دانلود پایان نامه آذربایجان غربی و آمریکای لاتین

کلیات
1-1 هدف تحقیق
Widget not in any sidebars

از طرفی بیماریهای شایع طیور به خصوص بوقلمون میتواند تهدیدکننده حیات و کاهش راندمان تولید باشد. بیماریهای انگلی به عنوان یکی از بیماریهای شایع بوقلمون، یکی از عوامل کاهش وزن لاشه و مرگ و میر آن میباشد.
حضور بیماریهای انگلی مانند هستیومونیازیس، کوکسیدیوزیس، هگزامتیازیس، آسکاریدیا دیسیمیلیس، کریپتوسپوریدیوم و …از عوامل کاهش جذب مواد غذایی و رشد این حیوان تلقی میشود.
به این منظور، تحقیق حاضر جهت بررسی بیماریهای انگلی شایع در بوقلمون انجام گردید.
2-1 پیشینه تحقیق
1 – 2-1 بوقلمون
پرنده بومی قاره آمریکا، اعقاب بوقلمون را به حدود 5/1 تا 5 میلیون سال پیش در شمال آمریکا تخمین میزنند. به طوری که بومیان قاره آمریکا قبل از تهاجم اروپاییان، به پرورش و نگهداری بوقلمونهای وحشی که اهلی گردیده بود میپرداخته و گوشت آن را به مصرف میرسانیدند. مصرف آن در طول سال بوده به یک یا دوبار در سال نمیشده است. آنها میدانستند که بوقلمون یک منبع غذایی عالی است. به همین دلیل بومیان مکزیک قدیم و جنوب غربی ایالات متحده نسبت به اهلی کردن بوقلمون اقدام نموده و اولین پرورش دهندگان بوقلمون محسوب میشدهاند. سایر بومیان آمریکایی این پرنده را در محدوده چراگاههایشان شکار میکردند. بوقلمون نه تنها یک منبع غذایی برای بومیان بود بلکه لباس و ادوات مختلف و اسلحه نیز از آن تهیه میکردند. در جشنها به عنوان غذا از آن بهره مند می شدند (18).
1 – 2 – 2 جانور شناسی بوقلمون
این پرنده در طبقه اوس، زیر طبقه نئورنیتس، فوق راسته نئوگ ناته، راسته گالی فورمیس زیر راسته گالی، تیره فازیانودآ، خانواده مله آگریدیده و جنس مله آگریس گولوپا قرار دارد.
در این جنس سه گونه به نامهای بوقلمون مکزیکی، آمریکایی و هندوراسی وجود دارد که دو گونه اول اجداد بوقلمونهای اهلی فعلی بوده و گونه سوم به صورت وحشی در جنگل های آمریکای لاتین و جنوب آمریکا قابلیت پرواز دارند یافت میگردد(18).
3-2-1 تاریخچه اهلی شدن بوقلمون
بوقلمون بزرگترین و سنگینترین پرنده خانگی است. برخی مبدأ اصلی این پرنده را آمریکای شمالی و مرکزی ذکر می‏کنند و برخی دیگر ساکنین مکزیکو یعنی سرخپوستان آزتک و مایا را مسئول اهلی شدن آن میدانند. اولین شخصی که به طور مکتوب در سال 1499 به بوقلمون اشاره کرده و در مورد آن بحث نموده است دروالونسونینو می‏باشد. ضمناً او را اولین فردی می‏دانند که در سال 1500 میلادی بوقلمون را به اروپا برد (18).
1 – 2 -4 تاریخچه پرورش بوقلمون
بوقلمون بزرگترین و سنگینترین پرنده خانگی است. برخی مبدا اصلی این پرنده را آمریکای شمالی و مرکزی ذکر میکنند و برخی دیگر ساکنین مکزیکو یعنی سرخپوستان آزتک و مایا را مسئول اهلی شدن آن میدانند در سال 1518 پس از کشف مکزیک بوقلمون به آن کشور وارد شد و سپس در سال 1524 بوقلمون اهلی به انگلستان برده شد و در قرن 16 و 17 مصرف گوشت بوقلمون در انگلستان رواج زیادی گرفت.
اولین شخصی که به طور مکتوب در سال 1499 به بوقلمون اشاره کرده و در مورد آن بحث نموده است پدرو الونسونینو میباشد. ضمناً او را اولین فردی میدانند که در سال 1500 میلادی بوقلمون را به اروپا برد.
دلیل اساسی افزایش تولید و مصرف گوشت بوقلمون در اروپا و آمریکا چنین توجیه میگردد. گوشت بوقلمون از لحاظ چربی و کالری فقیر و از نقطه نظر کارکردی در تغذیه بسیار با اهمیت و ارزش غذایی آن شبیه به گوشت گوسالههای بسیار جوان بدون چربی است.
امکان عرضه گوشت بوقلمون به اشکال متنوع وجود داشته و میتوان آنها را به حالت لاشه کامل یا قطعات ران و سینه و یا یا به صورت کالباس یا سوسیس و غیره وارد بازار مصرف نمود.
نگهداری بوقلمونها تنها به چهار دیوری سالنها محدود نشده بلکه این امکان حتی در مزرعه و فضای باز برای آنها بیشتر ممکن است (18).
1 –2-5 تاریخچه نگهداری در ایران
این پرنده در زمان شاه عباس صفوی توسط تعدادی از تجار ارمنی که به ایتالیا رفته بودند به ایران وارد شد و از آن به بعد ارامنه مامور تکثیر و پرورش آن گردیدند.
به نظر میآید که چون جنس نر این پرنده میتواند همانند دیبای رومی رنگ چهره و فرم پرهای خود را هر لحظه به گونهای در آورد و ضمن ترسو و کودن بودن بسیار لذا بهترین نام برای او میتوانسته همین بوقلمون باشد. نگهداری سنتی بوقلمون در نواحی خراسان، گیلان و مازندران، آذربایجان غربی، شرقی و مرکزی، فارس، اصفهان و کرمان متداول است (18).
1 – 2-6 طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی
بوقلمونها در طبقه بندی جانوری جز راسته گالی فرمیس زیر راسته گالی تیره فازیانیده تحت تیره مله اگریدین و جنس مله اگریس گالوپا میباشد.