ژانویه 22, 2021

فايل دانشگاهی – پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه …

 • رو به جلو
 • بازگشتی
 • نوع یادگیری

  • یادگیری با ناظر[۹۰]
  • یادگیری بدون ناظر[۹۱]
  • ترکیبی[۹۲]
 • تابع فعال‌سازی[۹۳]

  • باینری
  • پیوسته
 • ساختار شبکه‌های عصبی از تعدادی نرون و اتصالات موزون بین آنها تشکیل شده است (شکل ۲-۴). معمولا این نرون‌ها در لایه‌هایی شامل لایه ورودی، لایه‌های پنهان و لایه خروجی سازمان می‌یابند. در ساختار رو به جلو، تمامی اتصالات بین نرون‌ها به سمت جلو بوده و هیچ نرونی به نرون‌های لایه قبل اتصال ندارد. ولی چنین اتصالاتی را در ساختار بازگشتی خواهیم داشت. فرآیند یادگیری شبکه‌های عصبی نیز مانند آنچه در داده‌کاوی هدایت‌شده و غیر هدایت‌شده ذکر شد، می‌تواند بصورت با ناظر و بدون ناظر باشد. در یادگیری با ناظر، داده‌های آموزشی برچسبی به عنوان متغیر هدف دارند ولی یادگیری بدون ناظر فاقد متغیر هدف است. در یادگیری ترکیبی، از هر دو فرآیند در شبکه عصبی استفاده می‌شود. تابع فعال‌سازی نیز خروجی هر نرون را بر اساس ورودی‌های آن و همچنین حد آستانه[۹۴] نرون مشخص می‌کند. تابع علامت[۹۵] و تابع گامی[۹۶] مثال‌هایی از تابع فعال‌سازی باینری هستند و تابع سیگموید[۹۷] و تانژانت هایپربولیک[۹۸] و خطی[۹۹] جزو توابع فعال‌سازی پیوسته هستند (Karray and Silva 2004).
  شکل ‏۲‑۴ : شبکه عصبی با دو لایه پنهان
  مانند دیگر الگوریتم‌های یادگیری ماشین، یادگیری شبکه‌های عصبی نیز با داده‌های آموزشی صورت می‌گیرد. در پایان این مرحله، برای تمامی اتصالات نرون‌ها وزن‌های مناسبی قرار داده می‌شود. سپس، برای ارزیابی آن از داده‌های تست استفاده می‌کنند. شبکه عصبی آموزش دیده شده مانند یک جعبه سیاه کار می‌کند؛ در واقع درکی از وزن‌ها و لایه‌های پنهان به داده‌کاو نمی‌دهد. جعبه سیاه بودن شبکه‌های عصبی از معایب آن به حساب می‌آید. از دیگر معایب این الگوریتم این است که فقط در مورد داده‌های عددی کار می‌کنند.
  الگوریتم‌های خوشه‌بندی
  چنانچه پیش‌تر توضیح داده شد، یکی از وظایف اصلی داده‌کاوی خوشه‌بندی است. در خوشه‌بندی داده‌ها بر اساس شباهتی که به یکدیگر دارند به خوشه‌هایی افراز می‌شوند؛ بنابراین، معیار اصلی این تکنیک اندازه‌گیری شباهت داده‌ها است. لازم است قبل از توضیح هرگونه الگوریتم خوشه‌بندی، به معرفی انواع فاصله‌ها به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری شباهت بپردازیم.
  فرض کنید داده‌های ورودی دارای n ویژگی باشند، بنابراین هر داده را می‌توان بوسیله یک بردار n بعدی نمایش داد. اگر x و y دو نمونه از داده‌ها باشند خواهیم داشت:
  جدول ۲-۳ تعاریف ریاضی انواع فاصله‌ها را نمایش می‌دهد (شهرابی and شجاعی ۱۳۸۸).
  جدول ‏۲‑۳ : انواع فاصله‌ها

  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.
  تابع فاصله فرمول
  فاصله اقلیدسی
  فاصله همینگ