دانلود مقاله استراحت و استخراج

برنامه‏ى مطالعه لازم نیست حتماً براى مدتى طولانى تهیه و پیش بینى شود. بلکه گاهى مى‏توان یک برنامه منظم هفتگى تهیه دید و براى هفته‏هاى بعدى برنامه‏هاى دیگرى فراهم آورد ؛ مثلاً مى‏توان فعلاً براى مدت یک هفته همه روزه ساعت 6 تا 7/5 صبح را به مطالعه اختصاص داد یا ساعت 9 تا 10/5 را براى این کار معین کرد.
اگر فرصت مطالعه در شبانه روز از یکى دو ساعت بیشتر باشد، بهتر است آن را در دو موقع مثلاً صبح و عصر تقسیم کرد، با توجه به این نکته که براى مطالعات علمى اول صبح مناسب‏تر است و براى مباحث توصیفى مانند تاریخ شبها قبل از خواب. در هر دو صورت فراموش نکنیم که برنامه‏هاى طولانى براى مطالعه یأس آور و خسته کننده است.
Widget not in any sidebars

2ـ پیش بینى محل براى مطالعه
براى مطالعه جایى ثابت لازم است؛ جایى که معمولاً دورتر از سر و صدا و جار و جنجال و آلودگى و وسائل اشتغال و پراکندگى افکار باشد. اتاقى تنها هرچند کوچک باشد، براى این کار مناسب است تا اتاقى که در آن سر و صداى کودکان یا دیگر افراد باشد و نیز باید در نظر داشت که اتاقى ساده و بی‌پیرایه براى این هدف به مراتب بهتر از اتاقى است که داراى رنگ‏هاى گیرا و وسائل زینتى باشد. وضع حرارت، میزان نورگیرى‏ودیگرجنبه‏هاى‏بهداشتى‏راهم‏بایددرنظرداشت.
3ـ پیش بینى‏هاى نشستن
محل نشستن چه روى صندلى و چه روى زمین باید به گونه‏اى تعیین شود که نور کافى (نه خیره کننده) بر شما و سطح کتاب بیفتد. شک نیست که اگر صبح روشنایى مستقیم نباشد، مثلاً از سقف بتابد بهتر خواهد بود و در سلامت چشم موثر است ؛ مثلا مطالعه با چراغ رومیزى براى چشم زیانبخش است. اگر محل مطالعه نور کافى ندارد با افزودن چراغى آن را جبران کنید واین امر بخصوص نزدیک غروب خورشید ضرورى‏تر است.
اگر جاى نشستن بر روى صندلى است باید جاى نشستن درست باشد تا خستگى ایجاد نکند و نیز ارتفاع میز با صندلى مناسب باشد به گونه‏اى که زمینه براى خم شدن و ایجاد خستگى فراهم نگردد. فاصله سطح کتاب تا چشم به گونه‏اى انتخاب شود که از حدود 30 سانتى متر تجاوز نکند. با در نظر گرفتن همه این شرایط باید در حین مطالعه جدى نشست و با عزم راسخ به مطالعه پرداخت تا موجب و کسالت نگردد.
4ـ تهیه ابزار لازم براى مطالعه و یادداشت
منظور از آن کلیه وسایل و ادواتى است که فرد براى مطالعه و استخراج مطلب و یادداشت بردارى لازم دارد؛ مانند کاغذ، قلم، دوات، خط کش، مداد تراش و سنجاق و…
ب ـ در چه وقت مطالعه نکنیم؟
قبل از اقدام به مطالعه باید بنگریم که آیا حوصله و آمادگى لازم را براى این امر داریم یا نه؟ اگر چنین آمادگى در ما نیست ویا خواب به سراغمان آمده، بهتر است سماجت به خرج نداده و خود را اذیت نکنیم. اگر در همان لحظه به کار دیگرى بپردازیم و یا بخوابیم، اقلاً نفعى را متوجه خود کرده‏ایم در صورتى که با چنین حالتى اگر مطالعه کنیم، هیچ گونه سودى عاید ما نخواهد شد.
مطالعه هر چند تفننى و تفریحى باشد، حال و آمادگى معینى لازم دارد. به طور خلاصه بهتر است در موارد زیر مطالعه‏اى انجام نگیرد.
الف) در موردى که درباره‏ى امرى دلواپسى داریم و افکارمان آشفته و مغشوش است. در موردى که خواب بر ما غلبه بر ما غلبه کرده و نزدیک است اختیار را از ما سلب کند، پس از صرف غذا و قبل از استراحت ؛
ب) در حال گرسنگى یا تشنگى مفرط ؛
ج) در حال بیمارى و اضطراب ؛
د) در حال ترس و خشم ؛
ه) در حالى که احساس سرما یا گرما فوق العاده در محیط داریم ؛
و…
ج ـ مراحل اقدام به مطالعه
در این مرحله باید نکات متعدد و گوناگونى را در نظر گرفت که اهم آنها عبارتند از:
1ـ تعیین نوع مطالعه
این که چه چیزى را مطالعه کنیم؟ پرسش مهمى است. در دنیایى که عمرها محدود و اوقات محدودتر است، نمى‏توان تن به هر مطالعه‏اى داد. باید کوشید که مطالعه‏اى جهت دار انجام گیرد و بخصوص در زمینه‌هایى باشد که بیشتر مورد علاقه و نیاز جامعه است. بر این اساس به دنبال مطالعه و بررسى ارزنده‏ترین و سازنده‏ترین و در عین حال خلاصه‏ترین و مستندترین موضوعات باید رفت. تجارب نشان داده که مطالعه هر چند محدود ولى بر اساس حساب و پیش بینى و وقت گذارى منظم باشد، آگاهى‏هایى در حد تخصص به دست مى‏دهد.