Monthly Archiv: آگوست, 2018

زوج‌درمانی گروهی از منظر روانشناسی

– زوج‌درمانی گروهی

سلامت روانی انسان بسته به روابط گروهی است. انسان از روابط خود با دیگران بهره روانی می‌برد، کسی که در یک گروه اجتماعی شرکت می‌کند و از آن لذت می‌برد در واقع در یک گروه غیر رسمی روانی شرکت کرده‌است(ثنایی، 1383).

هدف کلی زوج‌درمانی گروهی افزایش آگاهی افراد از خودشان و دیگران و کمک به آنها در جهت روشن ساختن تغییراتی است که در زندگی مایل‌اند بدان‌ها دست یابند و فراهم ساختن ابزارهای لازم برای انجام این تغییرات. زوج‌ها از طریق تعامل با دیگران در یک محیط مطمئن و پذیرنده، این فرصت را پیدا می‌کنند که رفتارهای جدید را تجربه کرده و بازخورد صادقانه‌ای را از دیگران راجع به اثرات رفتارشان دریافت کنند. در نتیجه فرصتی به دست می‌آید که زوج‌ها بیاموزند که نسبت به همسران خود چگونه باید برخورد کنند.

منطق این گروه‌ها آن است که حمایت و چالشی که آنهارا فراهم می‌کنندبه زوج‌ها این امکان را می‌دهد که یک خودسنجی صادقانه داشته‌باشند و شیوه‌های خاصی را برای تغییر الگوهای فکری، احساسی و رفتاری خود مشخص می‌کنند(کوری- کوری، 1390).

اهداف اصلی در این گروه کمک کردن به زوج‌ها برای رشد نگرش مثبت‌تر و مهارت‌های ارتباطی، تسهیل تغییر رفتار و انتقال مهارت‌های اکتسابی جدید و رفتارهای آموخته‌شده به همسران است.

زوج‌ها در گروه با این موضوع مواجه می‌شوند که مشکلات منحصر به فرد نیست و تعارض جز زندگی است. سازش و سلوک در زندگی ضروری است و زوج‌ها نیاز به آموزش جهت یافتن بهترین روش ارتباطی با یکدیگر دارند.

گروه زوج‌ها تریبون آزاد بیان انتظار و توقع ایشان می‌باشد. امکان پس‌خوراند و سنجش دقیق روابط در آن مهیا است(گلدنبرگ، 1382).

ادبیات فنی مربوط به درمان گروهی حکایت از آن داردکه زوج‌ها در این روش با درمانگر و سایر اعضای گروه همانندسازی می‌کنند، معمولا این افراد بهبود و شرایط بهتری می‌یابند نسبت به زوج‌هایی که چنین نمی‌کنند.

زوج‌ها در فضای گروه از سطح اعتماد و انسجام بالاتری نسبت به مراجعه انفرادی به درمانگر برخوردار می‌شوند. همچنین به شیوه‌ای آزاد و مستقیم با یکدیگر تعامل می‌کنند. اشتیاق به خطر کردن درباره موضوعات تهدید‌کننده و شناساندن خود به دیگران به چشم می‌خورد. تعارض میان زوج در گروه قابل شناسایی است و درمانگر می‌تواند به شیوه‌ای مستقیم و موثر با آن برخورد کند.

مواجهه به گونه‌ای رخ می‌دهد که از برچسب زدن به دیگران خودداری می‌شود و بنابراین زوج‌ها بدون نگرانی و آزادانه به شیوه‌ای غیر دفاعی پسخوراندها را پذیرفته و به آن فکر می‌کنند. تمایل زوج‌ها به انجام تکالیف منزل و جهت کسب تغییرات رفتاری مورد نظر بیشتر از جلسات انفرادی است. همسران در این جلسات احساس می‌کنند که از گوشهایشان برای تغییر کردن پشتیبانی می‌شود و مایل‌اند خطر اجرای رفتارهای جدید را بپدیرند و امیدوارند که عملا اگر بخواهند می‌توانند رفتار خود را تغییر دهند. آنها احساس درماندگی نمی‌کنند.

گروه مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نقش ماست نه افراد(بک، 1984 به نقل از بارکر، 1382). زوج‌ها مسایل ارزشمندی را در گروه می‌آموزند و ایجاد صمیمت و رضامندی زناشویی را می‌توانند تجربه کنند.

 

امکانات زوج‌درمانی گروهی

 • با پشتیبانی یک گروه حمایتی، کاوش در زمینه مشکلات، نگرانی‌ها و نیازهای سازشی و تکامل زوج انجام می‌پذیرد.
 • گروه فرصت تغییر در احساسات را مهیا می‌کند.
 • تجربه روابط طبیعی و مثبت در گروه ایجاد می‌شود.
 • کسب مسئولیت نسبت به خود و دیگران برای همسرلن فراهم می‌شود. ذر واقع عضو مشاوره گروهی شدن دلالت بر قبول مسئولیت دارد(چیت‌سازان، 1387).

در واقع زوج‌درمانی شناختی- رفتاری، اجرای نقش با تقویت و پسخوراند اجتماعی همراه است و تکالیف برای خانه طرح می‌شوند. سایر فنون همچون بحث از انواع شناخت‌ها، طرح‌ برنامه کاری درجه‌بندی‌شده، آزمایش انواع تمرینات خاص رفتاری که ممکن است در تعاملات اجتماعی رخ می‌دهند(مثل تصمیم‌گیری خاص و تجزیه و تحلیل مناسب حوادث) نیز به همین ترتیب مورد استفاده قرار می‌گیرند(ساراسون[1] و ساراسون، 1382).

محک زدن مشکلات قدیمی، یافتن راه‌حل‌های جدید داخل جلسه درمان و خارج از آن جنبه مهمی از این نوع درمان گروهی است(شارف، 1381). درمانگر با مداخلات درمانی ویژه گروه و آگاهی از پویایی گروه، با اتکا به روش‌های اداره و مقابله با مشکلات فردی و به کارگیری تکنیک‌های زوج‌درمانی شناختی-رفتاری تغییرات پیش‌بینی شده را در همسران ایجاد می‌کند.

 

[1] Sarason

تعریف ازدواج از منظر راونشناختی

تعریف ازدواج
تشکیل خانواده و ازدواج واقعه اجتماعی مهمی است که پایندگی گروهها و زندگی نسل های متوالی به آن بستگی دارد. ازدواج ارتباطی است که دارای تمامیت بی نظیر و گسترده ای می باشد، ارتباطی که دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده، موجب چنان ارتباط عمیق و همه جانبه ای می شود که بی هیچ شک و شبهه ای قابل مقایسه با هیچ یک از دیگر ارتباطات انسان نمی باشد، به نحوی که قرار داد ناشی از آن دارای نوعی تقدس شده است. بطور کلی ازدواج را می توان عملی دانست که موجب پیوند دو جنس مخالف بر پایه روابط پایای جنس می شود و با انعقاد قراردادی اجتماعی مشروعیت پیدا می کند .بی تردید یکی از مهمترین تصمیم هایی که در طول زندگی خود می گیریم، انتخاب شریک زندگی است. ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی برای دست یابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال و به عنوان حفظ بقا نسل بشریت از دیر باز همواره مورد تاکید بوده است. ازدواج را می توان یکی از مهمترین تصمیم گیری ها در زندگی هرد فرد دانست و رضایت مندی از ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده ی کیفیت زندگی و سلامت روانی هر فرد می باشد .(هالفورد ،1999. ترجمه، تبریزی و همکاران ،1384).

2-37 رضایت زناشویی
رضایت زناشویی پیوندی دوستانه همراه با تفاهم و درک یکدیگر و تعامل منطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران است. رضایت زناشویی بنیادی ترین ستون سلامت روانی در خانواده است که از عامل های گوناگون مانند وضع مالی، سن ازدواج، وضع کاری و … اثر می پذیرد (سینها و مکرجی ، 1990)
رضایت زناشویی یک حالت روحی است که مزایا و هزینه های ادراک شده فرد را از ازدواج با یک شخص خاص منعکس می کند. هرچه شخص در ازدواج خود با شریک زندگیش احساس کند که هزینه های زیادی پرداخت کرده است، به طور کلی از آن شخص و ازدواج با او رضایت کمتری خواهد داشت. برعکس هرچه بیشتر فکر کند در ازدواج با شریک زندگی خود مزایای بیشتری بدست آورده است از او و زندگی مشترکشان رضایت بیشتری خواهد داشت. ( الیس و همکاران ،1994.ترجمه .صالحی و یزدی،1375)
تعریف مختلفی برای رضایت زناشویی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف توسط هاکینز انجام گرفته است وی رضایت زناشویی را این چنین تعریف می کند: احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند، رضایت یک متغییر نگرش است وبنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق، رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند.(الیس و همکاران ،1994.ترجمه .صالحی و یزدی،1375 )

ویژگی­های خود پنداره از دیدگاه روانشناسان

ویژگی­های خود پنداره

شاوسون و همکاران (1976)، مارش[1] و همکاران (1992) و هاتی[2] (1992) به نقل از دوپلسیس[3] (2005) بعضی از ویژگی­های خودپنداره را چنین عنوان می­کنند:

1-خودپنداره سازمان یافته[4] است. افراد ­ را که از خود دارند در گسترۀ وسیعی از تجربیات بنا می­کنند، برای کاهش پیچیدگی همۀ تجارت، افراد تجربه­هایی را به شکل طبقات سازمان­دهی می­کنند، در نتیجه به خودپنداره یک محتوای سازمان­دهی شده می­دهند.

2-خودپنداره چند بعدی است. طبقات مختلفی که به وسیلۀ فرد ایجاد می­شود، بازگوکنندۀ چند بعدی بودن خودپندارۀ اوست که در افراد مختلف مشترک هستند، بنابر­این یک الگوی خود پنداره می­تواند ساختاری باشد که شامل ابعاد تحصیلی و غیر تحصیلی شود.

3-خودپنداره سلسله مراتبی[5] است. ابعاد خودپنداره یک سلسله مراتبی را به وسیلۀ تجربیات فرد در موقعیت­ها شکل می­دهد. خودپندارۀ عمومی در بالاترین نقطۀ این سلسه مراتب وجود دارد.

4-خودپندارۀ عمومی ثابت است. هر چه به سمت پایین سلسله مراتب بیش می­رویم خودپنداره بیشتر وابسته به موقعیت­های خاصی می­گردد و بنابر­این ثبات آن کمتر می­شود. در پایه سلسله مراتب، خود پندار، با تغییر موقعیت­ها تغییر می­نماید.

5-خودپنداره یک پدیدۀ رشدی است. کودکان خود را از محیط متمایز نمی­کنند خود پندارۀ کودکان عمومی، تمایز نیافته و مختص به موقعیت است، هنگامی که کودکان رشد می­کنند و تجربه کسب می کنند به شکل فرآینده­ای خودشان را از محیط تمایز می­کنند. همچنین با رشد مفاهیم زمانی، طبقه­بندی تجربیات هم انجام می­گیرد. با افزایش سن، خودپنداره متمایز­تر و پیچیده­تر می­شود.

6-خودپنداره توصیفی و ارزیابانه است. هر فردی توصیفی از خود در موقعیت­های مختلف ارائه می­کند ولی در کنار این توصیف یک ارزیابی هم از خودش از این موقعیت شکل می­دهد، ارزیابی­ها از نظر اهمیت در افراد مختلف در موقعیت­های گوناگون، متفاوت­اند.

7-خودپنداره منحصر به فرد است. این امر به این دلیل است که هر فرد معانی را به شکل خاصی به خود نسبت می­دهد. همچنین عوامل منحصر به فرد ممکن است به هر فرد به شکل خاصی در ثبت دادن معنی[6] تأثیر داشته باشد.

8-خودپنداره به رفتار جهت می­دهند. خودپنداره رفتار نیست، رفتار را کنترل نمی­کند و همۀ رفتارها را تبیین نمی­نماید ولی می­تواند از رفتار منتج گردد و بر رفتار تأثیر بگذارد به طور خلاصه شاولسون و همکارانش (1976) نشان داده­اند که خودپنداره دارای هفت ویژگی و خصوصیت قابل تفکیک و مطالعه است که عبارتند از:

1-سازمان یافته­است.

2-چند بعدی یا چند وجهی است.

3-حالت سلسله مراتبی دارد.

4-با ثبات[7] است.

5-تابع قوانین حاکم بر رشد[8] است.

6-قابل ارزشیابی و اندازه­گیری[9] است.

7-می­توان آن را از سازه­های روان شناختی دیگر جدا ساخت.

از بین ویژگی­های خودپنداره، ویژگی سلسله مراتبی بودن و چند وجهی بودن توجه ویژه­ای را به خود معطوف ساخته­است، به طوری که شاولسون و همکاران (1976) یک الگوی سلسه مراتبی و چند وجهی از خودپنداره ارائه نمودند که در آن خودپنداره کلی[10] به دو مؤلفه خود­پنداره تحصیلی[11] و خود­پنداره غیر­تحصیلی[12] تقسیم می­گردد. خودپندارۀ تحصیلی شامل زیر مؤلفه­هایی از قبیل خودپندارۀ ریاضی، علوم و غیره است و خود پنداره غیر تحصیلی نیز شامل خود پندارۀ اجتماعی، خود پندارۀ هیجانی، و خودپندارۀ بدنی می­باشد (مارش، 1990). مارش (1983) معتقد است که مطالعۀ خودپنداره تاریخچه­ای طولانی دارد و از مدل­های تحقیقاتی گوناگونی برای مطالعه از آن استفاده شده­است.

شاولسون و همکاران (1976) در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تحقیقات در زمینۀ خودپنداره دارای دو اشکال و نقص عمده است که عبارتند از :

الف) عدم وجود تعریفی کامل و جامع از خودپنداره

ب) عدم وجود یک مقیاس استاندارد برای ارزیابی خودپنداره، مارش و شاولسون (1976) سعی کرده­اند که این دو نقیصه را جبران کنند و از بین ببرند. آنها با ارائه مدلی از خودپنداره، به نام سلسه مراتبی و چند بعدی خودپنداره پرداختند و بر اساس این مدل مقیاس توصیف خود[13] ساخته شده تا بدین ترتیب این دو نقیصه از بین برود.

[1]. Marsh

[2]. Hattie,J

[3]. Duplessis

[4]. organized

[5]. Hierarchical

[6]. Hierarchical

[7]. Stable

[8]. Development

[9]. Measurable

[10]. General self concept

[11]. Academic self concept

[12]. Non academic self concept

[13]. Self Deceptive question (S D Q)

تعریف مهارت های زندگی و اهمیت آن در سلامت روانی

تعریف مهارت های زندگی

در پیشینه مربوط به بیست سال گذشته اصطلاحاتی به کار رفته و تعریف              شده است که امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مطرح می شود . مهارت های زندگی ، آن مهارت ها یا تکالیفی هستند که به عملکرد مستقلانه و موفقیت آمیز یک فرد در زندگی بزرگسالی ارتباط پیدا می کند . کلارک ( 1991 ) بیان کرد کارآیی در زمینه آمادگی              جهت زندگی بزرگسالی ، به سادگی این اصطلاح را توصیف می کند . بنابراین آنچه در تعاریف گوناگون ملاحظه می شود و موضوع مشترک بین همه تعاریف ،توصیفی است که از مجموعه مهارت ها یا وظایف که به موفقیت فرد در بزرگسالی نسبت داده می شود ،     شده است . ( کروئین 1996 )

گازدا ، چایلدزر و بروکز ( 1987 ) مهارت های زندگی را چنین تعریف کرده اند :

همه مهارتها و آگاهی هایی که لازمه زندگی مؤثر هستند و در چهار زمینه زندگی خانوادگی ، تحصیلی ، اجتماعی و شغلی لازم و ضروری اند . بطوریکه از این زمینه ها قابل تعریف و قابل اندازه گیری به صورت عینی می باشد . ( گازدا و همکاران 1987 ، ص مقاله )

 

طبق نظر داردن ، گازدا و گینتر ( 1996 )

مهارت های زندگی ، برای اندکی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دوره های زندگی ( کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی ) مورد نظر هستند . مجموعه کلی این مهارت های زندگی براساس رشد مؤثر در چهار بعد زندگی خانوادگی ، تحصیلی ، شغلی و اجتماعی     می باشند که جهت پیشگیری و درمان اصلاحی به کار گرفته می شوند و مبتنی بر یک ساختار تئوریکی است که دارای اهداف کلی مشاوره و بهداشت روانی می باشد .                       ( داردن و همکاران ، 1996 ، ص مقاله )

 

اهمیت مهارت های زندگی در سلامت روانی

رشد انسان در زمینه های روانی ، اجتماعی ، جسمانی ، جنسی ، شغلی ، شناختی ، ایگو ( خود ) ، اخلاقی و عاطفی صورت می گیرد . هر یک از زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد . در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارت و برتری در مهارت های زندگی است . رمانی که افراد  مهارت های زندگی اساسی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می کند . آموزش مهارت های زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند و البته زمانی که در یک مقطع رشدی مناسبی ارائه شود نقش برجسته تری خواهد داشت . به طور یقین می توان گفت که بسیاری از نوروز ها و سایکوزها ناشی از نقص در رشد مهارت های زندگی اساسی است . در واقع آموزش مهارت های زندگی نقش درمانی دارد . ( گتینز ، گازدا ، داردن ، 1996 ، ص مقاله )

همانگونه که بروکز ( 1984 ) اشاره کرده است رویکرد مهارت های زندگی                یک چهارچوب سازمان یافته ای را برای مراکز مشاوره و بهداشت روانی فراهم می کند و یک عنصر آموزشی کلیدی و مهم برای مدارس ابتدائی و دبیرستان می باشد . بنابراین رویکرد مهارت های زندگی برای بسیاری از موقعیت ها و موضوعات متنوع و گوناگون کاربرد عملی دارد . به طوری که مجموعه وسیعی از تحقیقات و پیشینه تئوریکی و نظری از اثر بخشی و کاربرد پذیری رویکرد مهارت های زندگی جهت ملاحظات مشاوره ای              بهداشت روانی حمایت می کنند .

بسیاری از محققان رویکردی را مورد توجه قرار داده اند که مبتنی بر آموزش مهارت ها از قبیل ارتباطات بین فردی ، خود کنترلی ، کنترل استرس و خشم ،                    آرامش سازی، تعییم هدف ، تصمیم گیری و حفظ بهداشت و سلامتی کامل و مناسب               می باشد . این آموزش از طریق تکنیک هایی مانند الگوبرداری و تمرین رفتاری میسر              می گردد . آموزش این مهارتها برای بهبود توانایی حل مسأله ، استدلال اخلاقی کنترل خشم و روابط بین فردی ، مجرمان و بزهکاران کاربرد دارد . ایجاد چنین مهارت هایی به نوجوانان این امکان را می دهد که روابط بین فردی برقرار کنند ، توانایی مقابله                          با تغییرات محیطی مداوم را کسب کنند و به افزایش سطح عزت نفس دست یابند .                       ( دنیش و دیگران 1983 ، ص مقاله )

پول و ایوانز ( 1988 ) به نقل از کلینگمن ( 1988 ) نظرات نوجوانان استرالیایی را در مورد اهمیت مهارت های زندگی مورد بررسی قرار دادند . آنان اهمیت مهارت های زندگی را در زمینه های گوناگون مانند پیشرفت شغلی ، آموزش ، استقلال ، روابط بین فردی ،                        تسهیل تعاملات اجتماعی ، آگاهی در مورد مشاغل ، تنظیم درآمد ، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، آگاهی از علایق و نیازها و نگرانی ها و مسغله های فکری ، مؤثر می دانند . در مطالعه ای نیز که توسط کلینگمن ( 1988 ) انجام گرفت اهمیت مهارت های زندگی در زمنیه هایی مانند برقرار ارتباط صمیمانه ، مسائل تحصیلی و شغلی ، رفتارهای خود تخریبی ، چاقی ، زندگی اجتماعی و بهداشت توسط نوجوانان دانش آموز ، اثر بخش تلقی گردید . در واقع این موارد ، نگرانی های آنان بود که امید داشتند از طریق آموزش مهارت های زندگی کمبودها و نقص ها جبران شوند و به پیشرفت نائل شوند .

آموزش مهارت های زندگی با ارتقاء بهداشت روانی و آمادگی رفتاری ، فرد را به رفتاری سالم و اجتماعی مجهز می کند . مفهوم آمادگی رفتاری به سه عامل بستگی دارد :

 1. توانایی روانی ـ اجتماعی فرد که با یادگیری و تمرین مهارت های زندگی ایجاد می شود.
 2. احساس کفایت و کارآمدی فرد در زمینه مهارت های زندگی
 3. قصد و تمایل به اجرای مهارتها

فرض بر این است که برای دست یافتن به رفتارهای سالم بهداشتی و پیشگیری ،      در درجه اول باید بر سلامت روانی و آمادگی رفتاری فرد اثر گذاشت . به این منظور ، برنامه آموزش مهارتهای زندگی باید به صورت مداخله دراز مدت انجام شود . مداخله های کوتاه مدت مثلاً مداخله های چند هفته ای ، آثار کوتاه مدت بر بهداشت روانی دارند .            مداخله های کمی طولانی تر ، مثلاً مداخله های چند ماهه ، بر سلامت روان ، مهارتها و تمایلات رفتاری ، احساس خودکارامدی و کفایت اثر می گذارند . تنها از مداخله های طولانی یعنی مداخله های که چند سال به طول می انجامد ، انتظار می رود که سلامت روان را بهبود بخشند و برآمادگی رفتاری اثر گذارند و در نتیجه در رفتارهای سالم در رفتارهای اجتماعی ایجاد نمایند . ( محمد خانی ، 1377 ، ص 40 )

بنابراین با توجه به مطالب فوق برنامه آموزش مهارت های زندگی در یک برنامه مداخله ای کوتاه مدت منجر به بروز تغییراتی در دانش و نگرش و بهبود سطح بهداشت روان خواهد شد ، برنامه های یک ساله در عملکرد تحصیلی و آمادگی های رفتاری ، تغییراتی ایجاد می کند ، در حالی که اجرای طولانی مدت اینگونه برنامه ها مثلاً یک برنامه سه ساله منجر به بروز تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی                  خواهد گردید . ( همان منبع )

آموزش مهارت های زندگی می تواند به دو صورت اجرا شود :

 1. آموزش مهارت های زندگی عام که با هدف ارتقاء سلامت و بهدشت روان و ایجاد رفتار ها و تعاملات سالم صورت می گیرد .
 2. آموزش مهارت های اختصاصی و ویژه با هدف پیشگیری از یک آسیب مشخص مانند آموزش مهارت قاطع بودن و در مقابل فشار گروه جهت سوء مصرف مواد و غیره . شواهد علمی نشان می دهد که آموزش مهارت با این روش و در قالب یک برنامه گسترده ، نقش مهمی در پیشگیری اولیه دارد . ( همان منبع )

آموزش مهارت های زندگی فرد را قادر می سازد تا دانش ، ارزشها ، و نگرشها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند . مهارت های زندگی ، توانایی است که فرد را قادر                   می سازد ، انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد نمایند . آموختن و به کارگیری مهارتهای زندگی ، بر احساس فرد از خود و دیگران ، به اندازه ادراک دیگران از وی اثر می گذارد . مهارتهای زندگی ، بر ادراک فرد از کفایت خود و اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد و بنابراین نقش مهمی در سلامت روان دارد . همراه با افزایش سطح بهداشت روان ، انگیزه فرد و مراقبت از خود و دیگران ، پیشگیری از بیماریهای روانی پیشگیری از مشکلات بهداشتی و مشکلات رفتاری افزایش می یابد .                ( محمد خانی ، 1377 ، ص 35 )

یکی از مؤلفه های اساسی آموزش مهارتهای زندگی ، بحث های گروهی است .       بحث های گروهی موجب می شود که دانش آموزان استعداد ها و توانائیهای فردی خود را کشف کنند . در ضمن از طریق مشکل گشایی گروهی ، راه حل های را برای مشکلات زندگی روزمره تجربه می کنند . حتی در این روش ، دانش آموزان احساس می کنند که مورد پذیرش همسالانش هستند و از جمله تأثیرات مثبت دیگر بحث های گروهی افزایش توانایی خود رهبری ، خود کنترلی ، توانای تصمیم گیری ، خود اثربخشی ، و غیره است .                    ( میلرونان ، 2001 ، مقاله )

بنابراین برنامه مهارت های زندگی یک مدل آموزشی است که در کارها و                 فعالیت های گروهی سازمان یافته به منظور رشد مهارت های عملی که برای زندگی روزمره ضروری هستند کاربرد دارد . به همین جهت شرکت فعال اعضای گروه برای یادگیری مهارت های زندگی امری ضروری هستند ، چرا که روش مهارت های زندگی                       مبتنی بر یادگیری تجربی است و یادگیری مؤثر را با فعالیت ، مشاهده شرکت کنندگان دیگر و دریافت فیدبک در نظر می گیرد . در نتیجه محتوای مهارت های زندگی به جای یادگیری آموزش معلم مدار ، یادگیری تجربی و عملی است که مکانیزم اساسی آن تغییر رفتار افراد است به نحوی که این یادگیری ها می تواند به موفقیت خارج از گروه انتقال یابد . در اصل اثر بخشی روش مهارت های زندگی به دلیل تأکید آن بر جنبه های عینی شامل درگیری و شرکت فعال افراد ، رفتارهای قابل مشاهده و نمایش عینی عقاید نظری یا انتزاعی می باشد . ( ویکساچ ، 1996 ، ص مقاله )

مدارس نقش مهمی در پیشگیری و بهداشت روانی دانش آموزان دارند . به همین جهت در سالهای اخیر ، برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه گسترش یافته اند .              شواهد نشان می دهند که اینگونه برنامه ها نتایج و پیامدهای مطلوبی را در افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش رفتارهای خطرآفرینی بین دانش آموزان به دنبال دارند .                             ( کاون و دیگران ، 1996 ، ص مقاله )

اینگونه فعالیت ها در مدارس با کار « آدتمن و تیلور » ( 1999 ) شروع شد . در این گونه برنامه ها مدارس باعث مرکز بهداشت روانی ارتباط دارند . در مدارس ننیریک               روان شناس و یک مددکار اجتماعی با یکدیگر فعالیت می کنند . اینگونه فعالیت ها ، مداخلاتی هستند که نوجوانان را در زمینه مهارت های زندگی از جمله مقابله مؤثر با استرسورها ، حل مسئله ، کنترل خشم و تصمیم گیری و به طور کلی مهارت های زندگی توانمند                می سازند . ( ویست ، 2001 ، مقاله )

البته برنامه های آموزش مهارت های زندگی تحت عناوین گوناگون اما با همین محتوای کنونی ، در دهه های پیش آغاز شده است و مورد استفاده بوده است اما اخیراً در رویکرد پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه به طور وسیعی کاربرد دارد و از مؤثرترین رویکردهای پیشگیرانه آموزش مهارتهای مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و مهارت های زندگی عمومی می باشد . ( بوتوین و کانتور ، 2000 ، مقاله )

تعریف هراس اجتماعی از منظر روانشناختی

تعریف هراس اجتماعی:

آیا می دانستید رایج ترین ترس گزارش شده توسط افراد ترس از صحبت کردن در مجامع عمومی یا صحبت در مقابل یک گروه می باشد؟ افراد زیادی احساس دلهره د لشوره یا حتی احساسی شبیه به بالا آوردن دارند ، چنانچه مجبور باشند که در مقابل یک گروه صحبت کنند ، اما بیشتر اوقات ، افراد با انجامک یک سری چیزها از عهده این مسائل برمی آیند.

داشتن کمی اضطراب قبل از اینکه شما یک سخنرانی بزرگ را ارئه دهید و یا روی صحنه نمایش مدرسه بروید ، شما را برای یک اجرای عالی قوی می کند . اما ، گهگاهی برخی از افراد تشویش و اضطراب شدیدی را در زمان رویارویی در موقعیت های خاص اجتماعی احساس می کنند.

که نمی توانند آن را کنترل کنند و برای چنین افرادی پاسخگویی ، به یک سوال در کلاس و یا ارائه یک پیشنهاد و یا حتی صحبت در سر میز نهار ، ممکن است باعث افزایش ناگهانی تشویش و اضطراب شود که بسیار دردناک است . این حالت و وضعیت اضطراب ، فوبی (هراس) اجتماعی نامیده می شود.

هراس اجتماعی و همچنین چیزهایی که اضطراب اجتماعی نامیده می شود ، یک ترس جدی و شدید از بودن فرد در یک موقعیت اجتماعی اشاره می کند. این ترس آنقدر مسئله جدی می باشد که ، برخی از افراد دارای هراس اجتماعی از بودن در یکسری موقعیت ها در هرجا که ممکن باشد اجتناب خواهند کرد.

با این حال افراد زیادی از شرمنده در موقعیت های اجتماعی خاص می ترسند و برخی از افراد بطور باور نکردنی در می یابند که مبارزه کردن با این خجالت و شرمندگی سخت است.

معمولاً شخص با هراس اجتماعی خطر خجالت را دست بالا گرفته درحالیکه توانایی خودش را بسیار ناچیز می شمرد.

پشت این ترس نیز (( ترس از عملکرد)) یعنی ترس از اینکه شخص قادر به ایفای نقش خود نباشد و یا کنترل خود را در مقابل نگاه دیگران از دست بدهد ، وجود دارد. ترس از عملکرد غالباً موجب همان چیزی می شود که شخص بیش از همه از وقوع آن می ترسد.

وقتی شخصی بی نهایت کمرو و یا بسیار ترسوست بطوریکه مثلاً در مکانی همچون مدرسه صرقاً با افراد معینی صحبت می کند و یا در موقعیت های اجتماعی خاصی صحبت نمی کند ، این شکلی از هراس اجتماعی شناخته شده ، تحت عنوان میونیسم انتخابی یا گنگی و لالی انتخابی می باشد. این اصطلاح به سادگی به صحبت نکردن در موقعیت خاص و معین اشاره می کند. افرادیکه بخاطر هراس اجتماعی یا کمرویی مفرط از اینکه با دیگران صحبت کنند ، احساس تشویش زیادی دارند ؛ اینها در عین حال با افرادیکه راحت هستند و آن ها را می شناسند ، از قبیل والدین یا خواهر و برادر و یا یک دوست خوب در موقعیت های خاصی همچون خانه ، مکالماتی کاملاً عادی دارند. اما یکسری منوقعیت های دیگر سبب ناراحتی مفرط آنهاست ، و در آن شرایط هرگز قادر نیستند که خودشان را مطرح کنند یا قادر به صحبت باشند.

د)ترس از لمس شدن

همانطور که بعضی از مردم از نگاه دیگران می گریزیند ، برخی نیز از لمس شدن اجتناب می کنند.

یک پیانیست جاز 23 ساله تحمل نمی کرد که غیر از نامزدش کسی او را لمس کند. او هرگز با گروه های سیار کار نمی کرد ، چون لمس شدن داخل اتومبیل یا اتوبوس غیر قابل اجتناب بود . سوار آسانسور نمی شد ؛ نه به دلیل ترس از فضای بسته ، بلکه به خاطر ترس از لمس شدن احتمالی . از آلوده یا کثیف شدن دیگران نگرانی نداشت؛ او فقط از لمس شدن نفرت داشت.

 

پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم

پرسش مهر 97

پرسش مهر 97 رئیس جمهور یکی از پر طرفدار ترین فراخوان ها و بخشنامه هایی است که در طول سال تحصیلی به دانش آموزان و فرهنگیان محترم ابلاغ می گردد.این فراخوان در واقع بیشتر از اینکه جنبه تحقیقاتی و ترغیب میل به پژوهشگری داشته باشد به نوع نگاه فرهنگیان به مشکلات جامعه می پردازد.

مقاله پرسش مهر97

معمولا هر ساله در رابطه با پرسش مهر از طرف معلمین و دانش آموزان مقالات پژوهشی ارسال می شود و نوع نگاه آنها به مسئله اجتماعی پرسش مهر بیان می گردد. مجموعه مقالات پرسش مهر 97 نیز از این امر مستثنی نبوده و مطمئنا طرفداران خاص خود را دارد.علاقه مندان به مسئله پرسش مهر 97 سعی بر این دارند که موضوع را به صورت دقیق و کامل بشکافند و در این رابطه به تحقیق و تفحص بپردازند.

پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم

پرسش مهر 98-97

در سال تحصیلی 98-97 نیز همانند سالهای گذشته و بلکه خیلی هم بیشتر علاقه مندان به نگارش و تهیه وبلاگ پرسش مهر دست به کار شدند. پرسش مهر 98-97 با اینکه هنوز منتشر نشده است ، اما با این حال می توان حدس زد که راجع به چیست؟

مسائل و چالش های مورد نظر در رابطه با ارائه پیرامون پرسش مهر 98-97 احتمالا روی مشکلات اقتصادی متمرکز شود. البته یک حالت دیگر هم وجود دارد که رئیس جمهور محترم بخواهد در رابطه با خروج از برجام ایالات متحده صحبت نماید.

آنچه پر مسلم است این است که : موضوع پرسش مهر 98-97 هر چه که باشد می بایست دانش آموزان و فرهنگیان محترم به آن پاسخ داده و راهکار های خود را در این رابطه بیان نماییم.

پاسخ پرسش مهر 97-98

پاسخ پرسش مهر 97-98 توسط دانش آموزان و فرهنگیان محترم پاسخ داده می شود و دانش آموزان و سایر فرهنگیان در این رابطه کلیه تجارب و نقطه نظرات خود را بیان می کنند. در نهایت به نقطه نظرات و تجارب ارزنده جوایز نفیسی اهدا می گردد.

پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم

پرسش مهر 19

پرسش مهر رئیس جمهور معمولا شماره گزاری می گردد. به عنوان مثال پرسش مهر 19 به مقالات پرسش مهری گفته می شود که در سال تحصیلی 97-98 از طرف ریاست جمهوری بیان می گردد. پرسش مهر نوزدهم نمونه کاملی از مقالاتی است که در طول سال تحصیلی اخیر به عنوان پاسخ به چالش ها و مشکلات امروز جامعه از سمت دانش آموزان و فرهنگیان ارائه می شود.

پرسش مهر نوزدهم

امسال مقوله پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور مسئله بسیار مهمی است. می توان به این نکته اشاره نمود که پرسش مهر نوزدهم یکی از مهمترین پرسش هایی است که در طول سال های اخیر از طرف رئیس جمهور محترم مطرح شده است. دانش آموزان عزیز و فرهنگیان محترم با پاسخ به پرسش مهر نوزدهم علاوه بر اینکه در این مسابقه و فراخوان شرکت می کنند می توانند به بهترین شکل ممکن در کمک رسانیدن به دولت و ملت در راستای حل مشکلات جامعه یاری رسانند.

بهترین جواب به پرسش مهر رئیس جمهور

بهترین جواب به پرسش مهر رئیس جمهور می تواند در سال تحصیلی اخیر مشکل گشای خیلی از مسائل و مشکلات ما باشد. با ارائه بهترین جواب به پرسش مهر رئیس جمهور دانش آموزان و فرهنگیان محترم می توانند کمک شایانی به حل مشکلات جامعه نمایند. در واقع جواب به پرسش مهر رئیس جمهور نوعی مشارکت مردمی در حل مشکلات و سختی های موجود در جامعه است.

نتیجه گیری

آنچه در رابطه با پرسش مهر 97 رئیس جمهور خدمت شما عزیزان مطرح گردید در واقع شمایی از مسائل جامعه و چگونگی طرز برخورد با آنها بود. در رابطه با پرسش مهر 97 رئیس جمهور ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که مشکلات جامعه تنها با تحقیق و تفحص برطرف نمی شود و نیاز به راهکار های اجرایی دارد اما به هر حال این سهمی است که از طرف فرهنگیان و دانش آموزان محترم انجام می گردد. امید است که مقالات پژوهشی پرسش مهر 97 بتواند قابلیت و ضمانت اجرایی داشته باشد.

نشانه های استرس در نوجوانی چیست؟

نشانه های استرس در نوجوانی

بحث های دامنه داری در مورد سهم نسبی یا خاص استرس درآغاز و حفظ طیف گسترده ای از اختلالات مرتبط با سلامتی وجود دارد . با این وجود ، تظاهرات استرس معمولاً در عرصه های شخصی و میان فردی به چشم می خورد . از آنجایی که برخی از پذیرفته شده ترین نشانه های فیزیولوژیکی استرس از طریق مطالعات همبستگی شناسایی شده و نشان از وجود همزمان یک استرسور با مشکل خاص مرتبط با سلامتی دارد اما علیت چنین آسیبی به دشواری تعیین می‌شود . هر چند نسبت دادن علت بیماری به یک استرس خاص دشوار است ، اما ادبیات مربوط به بیماریهای پوستی ، اختلالات تنفسی و گوارشی این بیماریها را به عنوان نشانگرهای استرس در عرصه های شخصی ، مدرسه و میان فردی می دانند و حمایت محکمی از این بخش که استرس در بروز بیماری نقش دارد ، ارائه می‌دهند . مشابه با این، مشکلات رفتاری اغلب با استرس های گریبانگیر فرد در ارتباط است .

جدول 2-1 به معرفی برخی نشانه های استرسی که روانشناسان مدرسه مشاهده کرده اند، می‌پردازد . این علائم ممکن است در مدرسه ، خانواده و در مکانهای معمول نمایان شود .

تلاشهایی برای شناسایی انواع گوناگونی از استرس زاهایی که جوانان با آنها دست به گریبانند و دسته بندی رویدادهای زندگی و گرفتاریهای روزانه مطابق با آن درجه از شدت تاثیر احتمالی صورت گرفته است . ( الکایند ، 1988 ، کودینگتن[1] ، 1972 ، کومپاس و همکاران ، 1985 ، یانگز[2]، 1985 به نقل از فراید نبرگ ، 1997 ) . این فهرست ها طیفی از عظیم ترین استرس زاها چون مرگ یک والد ، رویدادهای بدنبال طلاق ، به زندان افتادن ، کنار آمدن با حاملگی ، بیکاری ، مشاجره با خواهر برادرها و غیره را در خود جای داده است . درحالیکه برخی استرس زاها شیوع نسبتاً کمی دارند ( مانند مرگ یک والد ) دیگر استرس زاها ( همچون شروع به کاری جدید ) رواج گسترده ای دارند . علاوه بر آن سطح استرس ایجاد شده در اثر آن رویداد زندگی بستگی به موقعیت و شخص دارد . هر چند این فهرست بندی ها در شناسایی رویدادهای گوناگون زندگی و وقایع گذاری متنوعی که ممکن است در اثر استرس در نوجوانان بوجود آید، مفیدند . اما حتی آنها نیز از بشمار آوردن طیف کاملی از نگرانیها در جامعه ای خاص ناتوانند ( فرایدنبرگ ، 1997 )

حقیقت اینست که درهر صورت ، زمانیکه نگرانیها به حد توانکاهی می رسند ، می‌توانند منجر به ناامیدی ، رفتار مشکل دار/ یا انفعال شوند . مضاف بر این نگرانیهای شناخته شده مواقعی وجود دارند که نوجوان ناتوان از درگیر شدن با رویدادهایی است که در اطراف او رخ می‌دهند. آنها از کسب لذت از کارهایی که انجام می‌دهند ، ناتوانند که این خود بازتابی از تجربه مکرر خستگی است ( فرایدنبرگ ، 1997 ) .

جدول صفحه بعد نشانه های استرس نوجوانی را در 3 محیط خانه ، مدرسه و اجتماع نشان می‌دهد

 

جدول 2-1: نشانه های استرس نوجوانی به نقل از فرایدنبرگ 1997

اجتماع مدرسه منزل
اعتیاد به الکل

بی تفاوتی

دزدی

قساوت ( بیرحمی )

اعتیاد به موادمخدر

ولگردی همیشگی

رفتار بزهکارانه

بی خانمانی

بی تفاوتی

عدم شرکت در اموراجتماعی

بی بند وباری

اعتیاد به تنباکو

خرابکاری

خشونت(دعواهای بزهکارانه)

 

خشم

رفتارضد اجتماعی

بحث و مشاجره

رفتار توجه جویی

غرور وتکبر

قلدری

سردرگمی درحل مشکل

دشواری درانجام تکالیف موردنیاز

فرسودگی و خستگی

جنگ و دعوا

ولگردی

بیماری چون تب منونوکلئوس

ناتوانی در شروع تکالیف جدید

انزوا / دوری گزینی

عدم شرکت در فعالیتها

تمرکز ضعیف

خود نمایی کردن

مسخره کردن / توهین کردن

فرار از مدرسه

خشونت در حیاط مدرسه

پرخاشگری

بحث و مشاجره

خستگی و بی حوصلگی

خستگی مزمن

دعوابا خواهر برادرها

به سادگی گریستن / سرازیر شدن اشکها

تماشای بیش از حد تلویزیون

افزایش / کاهش بین از حد  وزن

ناتوانی در اداره امورعادی روزانه

تحریک پذیری

بی علاقگی

اشتیاق بیش از حد به راضی نگهداشتن دیگران

منفعل بودن

سهل انگاری

درگیری با بزرگترها

فریاد زدن

غمگینی

دمدمی مزاجی

اختلالات پوستی

اختلالات خواب

قهر کردن

بددهنی

ضعف و خستگی

زخمها ( گوارشی )

نگرانی و اضطراب

 

 

[1] . Coddington

[2] . Youngs

راهنمای خرید اسکنر

تمامی اسکنرها به یک شکل ساخته نشده‎اند. حتی اگر شما آخرین مدل موجود در بازار را خریداری کنید، ممکن است به درد کاری که بخواهید نخورد، وقت خود را هدر دهید، نتایج غیر مطلوبی با آن بگیرید و در پایان روزی که آن را خریده‎اید، نفرین کنید.

چرا نوع اسکنر مهم است؟

درست است، تمامی اسکنرها یک کار را انجام می‎دهند یعنی: آن‎ها از ترکیبی از آینه‎ها، شیشه، یک منبع نوری، یک چیپ CCD (درست نظیر چیزی که در دوربین دیجیتال خود دارید) و ترکیبی از تعدادی تسمه، موتور و غلتک برای حرکت دادن سند و یا قطعات اسکنر به اطراف برای در بر گرفتن کاغذهای شما یا تصاویر در کل مجموعه‎شان، استفاده می‎کنند.

ولی در حین این‎که تمامی آن‎ها به ثبت تصاویر از کاغذ مشغول هستند، شیوه‎ی انجام این کار توسط آن‎ها، کیفیت کارشان و مقدار تلاشی که باید صرف بارگذاری و اسکن هر سند یا عکس کنید بین مدل‎های مختلف تا حد زیادی متفاوت است.

بسته به موادی که باید اسکن کنید و دفعاتی که باید به این امر بپردازید، تفاوت بین خریدن اسکنر مناسب و اسکنر غیر مناسب نظیر تفاوت بین “من عاشق این ابزار هستم! یک دکمه را فشار می‎دهم و کارم تمام می‎شود!” و ” من قبول خواهم کرد، در پشت کمد دفترم یک اسکنر قدیمی و یک جعبه از چیزهایی است که باید اسکن کنم…” است.

با در نظر گیری این تشبیه، نگاهی به 4 نوع اسکنری که در فروشگاه قطعات کامپیوتری پیدا می‎شوند، می‎اندازیم و نحوه‎ی تطبیق عملکرد آن‎ها با نیازهای شما (یا عدم رعایت نیازهای شما) را بررسی می‎کنیم.

شناسایی اسکنر مناسب برای نیازهایتان

اسکنرهای موجود در بازار مخصوص مصرف‎کنندگان در 4 دسته‎ی اصلی قرار می‎گیرد: اسکنرهای تخت، اسکنرهای sheet-fed، اسکنرهای پرتابل و اسکنرهای ترکیبی. ما هر اسکنر را بررسی کرده و بهترین جنبه‎های کارکرد هر کدام و مواردی که باید هنگام خرید در نظر داشته باشید را مطرح می‎کنیم.

اسکنرهای تخت: دوست یکسان عکاسان و کاربران عادی

زمانی که اکثر افراد خرید یک اسکنر را در ذهن دارند، اسکنر تخت را متصور می‎شوند، یک ابزار خانگی و اداری متداول که شبیه این است که انگار فردی قسمت بالایی یک دستگاه فوتوکپی را برداشته است. در این اسکنر، که نام خود را از صفحه‎ی شیشه‎ای تخت و بزرگ خود می‎گیرد، شما اسناد خود را قرار می‎دهید، در را بسته و آن‎ها را اسکن می‎کنید.

به سادگی، اسکنرهای تخت بهترین ابزار برای افرادی هستند که به طور مداوم به صورت ویژه و حرفه‎ای اسکن نمی‎کنند. شما می‎توانید به سادگی هرچه تمام‎تر با اسکنر تخت تصاویر خود یا سندی که نیاز دارید را اسکن و برای رئیس خود ایمیل کنید.

اسکنرهای تخت، به لطف اندازه‎ای که دارند، نیازی به کوچک‎‌کردن اجزاء یا برش دادن هرگونه گوشه‎ای ندارند؛ بنابراین، آن‎ها معمولا بالاترین رزولوشنی که در بازار اسکنرهای مصرف‎کننده دیده می‎شود را در اختیار دارند. رزولوشن در آن‎ها بر حسب DPI (نقطه در اینچ) بیان می‎شود، به نحوی که شرکت‎های مختلف DPI بسیار بالایی را برای اسکنرهای تخت، معمولا 2000 DPI یا بیشتر، تبلیغ می‎کنند. عملا، هر چیزی در 600 DPI یا بالاتر برای اسکن کردن هر چیزی از هنرهای زیبا گرفته یا تصویری که دوست دارید اندازه‎ی بزرگ‎تر آن‎ها را داشته باشید، کاملا مناسب است. این قضیه چیزی نیست که در رابطه با آن نگران باشید چون حتی اسکنرهای تخت ارزان 50 تا 70 دلاری هم آن‎قدر رزولوشن دارند که تصاویر شما را در کیفیت تولید عالی 1:1 اسکن کنند یا تصاویر کوچک‎تر شما را به اندازه‎های بزرگ‎تر برای جا گرفتن در قاب‎های بزرگ‎تر در آورند.
پیشرفت‎های صورت گرفته در فن‎آوری اسکنرها باعث شده است تا هرگونه اسکنر تخت برند مشهوری، نظیر کانن یا اپسون، بهترین گزینه برای کاربران کم مصرفی باشد که خواهان ابزاری هستند که برای اسکن کردن یک جعبه‎ی کوچک پر از تصاویر قدیمی و کارهای اسکن سبک اداری و کاغذی، کامل است.

از جنبه‎ی اقتصادی هم نگاه کنیم، مدل‎هایی نظیر Canon LiDE120 (با قیمتی برابر با 70 دلار) دارای قابلیت‎های پایه‎ای نظیر اسکن کردن به دنبال فشار دادن دکمه و نرم‎افزاری که با اپلیکیشن‎هایی نظیر Evernote و دراپ‎باکس یکپارچه شود (به منظور خودکار سازی به ترتیب بایگانی و آپلود کردن فایل‎ها)، است. این اسکنر بالاترین رزولوشن موجود در این دسته از اسکنرها را ارائه نمی‎دهد ولی رزولوشن خروجی برای 99 درصد کاربران که حتی متوجه‎ی چیزی که وجود ندارد، نخواهند شد، کافی است.

در رابطه با مدل‎های گران‎قیمت‎تر می‎توان به اسکنرهای تخت خانگی نظیر اسکنر بسیار عالی Epson V600 (با قیمتی برابر با 199 دلار) اشاره کرد. V600 نه تنها به نسبت برادر ارزان‎قیمت‎تر خود سه برابر رزولوشن بیشتری دارد بلکه قابلیت‎های اضافی‎ هم در آن دیده می‎شود که توجه خاص عکاسان و افرادی را که به بایگانی کردن تصاویر قدیمی خانگی می‎پردازند به خود جلب می‎کند یعنی: می‎تواند به لطف نور پشتی که در آن قرار گرفته است به اسکن اسلایدها و فیلم‎ها بپردازد. اگر شما فردی هستید که به امر بایگانی و آرشیو خاطرات قدیمی در خانواده می‎پردازید، یک مدل همه کاره‎ی قوی نظیر V600 بهترین گزینه‎ی پیش رو است.

اسکنرهای Sheet-fed: دستیاری که خواهان داشتن آن در اداره هستید

با آن‎که اسکنر تخت ممکن است بهترین گزینه‎ی پیش‎رو برای افرادی باشد که از هرکاری اندکی انجام می‎دهند ولی اگر حجم اسکن روزانه‎ی شما بسیار زیاد است، این نوع اسکنر ابزار فوق‎العاده دردآوری می‎تواند باشند.

اگر به دنبال این هستید که اداره‎ای داشته باشید که در آن کاغذها جایی ندارند و تمامی اسناد شما در کامپیوترتان اسکن شده باشند و هم‎چنین می‎خواهید مقدار زیادی از کاغذها را که از سالیان قبل بر روی هم جمع شده‎اند اسکن کنید، بدون شک نیاز به یک اسکنر نوع sheet-fed نیاز دارید. اسکن کردن حتی یک دسته اسناد مالیاتی از سالیان قبل با اسکنر تخت کار آزار‎دهنده‎ای است چه برسد به اسکن کردن جعبه‎ای از اسنادی که سالیان سال روی هم تلنبار شده‎اند که می‎تواند نظیر عذابی دائمی باشد.
اسکنرهای sheet-fed باعث می‎شوند که اسکن کردن انبوهی از کاغذها با قرار دادن اسناد داخل اسکنر به سادگی صورت گیرد، انگاری یک بخش تغذیه‎ی کاغذ در بالای دستگاه کپی شما قرار گرفته است که می‎تواند کل اسناد شما را ببلعد و بعد از انجام کار آن را به بیرون پرت کند!

به هنگام خرید این نوع اسکنر، شما به دنبال رزولوشن بالا نیستید، بلکه مواردی نظیر قابلیت اعتماد، سرعت و سادگی استفاده را در نظر خواهید داشت. شما خواهان اسکنری هستید که سریع اسکن کند، به دنبال کار زیاد فرسوده نشود و به سادگی با تعداد زیاد یا کمی کاغذ بارگذاری شود.

باید اشاره کرد که شاخص طلایی اسکنر رو میزی sheef-fed، سری اسکنرهای ScanSnap فوجیستو است. فوجیستو اسکنرهای رو میزی sheet-fed می‎ساخت که همگان در ده سال قبل خواهان آن بودند و آن‎ها هنوز در حال انجام این کار هستند. مدل برتر فعلی آن‎ها- هم از نظر نقدها و هم قابلیت‎ها- ScanSnap iX500(با قیمتی برابر با 414 دلار) است. با اسکنری روبرو هستیم که شاه این نوع اسکنرها به شمار می‎رود و ترکیبی از سرعت، گرفتن اسکن از دو طرف، ساخت بادوام و سادگی استفاده را در خود جمع کرده است تا در سایتی همچون آمازون با در اختیار داشتن 3600 نقد امتیاز متوسط 4.5 از 5 را داشته باشد.

اگر قیمت آن کمی برای شما بالا است، ولی هم‎چنان نیاز به یک اسکنر Sheet-fed قابل اطمینان دارید، شاید خواسته باشید مدل کوچک‎تر را در سری محصولات ScanSnap تهیه کنید یعنی S1300i (با قیمتی برابر با 248 دلار). شاید هم خواسته باشید محصولاتی را استفاده کنید که برای فوجیستو نباشد، در این رابطه اسکنر WorkForce DS-510 اپسون (با قیمت 279 دلار) دیده می‎شود. به یاد داشته باشید که هرچه به سمت قیمت‎های پایین‎تر حرکت می‎کنید، زمان را با پول جایگزین می‎کنید، یعنی هرچه در قیمت صرفه‎جویی کنید به بهای زمان بیشتری تمام می‎شود که در طول سالیان سال مجبور خواهید شد مقادیر کاغذ کمتری را در دستگاه خود بارگذاری کنید.

اسکنرهای پرتابل و قابل حمل: یک ابزار ویژه (ولی مفید)

گرچه اکثر افراد بر روی میزهای کار خود اسکن را انجام می‎دهند، ولی بعضی از افراد ممکن است در حین حرکت و جابجایی نیاز به اسکن کردن داشته باشند، نظیر لپ‎تاپ‎هایی که با خود به سر کار می‎برند. زمانی که به بخش بازار اسکنرهای پرتابل (که گاهی اوقات “دستی” هم نامیده می‎شوند) می‎رسیم، این اسکنر در انجام خیلی از کارها بهترین نیست ولی کار خود را انجام می‎دهد.

شما نمی‎توانید یک اسکنر پرتابل باتری‎خور با بالاترین رزولوشن را پیدا کنید، انتظار یک بخش تغذیه‎ی کاغذ عظیم یا قابلیت‎های یک مدل رو میزی را داشته باشید. ولی اسکنرهایی پیدا خواهید که رزولوشنی “به اندازه‎ی کافی” خوب ارائه می‎دهند و عملکرد آن‎ها به سادگی فشار دادن یک دکمه است.
گرچه اسکنرهای پرتابل خیلی وقت است به شکل‎های مختلف دیده می‎شوند ولی توجه‎ی مردم به سمت این نوع ابزار در سال 2012 و با اسکنر داکسی (Doxie) جلب شد. داکسی هم‎چنان عملکرد قوی با قیمتی از 148 تا 224 دلار دارد، مدل‎های گران‎قیمت‎تر دارای عمر باتری بیشتر و امکان اتصال به شبکه‎ی وای‎فای هستند. فوجیستو مدل مشابهی از سری محصولات ScanSnap خود، به اسم iX100 (به قیمت 200 دلار)، به بازار ارائه داده است.

بزرگترین مزیت و قابلیت یک اسکنر پرتابل رزولوشن نیست (قدرت همگی در این زمینه به شکل بارزی کم است)، بلکه امکان باتری خوردن در برابر سیمی بودن آن‎ها است. دو مدلی که در بالا به آن‎ها اشاره داشتیم قیمت بالایی دارند چون باتری می‎خورند و می‎توانند از طریق شبکه‎ی وای‎فای اسکن خود را در دستگاه‎های مجاور (در هر دو مدل این قابلیت است)، یا به یک دستگاه ذخیر‎ه‎سازی داخلی/ قابل جدا شدن (در مدل داکسی) ذخیره کنند.

اگر ولی نیاز به این نوع آزادی بی‎سیم ندارید، چون هر زمان که قصد اسکن چیزی را دارید لپ‎تاپ خود هم به همراهتان است، می‎توانید هزینه‎ی پرداختی را کاهش دهید. اسکنر WorkForce DS-30 اپسون نیز پرتابل است ولی به نسبت دو مدل قبلی قیمت پایین‎تری دارد، چون باید به شکل مستقیم با لپ‎تاپ شما با پورت یو‎اس‎بی در ارتباط باشد، و می‎توانید با پرداخت تنها 80 دلار آن را تهیه کنید.

اسکنرهای ترکیبی: حتی برای دشمن شما توصیه نمی‎شود

در نهایت به مدلی می‎‌رسیم که در بازار دیده می‎‌شود ولی قرار دادن آن در این لیست به معنای توصیه کردن آن نیست. در هر فروشگاه قطعات کامپیوتری شما می‎توانید اسکنرهای ترکیبی را پیدا کنید که با داشتن عملکردهای متنوع می‎توانند در محیط خانگی شما معجزه‎آفرین باشند. معمولا این واحدهای ترکیبی همانند با یک دستگاه کپی مینیاتوری به نظر می‎آیند و دارای یک بخش تغذیه‎ی کاغذ در بالا، اگر در را باز کنید یک اسکنر تخت، یک پرینتر داخلی و حتی یک دستگاه فکس هستند.

اگر در حال حاضر در حال استفاده از یکی از این مدل‎ها هستید و به خوبی دارد کار می‎کند، عالی است. آن را تا زمانی که فرسوده شود و دعای شما را پشت سر خود ببیند، استفاده کنید. اگر به دنبال خرید سخت‎افزار جدیدی برای محیط کار خود هستید، قویا توصیه می‎کنیم که از خرید این واحدهای همه کاره اجتناب کنید. آن‎ها معمولا قیمتی از 60 تا 200 دلار دارند و چنین چیزی بایستی به تنهایی هشداری برای سردردهای احتمالی بعدی باشد. در نظر بگیرید اگر یک اسکنر ساده هزینه‎ای برابر با 50 تا 60 دلار و یک پرینتر لیزری ارزان نیز قیمتی در همین حدود داشته باشد، احتمال این‎که شما یک اسکنر/ پرینتر ترکیبی با قیمت 60 دلار که خوب باشد به دست آورید، چقدر است؟ یقینا زیاد نیست.

علاوه بر این، بسیاری از این واحدها بسیار می‎توانند ناگهان آزاردهنده باشند، به عنوان مثال اگر جوهر پرینتر تمام شده باشد اسکنر کار نکند، یا اسکن کردن چیزهای مختلف برای ارسال به پرینتر دیگر مشکل باشد چون این واحد با در اختیار داشتن یک حالت کپی به منظور اسکن و پرینت تنها بر روی پرینتر خودش، طراحی شده است. به طور کلی، هیچ‎وقت خرید چنین مدل‎هایی ارزش دردسرهای بعدی‎اش را ندارد و بهتر است به فکر خرید یک اسکنر مجزا باشید.

بدون شک خرید اسکنر یکی از آن کارهایی است که باید زمانی را صرف تحقیق در مدل مورد نیاز خود بکنید تا در نهایت راحتی استفاده و آسودگی را به محیط کار خود بیاورید. با انتخاب اسکنر مناسب برای کاری که اکثرا به آن نیاز دارید، خود را از مشکلات احتمالی در رابطه با تجربه‎ی کاربری رها می‎کنید.

بررسی رویکردها یا دیدگاههای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

بررسی رویکردها یا دیدگاههای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

با در نظر گرفتن دسته بندی انجام شده در قسمت قبل، در این مرحله بطور کوتاه نقطه نظرات موجود در هر راه و روش یا دیدگاه نسبت به رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی بیان می شه.

الف: راه و روش غیر ابزاری (راه و روش ابزاری فردگرایانه)

این دیدگاه که با عناوینی مثل راه و روش سنتی، عقل گرا، معرفت شناختی … معرفی می شه، ریشه در مراحل ابتدایی تشکیل آموزش عالی داره و بطور طبیعی تا زمان حاضر تحولاتی هم داشته و در نتیجه از طیف خاصی برخورداره که میشه اون رو از انتقال و جستجوی ارزشها و علم تا تعقیب علم جدید تصور کرد.

از بعد تاریخی هم این راه و روش بیشترً تا زمان قبل از اتفاق انقلاب و پس از آن تا جنگ جهانی اول بر آموزش عالی غلبه داشته و بعد به دلایل زیاد مثل نیازای ایجاد شده، از اثرات و تسلط اون کم کرده شده. ولی بعد از زمان گفته شده هم کم و بیش در بین نظریه پردازان، طرفداران خاص خود رو داشته. مثل اونا میشه آدمایی مثل «ولبن»[1] ، «آرنولد»[2] ، «هاچینز»[3] ، «نیس بت»[4]، و «نیومن»[5] رو نام برد (همون، ص 91).

این راه و روش نقطه نظرات خاصی رو در مورد جایگاه و اهداف و رسالتهای آموزش عالی داره که بطور کوتاه به اونا اشاره می شه:

– دانشگاها، مؤسساتی خودمختار و جداگونه و جدا از جامعه و تشکیل شده از نخبگان هوشمند و روشنفکر و متفکر هستد. اونا فارغ از چیزای مهم اجتماعی درصدد توجه به علم و کمک به افراد واسه ورود به بخش علم و تفکر و یعنی، انتقال علم با انگیزه عشق به یادگیری و جستجوی حقیقت هستن (Ross، 1976، 139، Niblett and Pole ، 1972، ص 33). پس باید به دنبال تعقیب علم طبق پاسخگویی به کنجکاوی بود. میشه گفت هدف اساسی مؤسسات آموزش عالی ایجاد و منتشر کردن علم بوده و هست (clark ، 1983، ص 13).

– در دنیا، حقایق و ارزشهای مطلقی وجود دارن که کشف شدن و یا می تونن کشف شن در نتیجه باید طبق شناسایی حقایقی که واسه همه آدما در همه زمانها و مکانها مهم هستن و هم اینکه در جهت انتقال این ارزشهای اساسی مطلق و دائمی در مورد وجود آدم و حقیقت و حقیقت به آدما تلاش کرد (ساینال، 1379، ص 79). قلب دانشگاه انتقال فرهنگ به افراده، باید با ارائه ادبیات، تاریخ، زبون سنتی به آدما به پرورش آدمای بافرهنگ و بافرهنگ ای پرداخت که بتونن در آینده، مدیریت امور آدما و جامعه رو برعهده گیرند (pullias، 1965، ص 28).

توجه به نکات اشاره شده ما رو به این نتیجه راهنمایی می کنه که در دیدگاه یا راه و روش غیر ابزاری، بنیادی ترین هدف یا رسالت کلی آموزش عالی و دانشگاها انتقال ارزشها و علم، اونم فقطً با انگیزه توجه به ارزش ذاتی دانشه. ولی همونطور که قبلاً اشاره شده، این راه و روش از طیف خاصی برخورداره. پس به غیر از موارد گفته شده میشه نقطه نظرات دیگری رو توجه کرد که نشون دهنده رسالتهای دیگه آموزش عالی از دیدگاه غیرابزاریه. در بین طرفداران این راه و روش بعضی رسالت آموزش عالی رو فقطً انتقال علم و فرهنگ (در مورد موارد اشاره شده) می دونن و بعضیا دیگه هم هستن که با در نظر گرفتن تحولات و نیازها غیر از آن به تعقیب یا جستجوی علم جدید یا بحث تحقیق هم اشاره نشون میده.

درواقع علیرغم راه و روش بسیار محافظه کارانه و سنتی فوق، تقریباً پس از دهه 1850، تحقیق هم به عنوان یکی دیگه از رسالتهای اصلی آموزش عالی موردقبول قرار گرفت؛ ولی در این بخش این معیارها مورد تأکید قرار گرفته که تحقیق باید بدون توجه به جنبه های کاربردی و یا بهره اجتماعی باشه. یعنی، جستجوی حقیقت و یا تحقیق نباید تحت اثر نیازای جامعه و پاداشهای مادی قرار گیرد. تحقیق و پژوهشگر واقعی فقطً به وسیله کنجکاوی ذاتی و تمایل به دونستن و کسب آگاهی بیشتر هدایت می شن و نه انگیزه دیگه. هم اینکه از یه طرف علاقه به تحقیق و اختصاص زمان نیاز به اون و از طرف دیگه، تعهدات استادان نسبت به امر آموزش و تدریس هم باید تعادل لازم رو داشته باشن (Mood، 1978، ص 30).

اینجوری در راه و روش غیر ابزاری روندی توجه می شه که در اون انتقال علم و ارزشهاو تعقیب علم جدید یا تحقیق در بخش غیر کاربردی و به طور کاملً بنیادی و خالص[6] و یعنی، پیشرفت ذخیره علم انسانی اون طرف کاربردهای فعلی و عملی اون در حیطهای جور واجور علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی و هنری مدنظره. این روند در شکل زیر نشون داده شده.

 

 

 

 

 

 

 

شکل2-2 راه و روش غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی (عارفی، 1384، ص 93)

 

ب: راه و روش ابزاری (جمع گرایانه)

دیدگاه ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی که در منابع جور واجور به صورتهای مختلفی مثل، راه و روش بازسازی گر، راه و روش تجاری، راه و روش بر اساس بازار و ملاحظات سیاسی و راه و روش پراگماتیک، بیان می شه، بر این نظر کلی مبتنیه که دانشگاهها باید در خدمت نیازای جامعه قرار گیرند و ارزش علم نه در ارزش ذاتی بلکه در اندازه سودمندی و یعنی، کاربرد اینه. اینجوری میشه مبنای کلی راه و روش ابزاری رو نظریه «پراگماتیسم» دونست که در اون نظریه پردازانی مثل «چارلز ساندرس پیرس»[7] ، «ویلیام جیمز»[8] ، «جون دیویی»[9] از معروفیت خاصی برخوردار هستن. در این نظریه، ملاک درست بودن اندیشه ها سودمندی و کار اومدن یا کاربرد عملی و مدلل بودن آنانه و در نتیجه درستی و نادرستی اونا هم وابسته به شرایط و زمونه. پس خیلی از اندیشه ها که تو یه زمان خاص درست محسوب می شن با گذشت زمان ممکنه به تناسب شرایط و وضعیتهای ویژه، ارزش خود رو از دست بدن و اینجوری نمیشه اهدافی با ارزشهای ایده آل جاوید درنظر داشت.

در مقابل دیدگاه سنتی غیر ابزاری که تأکید بر ایجاد حصارها یا دیوارهایی بین دانشگاهها و جامعه و انجام تحقیقات علمی و ادبی خاصی مثل زبون لاتین، یونانی و ریاضیات و امثالهم واسه رشد قدرت ذهنی و اخلاق داره، در راه و روش ابزاری نظر بر اینه که نظام آموزشی باید دیواره های موجود میان خود و جامعه رو ورداشته و بیشتر از قبل به اون نزدیک شه؛ چون که اندیشه واقعی در شرایط طبیعی و اجتماعی پرورش پیدا میکنه (نقیب زاده، 1376، ص 62).

از دید زمانی دوره رونق دیدگاه ابزاری رو میشه از زمان انقلاب صنعتی و جنگهای جهانی دونست که شدیدا از دانشگاهها انتظار می رفته که در خدمت نیازای خاص جامعه قرار گیرند و دانشجویان رو واسه اجرای نقشه ها در انجام وظایف مربوط به زندگی مدرن صنعتی آماده کنن.

از این نظر حل مسائل پیچیده دنیای الان مثل مشکلات صنعت، کشاورزی، نیروی کار، مواد ابتدایی، روابط بین الملل، بهداشت، محیط زیست و چیزای دیگه ای به جز اینا نیاز به اطلاعات و مهارتها و تجارب عالمانه دارن و بهترین مکانها یا مؤسسات واسه جفت و جور کردن اینجور تسهیلات مثل علم و تجربه و مهارت، دانشگاهها و بطور عام تر مؤسسات آموزش عالی هستن و به خاطر این بیشترً از پایان قرن نوزدهم تلاش شده که از یافته های پژوهشهای دانشگاهی در جهت برطرف کردن نیازای بخشهای جور واجور کشاورزی و صنعتی به کار گیری شه (Hook، 1953، ص 14).

به قول بعضی از مروجین دیدگاه ابزاری مثل «والر اشتاین»[10] و «آرو اسمیت»[11] آموزش عالی وسیله اصلی تغییر اجتماعی و منبع قدرت و حتی سیاسی خالص بشمار میاد و جامعه قبول نمی کنه که آموزش عالی جدا از آن عمل کنه، به خاطر همین بعضی افراد مثل «گولد»[12] اصطلاح «کامیونیورسیتی»[13] رو به جای «یونیورسیتی»[14] در جهت تأکید بر رابطه جامعه و محیط دانشگاهی بکار می برن. در همین رابطه «اف. آر.جونز»[15] و «اچ. دی. ترنر»[16] و «بی. ج. هالووی»[17] آموزش عالی رو یه «تجارت بزرگ»[18] معرفی نشون میده. چون که بخش کلی ای از تولید ناخالص ملی رو مصرف می کنه و قسمت بزرگی از بودجه و اعتبارات اون وابسته به حکومتهاه. پس عدالت اجتماعی حکم می کنه که آموزش عالی طبق منابع تخصیص یافته جامعه به اون، چیزی که رو که جامعه می خواد تولید کنه یعنی پرورش افراد شایسته ای که بتونن چرخه های جامعه رو به حرکت درآورند (عارفی، 1384، ص 95).

پس در دیگاه ابزاری یا جمع گرایانه، هدف و رسالت کلی دانشگاه و آموزش عالی، توجه به نیازای جامعه و خدمت به اینه و اینجوری انتقال علم و انجام تحقیق هم زمانی به درد بخور و مناسب به نظر می رسن که طبق حل مسائل باشن در غیر اینصورت از ارزش چندانی برخوردار نیستن. پس در این راه و روش چیزی که مورد تأکید قرار میگیره، مناسبت و التزام اجتماعی آموزش عالی یا ارائه خدماته

ج: راه و روش ترکیبی

در شروع این بحث با در نظر گرفتن دو راه و روش گفته شده، بطور طبیعی این سئوال مطرح می شه که میشه با وجود تفاوتهایی که در بین دو دیدگاه ابزاری (جمع گرایانه) و غیر ابزاری (فردگرایانه) در مورد رسالتهای کلی آموزش عالی هست، از ترکیب و یعنی، از راه و روش ترکیبی صحبت کرد؟

جواب به سئوال فوق وابسته به توجه به صورت ها یا جنبه های شباهت و فرق دو راه و روش مذکوره که باید اونا رو مشخص کرد. با مرور ویژگیای مطرح شده میشه صورت ها شباهت رو در انتقال علم و انجام تحقیق گفت و صورت ها فرق رو در نوع علم و تحقیق دونست که این تفاوتها هم به وجود اومده توسط چند بحث هستن :

1- نگرشهای متفاوت نسبت به معنی علم و تشکیل اینکه مکاتب فلسفی زیاد به اون پرداخته ان. به طور مثال، در معرفت شناسی دیویی علم نتیجه عمله. اون در کتاب خود با عنوان، «ما چیجوری فکر می کنیم[1]» بیان می کنه: «شروع فکر کردن، شک، ابهام و سرگشتگیه. فکر کردن به خودی خود بوجود نمیاد و به اعتبار «اصلای کلی» صورت نمی گیره، بلکه همیشه چیزی (مشخص) است که اون رو تحریک می کنه….، و «دراکر[2]، هم به همین خاطر خاطر نشون ساخته که علم مثل الکتریسیته شکلی از انرژیه که از پایهً زمانی رو می شه که کاری انجام گیرد.(Dewey ، 1933، ص 15 به نقل از نقیب زاده 1376، ص 170) مکاتب فلسفی و نظریه پردازان دیگه مثل سنتی و معاصر هم به صورتهای دیگه به ارائه دیدگاههای خود پرداخته ان که در جای خود قابل بحث و بررسی هستن.

2- نگرشهای متفاوت نسبت به اصالت و اعتبار نوع علم: هرچند این بحث با مورد فوق در ارتباطه؛ ولی میشه اون رو بطور جدا از هم مطرح کرد. بعضیا علم اصیل رو در معرفت حسی و بعضی در علم عقلی و تعدادی در علم کاربردی (به معنی خاص) تصور نشون میده.

3- نگرشهای متفاوت نسبت به معنی «کاربرد ، : در این مورد بعضیا واژه «کاربرد» رو فقطً در مورد «غیر» بکار می برن، در صورتی که به کار گیری آن واسه «خود» هم شدنیه. در اینصورت هر دانشی مثل علم محض عقلی و یا  علم حسی و علم کاربردی به معنی خاص، جنبه کاربردی داره و در نتیجه فرق فقطً در این نکتهه که کاربرد فقطً جنبه فردی داره یا اجتماعی یا هردو.

اینجوری با در نظر گرفتن تفاوتهای نامبرده، این نتیجه حاصل می شه که هرچند کلا دیدگاههای مطرح شده در ابعادی با یکدیگر اختلاف دارن؛ ولی این اختلافات در حد اختلاف قرار نمی گیرن و این دو راه و روش حتماً مخالف نیستن. پس میشه با در نظر داشتن شرایط و ساختارهای مناسب تو یه نظام، اونا رو در کنار یکدیگر قرار داد. به همین جهته که تعداد خیلی از صاحبنظران و نویسندگان چه بصورت فردی و چه جمعی (در مجامع فرامرزی) در سالهای قبل و الان، رسالتها و اهداف و وظایف زیادی رو واسه آموزش عالی در نظر گرفتن که نشون دهنده راه و روش ترکیبی هستن.(عارفی 1384، ص 97)

[1] . How we think

[2] . Drucker.

[1] . Velben

[2] . Arnold

[3] . Hutchins

[4] . Nisbet

[5] . Newman

[6] . Pure

[7] . C.S.Peirce

[8] . W.James

[9] . J.Dewey

[10] . Wallerstein

[11] . Arrow Smith

[12] . Gould

[13] . Communiversity

[14] . University

[15] . F.R.Jevons

[16] . H.D.Turner

[17] . B.J.Holloway

[18] . Big Business.

نظریهای خوشحالی شغلی

نظریهای خوشحالی شغلی :

اسمیت،کندال وهیولین درسال 1969،استدلال کردندکه خوشحالی ازشغل درواقع معرف چندگرایش ربط داره. پس، موقعی که درباره خوشحالی صحبت می کنیم، باید تصریح کنیم؛ خوشحالی از چه؟اسمیت و بقیه می گویندکه پنج بعد شغلی معرف خصوصیات برجسته شغله که افراد درباره اونا واکنشای واکنشی نشون میدن؛

 1. 1. Folger

الف-خود شغل: قلمرو وظایفی که کارکنان انجام میدن،جالبه و فرصتایی واسه یادگیری و پذیرش مسؤولیت جفت و جور می سازه.

ب- حقوق و دستمزد: اندازه حقوق دریافتی، برابری ادراکی در مورد حقوق و روش پرداختی.

ج- فرصتای پیشرفت: دسترسی به فرصتای واقعی واسه پیشرفت.

د- سرپرستی: تواناییای فنی و مدیریتی سرپرستان و ملاحظاتی که سرپرستان واسه علایق کارکنان نشون میدن.

و-همکاران: اندازه دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران نشون میدن.

با اینحال که جنبه های دیگری در مورد خوشحالی ازشغل شناخته شده ،اما پنج بعد مزبور بیشتر در بررسی جنبه های تمایل شغلی به کار گیری کرده می شه (نعامی و شکرکن،85:1383).

در تبیین علل خوشحالی شغلی نظریهای مختلفی هست که به بررسی چند نظریه می پردازیم:

الف) نظریه کامروایی نیازها: از جهاتی منطقی ترین نظریه خوشحالی شغلیه. این نظریه بر این مفهومه که اول اینکهً شخص اگرآنچه رو می خواد بدست،بیاره خشنود می شه و اگه اون رو بدست نیاره ناراضی خواهد گردید.

دو الگوی مهم در این نظریه؛ الگوی کاهشی و ضربی (وروم ،1964) است.

هردو الگو فرض رو بر این قرار میدن که خوشحالی شغلی تابعی مستقیم از درجه ایه که محیط با ساختار احتیاجی فرد همخوانی داره.

 • الگوی کاهشی پیشنهاد می کنه که، خوشحالی شغلی تابعیه برعکس از فرق میان نیازای یه شخص و درجه ای که محیط کامروایی اون نیازها رو جفت و جور می کنه.
 • در الگوی ضربی نیازای شخص رو در درجه ای که شغل از عهده کامروایی اونا برمیاد ضرب می کنیم بعد این حاصل ضربا رو واسه همه نیازها جمع می کنیم.

پژوهشای شافر1(1953)، کوهلن2 (1963) و ورووم (1964)، کاربرد هردو الگوی کاهشی وضربی رو در محاسبه خوشحالی شغلی مورد تایید قرار دادن. ولی پژوهشای شلتنر3(1966)، توسی4(1970) و نیلی5(1983) تاییدی مبنی برکامل بودن اینالگوها واسه تبیین خوشحالی شغلی نیافته ان(کورمن 2005).

ب) نظریه گروه منبع: این نظریه در تبیین خوشحالی شغلی دیدگاه ها، عقاید و ارزشای گروهی رو مورد نظر قرار میده که فرد واسه هدایت، ارشاد و ارزشیابی پدیده ها و تعریف واقعیت اجتماعی به اون نگاه میکنه و اینجور گروه هایی به گروه منبع فرد معروفه. طبق این نظریه میشه پیش بینی کرد که اگه شغلی علائق، خواستا و شرایط گروه منبع شخصی رو بر بیاره، شخص اون رو دوست داره (خوشحالی شغلی ) و اگه اینجور نباشه به اون علاقه نخواد داشت(ناخشنودی). (کورمن، 2005).

ج) نظریه انتظارات: این نظریه عقیده داره که انتظارات هر فرد در تعیین اندازه خوشحالی شغلی ایشون مؤثر هستن و ناخشنودی معلول شکست در رسیدن به انتظاراته. روشنه که آدمایی که انتظارات بالاتری دارن خوشحالی شغلی اونا دیرتر بدست میاد. (ازکمپ،1380).

د) نظریه برابری: طبق نظرآدامز(1965) افراد ازکاری خشنود هستن که احساس کنن با اونا به طور عادلانه ای رفتار می شه. ایشون نا برابری رو اینجور تعریف می کنه: هروقت شخص درک کنه نسبت دروندادهای اون به بازده هاش در مقایسه با نسبت دروندادهای دیگری که وضعیت و کاری مشابه با اون داره به بازدهش نابرابره براش احساس نابرابری ایجاد میشه.

 1. shafer
 2. Cohlen

3.sheltener

4.Tosee

5.Neely

 

نسبتای نابرابر باعث حالات انگیزشی منفی (نا آرومی و …) می گردن که شخص تلاش در کاهش اونا داره و روشی که واسه کاهش اونا انتخاب می کنه ممکنه واسه هر شخص و موقعیتی فرق داره.

داخل داده ها چیزایی هستن که افراد در کارخود سرمایه گذاری می کنن (وقت، تحصیلات، هوش، تجربه و…) و برون داده ها یا بازده ها چیزایی که از کار عاید فرد می شن.(حقوق، پاداش، تشکر و …). نظریه برابری یه مدل انگیزشیه که تلاش افراد رو واسه رسیدن به عدالت و انصاف در مبادله های اجتماعی و روابط بده بستانی تشریح می کنه. در نظریه برابری می گن که کارکنان و اعضای سازمان خود رو با بقیه مقایسه می کنن. کارکنان یافته های حاصل از کار خود به نهاده هاشون در اون کار رو با بقیه مقایسه می کنن. اگه اونا اینجور پندارند که نسبت واسه اونا با نسبت افراد مشابه که خود رو با اونا مقایسه کردن برابراست، فکر می کنند هیچ گونه اجحافی نشده.

اگراین نسبتها نابرابر باشن درآن صورت درسازمان اجحاف می شه یعنی،عدالت رعایت نمی شه(فرانسیس و بارلینگ1،2008).

وقتی که رخدادها ناعادلانه دیده شه، آدما به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشون میدن وقتی که اعضای سازمانی، بی عدالتی رو میبینن، تمایل کمتری واسه انجام کار رو دارن.کارگریزی زیاد می شه، رفتارای ضد تولید زیاد می شه ومشارکت سازمانی کم میشه. (آیدین2و همکاران ،2010).

احساس نابرابری موجب نا آرومی و اختلاف می شه و بر اندازه کیفیت کارکارکنان و خوشحالی شغلی اونا اثرمیگذارد.درچنین سازمانهایی، هنجارهای مربوط به کارکمتر داخلی شده وحتی کم کم از تعهد و تعهد افراد کم کرده می شه،درنتیجه اندازه وجدان کارافراد کم میشه.

 

 

 1. Francis & Barling

Aydin .2

و) نظریه ارزش؛ لاک (1976): خوشحالی شغلی به وجود اومده توسط آزمایش شغلی به عنوان کاریه که رسیدن یا نبود رسیدن به ارزشای مهم شغلی رو جفت و جور  می کنه. شغل به فرد امکان حفظ ارزشای خصوصی و شخصی رو میده یا نه.طبق این نظریه خوشحالی شغلی به اندازه ایه که پاداشا یا عایدی کار از نظر افراد مهم و دلپذیر در نظر گرفته شده باشن. هرچقدر مشاغل اون چیزی که مردم میخوان یا با ارزش می شمارند رو جفت و جور کنن خشنود کننده تر هستن(رحمانی،1386: 47-46).