کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان


Widget not in any sidebars

عزت نفس از دو جزء اساسی تشکیل شده است.
1. خودپنداره
2. ارزش گزاری بر خودپنداره
خودپنداره همان شناختی است که فرد از خود دارد، این که کیست، چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد و مواردی از این قبیل در مرحله دوم فرد به آن چیزی که هست ارزش گزاری می‌کند. چنانچه فرد به این نتیجه برسد که خوب است.
عزت نفس قوی دارد و چنانچه نتیجه ارزیابی‌هایی که از خود می‌کند این باشد که بد است از عزت نفس ضعیفی برخوردار است. که ارزش انسان مشروط به عامل خاصی نیست. انسان فقط به این دلیل که انسان است دارای حرمت و احترام و ارزش خاصی است. بدون قید و بدون شرط خاصی همه انسان‌ها چه فقیر، چه غنی، چه زشت، چه زیبا، چه باسواد و چه بی سواد همه ارزشمند هستند.
پس بسیار مهم است که کودکان و نوجوانان از همان ابتدای رشد، شناخت بهتر و دقیق‌تری از خود داشته باشند از جمله شناخت خصوصیات مثبت، شناخت خصوصیات منفی، شناخت ویژگی‌های شخصی و مواردی از این قبیل زیرا چنین شناخت‌هایی به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا خودپنداره قوی تری داشته باشند (مقالات آموزشی روش‌های افزایش عزت نفس در فرزندان توسط first boy، 1388)
اثرات و پیامدهای منفی اشتغال زنان
امروز گرایش زنان به اشتغال و دست رسی آنان به سازمان های آموزشی(مدارس و دانش گاه ها)به ویژه در جامعه ی شهری در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است. در کشور ما نیز برای دست یابی به دستاوردهای دنیای متمدن، دگرگونی های بسیاری در گستره ی تحولات اجتماعی به وجود آمده که برجسته ترین آن، حرکت زنان در خانواده و ورود به دنیای بازار اشتغال است. این پدیده، جامعه و به ویژه نهاد خانواده را تحت تأثیر قرار داده است.
زنان هنگامی که به حقوق اجتماعی خود در حوزه ی شغلی دست یافتند، علاوه بر همسر و مادر بودن، نان آور هم شدند و با توجه به تعدد نقش هایی که زنان در این رابطه پیدا کردند این سؤالات مطرح می شود که این امر چه اثراتی بر زن و روابط زن و شوهری فرزندان داشته است؟ آیا این آثار در جهت ثبات خانواده است یا تضعیف؟
آیا زنان از عهده ی رسالت دیرین خود در قبال خانواده و فرزندان خود به خوبی برمی آیند؟ در این بخش به بررسی این مسائل می پردازیم:
اثرات در بعد فردی:
الف)اشتغال زنان و تأثیر آن بر روح و جسم زن برای پرداختن به این بحث، اشاره به چند نکته ضروری است:
تفاوت های فیزیولوژیکی زن و مرد:تفاوت زن و مرد در توانایی ها و استعدادها و هم چنین وضعیت فیزیکی و جسمانی و روحی و روانی است که در بدو خلقت، خداوند در آن ها به ودیعت نهاده است. اگر این طور نبود معنای زن و مرد به گونه ی دیگری بود و نظام خلقت در هم می آمیخت.
جوامع انسانی از زن و مرد به وجود آمده است. اگر ما آنان را از نظر فیزیکی و جسمانی و روحی و روانی یکی بدانیم، ادامه ی حیات ممکن نخواهد بود. بقاء نسل را بدون وجود زن و مرد نمی توان تضمین کرد و حقیقت این است که زن و مرد مکمل یک دیگرند. آری زن و مرد از لحاظ خصوصیات فیزیکی و جسمانی متفاوتند اما از لحاظ حقوق انسانی و اجتماعی مساویند.
حال سخن این است که محدوده ی تفاوت های زن و مرد چیست؟ آیا تفاوت ها تنها در محدوده ی ویژگی های جسمی و فیزیولوژیک است یا آن که پهنه ی وسیع تری را شامل می شود. آن چه از ملاحظه ی مجموع آیات و روایات به دست می آید آن است که زن و مرد نه تنها در بعد جسمی بلکه در ابعاد گوناگون احساسی، روحی، ذهنی و رفتاری به گونه ای از هم متمایزند.
از تفاوت در ساختمان بدنی و متوسط قد و وزن و حجم مغز گرفته تا تفاوت در خُلقیات، خلاقیت های هنری، میزان تحمل پذیری، آستانه ی تحریک پذیری، نوع خردورزی، جنبه های زیبایی شناختی و ده ها مورد دیگر همگی در دایره ی تفاوت ها جای می گیرند.
در این جا به برخی تفاوت های تکوینی اشاره می کنیم:
1ـ تفاوت های زیستی:
از نظر بیولوژیک(ساختار بدن) و فیزیولوژیک (کارکرد اعضا)تفاوت های زیر بین زن و مرد وجود دارد:
1-1)دستگاه تولید مثل:
تمایز دستگاه تناسلی زن و مرد خاست گاه تفاوت های بسیاری است؛ مانند دوران قاعدگی، بارداری و زایمان، یائسگی، تفاوت هورمون های جنسی(تستوسترون در مرد و استروژن در زن غلبه دارد)و… همین امر منشاء برخی تفاوت های زیستی و روانی دیگر هم می شود؛ مثلاً بلوغ جنسی به طور معمول در جنس زن زودتر از مرد رخ می دهد و صفات ثانویه ی جنسی در دختران حدود دو سال زودتر از پسران پدید می آید. توان باروری مرد بسی بیش تر از زن است و تا هشتاد سالگی می تواند ادامه یابد، در حالی که باروری زن با یائسگی-در حدود پنجاه سالگی-پایان می یابد. این تفاوت ها به طور طبیعی بر مسائل روانی و رفتاری تأثیر گذار است و منشأ تفاوت در انتظارات می گردد.
1-2)هورمون ها
تفاوت هورمون های زنانه(استروژن)و مردانه(تستوسترون)که از غدد درون ریز ترشح می شود و در سراسر بدن انتشار می یابد، موجب اختلاف اندام های زن و مرد می گردد.
از جمله، تستوسترون اثر سازنده ی پرقدرتی در تولید پروتئین در سراسر بدن دارد. رشد بافت های عضلانی را تحریک می کند و بر قدرت بدنی مرد می افزاید. توده ی عضلانی مرد به طور متوسط پنجاه درصد بیش تر از بدن زن است. نیز تستوسترون از عوامل رسوب کلسیم در استخوان هاست و بر اندازه و استحکام آن ها می افزاید. از این رو مرد برای انجام کارهای سنگین توانایی بیش تری می یابد. تستوسترون حالات تهاجمی، رقابتی و پرخاش گری را برمی انگیزاند.
از خستگی می کاهد و ادامه فعالیت ها و اجرای کارها را آسان می کند.