دانلود مقاله سرعت مطالعه و بهداشت روان

0 Comments


Widget not in any sidebars

۱۰) در هنگام مطالعه سعى کنیم که فعّال باشیم. یادداشت بردارى، طبقه بندى و سازمان دادن، برجسته و بارز ساختن نکات مهم مطلب مورد نظر، به زبان خود تکرار کردن مطالب و… از جمله فنونى هستند که مى‏توانند ما را در هنگام مطالعه‏ى فعّال نگه دارند.
۱۱) سعى کنیم تند خواندن را بیاموزیم و تمرین کنیم که تند بخوانیم. تند خوانى باعث صرفه جویى در وقت و تمرکز حواس مى‏شود.
۱۲) با توجه به آن که تحقیقات نشان داده است مطالعه در هنگام شب (قبل از خواب) و صبح زود کار آمدتر است، بیشتر در این مواقع مطالعه کنیم.
۱۳) سعى کنیم از نقشه‏ها، تصاویر و نمودارها حداکثر استفاده را بکنیم ‏و خوب ‏به ‏آن‏ها دقت‏کنیم.
۱۴) وجود سلامت و آرامش ذهنى و عاطفى شرط اصلى مطالعه‏ى خوب است، بنابراین باید تلاش کنیم که در آرامش فکرى هرچه بیشتر به مطالعه بپردازیم و در پى ایجاد آرامش فکرى و بهداشت روانى باشیم.
۱۵) مطالعه باید هدف دار باشد و در هر نوبت هدف را در ذهن خود مجسم کنید تا عامل دلسردى پیش نیاید.
۱۶) با شناخت قبلى از کتاب و نویسنده و اهداف نوشته، مدت مطالعه و نوع مطالعه را مشخص کنیم.
۱۷) اگر مطالعه‏ى ما در ارتباط با امتحان و یکى از کتاب‏هاى درسى است بهتر است دقت در نظر گرفته شده متوالى نباشد در این صورت مطالعه‏ى‏ همراه‏ با استراحت‏ و فاصله ‏نتیجه ‏بخش‏تراست.
۱۸) اگر از صندلى و میز مطالعه استفاده مى‏شود باید ارتفاع میز و صندلى مناسب باشد. اندازه‏اى که فعلا رعایت مى‏شود و مورد نظر قرار گرفته ارتفاع ۴۵ سانتى متر براى صندلى و ۷۵ سانتى متر براى میز است.
۱۹) اگر کتاب غلطنامه دارد تصحیح نوشته قبل از مطالعه لازم است.
۲۰) رعایت فاصله‏ى چشم تا سطح نوشته ضرورى است و معمولاً فاصله‏ى ۳۰ سانتى متر مناسب تشخیص داده شده است. عمود بودن دید چشم بر نوشته تاکید مى‏گردد.
۲۱) مطالعه در نور کم، هنگام غروب، و در حین حرکت به اظهار چشم پزشکان مضر است.
۲۲) اتاق خواب و اتاق استراحت براى مطالعه مناسب نیست، مگر براى بعضى افراد مصمم که کاملاً بر عوامل مخلّ و اراده‏ى خود مسلّط بوده و وجود وسایل استراحت در محل مطالعه، آنان را به یاد خواب و استراحت نمى‏اندازد.
۲۳) در حین مطالعه رعایت بهداشت نشستن از لحاظ خمیده نبودن پشت و کمر لازم است.
۲۴) قرائت با صداى بلند براى کسانى که حافظه‏ى سمعى بهترى دارند مفید است، اما هیچ مطالعه کننده‏اى نباید ارزش قرائت با سکوت را از یاد ببرد. سرعت مطالعه‏ى بدون صدا بیشتر از سرعت مطالعه‏ى با صداى بلند است.
روش‏هاى علمى و اصولى مطالعه براساس اصول و روان‏شناسى یادگیرى روشPQRST-C
روش علمى و اصولى مطالعه و اصولى مطالعه یک کتاب و به طور کلى شیوه‏ى صحیح و سازمان یافته و منسجم درس خواندن است که براساس اصول و مبانى روانشناسى یادگیرى و عملکرد ذهن انسان مبتنى مى‏باشد. دانشمندان و محققان در مورد هر یک از موارد این روش، تحقیقات جامع و دقیقى بروى عدّه‏ى بسیارى از دانش‏آموزان و دانشجویان در دبیرستان‏ها و دانشگاه‏هاى کشورهاى مختلف جهان انجام داده و کراراً بازدهى بسیار زیاد و تأثیر فوق العاده‏ى آن را در کار آموزش و یادگیرى مطلوب به اثبات رسانیده‏اند به طوریکه در صحت و دقت و میزان کارآیى آن هیچ گونه تردیدى وجود ندارد .
از مزایاى عمده این روش علمى، حصول بالاترین بازده فراگیرى، افزایش کمیت و کیفیت مطالعه، تقویت فوق العاده ذهن و افزایش توان حافظه، تثبیت دراز مدت و به خاطر سپارى عمیق و بسیار خوب مطالب آمیخته شده سهولت و سرعت یادگیرى، افزایش توانایى درک مطالب، پرورش قدرت فکر، استدلال، حضور ذهن و انتقال مطالب، ایجاد آمادگى مطلوب براى آزمون‏ها، توفیق‏ در امتحانات ‏و به‏ طور کلى ‏متضمن‏ موفقیت‏ و کامیابى ‏در کار تحصیلى‏ و درس‏ خواندن ‏مى‏باشد.
بدین جهت متخصصان مسائل آموزشى و امور یادگیرى به کلیه فراگیران و کسانى که به نحوى به مطالعه و تحصیل اشتغال دارند، توصیه‏ى اکید مى‏نمایند که اصول و مراحل این روش کاملا علمى و عملى را به کار بسته و سعى نمایند به روال آن خو گرفته و به آن عادت نمایند.
روش Cـ PQRST(که SQSR هم نامیده شده است) گرفته شده از اولین حرف مواصل یا مرحله کلى است که به شرح زیر مى‏باشند:
۱ـ مرحله P یا مرحله پیش خوانى یامطالعه اجمالى:
اولین اقدامى که در مطالعه یک کتاب یا خواندن یک درس باید انجام داد »بررسى مقدماتى« و »مرور سطحى« آن مى‏باشد. شامل ورق زدن و برانداز کلى کتاب، خواندن مقدمه، ارزیابى سبک نگارش و دریافتن میزان دشوارى و آسانى متن، و محتوى کتاب، مطالعه فهرست کتاب و بررسى تعداد و نام فصل‏ها، مرور عنوان‏ها، تیترها، مشاهده‏ى اجمالى نمودارها، جدول‏ها، مثال‏ها، عکس‏ها و…