منابع مقاله درمورد مالیات بر ارزش افزوده

و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد. همچنین این اصطلاح در معنای وسیع شامل هریک از قسمت‌های سازمان گمرک و ادارات اصلی یا تابعه آن نیز می شود. بعلاوه در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز بکار می رود مثل مأمور گمرک(customs officer)، حقوق گمرکی(customs duties)، اداره گمرک(customs office) و اظهارنامه گمرکی(customs declaration). در تعبیری دیگر نیز اصطلاح «گمرک» به روش جمع آوری درآمدهای گمرکی برمبنای تعرفه های معین اشاره دارد.
مبحث دوم: مؤدی گمرکی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قطعا یکی از مهم ترین و دشوارترین مأموریت های گمرک تشخیص فعالیت های تجاری تاجران است. اهمیت این مسئله بدین جهت است که همواره افراد کالاها و اجناس مختلفی را به قلمرو گمرکی کشور وارد و یا از آن خارج می نمایند و لیکن تنها بخشی از همه ی این نقل و انتقالات مشمول
فعالیت های تجاری می شود و قابلیت دریافت حقوق ورودی و صدوری را دارد. به همین منظور
بایستی مفاهیمی مثل تاجر(بازرگان) و فعالیت های بازرگانی بطور دقیق بوسیله قانونگذار روشن شود. درواقع مبنای اخذ حقوق گمرکی در وهله اول این است که مأموران گمرک تشخیص دهند که ورود و خروج چه قسم از کالاها، فعالیت بازرگانی محسوب می شود. بعنوان مثال زمانیکه شخصی مسافر یا از اعضای هیئت های دیپلماتیک در کشوری دیگر به شمار می آید، از پرداخت حقوق ورودی یا صدوری نسبت به کالاهای شخصی خود معاف است.
در قانون تجارت برای تشخیص فعالیت های تجاری دو معیار اعمال ذاتا تجاری(ماده 2 ق.ت) و اعمال تبعا تجاری(ماده 3 ق.ت) پیش بینی شده است و در بند 1 ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1385 نیز آمده است؛ «کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای
فروش، وارد یا صادر می گردند(قصد انتفاع)، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد.» همچنین در قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 نیز قید شده است؛ «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.» بنابراین قانون مذکور و آیین نامه اجرائی آن، دو معیار در نظر گرفته‌شده در قانون تجارت برای فعالیت‌های بازرگانی را به خوبی لحاظ کرده اند. در همین راستا در بند (ض) ماده 1 ق.ا.گ نیز کالای تجاری بدین نحو تعریف شده است؛ «کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.» لذا به نظر می رسد این موضوع در نظام حقوقی و بالتبع
نظام گمرکی کشور ما تبدیل به یک اصل شده است که هرگونه فعالیت یا ورود و خروج کالا به قصد

انتفاع، موجب می شود که آن عمل جنبه تجاری به خود گیرد و صاحب آن کالای تجاری ناگزیر از پرداخت حقوق ورودی و صدوری باشد. بعلاوه به موجب بند (ش) ماده 1 ق.ا.گ صاحب کالای تجاری «شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.» به عبارت دیگر صاحب کالای تجاری کسی است که «… سند گمرکی به نام او صادر و کالا با آن سند از گمرک ترخیص می شود.»
به هرحال آنچنان که از مجموع قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات به نظر می‌آید مؤدی گمرکی کسی است که به فعالیت های تجاری و بازرگانی مشغول است و به همین مناسبت واجد کارت بازرگانی می باشد. علاوه بر این همانطور که قبلا نیز گفته شد در قانون امور گمرکی مصادیقی از جمله مسافران و اعضای هیئت های دیپلماتیک و … از فهرست مؤدیان گمرکی استثنا شده اند گرچه مشمول سایر مقررات و تشریفات گمرکی می باشند.
مبحث سوم: تشریفات گمرکی
بنابر تعریف سازمان جهانی گمرک «به تمام عملیاتی که باید بوسیله گمرک و اشخاص برای رعایت مقررات قانون گمرک به اجرا درآید» تشریفات گمرکی گفته می شود. آنچه از این تعریف بر می آید آن است که انجام تشریفات گمرکی مستلزم یک رابطه دوسویه و نوعی همکاری متقابل مابین اداره گمرک و از سوی دیگر صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آن ها است. بنابراین «تشریفات گمرکی» یک عنوان کلی و عام برای رعایت همه ی مقررات گمرکی است که خواه بوسیله سازمان گمرک و خواه بوسیله مؤدیان بایستی انجام شود. دراینصورت از بدو ورود کالا به اماکن گمرکی تا هنگام ترخیص کالا، هر اقدامی که در راستای رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت می گیرد، داخل در عنوان تشریفات گمرکی می باشد. بعنوان مثال عملیاتی نظیر تنظیم و ارائه اظهارنامه، پرداخت حقوق گمرکی اظهار شده و هزینه های گمرکی، ارائه سپرده و تضمین برای ترخیص کالا در موارد نیاز از وظایف مؤدیان و تحریر خلاصه اظهارنامه در دفتری به نام کابوتاژ، کلیه اعمال سازمان برای نظارت بر اعمال مؤدیان مثل حقوق بازرسی و مهروموم و پلمب کردن کالا و صدور سند ترخیص از وظایف گمرک برای انجام تشریفات گمرکی می باشد. بنابر بند (چ) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 نیز تشریفات گمرکی «تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود» و ماده 11 این قانون چندین نمونه از این تشریفات را تحت عناوین بازرسی ها، روش های حسابرسی و بدرقه یا مراقبت برشمرده است اما شایسته تر آن بود که در تعریف فوق، همچون تعریف ارائه شده بوسیله سازمان جهانی گمرک، بطور شفاف به نقش هریک از طرفین ( گمرک و صاحب کالا) در تشریفات گمرکی اشاره می شد. درهرحال به نظر می رسد که تعریف ارائه شده بوسیله سازمان جهانی گمرک جامع تر از آن چیزی است که در مقام تعریف «تشریفات گمرکی» در ماده 1 قانون مذکور قید شده است.
بنابر این از آنجا که عبارات و اصطلاحات مربوط به امور گمرکی و صادرات و واردات، بین‌المللی است، سازمان جهانی گمرک با ارائه یک تعریف معین راجع به این اصطلاحات سعی در متحدالشکل نمودن مقررات کشورهای عضو درخصوص این اصطلاحات را دارد. این امر سبب همکاری و مشارکت بیشتر کشورها با یکدیگر و رفع موانع قانونی در زمینه صادرات و واردات می شود. لازم به ذکر است کشور ما در سال 1338 به این سازمان پیوسته است و تعاریف، مقررات و دستورالعمل های مطروحه بوسیله این سازمان تبعا برای کشور ما نیز الزام‌آور می باشد. با این حال شایسته است در مقام تعریف به عمل آمده از تشریفات گمرکی در قانون امور گمرکی، ملاحظات بین المللی نیز در نظر گرفته شود تا قانون اخیرالتصویب با معیارهای بین‌المللی گمرکی سازگاری بیشتری داشته باشد.
مبحث چهارم: حقوق ورودی و صدوری
بند (د) ماده 1 ق.ا.گ، حقوق ورودی را شامل 4 درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد و همچنین سایر وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن ها است می داند. بنابراین برای درک مفهوم حقوق ورودی در این مبحث بایستی اصظلاحات مذکور شامل حقوق گمرکی 4 درصدی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی مورد بحث قرار گیرد. نکته قابل ذکر این است که حقوق ورودی تنها به رویه ورود قطعی کالاها تعلق دارد و در سایر رویه های گمرکی، مؤدیان وارد‌کننده کالا ملزم به پرداخت حقوق ورودی نمی‌باشند. بعلاوه بند (د) ماده 1 ق.ا.گ، هزینه‌های انجام خدمات را داخل در عنوان حقوق ورودی ندانسته است. این هزینه ها ممکن است شامل هزینه انبارداری، حمل و نقل، آزمایشات انجام شده روی کالاها و … باشد.
همانطور که گفته شد، بند (د) ماده 1 ق.ا.گ موارد مشمول حقوق ورودی کالاها را بطور کاملا صریح برشمرده است اما این قانون درخصوص اینکه ادارات گمرک چه مبالغی را تحت چه عناوینی بابت حقوق صدوری می توانند اخذ نمایند، سکوت کرده است و به عبارت دیگر تعریفی از حقوق متعلق به کالاهای صادراتی ارائه نداده است. تنها در ماده 16 این قانون، راجع به اینکه ارزش گمرکی اجناس صادراتی شامل چه مواردی می شود و چگونه بایستی محاسبه شود، توضیحاتی ارائه داده است که البته ارزش گمرکی می تواند تنها بخشی از حقوق متعلق به کالاهای صادراتی باشد. به هرحال این احتمال نیز وجود دارد که تصمیم قانونگذار برای عدم تعریف مشخص در این باره به این علت باشد که تنها وجوه قابل مطالبه از مؤدیان صادرکننده، همان موارد ماده 16 می باشد چراکه مؤدیان صادرکننده از پرداخت سود بازرگانی به غیر از موارد نادر معاف هستند و به موجب مواد 13 و 18 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 نیز صادرکنندگان تقریبا از پرداخت عوارض گمرکی معافند. البته صادرکنندگان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد و علاوه براین به موجب تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، دولت می تواند به منظور صیانت از منابع کشور، بطور ویژه عوارضی را برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
به هر ترتیب تشکیلات گمرکی در هر کشوری اهداف مختلفی دارند که نهایتا هدف اصلی و غایی آنان نظم و نسق اقتصادی کشور می باشد. به عبارت دیگر گمرک «بعنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است….» بنابراین برای آنکه تشکیلات اقتصادی کشور بتواند تنظیم بازار نماید و علاوه بر آن از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت لازم را به عمل آورد، بایستی ابزار کافی برای این مهم در اختیار داشته باشد. درواقع این ابزار قدرتمندی است که در اختیار متولیان امور اقتصادی کشور گذاشته شده است تا در موارد لزوم با افزایش میزان حقوق ورودی و کاهش حقوق صدوری از تولیدکنندگان حمایت نمایند و گاهی اوقات نیز با کاهش حقوق ورودی و یا افزایش حقوق صدوری، موجب شکست قیمت های داخل بازار شوند. در این میان سازمان گمرک نیز بعنوان یکی از مهم ترین مجریان سیاست های اقتصادی هر کشور، اختیار تشخیص و تعیین حقوق ورودی و حقوق متعلق به کالاهای صادراتی را جهت تحقق اهداف مذکور به عهده خواهد داشت.
در هریک از بندهای ذیل به تشریح و توضیح انواع دریافتی های گمرک از مؤدیان در قالب حقوق ورودی یا صدوری می پردازیم و تفاوت های آن ها با یکدیگر را مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار اول: حقوق گمرکی
اصطلاح حقوق گمرکی را در دو معنای عام و خاص می توان به کار برد. در معنای عام به تمام وجوه قابل مطالبه بوسیله گمرک می توان اطلاق نمود که طبیعتا شامل مواردی مثل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و … نیز می شود اما در معنای خاص این اصطلاح قطعا با وجوه قابل مطالبه تحت عناوین مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و … متفاوت خواهد بود. قانون امور گمرکی جدید، تعریفی از این اصطلاح ارائه ننموده است اما در بند الف ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 آمده بود؛ «حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می شود.» بنابراین حقوق متعلق به هر کالا بایستی مطابق ضرایب موجود در این جدول تعیین می شد.
گرچه در قانون جدید تعریف روشنی از حقوق گمرکی به عمل نیامده است لیکن در مواد 14 و 16

این قانون، راجع به نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی سخن گفته شده است که با اعمال ضرایب و تعرفه های گمرکی نسبت به آن مبالغ، حقوق گمرکی هر کالا تعیین می شود. در ماده 14ق.ا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *