مقاله رایگان درباره محیط زیست، نظام اداری، ارباب رجوع، اطلاع رسانی

توجه قرار گیرد. افراد و سازمان ها باید در فعالیت های زیست محیطی کشور خود مشارکت داشته باشند. در این راستا، پست به عنوان بخشی از جامعه در این امر نقش مهمی ایفا می نماید.
شبکه پستی به واسطه جهانی بودن و گستردگی سطح فعالیت های خود، در جای جای کره زمین حضور دارد. روزانه به طور تقریبی ۶.۲۰۰.۰۰۰ نفر از کارکنان پستی در سطح دنیا بالغ بر ۵۰۰ میلیون نامه، مطبوع، امانت و دیگر مرسولات را به نشانی های مختلف جابجا می کنند. کشورهای اتحادیه برای انجام رسالت خود تقریباً از ۶۰۰.۰۰۰ وسیله نقلیه استفاده می کنند. (دفتر امور پست بین الملل، ۲۰۰۹)
در دومین همایش «پست و محیط زیست» که در دسامبر سال ۲۰۱۱ برگزار شد، کشورهای شرکت کننده، تعدادی فعالیت که تا حدودی برای مدیریت کارهای وابسته به پست آسان هستند را پیشنهاد و همچنین ابتکارات خود در زمینه حفظ محیط زیست را ارائه دادند. خلاصه مهمترین پیشنهادات کشورهای شرکت کننده به شرح زیر است :
۱. گسترش و پیاده سازی یک سیاست برای حفظ محیط زیست در محدوده مدیریت کارهای پستی با سیاست حفاظت از محیط زیست کشور مربوطه با استفاده از UPU
۲. نشر تمبرهای پستی برای ترویج آگاهی در مورد محیط زیست در محدوده کشور خود
۳. به اشتراک گذاشتن اطلاعات در فعالیت های مربوط به محیط زیست با کشورهای مجاور و UPU
۴. مشارکت با دیگر سازمان ها، شرکت های خصوصی، مشتریان و ارگان های محیط زیست برای ارائه یک بیمه تعاونی یا یک شرکت بازرگانی مشترک
۵. بررسی استفاده از منابع سوختی دیگر و بنزین بدون سرب در وسایل نقلیه
۶. بهینه سازی استفاده از سوخت
۷. استفاده از کاغذهای قابل بازیافت
شرکت های پستی در دنیا همواره سیاست های خود را در رابطه با مسایل محیط زیست به صورت شفاف و گاهی نیز به صورت شعاری ارائه کرده اند.
در مجموع به نظر می رسد، همانطور که شرکت های پستی پیشرو در کشورهای صنعتی عمل می نمایند، نهادهای پستی می توانند نقش بسیار به سزایی در حفظ محیط زیست ایفا نمایند. از جمله مهمترین آثار مستقیم فعالیت صحیح شرکت های پستی در حفاظت از محیط زیست، نقش شرکت های پستی در کاهش سفرهای شهری و بین شهری، کاهش آلودگی های ترافیکی، استفاده کمتر از سوخت و در نهایت حفظ منابع محیط زیست می باشد. در زیر به نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری پرداخته می شود.
۴-۴-۴-بررسی نقش پست در کاهش سفرهای شهری و برون شهری
بهترین روش بررسی نقش نظام پستی در کاهش سفرهای شهری و برون شهری، بررسی بازار بالقوه فعالیت شرکت های پستی می باشد. در صورتی که شرکت های پستی بتوانند سهم بیشتری از بازار بالقوه پست را به خود اختصاص دهند، به همان نسبت خواهند توانست از سفرهای شهری و بین شهری که به علت «خود پستچی گری» مشتریان بالقوه انجام می شود، بکاهند.
جدول زیر بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست از این بازار را نمایش می دهد.
جدول۳-۲: بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست
به سادگی و با یک عملیات ساده ریاضی در جدول بالا می توان نتیجه گیری نمود که شرکت پست در حالت ایده آل و در صورتی که بتواند تمامی بازار بالقوه را پوشش دهد، قادر خواهد بود تا بیش از ۳۰۰۰ میلیون سفر زائد شهری و برون شهری را از میان بردارد. اما در حالت واقع بینانه و مطابق اهداف شرکت پست، ترافیک بالقوه۱۵۰۰ میلیون مرسوله برای سال پایان برنامه چهارم توسعه هدف گذاری شده است که در این صورت نیز، تحت پوشش شرکت پست در سال ۱۳۸۸ البته در صورتی که شرکت پست بتواند به صورت کامل به هدف خود دست یابد، خواهد توانست قریب به ۱۰۰۰ میلیون سفر زائد شهری و برون شهری را کاهش دهد. کاهش این تعداد سفر شهری و بین شهری غیر ضروری، در سطح کشور منجر به کاهش ترافیک، افزایش بهره وری ملی، کاهش سطح استرس افراد و در نهایت رفاه بیشتر شهروندان خواهد شد. (مرکز تحقیقات پست، گزارش ۳۵، ۱۳۸۹)
۵-۴-۲بررسی نقش پست در فرآیندهای نظام اداری
پست، با توجه و تکیه بر شبکه وسیع و قدرتمند و قابل اعتمادی که در اختیار دارد، قادر خواهد بود تا با تسهیل ارتباطات در نظام اداری نقش بسزایی در بهبود و ارتقاء فرآیندهای نظام اداری ایفاء نماید. در این بخش و به عنوان یک مبنا و مرجع قابل قبول، به نقش نظام پستی در تحول نظام اداری پرداخته می شود. مطابق برنامه های نوسازی و تحول اداری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۴ تدوین شده، مواردی در خصوص تحول و بهبود نظام اداری کشور مطرح شده است. در بند اول این برنامه، یعنی «منطقی نمودن اندازه دولت» و در بخش سیاست های اجرایی، به افزایش بهره وری نیروی انسانی اشاره شده که قطعاً پست در جایگاه یک نهاد اجتماعی می تواند در این راستا کمک شایانی به ادارات دولتی نماید.
اما مهمترین و برجسته ترین نقش پست مطابق این برنامه، نقش پست در بند ۶ یعنی «اصلاح فرآیندها، اصلاح روش های انجام کار و توسعه فناوری اطلاعات» است که پست می تواند به صورت مستقیم در آن نقش ایفا نماید. به دلیل برجسته بودن نقش پست در این راستا، این بند از آیین نامه عیناً نقل می شود :
در راستای «ایجاد سیستم های مناسب و مکانیزه گردش کار برای ارباب رجوع» شرکت های دولتی می توانند به کمک شرکت پست و با در اختیار داشتن مشخصات و پروفایل مشتریان و ارباب رجوع خود، گام های مؤثری در راستای افزایش کارآیی و اثر بخشی اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان و ارباب رجوع بردارند.
بدین ترتیب سازمان ها و شرکت های دولتی و حتی خصوصی قادر خواهند بود تا با استفاده مناسب از خدمات پستی به کاهش فعالیت های دبیرخانه ای و خود پستچی گری بپردازند تا علاوه بر کاهش هزینه های اداری، با بکارگیری روش های نوین پستی باعث کاهش مراجعات مردمی گردند. در بند ۷ این برنامه در خصوص ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری چنین آمده است :
در این راستا، پست می تواند با ارائه خدمات سریع، مطمئن و با قیمت مناسب، به شرکت های دولتی و حتی خصوصی در راستای کاهش مراجعات مردمی و ارائه خدمات سریع و بهینه به ارباب رجوع کمک نماید. اگرچه نقش پست در دو مورد فوق نسبت به سایر بندهای این آیین نامه، پر رنگ تر و مستقیم است، اما شرکت پست به صورت غیر مستقیم در سایر موارد این آیین نامه مانند استقرار نظام مدیریت زیست محیطی همانطور که در بخش بررسی جایگاه و نقش پست در حفاظت از محیط زیست عنوان شد و همچنین اطلاع رسانی و مشارکت بیشتر جامعه مدنی نیز می تواند به سازمان ها و شرکت های دولتی و حتی خصوصی کمک نماید.
۶-۴-۲ بررسی نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی
شبکه پستی از طریق ارتقاء کیفیت خدمات، امانتداری، حفظ و حراست و توزیع مرسولات، با جلب اعتمادی عمومی، ضمن ارتقای ارزش های ملی و مذهبی، سنت های حسنه و هنجارهای جامعه را گرامی داشته و از طریق انجام خدمات در زمینه انتقال مرسولات فرهنگی (کتب، نشریات، …) و نیز چاپ و انتشار تمبر به مناسبت های ملی و مذهبی و بزرگداشت مفاخر و مشاهیر، جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی، نقش شایان توجهی را ایفا نماید. همچنین با اتخاذ سیاست های خاص تعرفه ای در زمینه جابجایی مرسولات فرهنگی می تواند هزینه های مربوط به آموزش و توسعه فرهنگی جامعه را تقلیل داده و تاثیر مفیدی در ارتقاء فرهنگی جامعه داشته باشد. در ادامه به برخی نقش های پست در نظام فرهنگی جامعه پرداخته خواهد شد.
۷-۳-۲بررسی نقش پست در ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه
از آنجا که پست بخشی از نیازهای ارتباطی جامعه انسانی را برطرف می کند و نیاز های ارتباطی فرهنگی نیز جزئی از نیازهای ارتباطی است، طبیعی است که بنگاه های پستی به صورت بنیادی درگیر مسائل فرهنگی باشند. این مسأله به اندازه ای دارای اهمیت است که اهداف فرهنگی در اهداف اولیه تشکیلات پستی جهان، همیشه جایگاهی مهم داشته اند.
فرهنگ دارای معانی لغوی و اصطلاحی مختلف و متفاوتی است که بحث آن ها در اینجا ضرورتی ندارد. آنچه که در پست، بنام «پست فرهنگی» مورد نظر است، بیشتر فعالیت هایی را شامل می شود که جنبه ارتباطی میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان پاره ای از کالاهای فرهنگی مانند مطبوعات (به معنی روزنامه و مجله اعم از هفته نامه یا … ) و کتاب و غیره را دارد.
البته شرکت پست به عنوان سازمان رسمی ارتباطی، همواره این نیاز ارتباطی فرهنگی را بنا به درخواست افراد تأمین نموده، به عبارت دیگر، هر وقت افراد خواستار ارسال نامه، کتاب، روزنامه، مجله و … بوده اند، پست وظیفه ارسال آن ها را بر عهده گرفته است. ولی از زمانی نه چندان دور که سابقه نخستین آن به سال های دهه ۱۳۶۰ می رسد، پست به دلیل تأثیرپذیری از تحولات داخلی و بین المللی، در بازار مطبوعات کشور حضور یافته و سهم چشمگیری را – با توجه به توانایی شبکه – به خود اختصاص داده است. به طور مثال می توان به حضور پست در نمایشگاه های کتاب و نقل و انتقال کتاب های خریداری شده اشاره نمود. البته باید گفت که علیرغم وجود فشارهای اقتصادی، انگیزه پست از حضور در این بازارهای انبوه، صرفاً اقتصادی نیست. بلکه پست به عنوان عامل توسعه یا عامل توسعه ای دولت، حضور در این عرصه ها، کاهش هزینه های تخصصی ارتباطی و در نتیجه افزایش بهره وری را وظیفه خود می داند. به علاوه پست فراهم آوری تسهیلات ارتباطی و ابزار لازم برای شهروندان و در نتیجه تقلیل هزینه های اجتماعی را مهمترین وظیفه خود محسوب می کند.
به طور کلی پست قادر است با توجه به شبکه وسیع و قدرتمند ارتباطی که در اختیار دارد، نقش بسیار مؤثری را در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه ایفاء نماید. پست می تواند در قالب تبلیغ فعالیت های فرهنگی و یا تسهیل شرکت شهروندان در فعالیت های فرهنگی، به صورت غیر مستقیم باعث افزایش سطح عمومی فرهنگ جامعه گردد. در حقیقت می توان ادعا نمود که پست در زمینه مسائل فرهنگی که گاهی از آن تحت عنوان «پست فرهنگی» نیز یاد می شود، ابزار بالقوه بسیار مهم و استراتژیکی در اختیار دارد. رئوس فعالیت های بالقوه ای که پست می تواند در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه انجام دهد عبارتند از :
* تهیه کارت عضویت در کتابخامه ها برای متقاضیان
* تهیه بلیط سینماها و تئاترها و مراکز فرهنگی- هنری برای علاقمندان
* تهیه بلیط مسابقات ورزشی
* دریافت سفارش، خرید و تحویل کتاب از نمایشگاه ها و فروشگاه ها
* ثبت نام تورهای زیارتی سیاحتی و تهیه و تحویل بلیط جهت متقاضیان
* توزیع روزنامه ها و نشریات در همان روز انتشار
* آبونمان و اشتراک نشریات و مجلات فرهنگی هفتگی و ماهانه
* توزیع فرم های مسابقات علمی و فرهنگی
* همکاری نزدیک با فرهنگسراها و مراکز فرهنگی در سطح محله ها و اطلاع رسانی برنامه های آن ها.
البته باید توجه داشت که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *