دانلود مقاله پاسخ به پرسش و فکر و اندیشه

هدف از این مرحله که حائز اهمیت بوده و در افزایش کیفیت یادگیرى نقش عمده و اساسى دارد، پیدا کردن یک شناخت کلى از چهارچوب اصلى و آگاهى اجمالى از موضوعات اصلى و آگاهى مطرح شده و دریافت یک دیده و ایده کلى از کتاب یا مبحث مورد مطالعه مى‏باشد. بررسى‏هاى اجمالى را مى‏توان در مورد کل کتاب، یک بخش، یک فصل یا اجزاء دیگر انجام داد. در غالب متون درسى سر فصل‏ها و تیترها و نکات مهم و اساسى را با حروف درشت یا ایتالیک متمایز نموده‏اند که بایستى در این مرحله مورد توجه قرار گیرند. اگر در پایان هر بخش یا فصل، خلاصه‏ى آن درج شده باشد، خواندن آن در این مرحله حائز اهمیت زیادى مى‏باشد. این مرحله که یکى از معانى آن »نقشه بردارى« مى‏باشد بایستى از کتاب یا فصل مورد نظر، یک نقشه و چشم انداز کلى براى خود تهیه نماییم که در مراحل بعدى مطالعه، راهگشاى بسیار خوبى مى‏باشد، دراین رابطه بهتر است نقشه و طرح کلى مبحث مورد نظر را براى خود بنویسیم و مطالبى را که مى‏خواهیم یاد بگیریم سازماندهى نماییم.

نمودار (1ـ2)، بررسى اجمالى
Widget not in any sidebars

2ـ مرحله Q یا مرحله‏ى سئوال (طرح سئوال نزد خود):
پس از بررسى اجمالى و دریافت ایده کلى نسبت به کتاب یا مبحث مورد مطالعه، باید کمى در مورد آن فکر کرده و با مطرح نمودن یک سرى سئوالات کلى و اساسى، در ذهن خود ایجاد کنجکاوى و انگیزه بیشتر نماییم. این کار باعث ایجاد انگیزه، افزایش دقت و تمرکز فکر و در نتیجه سرعت و سهولت یادگیرى مى‏شود. یکى از دانشمندان در کتابش به نام روان‏شناسى مطالعه‏چنین مى‏گوید:
«کنجکاوى اشتهاى ذهن است. هر گاه اطلاعات، زاده‏ى پاسخ به پرسش باشد راحت ترکیب مى‏شود و بهتر نیز در یاد مى‏ماند. اگر هیچ گاه نپرسیم. کنجکاو و شگفت زده نشویم، بی‌گمان هرگز نخواهیم آموخت. »بنابراین با توجه به نقش این مرحله در برانگیختن انگیزه و ایجاد علاقه و لزوم وجود انگیزه وعلاقه و یادگیرى (دومین شرط پس از استعداد و توانایى) به ضرورت و اهمیت این مرحله پى مى‏بریم. و با توجه به این اهمیت است که بایستى پس از مطالعه اجمالى، نکات اصلى و موضوعات اساسى را به صورت یک تا تعدادى سئوال درآوریم به طورى که انتظار داریم پس از اتمام مطالعه آن مبحث، پاسخ آن سئوالات براى ما معلوم شود و بایک روحیه و حالت پاسخ به پرسش، خواندن خود را ادامه دهیم. براى این کار مرور نمودن سئوالات و تمرینات پایان فصل بسیار مفید است. »

نمودار (2ـ2)، تکرار فعالانه
3ـ مرحله R یا مرحله‏ى خواندن مطالعه تفصیلى و دقیق
پس از مطالعه‏ى اجمالى و طرح سئوالات کلى، گام بعدى خواندن عمیق و دقیق متن درسى و به عبارتى « مطالعه مشروح و موشکافانه » مى‏باشد. براى مطالعه مفید و خواندن فعالانه و به یاد سپارى خوب، باید مطالب رابه شیوه ذیل بخوانیم:
(خواندن هوشیار و فعالانه).
الف: ابتدا باید آن مقدار از متن درسى را که در هر نشست مى‏خواهیم فرا بگیریم مشخص نماییم و یک بار خیلى سریع و دقیق آن را بخوانیم و اصلى‏ترین مطالب را دریابیم. توجه دقیق به تعریف‏ها، فرمول‏هاى اصلى و کلیدى لغات و بیان‏هاى اساسى و…
ب: حال نوبت خواندن دقیق‏تر و موشکافانه و به عبارتى مطالعه مبسوط و تفصیلى مى‏باشد که همراه است باتأمل و تفکر و اندیشه و سعى در فهم و درک کامل و عمیق مفاهیم همراه با توجه کافى به مطالب جزئى و بررسى دقیق نمودارها، شکل‏ها، جداول‏ها، مثال‌ها و…
در این مرحله بسته به میزان تسلطى که مى‏خواهیم نسبت به مطالب بیابیم، بایستى تمامى نکات زیز و جزئیات را مورد دقت و بررسى قرار دهیم.
ج: پس از مرحله (ب) یا در هنگام آن، بایستى اقدام به علامت گذارى نکات مهم و هم چنین یادداشت بردارى و خلاصه نویسى نمود.
این مرحله براى افزایش توجه و دقت و به ویژه در به یاد سپردن و به خاطر آوردن مطالب اهمیت بسیار دارد. در یادداشت بردارى و خلاصه نویسى به صورت مطلوب و ثمر بخش باید نکات ذیل را مدنظر داشت:
1ـ یادداشت‏هاى ما حتى الامکان نباید به صورت رونویسى و کپى بردارى محض از متن اصلى باشد بلکه بایستى با بیان و عبارات خودمان باشد (البته با نهایت دقت و بدون ایجاد هیچ گونه تحریف، نقص یا تغییر محتوا.)
2ـ یادداشت بردارى و خلاصه نویسى باید به شکل مختصر و مفید باشد و به جاى نوشتن جملات کامل و طولانى باید چکیده نویسى کرد و به تعبیرى یادداشت تلگرافى، تلگراف (منظور و پیام اصلى را با حداقل کلمات مى‏رساند) در این مورد مى‏توان از کلیه‌ی علائم اختصارى استفاده کرد مثلاً = مساوى، متفاوت؟ نامفهوم بودن ـ سئوال و…بنابراین باید توجه داشته باشیم که درس خواندن فعالانه همراه با یادداشت بردارى خوب و سنجیده مى‏باشد و پیدا کردن مهارت در یادداشت بردارى اصولى، نقش بسزائى در کم و کیف درس خواندن دارد.

نمودار (3ـ2)، تکرار منفعلانه
4ـ مرحله S یا مرحله درس را به خود پس دادن (بازگو نمودن درس براى خود)