0 Comments

دانلود پایان نامه درباره خدمات پستی، رشد اقتصادی، ارتباطات فرهنگی، سرمایه گذاری

پست نیز در بسیاری از بازارهای بالقوه بالا وارد شده است و فعالیت های وسیعی را در این زمینه انجام داده است. به عنوان نمونه می توان به فعالیت های زیر که طی سال های گذشته توسط پست در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه صورت گرفته است، اشاره نمود :* پست اشتراک* انتشار تمبر برای […]

0 Comments

دانلود پایان نامه درمورد خشونت سیاسی، آداب و رسوم، نهی از منکر، زنان شاغل

شوند.– زنان شاغل که تمام درآمد خود را طی سال ها به خانه می برند و خرج میکنند، چون در اموال خانوار شریک مرد محسوب نمی شوند، در صورت وقوع طلاق یا مرگ شوهر یا ازدواج مجدد شوهر به شدت گرفتار فقر و استیصال می شوند و در ایام پیری تنها می مانند.۹۶و- خشونت سیاسی […]

0 Comments

دانلود پایان نامه درمورد خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، سیاست جنایی، سازمان ملل متحد

متمایل می گردد. زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد […]

0 Comments

مقاله رایگان درباره آموزش عمومی، بخش صنعت، قضا و قدر، اقتصاد ایران

های اجتماعی خواهد شد. این امر به نوبه خود عاملی است که موجب عدم درک روند حرکت جامعه و در نتیجه اتخاذ تصمیماتی خواهد شد که کاربرد آن فقط در روی کاغذ است. در این میان نهایت بی اطلاعی است اگر تصور کنیم که می توانیم یک پدیده را به صورت مجزا بررسی نموده و […]

0 Comments

دانلود پایان نامه درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، شهر تهران، خدمات پستی

به پدید آمدن شهرهای قارچی،ظهور شهرهای میلیونی و پیدایش نواحی شهری گردید.نخستین شهرهای صنعتی در انگلستان ظاهر شدند چنانکه دود کارخانه ها و تأسیسات صنعتی به فضای شهری تصویری داد که تا آن زمان در تاریخ شهرنشینی دیده نشده بود. به تدریج شهرها دو قطبی شدند و مناطق فقیرنشین کارگری با واحدهای مسکونی آلوده و […]

0 Comments

مقاله رایگان درباره های غیر دولتی، تعاونی ها، ارائه خدمات، جنگ جهانی دوم

کننده، پرداخت وجوه قبوض آب و برق و تلفن و گاز، قرائت کنتورهای آب و برق و گاز، هزینه های مربوطه از طریق پست مالی، توزیع قبوض آب و برق و گاز و تلفن، قبول ودایع و وجوه همیاری مربوط به متقاضیان تلفن.۸-۱۳-۴-۲-امور شهرداریامروزه شهرداری ها در سطح بسیار وسیعی در تعامل مستقیم با شهروندان […]

0 Comments

دانلود پایان نامه درباره کیفیت زندگی، توزیع فراوانی، زندگی شهری، آزمون فرضیه

فهرست مطالبصفحه عنوان۱ چکیده۲ فصل اول- کلیات پژوهش – مقدمه۳* بیان مسئله پژوهش۴* اهمیت و ضرورت انجام پژوهش۷* اهداف پژوهش۸* سوالات تحقیق۸* فرضیات تحقیق۹* مفاهیم و واژگان۱۲* قلمرو تحقیق۱۲* مدل تحقیق فصل دوم- ادبیات تحقیق۱۳* بخش اول۱۲* پیشینه و سابقه موضوع پژوهش* بخش دوم۱۶۱۶* مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش* مقدمه* پست و نظریه […]

0 Comments

مقاله رایگان درباره محیط زیست، نظام اداری، ارباب رجوع، اطلاع رسانی

توجه قرار گیرد. افراد و سازمان ها باید در فعالیت های زیست محیطی کشور خود مشارکت داشته باشند. در این راستا، پست به عنوان بخشی از جامعه در این امر نقش مهمی ایفا می نماید.شبکه پستی به واسطه جهانی بودن و گستردگی سطح فعالیت های خود، در جای جای کره زمین حضور دارد. روزانه به […]

0 Comments

مقاله رایگان درباره محیط زیست، زیست محیطی، ارائه خدمات، نظام اداری

فرآیندهای تولید نیز تغییر کرده اند. این تغییرات را در نظام توزیع هم می توان یافت : بازار بیش از پیش تقسیم شده است و به صورت فروش مستقیم از طریق پست، مغازه های تخصصی و تحویل انفرادی کالا به برکت کامپیوترهای خانگی در آمده است. ( آلوین تافلر، ۱۳۶۴ : ۲۵ )مصرف کنندگان و […]

0 Comments

مقاله رایگان درباره جهانی شدن، استراتژی، استراتژیک، تجارت آزاد

گردد. از نقطه نظر سیاسی نیز، مخالفان معتقدند که شرکت های چند ملیتی۸۱ که اقدام به سرمایه گذاری در کشوری می نمایند، ممکن است به قدرت و نفوذ سیاسی بیش از حد در میان شهروندان و ساکنان منطقه دست یابند. همچنین جهانی شدن به صورت ضمنی منجر به مهاجرت تعداد زیادی نیروی کار به کشورها […]