رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : روش حداقل مربعات

(2-12)
میانگین عدد فازی مثلثی M
(2-13)
(M) = : انحراف معیار عدد فازی مثلثی M
μM(X)
1
X d c b a º
شکل 2-5 اعداد فازی مثلثی و ذورنقه ای
MM(X)
1
X c b a º
μM(X)
μM(X)
1
X d c b a º
شکل 2-5 اعداد فازی مثلثی و ذورنقه ای
MM(X)
1
X c b a º
μM(X)

برای اعداد فازی ذوزنقه ای M و M=(a , b , c , d ) ، میانگین و انحراف معیار به صورت زیر قابل محاسبه است :
(2-14)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(2-15)

در مقایسه دو عدد فازی، هر کدام که میانگین بزرگتری داشته باشد ، آن عدد فازی ، بزرگتر است. در صورت تساوی میانگینها ، هر کدام که از انحراف معیار کمتری برخوردار باشد ، بزرگتر محسوب می شود.
روش مرکز ناحیه (نقطه ثقل)
روش دیگر برای قطعی سازی عدد فازی، «روش مرکز ناحیه» است که طرز محاسبه آن برای عدد فازی مثلثی M= (a,b,c) به صورت زیر است:
(2-16)
مرکز ناحیه عدد مثلثی M
برای این دو روش مثالی زده می شود.
مثال3: سه پروژه سرمایه گذاری را براساس «معیار قابلیت انجام به موقع » مقایسه می کنیم. اعداد فازی هر یک به صورت زیر است:
u1=(5 , 6 , 8.4) , u2=(2 , 3 , 5) , u3 = (1 , 4 , 4)
پروژه ها را از نظر قابلیت انجام به موقع با روش میانگین و مرکز ناحیه (نقطه ثقل یا گرانیگاه) مقایسه می کنیم .
51%=

چون است.
پس
روش مرکز ناحیه به صورت زیر خواهد بود:

CA(u2) = 3/3
CA(u3) = 3
پس بر این اساس هماست یعنی عدد فازی u1 بزرگتر از اعداد فازی u2 وu2 بزرگتر از u3 است.
نتایج روش مرکز ناحیه برای عدد مثلثی شبیه به روش میانگین آن است.
2-5-7 دلایل چند در مورد لزوم بکارگیری تکنولوژی فازی
1- در بسیاری موارد قضاوتهای مدیریتی و نظریات تجربی که به طور ذاتی مسایل ذهنی هستند، باید مکمل بکارگیری دانش ساخت یافته و دقیق در مدلسازی باشد. دخالت دادن چنین مفاهیم نا دقیقی در تعاریف و مفاهیم دقیق و قطعی جز به کمک امکانات و ابزار های فازی امکانپذیر نیست.
2- اغلب تصمیم ها در سیستم های مدیریتی در محیط های انسانی و به طور تقریبی اتخاذ می شوند به نحوی که اجزای و اهداف تشکیل دهنده ی آنها را نمی توان به طور دقیق اندازه گیری کرد، پس استفاده از مفاهیم فازی در این مورد گریز ناپذیر است.
3- درک ناقص یا محدود شده از پدیده و محیط مورد مطالعه از یک طرف و لزوم بدست آوردن نتایج مطلوب از طرف دیگر نیز کاربرد نظریه فازی را ایجاب می کند.
4- کیفیت و کمیت ناقص اطلاعات بدست آمده از سیستم مورد مطالعه ، ابهام و عدم دقت نظارت اشخاص ذیربط و به طور کلی اریبی داده های توصیف کننده رفتار سیستم ، همه و همه باعث قوت گرفتن تفکر کار با تلرانسهای فازی به جای مقادیری دقیق عددی برای تطابق بیشتر با واقعیات محیط مسأله در ذهن هر فردی می شود.
5- تئوری فازی، مجموعه ای از مفاهیم و روش های منطبق با استاندارد های ریاضیات کلاسیک است که یک قالب ریاضی به روند تفکر و تصمیم گیری مبهم و نادقیق انسان می دهد.
6- قطعاً در مدلهای تصمیم گیری بهتر است که کمتر به تصمیمات ناشی از گزاره های دو ارزشی پایبند باشیم زیرا در غیر این صورت چون پاسخ هر تصمیمی مثبت یا منفی است و احتمال تصمیم گیری غلط وجود دارد. بنابراین نظریه فازی ابزاری مفید در مقابله با بسیار از مسایل واقعی کنترل و تصمیم گیری پیچیده ، تحت روابط کیفی و تقریبی بین متغیر ها و نیز دسترسی محدود به اطلاعات نادقیق و مبهم می باشد. در اینجا به طور مختصر به مهمترین عوامل در مشکلات و محدودیت های منطق فازی می پردازیم:
1- تصور غلط از واژه فازی به صورت معنایی ناقص، ناکامل و غیر صریح
2- تازگی مباحث آکادمیک
3- عدم وجود حافظه ای در سیستم های مبتنی بر منطق فازی و در نتیجه نداشتن قابلیت یادگیری مناسب
4- اغلب دستگاه های فازی قوانین و احکام تعیین کننده توابع امکان و یا عضویت نسبتاً پیچیده هستند.
5- عدم تضمین کامل در پایداری سیستم های مبتنی بر منطق فازی
6- تعیین اعتبار و صحت یک دستگاه فازی در عمل نیازمند طیف آزمایشگاهی وسیعی است و روش تحلیلی بر ثبات اجرای سیستم فازی وجود ندارد.
7- کمبود ابزارهای کامل

 
 
8- مقاومت و ممانعت در برابر این منطق)عندلیب اردکانی،1383)
2-6 تصمیم گیری
تصمیم‌گیری از شروع حیات انسان همواره به عنوان یک موضوع اساسی مطرح بوده است. اگرچه در آغاز بیشتر تصمیم‌های ساده محدود و فردی بود اما در گذر زمان زندگی انسان ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است، از این‌رو تصمیم‌های پیچیده‌تر و کلان‌تری را سبب شده است. امروزه بخش عمده‌ای از این‌گونه تصمیم‌ها مربوط به کارکرد سازمان‌ها، پروژه‌ها و غیره می‌شود. پیچیدگی و تحولات روز افزون محیط عملیاتی پروژه‌ها میزان حساسیت تصمیم‌ها را دو صد چندان نموده است به طوری‌که اندک سهل‌انگاری و ساده‌اندیشی در خصوص مسائل به آسانی می‌تواند سبب نابودی و ناکارآمدی پروژه‌ها شود، در مقابل تصمیم‌های آگاهانه، سنجیده و به موقع نیز زمینه‌های رشد و پیشرفت پروژه‌ها را فراهم می‌آورد، بنابراین هرچند که از دیرباز مقوله تصمیم‌گیری به عنوان یکی از عوامل حیاتی موفقیت یا شکست پروژه‌ها مطرح بوده اما باتوجه به شرایط متلاطم و پویای امروزی، به جرات می‌توان گفت اهمیت و پی‌آمد تصمیم‌ها به مراتب بیش از پیش مطرح است (عادل آذر و رجب زاده ،1381). صاحب‌نظران مدیریت به شیوه‌های گوناگون به تحلیل فرآیند تصمیم‌گیری پرداخته‌ و مراحل مختلفی را برای آن بر شمرده‌اند. یکی از مطرح‌ترین فرآیند تصمیم‌گیری، فرآیند تصمیم‌گیری عقلائی است. تصویر شماتیک از مراحل فرآیند در شکل 2-6 آورده شده است.
شکل2-6- فرآیند تصمیم کیری عقلانی(siler et alT2005)
شکل2-6- فرآیند تصمیم کیری عقلانی(siler et alT2005)

با توجه به شکل 2-6 فرآیند تصمیم‌گیری با بروز مشکل و یا اختلاف بین وضعیت جاری و وضعیت مطلوب امور شروع می‌شود و در قدم بعدی معیارهای تصمیم شناسایی می‌شوند. از آنجایی‌که معیارها دارای اهمیت متفاوت در تصمیم‌گیری می‌باشند، این معیارها وزن‌دهی می‌شوند. در قدم بعد گزینه‌ها انتخاب و بر اساس معیارهای تصمیم تجزیه و تحلیل می‌شوند و در نهایت نیز با انتخاب گزینه یا گزینه‌های مطلوب و به اجرا در آوردن آن فرآیند تصمیم‌گیری پایان می‌پذیرد. فنون ریاضی تصمیم‌گیری یکی از با ارزش‌ترین دست‌آوردهای فعالیت پژوهشگران است که غالباً تحت عنوان روش‌های کمی تصمیم‌گیری در محافل علمی مطرح می‌شوند. در نگرش فرآیند تصمیم‌گیری، محور تاکید و کاربرد این فنون به ایجاد مدل از مساله تصمیم، ارزیابی راه‌ حل‌های ممکن و گزینش بهترین یا رضایت ‌بخش‌ترین راه‌حل مربوط می‌شود. در بین این تکنیک‌ها یکی از کارآمدترین، فرآیند سلسله مراتبی است (قدسی پور،1381). چگونگی انتخاب و به کارگیری روش های تصمیم گیری چندشاخصه قدم مهمی در تحقیق می باشد. یک قاعده برای انتخاب این روش توسط “هوانگ،1981″ارائه شده است؛ که در شکل شماره (2-7) آمده است. در این فلوچارت هفت سوال مطرح شده است که نهایتاً کاربر جهت استفاده از روش های مورد نظر رهنمون می شود(Amy H.I.Lee, Wen-Chin Chen, Ching-jan Chang, 2006).
سوال 1 : آیا تصمیم گیرنده در پی یافتن بهترین گزینه است یا گزینه هایی را قبول می کند که حداقل سطح مورد قبول شاخص را ارضاء می کند ؟
سوال 2 : آیا گزینه های غالب شده حذف شده اند؟
سوال 3 : آیا تصمیم گیرندگان با اولویت های در تناقض روبرو هستند؟
سوال 4 : آیا نتایج اجرای گزینه ها، فقط بوسیله بهترین(بدترین) معیار تعیین می شود؟
سوال 5 : آیا تصمیم گیرندگان با معیارها آشناتر از گزینه ها هستند؟
سوال 6 : مشخصه اصلی اطلاعات اولویتی برای گزینه ها چه می باشد؟
سوال 7 : مشخصه اصلی اطلاعات اولویتی برای معیارها چه می باشد؟
قاعده ای که “هوانگ” در این خصوص ارائه نموده است؛ جهت انجام تحقیقات کاربردی در زمینه انتخاب تکنیک های مختلفMADM به محققان کمک شایانی نموده است که در صفحه بعد به آن اشاره شده است.
بلی
خیر
خیر
بهینه سازی
جواب ارضا کننده
تسلط
ـ رضایت شمول
ـ رضایت خاص
ـ ماکزیمین
ـ ماکزیمایز
ترتیبی
اصلی
MRS
اولویت هر زوج گزینه
نزدیکی هر گزینه
ـ حذف
ـ پرموتاسیون
ـ تخصیص خطی – ساده وزین
AHP –
ELECTRE-
TOPSIS-
مبادلات سلسله مراتبی
LINMAP-
ـ ساده وزین با کنش متقابل
MDS با نقطه ایده‏آل
– رضایت خاص
-رضایت شمول
سوال 1 : هدف بهینه سازی است یا رسیدن به جواب ارضا کننده می‏باشد؟
سوال 2 : آیا گزینه‏های غالب حذف شده اند؟
سوال 3 : آیا تصمیم گیرندگان با اولویت‏های در تناقض روبرو هستند؟
سوال 4 : آیا نتایج اجرا گزینه‏ها ، فقط بوسیله بهترین ( بدترین ) شاخص تعیین می‏شود؟
سوال 5 : آیا تصمیم گیرندگان با شاخصها آشناتر از گزینه‏ها می‏باشد؟
سوال 6 : مشخصه اصلی اطلاعات اولویتی برای گزینه‏ها چه میباشد؟
سوال 7 : مشخصه اصلی اطلاعات اولویتی برای شاخص‏ها چه می‏باشد؟
بلی
بلی
خیر
خیر
بهینه سازی
جواب ارضا کننده
تسلط
ـ رضایت شمول
ـ رضایت خاص
ـ ماکزیمین
ـ ماکزیمایز
ترتیبی
اصلی
MRS
اولویت هر زوج گزینه
نزدیکی هر گزینه
ـ حذف
ـ پرموتاسیون
ـ تخصیص خطی – ساده وزین
AHP –
ELECTRE-
TOPSIS-
مبادلات سلسله مراتبی
LINMAP-
ـ ساده وزین با کنش متقابل
MDS با نقطه ایده‏آل
– رضایت خاص
-رضایت شمول
سوال 1 : هدف بهینه سازی است یا رسیدن به جواب ارضا کننده می‏باشد؟
سوال 2 : آیا گزینه‏های غالب حذف شده اند؟
سوال 3 : آیا تصمیم گیرندگان با اولویت‏های در تناقض روبرو هستند؟
سوال 4 : آی
ا نتایج اجرا گزینه‏ها ، فقط بوسیله بهترین ( بدترین ) شاخص تعیین می‏شود؟
سوال 5 : آیا تصمیم گیرندگان با شاخصها آشناتر از گزینه‏ها می‏باشد؟
سوال 6 : مشخصه اصلی اطلاعات اولویتی برای گزینه‏ها چه میباشد؟
سوال 7 : مشخصه اصلی اطلاعات اولویتی برای شاخص‏ها چه می‏باشد؟
بلی

شکل2-7- قواعد هوانگ در انتخاب روش تصمیم گیری چند معیاره
2-7- بررسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)کلاسیک
این روش بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسایل پیچیده و فازی توسط محققی به نام “توماس- ال- ساعتی” در دهه 1970 میلادی پیشنهاد گردید به طوری که کاربردهای متعددی برای این روش مورد بحث قرار گرفته است (Saaty، 1980). مسلماً فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چند گانه است زیرا که این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می‌کند و همچنین امکان در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف کمی و کیفی را در مساله دارد. این فرآیند گزینه‌های مختلف را در تصمیم‌گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل می کند؛ همچنین میزان سازگاری و نا سازگاری تصمیم را نشان می‌دهد که علی رغم مشکلاتی که به وجود می‌آورد از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم‌گیری چند شاخصه می‌باشد. در این بخش از مبانی نظری پژوهش اصول مزایا و معایب، قدم‌های AHP و دیگر موارد مورد نیاز معرفی و بررسی می‌شود. (Hung-Yi Wua, Gwo-Hshiung Tzeng , Yi-Hsuan Chen 2009)
AHP، یکی از معروفترین فنون تصمیم‌گیری چند معیاره است که اولین بار توسط ساعتی دردهه 1970 ارائه شد.تصمیم‌گیری در مورد مسائلی از نوع تصمیم‌گیری چند معیاره با بهره گرفتن از AHP با تشکیل درخت سلسله مراتب تصمیم آغاز می‌شود. شماتیکی از درخت تصمیم در شکل 2-8 نشان داده شده است.
شکل 2-8 درخت سلسله مراتب تصمیم
بر اساس روش AHP موضوع تصمیم‌گیری دارای درختی است که سطح یک آن، هدف و سطح آخر آن، گزینه‌های رقیب خواهد بودو سطح یا سطوح میانی نیز شامل عوامل یا معیارهای موثر در انتخاب است، همچنین تعداد سطوح بستگی به موضوع مورد ارزیابی دارد. از این مرحله به بعد عملیات ریاضی AHP برای رسیدن به تصمیم بهینه به شرح زیر شروع می‌شود.
2-7-1مقایسه‌های زوجی

اساس روش AHP بر مبنای مقایسه‌های زوجی قرار دارد، بنابراین پس از تشکیل درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل و عناصر موجود در هر سطح به ترتیب از سطح پائین به بالا نسبت به تک تک عوامل و عناصر موجود در سطوح بالاتر به صورت دو به دو توسط تصمیم‌گیرنده مورد مقایسه قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، جدول‌های مقایسه‌ای ایجاد می‌شود. مقایسه‌های زوجی و امتیاز دهی بر اساس جدول 2-6 استاندارد شده آقای ساعتی انجام می‌گیرد. جدول 2-6 نشان می‌دهد که امتیاز دهی در جدول‌های مقایسه‌ای و یا ماتریس‌ مقایسه زوجی در دامنه 1 تا 9 است. هنگام مقایسه‌های زوجی، در ابتدا معادل اهمیت به طریق رتبه‌ای مشخص و سپس مقدار عددی متناظر با آن در جدول مقایسه‌ای ذکر می‌شود. حاصل انجام این کار تشکیل یک ماتریس است که آن را A می‌نامیم و عناصر آن را با aij نشان می‌دهیم. ماتریس A یک ماتریس مثبت و معکوس‌پذیر است.
جدول 2-6 طبقه ‌بندی کمی و کیفی برای مقایسه زوجی معیارها (Saaty, 1980)
مقایسه نسبی شاخص‌ها ( قضاوت شفاهی)
امتیاز عددی
اهمیت مطلق
9
اهمیت خیلی قوی
7
اهمیت قوی
5
اهمیت ضعیف
3
اهمیت یکسان
1
ترجیحات بین فواصل فوق
٢، ۴، ۶ و ٨
که در آن aij ترجیح عنصر i ام نسبت به عنصر j ام است. در مقایسه زوجی معیارها نسبت به یکدیگر رابطه زیر برقرار است:
(2-17)
2-7-2 استخراج ضریب اهمیت هریک از ماتریس‌ها
برای استخراج ضریب اهمیت از دو مفهوم نرمال‌سازی و میانگین وزنی استفاده می‌شود. در AHP برای محاسبه وزن هر گزینه از ماتریس مقایسه زوجی (وزن نسبی) چندین روش پیشنهاد شده است که اهم آن‌ها عبارتنداز:
– روش حداقل مربعات معمولی
– روش حداقل مربعات لگاریتمی
– روش بردار ویژه
– روش‌های تقریبی
روش حداقل مربعات معمولی، یکی از روش‌های معمولی، ساده و پرکاربرد برای محاسبه وزن پارامترها به کار می‌رود. در بین این روش‌ها روش بردار ویژه دقیق‌تر است. در این روش Wi به گونه‌ای تعیین می‌شود که رابطه زیر برقرار باشد:
(2-18)
که در آن وW به ترتیب مقدار ویژه و بردار ویژه ماتریس مقایسه زوجیA است. در حالتی که ابعاد ماتریس بزرگتر باشد، محاسبه این مقادیر بسیار وقت‌گیر است. لذا برای محاسبه مقدار دترمینان ماتریس مساوی با صفر قرار داده می‌شود و با قراردادن بزرگترین

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید