فرایندهای تولید کننده اختلاف

فرایندهای تولید کننده اختلاف

2-6-1- از دست دادن گفتگو

تو یه رابطه صمیمی، نبود رد و بدل کردن عقاید واحساسات، موقعیتی ویژه واسه همسران بوجود میاره که اونا مجبور می شن به یه جور این خلأهای ارتباطی رو پر کنن. اگرفقدان گفتگو ادامه یابد، اعتماد سرکوب شده وهر دو همسر ممکنه مظنون ودفاعی شن(مارکمن و همکاران، 2001)

2-6-2- از دست دادن رهبری مؤثر وتصمیم گیری

از دست دادن توافق در مورد این که کی در مقام مسئولیت ورهبریه واین که کارا چیجوری باید پیش برن وانجام گیرند، می تونه منبع اختلاف باشه. مثلا، اگرهمسری تو یه رابطه انتظار تصمیم گیری مشارکتی رو داشته باشه ودیگری فردی قدرت طلب باشه،حل اختلاف  ممکنه سخت شه وقتی که اختلافات بالا می گیرن، همسران مشغول درگیری در مورد این موضوع می شن که قدرت کی قراره اعمال شه؟(مارکمن و همکاران، 2001) .

2-6-3- تعارضای ارزشی

اگرهمسران نسبت به نظام ارزشی شون خشک ومتعصب باشن، تفاوتای موجود در نگرشا، اعتقادات وانتظارات ممکنه باعث تداخل در تصمیم گیری مناسب شه. ارزشا واعتقادات متفاوت، همسران رو با استعداد انتخاب اهداف یا روشای متفاوت واسه رسیدن به اهداف مشابه، می کنه واز آنجایی که هر هدف نیاز به سرمایه گذاری، وقت، تلاش و بعضی وقتا فداکاری داره، همسران نمی تونن یه هدف رو بدون تایید دیگری، دنبال کنن. (مارکمن وهمکاران، 2001) .

2-6-4- عقاید متفاوت درباره نقشای جنسیتی

وقتی که درک همسران از نقش خود وهمسرشان فرق داشته باشه، ممکنه باعث ایجاد مشکلاتی شه. اگه مفاهیم و اسکیماهای زوجها از نقشای جنسیتی فرق داشته باشه، ممکنه اختلاف ایجاد شه. لازمه همسران واسه افزایش درک وتحمل شون از تفاوتای موجود در اعتقادات شون، نقشای جنسیتی رو مورد بحث بذارن (مارکمن وهمکاران 2001).

2-6-5- زایندگی کم

تکمیل وظایف ونیل به اهداف یه عنصر لازم در همه روابطه. وقتی که وظایف انجام نمی شن، همسران ممکنه شکست خورده وخشمگین شن. نقش احساس مسئولیت زوجها در روابط زناشویی و حل اختلاف اونا بسیار موثره. (مارکمن و همکاران، 2001) .

2-6-6- تغییرات و انتقالات

تغییر و تغییر در روابط همسران غیرقابل اجتنابه.  هرچند،  نوع آدم ایمنی و الگوهای قابل پیش بینی واسه نا شناخته ها رو بهتر می دونه.  وقتی که تغییرات یهویی و بدون پردازش افکار،  احساسات و نیازها اتفاق می افتن ،  ممکنه اختلاف ایجاد شه.  تغییرات یهویی ـ حتی اگه به نظر مثبت برسن ،  مثل یه شغل بهتر ـ ممکنه در صورت نبود پردازش مناسب باعث اضطراب ،  پریشون خاطری و گیجی شن (مارکمن و همکاران ، 2001) .

2-6-7- مسایل حل نشده گذشته

تا وقتی که مسایل حل نشده همسران مورد بحث قرار نگیرند و به طور شایسته روی اونا کار نشه ،  به طور غیر قابل فرار،  تاثیر منفی بر روابط می ذارن .  خیلی از همسران از بحث در مورد اختلاف دوری می کنن،  چون خاطرات رنج آور اختلافات گذشته هنوز هست.  این تجربیات گذشته بر زمان حال مجبور می شن.  روابط ما با زوجها می تونه درمون بخش یا یادآور زخمای گذشته باشه. (مارکمن و همکاران،  2001)