نشانه های استرس در نوجوانی چیست؟

نشانه های استرس در نوجوانی

بحث های دامنه داری در مورد سهم نسبی یا خاص استرس درآغاز و حفظ طیف گسترده ای از اختلالات مرتبط با سلامتی وجود دارد . با این وجود ، تظاهرات استرس معمولاً در عرصه های شخصی و میان فردی به چشم می خورد . از آنجایی که برخی از پذیرفته شده ترین نشانه های فیزیولوژیکی استرس از طریق مطالعات همبستگی شناسایی شده و نشان از وجود همزمان یک استرسور با مشکل خاص مرتبط با سلامتی دارد اما علیت چنین آسیبی به دشواری تعیین می‌شود . هر چند نسبت دادن علت بیماری به یک استرس خاص دشوار است ، اما ادبیات مربوط به بیماریهای پوستی ، اختلالات تنفسی و گوارشی این بیماریها را به عنوان نشانگرهای استرس در عرصه های شخصی ، مدرسه و میان فردی می دانند و حمایت محکمی از این بخش که استرس در بروز بیماری نقش دارد ، ارائه می‌دهند . مشابه با این، مشکلات رفتاری اغلب با استرس های گریبانگیر فرد در ارتباط است .

جدول 2-1 به معرفی برخی نشانه های استرسی که روانشناسان مدرسه مشاهده کرده اند، می‌پردازد . این علائم ممکن است در مدرسه ، خانواده و در مکانهای معمول نمایان شود .

تلاشهایی برای شناسایی انواع گوناگونی از استرس زاهایی که جوانان با آنها دست به گریبانند و دسته بندی رویدادهای زندگی و گرفتاریهای روزانه مطابق با آن درجه از شدت تاثیر احتمالی صورت گرفته است . ( الکایند ، 1988 ، کودینگتن[1] ، 1972 ، کومپاس و همکاران ، 1985 ، یانگز[2]، 1985 به نقل از فراید نبرگ ، 1997 ) . این فهرست ها طیفی از عظیم ترین استرس زاها چون مرگ یک والد ، رویدادهای بدنبال طلاق ، به زندان افتادن ، کنار آمدن با حاملگی ، بیکاری ، مشاجره با خواهر برادرها و غیره را در خود جای داده است . درحالیکه برخی استرس زاها شیوع نسبتاً کمی دارند ( مانند مرگ یک والد ) دیگر استرس زاها ( همچون شروع به کاری جدید ) رواج گسترده ای دارند . علاوه بر آن سطح استرس ایجاد شده در اثر آن رویداد زندگی بستگی به موقعیت و شخص دارد . هر چند این فهرست بندی ها در شناسایی رویدادهای گوناگون زندگی و وقایع گذاری متنوعی که ممکن است در اثر استرس در نوجوانان بوجود آید، مفیدند . اما حتی آنها نیز از بشمار آوردن طیف کاملی از نگرانیها در جامعه ای خاص ناتوانند ( فرایدنبرگ ، 1997 )

حقیقت اینست که درهر صورت ، زمانیکه نگرانیها به حد توانکاهی می رسند ، می‌توانند منجر به ناامیدی ، رفتار مشکل دار/ یا انفعال شوند . مضاف بر این نگرانیهای شناخته شده مواقعی وجود دارند که نوجوان ناتوان از درگیر شدن با رویدادهایی است که در اطراف او رخ می‌دهند. آنها از کسب لذت از کارهایی که انجام می‌دهند ، ناتوانند که این خود بازتابی از تجربه مکرر خستگی است ( فرایدنبرگ ، 1997 ) .

جدول صفحه بعد نشانه های استرس نوجوانی را در 3 محیط خانه ، مدرسه و اجتماع نشان می‌دهد

 

جدول 2-1: نشانه های استرس نوجوانی به نقل از فرایدنبرگ 1997

اجتماع مدرسه منزل
اعتیاد به الکل

بی تفاوتی

دزدی

قساوت ( بیرحمی )

اعتیاد به موادمخدر

ولگردی همیشگی

رفتار بزهکارانه

بی خانمانی

بی تفاوتی

عدم شرکت در اموراجتماعی

بی بند وباری

اعتیاد به تنباکو

خرابکاری

خشونت(دعواهای بزهکارانه)

 

خشم

رفتارضد اجتماعی

بحث و مشاجره

رفتار توجه جویی

غرور وتکبر

قلدری

سردرگمی درحل مشکل

دشواری درانجام تکالیف موردنیاز

فرسودگی و خستگی

جنگ و دعوا

ولگردی

بیماری چون تب منونوکلئوس

ناتوانی در شروع تکالیف جدید

انزوا / دوری گزینی

عدم شرکت در فعالیتها

تمرکز ضعیف

خود نمایی کردن

مسخره کردن / توهین کردن

فرار از مدرسه

خشونت در حیاط مدرسه

پرخاشگری

بحث و مشاجره

خستگی و بی حوصلگی

خستگی مزمن

دعوابا خواهر برادرها

به سادگی گریستن / سرازیر شدن اشکها

تماشای بیش از حد تلویزیون

افزایش / کاهش بین از حد  وزن

ناتوانی در اداره امورعادی روزانه

تحریک پذیری

بی علاقگی

اشتیاق بیش از حد به راضی نگهداشتن دیگران

منفعل بودن

سهل انگاری

درگیری با بزرگترها

فریاد زدن

غمگینی

دمدمی مزاجی

اختلالات پوستی

اختلالات خواب

قهر کردن

بددهنی

ضعف و خستگی

زخمها ( گوارشی )

نگرانی و اضطراب

 

 

[1] . Coddington

[2] . Youngs