سهم صید آبزیان دریایی 93.1 تن و میزان تولید محصولات آبزی پروری در این سال 66.7 میلیون تن بوده است. میزان صید جهانی میگوی دریایی در سال 2006 برابر 3460003 تن و کل تولید جهانی میگو ( آبزی پروری و صید ) در این سال 6606921 تن بوده است. بالاترین آمار مستند صید میگو در خلیج فارس 16000 تن و در آبهای ایران 9850 تن در سال 1379 بوده است.[16]
افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های آتی تولید به روش آبزی‌پروری به ویژه گونه‌هایی نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان پرورشی بر تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآورد‌های فائو, در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند, در سال 2030 چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری است. [16]
بر خلاف پرورش ماهی تنوع گونه در میگو پروری نسبتا ناچیز است. مهمترین گونه‌های پرورشی عبارتند از میگوی ببری سیاه و میگوی سفید غربی. در حالی که پرورش میگوی سفید غربی تا پایان قرن بیستم عموما به قاره آمریکا محدود می‌شد اما در چند سال اخیر این گونه به حوزه کشورهای آسیایی وارد شده و در برخی از کشورها رفته رفته به گونه غالب تبدیل می‌شود. در فهرست حدود بیست گونه پرورشی نام‌های دیگری مانند میگوی موزی و میگوی سفید هندی را می‌توان مشاهده نمود که سهم اندکی از تولید میگوی پرورشی را به خود اختصاص میدهند. به طورکلی تولید میگوی در جهان در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد . توسعه این صنعت نه تنها به دلیل افزایش تولید پرورش دهندگان و تولید کنندگان بزرگ این محصول بوده، بلک
ه سهم سایر کشورها در کل تولید جهانی نشان می‌دهد پرورش دهندگان جدیدی به این صنعت روی آورده اند و روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. [14]
دکتر فوجی ناگا, دانشمند ژاپنی، به عنوان پدر پرورش میگوی جهان شناخته می‌شود. وی در سال 1933 برای اولین بار میگو را در تانک وادار به تخم‌ریزی نمود و در سال 1940 موفق به پرورش میگو, تا اندازه تجاری, در شرایط مصنوعی (تانک) گردید. [16]
در منطقه خلیج فارس در کویت تحقیقات در زمینه تکثیر و پرورش میگو بوسیله دکتر یوشیما اینوموتو، محقق ژاپنی، از نوامبر 1969 تا اکتبر 1970 بنا به دعوت انستیتو علمی و تحقیقاتی کویت انجام گرفت. [16]

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از سال 1980 تا سال 2004 میزان صید میگو از دریا 3/2 برابر شده در حالی که پرورش میگو در همین مدت 34 برابر گردیده است. آمار فائو نشان می‌دهد که تولید میگوی پرورشی از 917315 تن در سال 1996 به 3146918 تن در سال 2006 رسیده است. عمده‌ترین کشورهای تولید کننده میگوی پرورشی در جهان و درصد تولید آنها در سال 2006 به ترتیب عبارتند از: چین 39%، تایلند 16%، ویتنام 11%، اندونزی 11%، هند 4%، مکزیک 4% و برزیل 2%.[16]
در سال 2005 میگوی پا سفید غربی با تولید 1193248 تن و 4/56 درصد, مونودون با 710806 تن و 33.59 درصد و میگوی موزی با تولید 81105 تن و 3.83 درصد, سهم عمده‌ای را در تولید جهانی آبزی پروری دارا بوده‌اند. این نسبت در سال 2006 به تولید 2128825 تن و 67.6 درصدی وانامی, 645408 تن و 20.5 درصد مونودون و 96833 تن و 3.1 درصدی میگوی موزی رسید. نزدیک به 85% تولید میگوی وانامی، طی این سال‌ها مربوط به مناطق آسیایی است که این میگو گونه بومی آنجا نمی‌باشد. [16]
پرورش میگوی وانامی در کشورهای جنوب شرق آسیا از سال‌های آغازین دهه 1990 آغاز شد و به سرعت رشد کرد. این روند ادامه دارد و در بسیاری از نقاط جهان میگوی وانامی جایگزین میگوی مونودون شده است. تولید میگوی مونودون از سال 1993 تا 2005 یک و نیم برابر شده ولی تولید میگوی وانامی در همین مقطع 7/14 برابر بوده است. در مجموع تولید وانامی در سال 2005، 68/1 برابر مونودون گزارش شده است. پرورش میگوی ایندیکوس از 150 تن در سال 1980 به 9/10 هزار تن در سال 1994 رسید و پس از آن تا سال 1999 تقریبا ثابت ماند. از سال 2000 تا 2004 روند آن صعودی بوده و از 4/16 هزار تن به 33 هزار تن رسیده است. [16]

 
 
عمده‌ترین کشورهای تولید کننده میگوی پرورشی در جهان چین، تایلند، اندونزی، اکوادور، هند و ویتنام می‌باشند. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان جهانی خوار و بار کشور چین در حال حاضر بزرگترین تولید کننده میگوی بوده و به این ترتیب به حاکمیت تایلند به عنوان بزرگترین تولید کننده میگوی پایان داده است. اگر چه آماری که توسط مقامات چینی در زمینه تولیدات آبزی پروری و از جمله تولید میگوی پرورشی منتشر شده به طور رسمی از سوی فائو مورد تردید قرار گرفته و تلویحا به آن خدشه وارد نموده‌اند، اما افزایش تولید در این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. تایلند، ویتنام و اندونزی از جمله کشورهای آسیایی هستند که در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و طبیعتا صادرکنندگان میگوی قرار دارند. در حالی که اکوادور برای سال‌ها بزرگترین تولید کننده میگو در نیمکره غربی

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : ارزیابی عملکرد

 
  از AHP فازی و TOPSIS فازی جهت ارزیابی گزینه های جایگزین جهت خواسته های ترجیحی کاربران استفاده کردند. (ژنگ وهمکاران (Zheng,Etal, مدل AHP فازی را برای ارزیابی بقای انرژی ساختمان در چین توسعه دادند. همچنین (هسو و همکاران (Hsu,Etal,2010,419-425 جهت انتخاب فناوری احیاکننده روغن های روان کننده از رویکردی استفاده کرده که در آن AHP فازی و روش دلفی فازی را باهم ادغام کرده اند. هادی ونچه و محمدقاسمی یک رویکرد FAHP-DEA جهت طبقه بندی موجودی در سیستم ABC ارائه کردن (A. Hadi-Vencheh, Mohamadghasemi, 2011, 3346-3352).چن و همکاران طراحی سیستم پشتیباتی تصمیم فازی در مورد تحلیل چندمعیارهی بهترین برنامه یا استراتژی در آبخیزهای محیطی را با بهره گرفتن از روش FAHP پیشنهاد دادند (V.Y.C. Chen, Etal, 2011, 265-275).

2-9- مفهوم QFD
مدل QFD یک رویکرد در طراحی است که در سال 1996 توسط آکائی در ژاپن معرفی شد. این رویکرد نخست در کارخانه کشتی سازی کوبه میتسوبیشی در سال 1972 مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سال 1983 وارد آمریکا شد و اکنون در کشورهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. از QFD می توان به عنوان ماشین مترجم «نیازمندی های مشتریان» به «مشخصات فنی و مهندسی » یا به عبارتی مبدل تقاضاهای مشتریان به ویژگی های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی از طریق گسترش سیستماتیک روابط بین تقاضاهای مشتری و ویژگی های کیفیت محصول، تعریف نمود. این فرآیند معمولا با کیفیت اجزای عملکردی آغاز گشته و سپس به کیفیت همه قسمتها و فرآیندها گسترش می یابد. تکنیک QFD با متدهایی نظیر سی ماتریسی، هجده ماتریسی و چهار ماتریسی و غیره در دنیا معرفی و شناخته شده است. در این بین متد چهار ماتریسی که انستیتوی تامین کنندگان آمریکا هم آنرا مورد تائید و استفاده قرار داده به علل زیر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است:
1_ رواج بیشتر نسبت به سایر دیدگاه های موجود در بین متخصصان و کاربران QFD
2_ سادگی یادگیری و خلاصه بودن نسبت به سایر رویکردها
3_ ارتباط منطقی و ساده مراحل مختلف با یکدیگر

4_ پوشش مراحل مهم تولید محصول با بهره گرفتن از چهار ماتریس
فعالیت های انجام شده در رابطه با تکامل تدریجی QFD عبارتند از :

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1966: آغاز اولین تلاش ها به منظور استفاده از مفاهیم گسترش کیفیت توسط دکتر آکائو در ژاپن
1972: معرفی روش تکامل یافته QFD در شرکت کشتی سازی کوپه توسط آکائو به منظور طراحی مخازن ذخیره سازی نفت
1978: تشکیل کمیته ای مستقل در موسسه کنترل کیفیت ژاپن به منظور تحقیق بیشتر در زمینه QFD
1980: اهدای جایزه دمینگ به شرکت کایابا به واسطه استفاده و استقرار مناسب روش QFD
1983: انتشار اولین مقاله در مورد QFD در حوزه آمریکای شمالی
1984: برگزاری اولین دوره یک روزه QFD در آمریکا توسط موسسه GOAL/QPC
– آشنایی مسوولان و مهندسان شرکت فورد با QFD توسط دکتر دونالد کلازینگ
– 1985: استفاده از روش QFD در شرکت فورد و تامین کنندگان قطعات آن
1986: برگزاری اولین دوره پنج روزه QFD توسط موسسه GOAL/QPC بر مبنای کتاب QFD
1987: انتشار اولین کتاب QFD در آمریکا توسط باب کینگ با عنوان : Better Designs in Half the Time: Implementing QFD in America
1988: انتشار مقاله معروف The House Of Quality در دو ماهنامه Harvard Business Review
1989: برگزاری اولین سمینار سالیانه QFD در محدوده آمریکای شمالی با همکاری سه جانبه ASI، ASQC و موسسه GOAL/QPC
1990: ارائه نرم افزار QFD/Capture توسط موسسه GOAL/QPC
1991: انتشار کتاب Facilitating and Training: Quality Function Deployment توسط موسسه GOAL/QPC
1993: آغاز به کار اولین موسسه تحقیقاتی در زمینه QFD در آمریکا با عنوان The QFD Institue) QFDI)
1994: ترجمه کتاب دکتر آکائو و دکتر می زومی در آمریکا
2-10- پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته
پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس کارت امتیاز متوازن
با بهره گرفتن از روش ارزیابی جامع فازی (مطالعه موردی وزارت راه و ترابری)”
هدف اساسی از انجام این پژوهش در وهله اول،‏ اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری و تعیین وزن آنها با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی((AHP‎ و دوم ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش وزارت راه و ترابری بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC‎) با بهره گرفتن از روش ارزیابی جامع فازی است. بر اساس نتایج به-دست آمده،‏ عملکرد این سیستم در وزارت راه و ترابری از سطح متوسط برخوردار است که پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه شده است. (محمد موسی‌خانی ، فرانک نادی، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات (دوره: ۳، شماره: ۹ ) محمدی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان (سنجش عملکرد شرکت مخابرات استان مازندران با رویکرد کارت امتیاز متوازن) با انتخاب چند شاخص مهم در چهار وجه کارت امتیاز متوازن به تجزیه وتحلیل داده ها در هریک از شاخص ها پرداخته و در نتیجه مهمترین نقاط قوت و ضعف عملکرد شرکت را در چهار وجه مدل شناسایی کرده است.در این تحقیق وجه مشتری در بالای مدل قرارگرفته و سایر وجوه،به ترتیب مالی-فرآیند داخلی و رشد ویادگیری در پایین تراست.(محمدی،1384)
– پژوهشی تحت عنوان تاثیر اجرای BSC بر عملکرد سازمانی انجام شد.در این پژوهش مصاحبه ای با 66 کمپانی استرالیایی انجام گرفت که نتیجه این پژوهش موید تاثیر بالای اجرای BSC بر بهبود عملکرد بود. hoque&james,2000))
در پژوهشی تحت عنوان تاثیر اجرای BSC بر شاخص های رضایت سیستم و نیز بر عملکرد مالی ،مصاحبه ای با 40 کمپانی مالی آمریکایی انجام شد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیدند که اجرای روش BSCبا بالارفتن رضایت کارکنان مرتبط اما در عملکرد تجاری و مالی بی تاثیراست. ittrer&larcker&randall,2003))
در پژوهشی دیگر طی بررسی در مورد یک شرکت it در تایوان مقاله ای تحت عنوان(ترکیب BSC&FAHP در ارزیابی عملکرد شرکت تکنولوژی اطلاعات در تایوان ) ارائه شد که در آن استفاده ترکیبی از این دو رویکرد را به لحاظ بر طرف کردن ابهام در تصمیم گیری افراد وتسهیل در سیستم اطلاع رسانی مد نظر قرارداده است. در این بررسی وجه مشتری با کسب امتیاز 0.378و فرآیندداخلی با 0.299 به ترتیب بالاترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.این مهم بیان گر آن است که شرکت مورد بررسی و شرکت های مشابه باید تمرکز بیشتری بر وجه مشتری و فرآیند دخلی داشته باشندlee&chen&chang,2008)).
فصل 3
روش شناسی تحقیق
3-1 نوع پژوهش
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد (بازرگان،83). همچنین مطالعه توصیفی برای تعیین ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد. درسازمانها در موارد بسیاری مطالعات توصیفی برای کسب آگاهی درباره ویژگی‌های مثلاً گروهی از کارکنان در زمینه سن، سطح تحصیلات، درجات شغلی و درجه رضایت خدمت آنان به طور مکرر صورت می‌گیرد. مطالعات توصیفی همچنین ویژگی‌های سازمان‌هایی که رویه‌های مشابهی دارند به کار می‌رود. به طور مثال، ممکن است پژوهشگری بخواهد ویژگی‌های سازمان هایی را که نظام‌های قابل انعطاف تولید را به کار می‌گیرند یا شیوه‌های مالی خاصی دارند توصیف کند (اوماسکاران، 1385).
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. در رده‌ بندی تحقیق توصیفی، یکی از رده‌های تحقیق توصیفی، تحقیق توصیفی پیمایشی است. تحقیقات پیمایشی توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه‌ای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سوال. و محققان اجتماعی می‌کوشند با بهره گرفتن از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده‌ها پرداخته و صرفا به توصیف آن بسنده نکنند
. که در چنین مواردی فرضیه‌هایی برای تبیین ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سوالات مختلف به یکدیگر به آزمون کشیده شوند (بازرگان،1383).
 مراحل مختلف اغلب پیمایش‌های به صورت زیر است:
مطالعه کتب و نشریات مربوطه،مصاحبه با افراد صاحب نظر، متخصص و با تجربه
تدوین فرضیه تحقیق
طراحی متون و روش‌های مورد نیاز تحقیق
نمونه‌گیری وانتخاب افرادی که باید مورد بررسی قرار گیرند.

منابع مقاله درباره خانوار روستایی

به شمار می‌رفت اکنون برزیل به عنوان یکی دیگر از تولید کنندگان مهم قاره آمریکا خود نمایی می‌کند. [14]
نگاهی به وضعیت پرورش میگو در کشورهایی نظیر پرو و برزیل و سرمایه گذاری برای ایجاد مزارع جدید گویای این حقیقت است که علیرغم تشدید رقابت در بازار جهانی میگو کماکان تقاضا و ظرفیت مناسبی برای توسعه وجود دارد لیکن در این رقابت کشورهایی تاب مقاومت خواهند داشت که سرمایه‌گذاری‌های لازم را در زنجیره تولید از تحقیق و تولید دانش فنی تا فرآوری و بازاریابی به نحو مناسبی به اجرا گذارند. کاری که برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر تایلند و مالزی و حتی ویتنام از چندین سال قبل آغاز نموده و با افزایش بهره‌وری مزارع و کاهش هزینه‌های تولید در میدان رقابت با دیگر تولید کنندگان کماکان گوی سبقت را می‌ربایند. [14]
نمودار 2- 1 میزان تولید میگو (صید شده و پرورشی ) در جهان [15]
2-6-2 تجارت جهانی میگو
اگرچه میزان تولید جهانی میگو به میلیون‌ها تن در سال بالغ می‌گردد اما بخش عمده آن در داخل کشورهای تولید کننده مصرف شده و میزان میگویی که به بازارهای جهانی وارد می‌شود تنها در حدود 35% کل تولید است. در سال‌های اخیر کشورهای ژاپن، آمریکا و ده کشور عضو اتحادیه اروپا وارد‌کنندگان اصلی میگو بوده‌اند. ارزش کل واردات میگو توسط کشورهای عمده تولید کننده بیش از میلیاردها دلار برآورد شده است که بیشترین میزان آن تنها به دو کشور آمریکا و ژاپن تعلق دارد. برآوردها نشان می‌دهد که علیرغم ثبات و یا سیر نزولی قیمت‌ها در بازارهای مصرف، میزان تولید میگوی سالانه به طور متوسط با 12 تا 15 درصد افزایش روبرو خواهد بود.[17]
شکل 2- 1 میزان واردات میگو در جهان[15]
2-7 بررسی صنعت میگو در ایران
مروری بر تاریخچه صنعت میگو: صید میگو از دیرباز در ایران رایج بوده است و به گفته برخی دست اندرکاران صید و پرورش میگو، خلیج فارس و دریای عمان از مناطق مستعد برای تولید میگو هستند. به گفته آنان، وجود سواحل غیر قابل کشت و شوره زار این مناطق شرایط بسیار مناسب و اقتصادی را برای توسعه این صنعت فراهم کرده است. [14]
اگرچه شمار تجربیات ایران در زمینه تکثیر و پرورش میگو از تعداد انگشتان یک دست کمتر بود، در اولین برنامه توسعه دستیابی به تولید 10 هزار تن میگوی پرورشی در سال پایانی برنامه هدف گذاری گردید. با کوشش‌های انجام شده و بهره‌گیری از همکاری‌های فنی سازمان‌های بین المللی، در طی این برنامه تنها بخشی از مطالعات فنی و شناخت اراضی مناسب توسعه انجام پذیرفت. تکثیر و پرورش آزمایشی انواع میگوهای بومی ( میگوی موزی، ببری سبز (، ‌میگوی سفید هندی و میگوی سرتیز و تجربه پرورش میگوی غیر بومی ( ببری سیاه ) و شناخت اراضی مستعد توسعه از جمله اقدامات اساسی در طی سال‌های آغازین برنامه بود که با واگذاری اراضی برای احداث مزارع در استان‌های خوزستان و بوشهر و سپس هرمزگان ادامه یافت. علیرغم عدم دستیابی به اهداف کمی، در پایان این برنامه که با حمایت مستقیم دولت از قبیل ارائه خدمات کارشناسی و وام‌های با نرخ سود و کارمزد پایین پشتیبانی گردید، زیربنای توسعه پرورش میگو تا حدودی فراهم آمد. [14]
این روند در طی سال‌های دوم برنامه نیز تا حدود زیادی استمرار یافت. با موفقیت نسبی مراکز تکثیر و پرورش میگو و گسترش فن‌آوری و از سوی دیگر قیمت نسبتا بالای میگو در بازارهای جهانی در دو سال پایانی برنامه بخش غیر دولتی تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری از خود نشان داد و گسترش مزارع سرعت بیشتری به خود گرفت. در سال پایانی این برنامه میزان تولید به بیش از 1800 تن رسید و بستر لازم برای افزایش تولید میگوی پرورشی فراهم شد به طوری که میانگین رشد سالانه در طی دو سال اول برنامه سوم100 درصد بود و ظرفیت‌های فیزیکی لازم برای دستیابی به اهداف کمی برنامه فراهم گردید . اما با تنزل قیمت میگو در بازارهای جهانی و کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی روند گسترش مزارع و تولید میگو متوقف شد و فصل جدیدی در پیش روی برنامه ریزان و تولیدکنندگان قرار گرفت. [14]
2-7-1 ظرفیت‌های توسعه پرورش میگو
وجود 1800 کیلومتر سواحل جنوبی و بخشی از 900 کیلومتر سواحل شمالی کشور استعداد بالقوه مناسبی را برای ایجاد مزارع پرورش میگو بوجود آورده است. بر اساس مطالعات انجام شده شناخت توانمندی‌های بالقوه در چهار استان جنوبی بیش از 180000 هکتار اراضی مستعد برای ایجاد مزارع پرورش میگو وجود دارد که به معنای امکان ایجاد 95000 هکتار استخر و امکان تولید سالانه 285000 تن میگو است. وجود چند هزار هکتار اراضی مستعد در سواحل دریای خزر ( استان گلستان) را نیز نمی توان نادیده گرفت. [14]
استان
مساحت کل اراضی شناسایی شده(هکتار)
مساحت کل مزارع قابل احداث(هکتار)
سطح زیر کشت مفید
( هکتار)
تولید قابل پیش بینی
( تن)
میزان اشتغال
(نفر)
سیستان
45000
32000
24000
72000
32000
هرمزگان
54000
38000
28000
85000
38000
خوزستان
33000

25000
18000
53000
25000
بوشهر
48000
33000
25000
75000
33000
مجموع
180000
128000
95000
285000
128000
جدول 2-2 ظرفیت بالقوه توسعه پرورش میگو در نوار ساحلی جنوب کشور [14]
این اراضی عموما در مناطق غیر برخوردار، محروم و دورافتاده کشور واقع شده‌اند و به دلیل عدم وجود آب شیرین، شور بودن اراضی وفقدان امکانات زیربنایی از قبیل برق و راه‌های ارتباطی فاقد کاربری‌های تولیدی هستند و تنها در برخی مناطق اکوتوریسم به عنوان یک فعالیت اقتصادی رقیب قابل طرح است که به دلایل پیش گفته و برخی محدودیت‌های دیگر به نظر می‌رسد که پرورش آبزیان تنها کاربری قابل ذکر در این مناطق باشد. [14]
در حال حاضر 60 هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو در استان بوشهر شناسایی گردیده که در صورت سرمایه‌گذاری و به زیر کشت بردن، می‌تواند بصورت بالقوه تولیدی بالای 150 هزار تن در سال را برای استان به دنبال داشته باشد. تاکنون 8000 هکتار از اراضی به متقاضیان واگذار شده است. از این اراضی تاکنون حدود 4000 هکتار آماده کشت است. برای تولید بچه میگوی مورد نیاز مزارع پرورشی مجوز 21 مرکز تکثیر صادر شده که 17 مرکز آن به بهره‌برداری رسیده است. به‌منظور تامین غذای مورد نیاز این صنعت یک کارخانه با ظرفیت 20 هزار تن در سال در حال تولید است و یک واحد دیگر با ظرفیت 15 هزار تن آماده بهره‌برداری می‌باشد. همچنین جهت عمل آوری میگو در استان 21 کارخانه عمل آوری وجود دارد که تعداد 17 واحد آن دارای کد بین المللی می‌باشند.
جهت نظارت بهینه و پشتیبانی بهداشتی صنعت، یک مرکز تشخیص و مطالعات بیماری‌های میگو در استان توسط دامپزشکی ساخته شده است. در خصوص آموزش‌های نیروهای فنی نیز وجود مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان و رشته شیلات در دانشگاه خلیج فارس- بوشهر سبب شده تا این صنعت با پشتوانه علمی موثرتری در آینده به توسعه خود امیدوار باشد. همچنین پژوهشکده میگوی کشور, در استان بوشهر, با انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تنوع گونه‌ای، مولد‌سازی و معرفی گونه‌های جدید میگو فعالیت می‌کند. [16]
2-7-2 وضعیت تولید میگو
در ایران نیز تولید میگو همانند دیگر نقاط جهان به دو نوع پرورشی و دریایی تقسیم می‌گردد. اگرچه ایرانیان ساکن در نواحی خلج فارس از گذشته‌های دور به دلیل نزدیک بودن به دریا بسیاری از موجودات دریایی را مانند میگو صید می‌کردند ولی کن صنعت پرورش میگو در ایران طبق گزارشات سازمان شیلات ایران با فعالیت مزارع کشت این آبزی در استان‌های هرمزگان و خوزستان در سال 70 شکل گرفت و از سال 74 مزارع کشت میگو در استان سیستان و بلوچستان فعال شدند. [14]
نمودار 2-2 میزان تولید میگو در ایران[18]
همانطور که در نمودار 2- 2 مشاهده می‌گردد تولید کل میگو در کشور از سال 1374 تا 1389 از یک روند منظم و رو به رشدی پیروی نکرده است.[18]
طبق اطلاعات بدست آمده درحالیکه در سال 1374 کل تولید میگو در کشوررقم 5908 تن بوده پس از طی 6 سال و در سال 1380 این عدد تقریبا با افزایش بیش از صد درصدی عدد 13860 تن را در یک سال نشان می‌دهد که با توجه به نمودار صفحه بعد و مقایسه سهم میگوی دریایی و پرورشی در ایران در خواهیم یافت که نسبت رشد میگوی پرورشی به میگوی صید شده در حال افزایش بوده به نحویکه این نسبت از 02/0 در سال 1374 به تقریبا 1/1 در سال 1380رسیده است که به طور حتم اصلی‌ترین عامل در افزایش تولید است.[19]
اگرچه در این هفت سال میزان تولید ایران همواره افزایشی نبوده است ولی پرورش میگو همواره روند رو به رشدی را از خود نشان می‌دهد. پس از سال 1380 تقریبا میزان تولید میگو دارای روند مناسبی بوده و با حداکثر تولید خود در این سال‌ها (به جز سال 1381 که به دلیل به وجود آمدن بیماری لکه سفید و سرمای بی سابقه) دوران طلایی خود را پشت سر گذاشت.[19]
نمودار2-3 میزان تولید میگو به تفکیک پرورشی و صید شده در ایران[18]
در صورت ادامه روند تولید در پرورش میگو به تدریج این محصول می‌توانست جایگاه مناسبی برای صادرات در جهان پیدا کند که متاسفانه پس از سال 1383 به دلیل از دست رفتن بازار صادراتی اروپا که بی‌توجهی دولت در احداث آزمایشگاه کنترل کیفیت زیر نظر اتحادیه اروپا جهت تست سلامت میگو اصلی‌ترین علت آن بود تولید میگو به شدت کاهش یافت و بدین ترتیب یکی از بهترین بازارهای ایران از بین رفت و در سال‌های بعد نیز با توجه به مشکلات به وجود آمده بین اتحادیه اروپا و ایران بر سر برنامه هسته ای و آغاز تحریم‌های ضد ایرانی عملا راه ورود این کالا به اروپا سخت شد. [18]
اگرچه تولیدکنندگان در این سال ها بسیار تلاش کردند تا تولید خود را افزایش داده و به شرایط قبل باز گردانند و از این طریق بتوانند محصولات خود را این بار با اولویت بازارهای داخلی و سپس ورود به بازارهای جدید به فروش رسانند که تا حدودی در این کار موفق بوده که نمودار بالا گواه این مطلب است.[18]
2-7-3 میگو در بازار داخلی
میگو در بازار داخلی مصرف رو به رشد مناسبی نداشته و شاید به همین دلیل است که میزان تولید ایران هیچ‌گاه نتوانسته از سطح مقاومتی 15 هزار عبور کند. آمار و اطلاعات سازمان‌های بین المللی نشان می‌دهد، بسیاری از کشورهایی که پیشتاز تولید این ماده غذایی ارزشمند در جهان هستند سهم بسیاری از تولیدشان را در کشور خود به فروش می‌رسانند و شاید به جرات می توان گفت که علت اصلی رشد تولید بسیاری از کشورها ابتدا سرمایه‌گذاری روی بازارهای داخلی خود بوده و سپس بازارهای جهانی را هدف قرار دادند. [19]
ا
گر بخواهیم مهم‌ترین علل پایین بودن سرانه مصرف در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا بهتر است نگاهی به هزینه‌های پرداختی مربوط به سبد پروتئین گوشتی هر خانوار ایرانی در بین سال های 1382 – 1389 بپردازیم.[20]
از اطلاعات بدست آمده در می‌یابیم که سهم استفاده از آبزیان در سبد هر خانوار روستایی و شهری طی مدت هشت سال اخیر به ترتیب عددی در حدود 10 و 12 درصد بوده که این نشان دهنده عدم رشد در استفاده از سهم آبزیان در این سال‌ها می‌باشد که بر این اساس می توان علت را در عدم فرهنگ سازی مناسب ذکر نمود. [20]
سال
هزینه خانوار روستایی (ریال)
هزینه خانوار شهری (ریال)
گوشت دام
گوشت پرندگان
گوشت دریایی
گوشت دام
گوشت پرندگان
گوشت دریایی
1382
1,374,323
888,607
196,186
1,573,914
851,806
287,345
1383
1,677,686
1,109,667
315,140
1,850,363
1,081,770
413,079
1384
1,917,009
1,208,111
361,720
2,010,679
1,147,306
443,766
1385
2,125,176
1,321,564

 
 
445,352
2,125,987
1,187,607
509,381
1386
2,405,083
1,532,217
444,490
2,445,826
1,441,161
590,610
1387
2,508,747
1,835,025
449,967
2,746,945
1,725,047
655,037
1388
2,668,145
2,017,439
520,350
3,136,548
1,896,063
681,339
1389
3,381,338
2,460,988
570,632
3,777,819
2,216,361
777,200
جدول 2-3 هزینه مصرفی پروتئین گوشتی در خانوار شهری و روستایی[20]
از عوامل تاثیرگذار دیگر در عدم مصرف میگو شاید پندار بالا بودن قیمت این ماده غذایی در مقایسه با میانگین درآمد سرانه است . از سوی دیگر هیچگونه تنوع و نوآوری در عرضه میگو در کشور وجود ندارد. ودر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری ها ی توسعه پرورش میگو از ابتدا تنها بازارهای خارجی مورد هدف بوده است که نشان می‌دهد توجهی به بازار داخلی نشده است. [18]
وضعیت کنونی مصرف میگو در کشور از سوی مرکز آمار ایران در سال 1389 بیانگر سهم ناچیز میگو در سبد غذایی مصرفی آبزیان است، این آمار بیانگر مصرف سرانه سالانه از جنبه هزینه کرد یک خانوار شهری بطور میانگین در سال 30407 ریال برای خرید میگو و برای خانوارهای روستایی 9392 ریال برآورد شده است. لازم به یادآوری است که این میزان مصرف در خانوارهای روستایی نیز عمدتا بدلیل مصرف این محصول در نواحی روستایی استان‌های ساحلی است . [20]
سال
هزینه مصرفی در میگو (ریال)
درصد سهم مصرفی از آبزیان
درصد سهم مصرفی از کل
روستایی
شهری
روستایی
شهری
روستایی
شهری
1382
2,556
7,565
1.30%
2.63%
0.10%
0.28%
1383
5,545
10,815
1.76%
2.62%
0.18%
0.32%
1384
7,045
14,952
1.95%
3.37%
0.20%
0.42%
1385
11,914
16,032
2.68%
3.15%
0.31%
0.42%
1386

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7,297
16,568
1.64%
2.81%
0.17%
0.37%
1387
8,490
19,493
1.89%
2.98%
0.18%
0.38%
1388
15,196
26,555
2.92%
3.90%
0.29%
0.46%
1389
9,392
30,407
1.65%
3.91%
0.15%
0.45%
جدول 2-4 هزینه مصرفی میگو در خانوار شهری و روستایی[20]
نکته قابل توجه، مقایسه این آمار با سهم مصرف و هزینه کرد سایر منابع پروتئینی و غذایی است به عنوان مثال سهم هزینه هر خانوار شهری و روستایی برای خرید مرغ، خروس و جوجه به ترتیب 1925223 ریال و 1689848 ریال می‌باشد و این ارقام برای مجموع سوسیس و کالباس به ترتیب 211103 و 117705 ریال می‌باشد . [20]
2-7-4 وضعیت صادرات ایران
با توجه به مطالب عنوان شده درباره وضعیت تولید میگو و از طرفی وضعیت مصرف آن در کشور می‌توان نتیجه گیری نمود که ضمن وجود توانایی و امکانات بالفعل و بالقوه بالای تولید در کشور، میزان مصرف بازار داخلی میگوی در شرایط فعلی کمتر از ده هزار تن بوده و در صورت افزایش مناسب تولید بعنوان رقیب برای صادرات آن محسوب نمی‌گردد . لذا آنچه مسلم است صادراتی بودن این صنعت می‌باشد. [18]
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در سال‌های ابتدایی از آغاز پرورش میگو بالغ بر90 درصد از محصول پرورش یافته به کشورهای دیگر صادر می‌شد هر چند که این مقدار به تدریج و با افزایش تولید کاهش یافت ولی می توان ادعا