مارس 8, 2021

فایل دانشگاهی – رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش …

– این پژوهش در یک سازمان خدماتی صورت گرفته و با توجه به اینکه سازمان‌های خدماتی، تولیدی و آموزش شرایط و فرهنگ خاص خود را دارند بنابراین نتایج این پژوهش قابل تعمیم به سازمان‌های دیگر که ماهیت متفاوتی دارند، نمی‌باشد.
– عوامل مختلف فردی و سازمانی بیشماری وجود دارند که در سلامت روان فردی و سازمانی دخیل می‌باشند. در این پژوهش فقط به دو عامل هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی پرداخته شد، لذا با اطمینان کامل نمی‌توان گفت که سلامت روان کارکنان صرفا تحت تاثیر این دو مورد می باشد.
– با توجه به اینکه این پژوهش بر روی کارکنان سازمان ورزش و جوانان انجام گرفت و از آنجایی که به نسبت کارکنان زن مساوی یا نزدیک با کارکنان مرد نبود، لذا حضور تقریبا مساوی هر دو جنس در پژوهش مقدور نبود تا بتوان با اطمینان بیشتری هر دو گروه را به لحاظ متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار داد، که همین عامل احتیاط بیشتر در تعمیم نتایج را سبب شده است.
۵-۵- محدودیت‌های اجرایی
– محدودیت عمده این پژوهش استفاده از سنجش‌های خود گزارشی است پاسخ‌ها ممکن است به وسیله تحریف‌های عمدی و جواب‌های نادرست تحت تاثیر قرار گیرد. برای مقابله با این تهدید، به شرکت‌کنندگان اطمینان داده شد که پرسشنامه‌ها بی‌نام و داده‌ها محرمانه هستند.
– عده‌ای از آزمودنی‌ها تمایل چندانی برای شرکت در این پژوهش از خود نشان نمی‌دادند. این عدم تمایل ممکن است پاسخ‌های آن‌ها را از دقت و صحت دور ساخته و کیفیت یافته‌های پژوهش را قدری پایین آورده باشد.
– زیاد بودن تعداد سؤالات پرسشنامه‌ها و مشغله‌های زیاد کاری کارکنان، ممکن است بر دقت پاسخ‌دهندگان اثر گذاشته باشد.
– درصد مدیرانی که به اثربخشی کارکنان تحت نظارت خود علاقه‌مند هستند اما در عمل مقدمات آن را فراهم می‌کنند، اندک است.
– عدم آگاهی مدیران از نتایج پژوهش در جهت رفع مشکلات و کمبودهای کارکنان در سازمان، باعث عدم همکاری کارکنان با پژوهشگر در جهت انجام بهینه پژوهش شده است.
– تنها ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است و از مشاهده و مصاحبه استفاده نشد. پرسشنامه جنبه خود گزارشی دارد و امکان سوگیری در پاسخ دادن به سؤالات وجود دارد.
– عدم استفاده و کاربرد نتایج پژوهش‌ها در بعضی مواقع از سوی مدیران و مسئولین ذیربط، مساله‌ای است که آزمودنی‌ها عنوان می‌کردند لذا بسیاری از افراد به همین دلیل پرسشنامه را با بی‌میلی بسیار پر کردن میکردند.
۵-۶- پیشنهادات برخاسته از تحقیق
– پیشنهاد می‌شود بحث سلامت روان در سازمانها به‌صورت جدی و صحیح اجرا شود تا بدین طریق یک احساس رضایت و انگیزه در کارکنان ایجاد و از بروز نگرش‌های شغلی منفی و به دنبال آن مسائل جسمی و روحی جلوگیری شود.
– پیشنهاد می‌شود که مدیران و مسئولین امر، با تشکیل تیم‌های تخصصی ضمن بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان به عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان‌ها، اقدامات لازم در جهت ایجاد انگیزه کاری در آنان ایجاد، تا بدین طریق عملکرد و بهره‌وری فردی و سازمانی آنان را بهبود بخشند.
– پیشنهاد می‌شود تا به کارکنان اجازه نظارت و کنترل بر امور محوله داشته و از ایده‌های آنان استقبال به عمل آید و پاداش‌های مناسبی به آن‌ها اعطاء شده و در سوابق کاریشان درج گردد، تا بدین طریق حس خودباوری و خود ارزشی و به دنبال آن سلامت روان در آن‌ها ایجاد و به دنبال آن به عنوان یک فرد مولد و بهره‌ور با اثربخشی بالا برای سازمان جلوهگر شوند.
– پیشنهاد میشود مسئولین سازمان با یک نگرش عدالت گونه، نسبت به لحاظ کردن یکسری فاکتورهای جمعیت شناختی از قبیل، سابقه کار، تحصیلات، وضعیت تأهل و … در خصوص دادن امتیازات به کارکنان، بدین طریق یک سلامت روان بالا در آن‌ها ایجاد و نهایتا اثربخشی کارکنان خود را دو چندان سازند.
– پیشنهاد می‌شود مسئولین سازمان‌ها نسبت به پیگیری و اجرای نتایج پژوهش‌های مربوط به منابع انسانی به‌طور جدی‌تری وارد عمل شوند، تا منجر به اشتیاق و همکاری کارکنان در اجرای هر چه بهتر پروژه‌های پژوهشی آتی شود.
– نتایج پژوهش حاضر و همچنین پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که بحث سلامت روان قابل تقویت است پیشنهاد می‌شود علل و عوامل مؤثر بر آن بررسی و زمینه بروز آن در آینده هر چه بیشتر فراهم شود.
– آموزش مهارت‌های هیجانی و اجتماعی می‌تواند در کوتاه مدت و دراز مدت موجب موفقیت افراد باشد. با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی در سازمان‌ها می‌توان به فراگیران کمک کرد تا بهتر با فشارهای روانی و تحصیلی مقابله کنند و کمتر دچار مشکلات هیجانی و ترک کار شوند
– پیشنهاد می‌شود برنامه‌های مدون جهت آموزش مهارت‌های ارتباطی به صورت کارگاه‌های آموزشی و یا تدوین کتابی در این زمینه توسط وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته شود.
– پیشنهاد می‌شود رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما، با استفاده از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه، برنامه‌های متنوع و پیوسته‌ای، جهت آموزش مهارت‌های ارتباطی صحیح و مؤثر، برای تمام سازمان‌های کشور در نظر بگیرند.
– پیشنهاد میشود مسئولین امر ورزش با الگوسازی مناسب در زمینه نحوه بکارگیری ارتباط مؤثر، بستر مستعدی جهت آموزش عینی‌تر، فراهم سازند.
۵-۷- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
– پیشنهاد می‌شود که اجرای این پژوهش در سایر سازمان‌های خدماتی(بیمارستان، دانشگاه، آموزش و پرورش …) انجام شود و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه گردند.
– پیشنهاد میشود که اجرای این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر متغیرهای دیگر(سطح تحصیلات، هوش، وضعیت اقتصادی و …) بر اثربخشی انجام گیرد.
– از ابزارهای دیگری غیر از پرسشنامه مانند مصاحبه استفاده گردد.
– در پژوهش‌های آینده جهت انجام این دسته از پژوهش‌ها با این‌گونه جامعه آماری، پیشنهاد می‌گردد به جای فرد، گروه، مسئولیت انجام را بر عهده گیرد تا با تقسیم وظایف و حضور فیزیکی در محل جمع‌آوری اطلاعات، به لحاظ روانی و فنی تأثیر مثبت خود را بر آزمودنی‌ها گذاشته تا بدین طریق اطلاعات دقیق‌تری جمع‌آوری گردد.
– پیشنهاد می‌گردد انجام چنین پژوهش‌هایی در جامعه‌ای صورت گیرد که حضور هر دو جنس با یک نسبت تقریباً مساوی میسر باشد تا بدین طریق بتوان به تفاوت‌ها و نیازهای هر دو گروه پی برد
– پیشنهاد میشود که در پژوهش‌های آینده درصورت امکان در بین دو استان صورت گیرد.
– پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده درصورت امکان جامعه آماری افراد برجسته ورزشی باشند.
منابع
منابع فارسی
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.