منبع پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت اعتماد و آلودگی آب

1-4-5- نشت یا از بین رفتن محصولات با ارزش
Widget not in any sidebars

نشت جزئی سولفوریک‌اسید به فاضلاب نگرانی حادی ایجاد نمی‌کند، زیرا سولفوریک‌اسید ماده ارزان قیمتی است. اما، نشت یا از بین رفتن ماده‌ای که گالنی چند صد دلار ارزش دارد بایستی به سرعت متوقف گردد. نشت جزئی ترکیبات یا محلول‌های اورانیم خطرناک است و می‌تواند خیلی گران تمام شود. در چنین مواردی استفاده از طراحی مناسب‌تر و مواد بهتر برای ساخت تجهیزات بخوبی قابل توجیه هستند.
1-4-6- اثرات بر امنیت و قابلیت اعتماد
کارکردن با مواد خطرناک مثل گازهای سمی، کلریدریک‌اسید،‌ سولفوریک‌اسید و نیتریک‌اسید غلیظ، مواد منفجره و قابل اشتعال، مواد رادیواکتیو، و مواد شیمیایی در دماها و فشارهای بالا مستلزم استفاده از نوعی مواد ساختمانی است که خطر انهدام خوردگی را به حداقل برساند. صرفه‌جویی در مواد ساختمانی در مواردی که امنیت به خطر می‌افتد، مطلوب نیست. ملاحظات بهداشتی نیز می‌توانند مهم باشد مثل آلودگی آب آشامیدنی، محصولات خوردگی می‌توانند باعث شوند که ضد عفونی کردن تجهیزات مشکل‌تر گردد.
انواع خوردگی
دسته‌بندیهای مختلفی می‌توان برای انواع خوردگی داشت، یک نوع دسته‌بندی برای اساس ظاهر خوردگی می‌باشد که برای تشخیص شکل ظاهری خوردگی، گاهی اوقات چشم غیرمسلح کافی می‌باشد و گاهی اوقات نیاز به بزرگ نمایی‌های بالاتری می‌باشد، بر اساس شکل ظاهری، خوردگی‌ را می‌توان به هشت نوع تقسیم‌بندی کرد ]2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-1- خوردگی یکنواخت
در این نوع خوردگی لایه‌های سطحی فلز مورد حمله قرار گرفته و اثرات خوردگی در تمام سطح مشاهده شده و کاهش ضخامت در این نقاط تقریبا یکسان می‌باشد. به طور مثال زنگ زدگی معمولی آهن و کدر شدن نقره و تیرگی نیکل از این نوع خوردگی می‌باشند.
این نوع خوردگی معمولترین نوع خوردگی است. عمر تجهیزاتی که متحمل این نوع خوردگی می‌شوند، را می‌توان با آزمایش‌های سادهای همچون کوپن گذاری و اندازهگیری میزان کاهش وزن تخمین زد ]2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-2- خوردگی گالوانیکی
این نوع خوردگی وقتی رخ می‌دهد که دو فلز یا آلیاژ متفاوت (یا دو ماده متفاوت دیگر همانند آلیاژ کربن و فلز) درحضور یک محیط خورنده با یکدیگر تماس پیدا کنند. درمنطقه تماس، فرآیند الکتروشیمیایی به وقوع می‌پیوندد که در آن ماده‌ای به عنوان کاتد عمل کرده و ماده‌ی دیگر آند می‌شود. در این فرآیند کاتد در برابر اکسید شدن محافظت شده و آند اکسید می‌شود ]2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-3- خوردگی شکافی
این خوردگی وقتی رخ می‌دهد که یک عامل خورنده در فاصله باریک بین دو جز گیر کند. با پیشرفت واکنش، غلظت عامل خورنده افزایش می‌یابد بنابراین واکنش با نرخ فزاینده‌ای پیشروی می‌کند ]2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-4- جدایش انتخابی
این نوع خوردگی هنگامی رخ می‌دهد که عنصری از یک آلیاژ جامد از طریق یک فرآیند خوردگی ترجیحی و عموماً با قرار گرفتن آلیاژ در معرض اسیدهای آبی خورده می‌شود. متداول ترین مثال: جداشدن روی از آلیاژ برنج است] 2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-5- خوردگی بین دانه ای
این نوع خوردگی وقتی رخ می‌دهد که مرز دانه‌ها در یک فلز پلی کریستال بصورت ترجیحی مورد حمله قرار گیرد. چندین عامل میتوانند آلیاژی مثل فولاد زنگ نزن را مستعد این نوع خوردگی سازند: از جمله حضور ناخالصی‌ها و غنی بودن یا تهی بودن مرز دانه از یک عنصر آلیاژی ]2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-6- خوردگی حفره ای
این نوع خوردگی تقریباً همیشه بوسیله یون کلرید ایجاد می‌شود و بویژه برای فولاد زنگ نزن بسیار مخرب است. چون در این نوع خوردگی سازه با چند درصد کاهش وزن نسبت به وزن واقعی‌اش به راحتی دچار شکست می‌شود. معمولاً عمق این حفرات برابر یا بیشتر از قطر آن‌هاست و با رشد حفرات، ماده سوراخ می‌شود] 2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-7- خوردگی فرسایشی
این نوع خوردگی وقتی رخ می‌‌دهد که محیطی نسبت به یک محیط ثابت دیگر حرکت کند (بعنوان نمونه مایع یا دوغابی که درون یک لوله جریان دارد). یک پدیده‌ی مرتبط با این گونه خوردگی، سایش است که هنگام تماس دو ماده با یکدیگر و حرکت ارتعاشی آن‌ها نسبت به یکدیگر بوجود می‌آید. این عمل می‌تواند پوشش‌های ضد خوردگی را از بین برده و باعث آغاز خوردگی شود ]2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-5-8- خوردگی تنشی
این نوع خوردگی وقتی رخ می‌دهد که ماده‌ای تحت تنش کششی در معرض یک محیط خورنده قرار گیرد. ترکیب این عوامل با هم، ترک‌هایی را در جزء تحت تنش آغاز می‌‌کند ]2S/Cr2O3………………………………………………………………………………………………………… [.
1-6- عوامل مؤثر بر خوردگی