دانلود مقاله استنباط و مطالعه


Widget not in any sidebars

در سازمان دادن و مرتب کردن خواننده به دنبال سازمان فکرى مؤلف مى‏گردد و از رابطه‏ى بین مطالب آگاهى مى‏شود با حاشیه نویسى و علامت گذارى، خواننده صفات را علامت مى‏زند تا ساختمان مطالب را روشن‏تر سازد.
در خلاصه کردن، خواننده مطالب را مرور مى‏کند و درک خود از مطالب را روشن‏تر مى‏سازد.
خواندن تجسسى
به طور خلاصه، سئوال کردن منجر به علاقه‏مندى خواننده به مطلب خواندنى و حفظ علاقه‏ى وى به هنگام مطالعه مى‏شود وقتى خواننده به طور طبیعى نسبت به موضوعى کنجاو نیست، از طریق سئوال کردن مى‏شود نوعى کنجکاوى در او ایجاد کرد.
سئوال کردن مرتب با کاربرد نوعى کنترل در کیفیت و جهت سئوال کردن، روش خواندن تجسسى نام دارد. بنابراین تجسس، ترکیبى است از کنجکاوى کودکانه و بلوغ بزرگسالانه.
تجسس یکى از مؤثرترین روش‏هاى یادگیرى است که از طریق آن مى‏توان حجم بزرگى از مطالب علمى را به طریق درست در حافظه ذخیره کرده و در موقع مناسب از آن استفاده نمود.
کارهایى که شایستگى اهداى جایزه‏ى نوبل را پیدا کرده‏اند، کشفیات علمى و شاهکارهاى هنرى، نتایج کاربرد روش‏هاى تجسسى هستند.
خواندن انتقادى
هدف از خواندن انتقادى دست یابى به قضاوت مستدل و درگیرى عمیق‏تر با مطالب از طریق تجزیه و تحلیل معانى است فن خواندن انتقادى مستلزم ” خواندن سطور “،”خواندن بین سطور” و “خواندن ماوراى سطور ” است در نتیجه خواننده از طریق سئوال کردن، استنباط کردن، ربط دادن و ارزش یابى کردن به درک مطالب و قضاوت درباره‏ى ارزش مطالب مى‏پردازد.
خواندن براى درک زیبایى و جنبه‏هاى هنرى مطلب
هدف از خواندن براى درک زیبایى، افزایش آگاهى و لذت بردن از کارهاى هنرى است.
در این روش مطالعه، بر خلاف روش‏هاى مناسب براى نوشته‏هاى علمى، نباید زیاد به دنبال مطالب دقیق و صریح بود در این جا باید در پى کلمات، اندیشه‏ها و تصوراتى که بتوانند تداعى‌هایى را براى ما زنده کنند، تا معانى عمیق مطالب را به ما نشان دهند.
توصیه‏هاى تربیتى و نکاتى که در هنگام مطالعه‏ى مفید باید مورد توجه قرار گیرد
1) باید مطالعه را کارى روزمره و مداوم بدانیم و براى آن برنامه ریزى کنیم.
2) باید حتى الامکان در زمانى معین و در محل بخصوصى مطالعه کنیم و مکان مطالعه خود را کمتر تغییر دهیم.
3) مکان یا محل مطالعه باید عارى از سرو صدا باشد و عوامل و محرک‌هایى که منجر به حواس پرتى مى‏شوند به حداقل ممکن کاهش یابند.
4) نور و حرارت مکان مطالعه باید مناسب باشد. دماى ْ20 درجه و نور متوسط که نه خیلى زیاد باشد و نه خیلى کم مفید خواهد بود.
5) باید سعى کنیم پس از مطالعه مطلب مورد نظر، خود را تقویت کرده، احساس رضایتمندى و خود ارزشمندى نماییم.
6) هنگامى که بسیار خسته هستیم و یا بعد از مدتى مطالعه خسته شده‏ایم و تمرکز حواس خود را از دست داده، بهتر است که سعى نکنیم مطالعه را به طور اجبارى ادامه دهیم، زیرا این امر باعث دلزدگى ما از مطالعه خواهد شد.
7) بهتر است مطالبى که قرار است مطالعه کنیم در ابتدا به صورت کلى و اجمالى مرور کنیم و سپس مطالعه جزئیات را شروع نماییم.
8) سعى کنیم مطالبى که مطالعه مى‏کنیم براى خود بیان و تکرار نماییم، زیرا یاد آورى مطالب خوانده شده باعث یادگیرى بهتر مى‏شود.
9) حتى الامکان تلاش مى‏کنیم که مطالب را بفهمیم و به خاطر بسپاریم، زیرا مطالبى که طوطى وار حفظ شده‏اند خیلى زود فراموش خواهند شد.