تعریف هراس اجتماعی از منظر روانشناختی

تعریف هراس اجتماعی:

آیا می دانستید رایج ترین ترس گزارش شده توسط افراد ترس از صحبت کردن در مجامع عمومی یا صحبت در مقابل یک گروه می باشد؟ افراد زیادی احساس دلهره د لشوره یا حتی احساسی شبیه به بالا آوردن دارند ، چنانچه مجبور باشند که در مقابل یک گروه صحبت کنند ، اما بیشتر اوقات ، افراد با انجامک یک سری چیزها از عهده این مسائل برمی آیند.

داشتن کمی اضطراب قبل از اینکه شما یک سخنرانی بزرگ را ارئه دهید و یا روی صحنه نمایش مدرسه بروید ، شما را برای یک اجرای عالی قوی می کند . اما ، گهگاهی برخی از افراد تشویش و اضطراب شدیدی را در زمان رویارویی در موقعیت های خاص اجتماعی احساس می کنند.

که نمی توانند آن را کنترل کنند و برای چنین افرادی پاسخگویی ، به یک سوال در کلاس و یا ارائه یک پیشنهاد و یا حتی صحبت در سر میز نهار ، ممکن است باعث افزایش ناگهانی تشویش و اضطراب شود که بسیار دردناک است . این حالت و وضعیت اضطراب ، فوبی (هراس) اجتماعی نامیده می شود.

هراس اجتماعی و همچنین چیزهایی که اضطراب اجتماعی نامیده می شود ، یک ترس جدی و شدید از بودن فرد در یک موقعیت اجتماعی اشاره می کند. این ترس آنقدر مسئله جدی می باشد که ، برخی از افراد دارای هراس اجتماعی از بودن در یکسری موقعیت ها در هرجا که ممکن باشد اجتناب خواهند کرد.

با این حال افراد زیادی از شرمنده در موقعیت های اجتماعی خاص می ترسند و برخی از افراد بطور باور نکردنی در می یابند که مبارزه کردن با این خجالت و شرمندگی سخت است.

معمولاً شخص با هراس اجتماعی خطر خجالت را دست بالا گرفته درحالیکه توانایی خودش را بسیار ناچیز می شمرد.

پشت این ترس نیز (( ترس از عملکرد)) یعنی ترس از اینکه شخص قادر به ایفای نقش خود نباشد و یا کنترل خود را در مقابل نگاه دیگران از دست بدهد ، وجود دارد. ترس از عملکرد غالباً موجب همان چیزی می شود که شخص بیش از همه از وقوع آن می ترسد.

وقتی شخصی بی نهایت کمرو و یا بسیار ترسوست بطوریکه مثلاً در مکانی همچون مدرسه صرقاً با افراد معینی صحبت می کند و یا در موقعیت های اجتماعی خاصی صحبت نمی کند ، این شکلی از هراس اجتماعی شناخته شده ، تحت عنوان میونیسم انتخابی یا گنگی و لالی انتخابی می باشد. این اصطلاح به سادگی به صحبت نکردن در موقعیت خاص و معین اشاره می کند. افرادیکه بخاطر هراس اجتماعی یا کمرویی مفرط از اینکه با دیگران صحبت کنند ، احساس تشویش زیادی دارند ؛ اینها در عین حال با افرادیکه راحت هستند و آن ها را می شناسند ، از قبیل والدین یا خواهر و برادر و یا یک دوست خوب در موقعیت های خاصی همچون خانه ، مکالماتی کاملاً عادی دارند. اما یکسری منوقعیت های دیگر سبب ناراحتی مفرط آنهاست ، و در آن شرایط هرگز قادر نیستند که خودشان را مطرح کنند یا قادر به صحبت باشند.

د)ترس از لمس شدن

همانطور که بعضی از مردم از نگاه دیگران می گریزیند ، برخی نیز از لمس شدن اجتناب می کنند.

یک پیانیست جاز 23 ساله تحمل نمی کرد که غیر از نامزدش کسی او را لمس کند. او هرگز با گروه های سیار کار نمی کرد ، چون لمس شدن داخل اتومبیل یا اتوبوس غیر قابل اجتناب بود . سوار آسانسور نمی شد ؛ نه به دلیل ترس از فضای بسته ، بلکه به خاطر ترس از لمس شدن احتمالی . از آلوده یا کثیف شدن دیگران نگرانی نداشت؛ او فقط از لمس شدن نفرت داشت.