ژانویه 23, 2021

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان …

مرادی، اعظم (۱۳۸۹). تأثیر عزت نفس، خودکارآمدی وانگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان جوان: الگویی برای مبتلایان به ناتوانی جسمی-حرکتی. رساله دکتری، دانشگاه اصفهان.
مرادی، مریم؛ جعفری، سید ابراهیم؛ عابدی، محمدرضا (۱۳۸۴). شادمانی و شخصیت: بررسی مروری. تازه های علوم شناختی. ۷ (۲)؛ ۶۰-۷۱٫
مژدهی، محمدرضا (۱۳۸۲). مقایسۀ باورهای خودکارآمدی دانش آموزان شاخه های نظری، حرفه ای و کارو دانش شهرستان سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
نجفی، محمود؛ دهشیری، غلامرضا؛ دبیری، سولماز؛ شیخی، منصوره؛ جعفری، نصرت (۱۳۹۱). خصوصیات روان سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی. ۳ (۱۰)؛ ۵۵-۷۳٫
نجفی، محمود؛ محمدی فر، محمدعلی؛ محمدزاده، علی؛ دبیری، سولماز (۱۳۸۹). حرمت خود، امیدواری و بهزیستی ذهنی در دانشجویان. پنجمین سمینار سرارسی بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه شاهد.
نصیری، حبیب اله؛ جوکار، بهرام (۱۳۸۷). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان. پژوهش زنان. ۶ (۲)؛ ۱۵۷-۱۷۶٫
ونکی، نرگس (۱۳۹۱). بررسی رابطه نگرش دینی، سبک های مقابله ای (کارآمد و ناکارآمد) و شادکامی در دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۲ شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
هادی زاد، تقی؛ پورصدوقی، ابوالفضل؛ عباسی، سعید و کنعانی، زاهد (۱۳۹۱) رابطه بین نگرش های مذهبی، شادکامی و تاب آوری در بین نوجوانان. ششمین کنفراس بین المللی روانپزشکی کودکان و نوجوانان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
هاشمیان، فرزانه (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین خودکارآمدی و استرس کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس قم.
یارمحمدی، یحیی؛ جدیدی، هوشنگ؛ احمدیان، حمزه؛ اسدی، بختیار (۱۳۸۹). مقایسه باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارای سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا دانشگاه آزاد اسلامی سنندج. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.
منابع لاتین
Allardt, E، (۱۹۷۶)، Dimensions of Welfare in a Comparative Scandinavian Study، Acta Sociologica, 19, 3:169-176.
Ader, R., Cohen, N., & Felren, D. (1995). Psychoneuroimmunology: Interaction between the nervous system and the immune system. Lancet, ۳۴۵, ۹۹-۱۰۳٫
Appelbaum, S.H, Hare, A (1996). “Self-efficacy as a mediator of goal setting and Performance, Some human resource applications”. Journal of Managerial Psychology (۱۱)(۳),۳۳-۴۷٫
Argyle, M. (2001). The Psychology of Happiness. (Rev. ed), East Sussex, Great Britain: Routledge.
Argyle, M. (2003). Psychology and religion: An introduction. London: Routledge.
Argyle, M & ,.Lue, L.,(1990). The happiness of extraverts. Personality & Individual Differences. Vol.11, pp.1011.
Argyle, M., Martin, M., & Lu, L. (1995). Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C.D. Spielberger & I.G. Sarason (Eds.), stress and emotion, Washington, DC: Taylor & Francis.
Aspinwall, L., Richter, L., & Hoffman, R. (2001). Understanding how optimism works: and examination of optimists adaptive moderation of belief and behavior. In Chan, E. Optimism and pessimism: Implications for theory, Research and Practice (PP38-218). Washington D. C.
Avey, B. et al. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism Journal of Leadership and Organizational Studies, ۱۳,۲٫
Avishy, R., & Derubeis, R., Rumes, K., & Brayan, L. (2005). Is depressive realism realClinical Psychology Review, 11, ۱۴۱۵-۲۷٫
Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychological Record, 57, 2, 233-240.
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.