دانلود مقاله اعتماد به نفس و آموزش علوم


Widget not in any sidebars

چگونه مطالعه کنیم؟
کتاب، دریچه‏اى است به سوى جهان شگفت‏انگیز علم و معرفت، و مطالعه راهى است بسیار ساده و علمى براى پرورش استعدادهاى خداداد انسان و آموزش علوم و فنونى که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایى کند که باید به صورت عادت در آید. باید توجه داشت که تبدیل این علاقه به عادت باید از دوران طفولیت انسان شروع شود. یکى از عوامل برانگیزنده در امر مطالعه، حس کنجکاوى است اگر مطالعه براى انسان به صورت وظیفه جلوه‌گر شود، رغبت‏هاى مطالعه هم کمتر مى‏شود، اما با برانگیختن حس کنجکاوى، چه بسا خود انسان با حوصله‏ى فراوان آن را پى‏گیرى کند و بدان اهمیت دهد.
طفره رفتن دانش‏آموزان از درس خواندن ممکن است دو علت اساسى داشته باشد: یکى زیادى مطلبى که براى مطالعه انتخاب شده است و دیگرى روش نامناسب مطالعه. ما انبوهى از مطالب گوناگون را با عنوان‏هاى ریاضیات، علوم و تاریخ به دانش‏آموزان مى‏دهیم و از آن‏ها مى‏خواهیم که این اطلاعات را یاد بگیرند، حفظ کنند و به موقع آن‏ها را به یاد بیاورند.
روش یادگیرى و حفظ کردن معمولا براى همه‏ى درس‏ها یکسان است، در حالى که نوشته ادبى با مطالب ریاضى تفاوت زیادى دارد در این مقوله، ابتدا بعضى عوامل مهم آمادگى روانى براى مطالعه مورد بررسى قرار مى‏گیرد و سپس روش‏هاى مطالعه و چگونگى برنامه ریزى براى آن مطرح مى‏شود.
آمادگى براى مطالعه
کودک مقدمات خواندن را به طور رسمى در کلاس اول دبستان یاد مى‏گیرد اما درستى و سرعت این یادگیرى با این که تا حد زیادى با روش معلم، چگونگى کتاب‏هاى درسى و وسایل کمک آموزشى بستگى دارد، بر پایه‌هایى استوار مى‏شود که پدر و مادر و نزدیکان کودک یا مربى او بر پا کرده‏اند. وقتى که شما در خانه یا در کودکستان با کودک بازى مى‏کنید و با او حرف مى‏زنید، ممکن ‏است ‏هرگز به ‏این ‏فکر نباشیدکه ‏اندیشه‏ و ذهن‏کودک ‏را براى‏ خواندن ‏و مطالعه ‏آماده‏ مى‏کنید.
او به هنگام بازى و گفت و گو با شما بسیارى از چیزها را که در خواندن و مطالعه اثر فراوانى دارد، مى‏آموزد. ولى اگر شما از آماده کردن کودک براى خواندن و مطالعه احساس خستگى کنید و برنامه‏اى منظم براى کتاب خواندن، بازى کردن و حرف زدن با او نداشته باشید، نباید انتظار داشته باشید که او در کلاس اول دبستان خواندن را به آسانى یاد بگیرد و بعدها نیز در کار مطالعه پیشرفتى قابل ملاحظه و مطلوب داشته باشد کودکانى که در بزرگى در شمار مطالعه کنندگان خوب و ماهر قرار مى‏گیرند بیشتر آن‌هایى هستند که خوب فکر کردن، خوب گوش دادن و خوب حرف زدن را در کودکى آموخته‏اند براى شروع مطالعه، ابتدا باید خود را از جهت روانى آماده کنیم. خویشتندارى، تقویت اراده، اعتماد به نفس و تمرکز حواس، مقدماتى ضرورى براى مطالعه و یادگیرى هستند. این آمادگى‏ها عمدتاً از طریق آموزش و تمرین به دست مى‏آیند و دانش‏آموز را به فرایند مطالعه و یادگیرى علاقه‏مندتر مى‏سازند.
به منظور هرچه بیشتر آماده شدن براى مطالعه و از بین بردن ترس احتمالى، باید براى مطالعه برنامه ریزى کرد و در آن برنامه هدف، زمان و مقدار مطالب آموختنى را دقیقاً مشخص کرد. با این شیوه چنانچه مثلا یک کتاب قطور را براى مطالعه انتخاب کنیم، دچار شتابزدگى و یا اضطراب نخواهیم شد.
باید به خاطر داشت که مطالعه‏ى مفید و ثمر بخش به دو عامل بستگى دارد: یکى علاقه نسبت به مطلب خواندنى و دیگرى کاربرد ماهرانه‏ى روش‏هاى درست مطالعه. مطالعه‏ى بیشتر باعث مى‏شود که روش‏هاى مطالعه را بهتر بیاموزیم و کاربرد روش‏هاى مطالعه خواندن را آسان‏تر، سریع‏تر و لذت بخش‏تر مى‏سازد.
روش‏هاى مطالعه
روش‏هاى مطالعه متفاوتى وجود دارد که با توجه به اهداف، محتوا و میزان و شوراى مطلب مورد نظر، و میزان فرصت زمانى که داریم مى‏توان یکى از آن‏ها را انتخاب کرد. توضیح اجمالى هرکدام از این روش‏ها در ذیل آمده است. علاقمندان مى‏توانند براى کسب اطلاعات بیشتر به مراجع اصلى این مطالب مراجعه‏کنند.
مطالعه اجمالى
هدف از مطالعه یا خواندن اجمالى این است که در یک زمان بسیار کوتاه، از چند ثانیه گرفته تا چند دقیقه بتوان، یک آگاهى کلى از مطالب به دست آورد. در این زمان کوتاه مى‏توان لااقل به چند هدف زیر نایل آمد.
1) پس از ملاحظه ابتدا و انتهاى مطالب و گرفتن چندین نمونه از سراسر کتاب، مى‏توان یک آگاهى کلى از مطالب و سازمان کتاب کسب کرد و قادر شد که موضوع اصلى کتاب را بیان نمود و دو تا پنج نکته مهم را ذکر کرد.
2) مى‏توان هدف خود را از مطالعه‏ى کتاب مشخص ساخت.
3) مى‏توان به میزان دشوارى مطالب کتاب آگاه شد و تخمین زد که چه مقدار وقت لازم است تا آن چه را که مى‏خواهیم از کتاب بدست آورد.
مطالعه سریع
هدف از سریع خواندن یک کتاب، یافتن آشنایى کلى با مطالب آن از طریق مرور کتاب با یک سرعت فوق العاده زیاد است. این روش مستلزم یک حرکت منظم و همراه با ریتم چشم بر روى صفحات است، در حالى که روش خواندن اجمالى مبتنى بر یک روش انتخاباتى و نمونه‏گیرى از مطالب و عبارات اساسى و کلیدى است. روش سریع خواندن امکان مرور کردن مطالب را به طرزى بسیار سریع میسّر مى‏سازد و نتیجه کار یک آگاهى بسیار وسیع، ولى نه خیلى دقیق، از محتواى کتاب یا مطلب خواندنى است.
عبارت خواندن
عبارت خواندن یک روش سریع مطالعه است که هدف آن درک کامل مطالب است. اساس این روش عبارت است از درک معانى از طریق خواندن گروهى از کلمات به جاى یک یک کلمات، و در نتیجه افزایش سرعت و درک مطالب تمرین حرکت صحیح چشم به هنگام مطالعه، استفاده از حداکثر دامنه‏ى دید و آگاهى از معانى مختلف کلمات از جمله مهارت‏هاى ضرورى براى استفاده از این روش است.
دقیق خواندن
هدف دقیق خواندن، درک کامل مطلب خوانده شده و نگهدارى آن‏ها به طرزى منظم و منطقى در حافظه است، به طریقى که یادآورى آن‏ها براى استفاده بعدى میسر باشد. فنون اساسى روش دقیق خواندن عبارتند از سازمان دادن ومرتب‏کردن،حاشیه‏نویسى‏وعلامت‏گذارى،وخلاصه‏کردن.