دانلود مقاله سرعت مطالعه و اصطلاحات


Widget not in any sidebars
مطلب را نباید خواند، نه بلند و نه آهسته، فقط مطالب را از برابر چشم عبور داد یا چشم آن را ببیند و رد شود در مطالعه جز ذهن و چشم چیزى نباید کار کند ؛ منظور این است که بدن، دست و پا و دیگر اعضا ساکت باشند، حتى زبان نیز کار نکند، لب نیز نجنبد، این کار که مطالعه صامت نامیده مى‏شود، میزان سرعت مطالعه را بالا مى‏برد و کار آن را آسانتر مى‏سازد. خواندن همه عبارات، ادا و تلفظ تمام کلمات ضمن ایجاد خستگى، موجب پریشانى حواس مى‏شود.
ه) براى سرعت بیشتر در مطالعه
تند خوانى در مطالعه مهم ضرورى است و موجب صرفه جویى در وقت و عمر مى‏شود، بازده کار و نتایج آن را چندین برابر مى‏کند. در حد عادى و متعادل بین سرعت خواندن و ادراک محتوا تناسب مستقیم وجود دارد. پس باید تندخوانى ولى نه به گونه‏اى که از مطلبى نفهمیده رد شویم در حین تندخوانى بیدارتر است، امکان تمرکز حواس بیشتر مى‏شود؛ گو اینکه خستگى حاصله از آن نیز به علت صرف انرژى بسیار افزونتر است و این کار نیاز به تمرین بسیار دارد.
براى وصول به هدف سریع خوانى
1ـ تنها با چشم بخوانید.
2ـ سعى نکنید کلمه به کلمه را بفهمید و از آن دور شوید بلکه کوشش، متوجه درک یکپارچه مطالب باشد.
3ـ چشم را درست بگشایید تا سطح وسیع‏ترى از عبارت کتاب را ببیند.
4ـ انگشت روى خط نکشید و یا با وسیله‏اى خطوط را نشان ندهید.
5ـ سر هر مسئله جزئى خود را معطّل نکنید.
6ـ درباره مطالب عادى و توصیفى روى کلمات و لغات تکیه نکنید مگر آن که اصطلاحى خاص یا نکته‏اى فوق العاده باشد.
7ـ مطالب را در صورت امکان در برابر چشم عبور دهید یا چشم را بر آن بگذارید. مسئله سرعت داراى اهمیت خاصى است و در سایه‏ى تمرین مى‏توان آن را به دقیقه‏اى 250 تا 300 کلمه و یا بیشتر رساند.
و) براى استقرار مطالب در ذهن
مسائلى که در این مبحث مى‏تواند مورد بررسى قرار گیرد عبارت است از:
1ـ مداوم خوانى
منظور این است متنى را که براى مطالعه برگزیدید آن را تمام کنید و یا لااقل به جایى برسانید که پایان مطلب و یا آغاز مطلب جدیدى باشد. رعایت این نکته باعث مى‏شود که روابط علّت و معلولى در ذهن نقش، و فاصله بین آن بیفتد.
2ـ تکرار
نکات مهم (و بخصوص آن‏ها که زیرش خط کشیده شده) را چند بار بخوانید تا در ذهن جایگزین شود. شک نیست که تکرار زیاد گاهى موجب خستگى و تشویش ذهن مى‏شود ولى این امر درباره‏ى مسائلى است که آدمى آن را در یک بار خواندن درک کند نه مسائل مهم و دشوار. البته کوشش بر این است که مطلب را 2 یا 3 بار بخوانیم و تکرار کنیم و چنانچه نیاز به تکرار بیشترى باشد آن را به فرصت دیگرى موکول نماییم.
3ـ تعمق
هدف کلى باید درک عمقى و صحیح مسئله باشد نه انجام یک وظیفه صورى، بر این اساس:
هیچ وقت موضوعى را نفهمیده نباید به ذهن سپرد. چون این امر چیزى به ذهن نمى‏افزاید. لغات مشکل، اصطلاحات و مفردات را باید در ذهن توجیه کرد.
به هنگام خواندن باید کوشید مسائل را مورد انتقاد، تفکر و بررسى قرار داد.
در برخى موارد ضرورتى است که موضوع خوانده شده را براى خود شرح دهیم، گاهى روى مسئله‏اى بایستیم و تا مرحله‏ى کشف حقیقت آن، تلاش نماییم.