سازمانهاو دانشگاهای نوآور چگونه اند؟

سازمان نوآور

یک سازمان نوآور می­تواند خالق سرمایه­های مادی و معنوی زیادی باشد. مدیران و کارکنان هر کدام در نقش معماران سازمان و سیستم ابزارهایی همچون ساختارها، شایستگی­ها و توانمندی­ها، فرهنگ سازمانی سود می­جویند و یک سازمان پیشرو را می­سازند. به عبارت دیگر همه این عوامل که در خلق و توسعه نواوری در سازمان­ها موثر و مشوق می­باشند را می­توان به عنوان دارایی­های سازمان نام برد (ابن رسول و احمدی، 1387). موسسات فعال و نوآور همواره در تکاپو هستند تا به تغییرات سریع عصر حاضر به گونه­ای دیگر بیاندشند به عبارت دیگر با تغییرپذیری در محصولات و روش­های تولیدشان به صورت نوآورانه خود را از رقیب­های خود متمایز کنند علاوه برآن تحقیقات نشان داده است که جویندگان فرصت همواره سعی می­کنند تا سازمانی منعطف­تر را ایجاد کنند، به طوری که بتوانند  به صورت خلاقانه با تغییرات محیط داخلی و خارجی سازگار شوند (سیلوای[1]، 2008). در واقع سازمان­های نوآور سازمان­های یادگیرنده می­باشند. در این سازمان­ها سعی بر آن است تا اهداف یادگیری را در سازمان مشخص کرده و با توسعه قابلیت یادگیری در سازمان به بینش جدیدی دست یابند. در چنین سازمان­هایی آموزش و توسعه دانش کارکنان آن طور که روزآمد باشد تشویق می­شود. از طرفی در سازمان­های نوآور با آموزش و ارشاد روحیه نوجویی و نوآوری را در افراد ایجاد کرد و ضمن حرمت نهادن به نطرات و رویه­های قدیمی اجازه تغییر و تحول را به افراد نوآور داده می­شود (ابن رسول و احمدی، 1387). کشاورز (1392) سازمان نوآور را سازمانی معرفی می­کند که نسبت به تغییر نیاز مشتریان، تغییر مهارت­های رقبا، تغییر روحیه افراد جامعه، تغییر شرایط تجارت بین الملل و مقررات دولتی واکنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات خود تجدیدنظر کرده و خود را متحول می­سازند. بنابراین دانشگاه­ها می­توانند با تشویق روحیه نوجویی و ایجاد شرایط مناسب جهت نوآوری به یک دانشگاه نوآور تبدیل شوند.

 

2-1-1- 13- دانشگاه نوآور

واژه دانشگاه نوآور در سال 2011 با مطالعات کریستنس و ایرینگ در کتاب خود با عنوان دانشگاه نوآور: تغییر در دی ان ای (ساختار سازمانی) آموزش عالی معرفی و مورد توجه ویژه­ای قرار گرفت از نظر آنان دانشگاه نوآور نشان می­دهد که چگونه آموزش عالی می­تواند به نیروهای مخل نوآوری واکنش نشان دهد و تجزیه و تحلیلی امید بخش و متنوع از اینکه دانشگاه سنتی در کجای مسیر قرار دارد، سنت­ها از کجا سرچشمه گرفته­اند و چه نیازهایی برای تغییر آینده دارند ارائه می­دهد (کوچکی، 1391)، همچنین وی دانشگاه نوآور به معنای دانشگاهی می­داند که فراهم کننده فضای اطمینان بخش جهت بروز ایده­ها و عقاید نو در اعضای خود می­باشد و همراستا با فرهنگی ایرانی، ملی و اسلامی گام برداشته و پاسخگوی نیازهای رو به رشد و در حال تغییر دوران پیچیده رقابتی برای بقا و حفظ تمامیت خود است. دانشگاهی است که می­تواند خود را برای آینده آماده ساخته و خود را با سرعت تغییرات و نیازهای جهانی و ملی سازگار نموده و با آن­ها نه تنها به رقابت مثبت بلکه بتواند همگام و یا حتی جلوتر از آن­ها گام بردارد . دانشگاه نوآور، به آن دانشگاهی گفته می­شود که توانایی واکنش به نیروهای نوآور، تجزیه و تحلیل دقیق و پاسخگویی به نیازهای متغیر در آینده را داشته باشد (کریستنس و ارینگ، 2011).

اریلا[2] (2008) ویژگی­ دانشگاه­های هلندی را اینگونه بیان می­کند که دانشگاه­های هلندی در سال 1968به صورت دانشگاه­هایی بودند که به دست چند نفر اداره می­شده است. در فاصله بین سال­های 1968 تا 1980 دانشگاه­ها به صورت دموکراتیک، در فاصله بین سال­های 1980 تا 1995 دانشگاه­ها به صورت اداری (بوروکراتیک)، در سال 1995 دانشگاه­ها به صورت حرفه­ای و در سال 2010دانشگاه­ها به صورت دانشگاه­های نوآور بوده­اند. بنابراین می­توان استدلال کرد که با توجه به اینکه مقوله دانشگاه نوآور، مقوله نسبتا جدیدی است، با بررسی و تحقیق بیشتر در مورد آن، نه تنها زمینه گسترش هر چه بیشتر آن فراهم می­گردد بلکه جوانب ناشناخته آن نیز به مرور زمان شکوفا می­گردد.

[1]– Sylvie

[2]– Airila