تحقیق درمورد فناوری های نوین و انواع سیستم های

در صورت رعایت نکات توصیه شده متوسط عمر مفید کنتور حدود پنج سال می‌باشد، به همین دلیل لازم است پس از گذشت زمان مربوطه کنتور مورد تعویض قرار گیرد.
فصل سوم (فناوری های نوین در سامانه قرائت خودکار کنتورها)
3-1 اصول قرائت خودکار کنتور ها (AMR )

در این فصل مفاهیم و اصول پایه ای عمده روش های قرائت از راه دور و نحوه جمع آوری مکانیزه میزان آب مصرفی مشترکان در مرکز به اختصار مرور می گردد. طبیعی است هر کدام از روشهای بیان شده دارای مزایا و معایب کاربردی خاص خود می باشند. لکن بررسی مقایسه ای آنها مراتب انتخاب نهائی را برای مقاصد بعدی طرح تسهیل می نماید.
با توجه به گسترش روز افزون جمعیت شهرها، افزایش تعداد مشترکان، لزوم افزایش سرعت و دقت در قرائت کنتور و کاهش هزینه های مازاد، برای دستیابی به فناوری های روز دنیا تحقیقات گسترده ای در زمینه قرائت خودکار کنتور ها (AMR ) در شرکت های سازنده و ارایه دهنده این خدمات در کشور های مختلف انجام شده است. در ایران نیز بصورت همزمان در این راستا فعالیت می شود که روش کار اصولا مشابه می باشد و اهداف نیز کم و بیش یکسان هستند، در اغلب این روش ها از شمارش چرخش یک عقربه متصل به چرخ دنده اصلی کنتور بصورت مستمر استفاده می شود که اولا مداوم نیاز به مصرف باتری دارد و ثانیا در صورت اختلال در برق یا باطری اطلاعات کارکرد از تنظیم و تطابق خارج خواهد شد که برای تنضیم مجدد نیاز به اپراتور ماهر دارد.
Widget not in any sidebars

در موارد اندکی هم در خارج از کشور از روش عکس برداری و انتقال عکس به مرکز استفاده می شود که برای ارسال تصویر نیاز به خط ارتباطی با حجم بیشتر دارد که خود عامل بوجود آمدن خطا می باشد.
 
3-2 انواع سیستم های پیشرفته موجود برای قرائت کنتورها
سیستم های شناسایی شده موجود به منظور قرائت کنتورها در4 گروه به شرح زیر طبقه بندی می شوند: (فراهانی, 1387)
• سیستم قرائت از طریق اتصال بدون نیاز به حضور در منزل
• سیستم قرائت خودکار از طریق امواج رادیویی (Zhang, 2010)
• سیستم قرائت خودکار از طریق خط تلفن شهری (PSTN )
• سیستم قرائت از طریق شبکه GSM (Al-Ali, 2006)
3-2-1 سیستم قرائت از طریق اتصال بدون نیاز به حضور در منزل

در این سیستم اطلاعات مربوط به کنتور که شامل: کد شناسایی، رقم مربوط به حجم مصرفی و … به وسیله تماس مستقیم یا از طریق ارتباط نوری، قرائت می شود. در این سیستم می توان سنسور مربوط را از طریق سیم کشی، بیرون از منزل نصب کرد.
  در این سیستم، در زمان قرائت کنتور، نیازی به ورود به داخل منازل نیست و در صورت نبود ساکنان در منزل قرائت کنتور به راحتی انجام می شود. ولی همانند سیستم های موجود قرائت، باید خانه به خانه صورت گیرد. در این سیستم با توجه به اینکه وارد کردن مقادیر به صورت دستی انجام نمی شود میزان خطاهای انسانی به صفر می رسد.
شکل3-1 نحوه قرائت اطلاعات در خارج از منزل (فراهانی, 1387)
       
شکل 3-2 قرائت کنتورها از طریق اتصال مستقیم (فراهانی, 1387)
3-2-2 سیستم قرائت خودکار از طریق امواج رادیویی

در این سیستم در ابتدا باید کنتورها به صورتی طراحی شوند که دارای ایجاد کننده پالس باشند. ایجاد پالس به گونه ای است که با تعبیه سیستم مغناطیسی در یکی از عقربه ها با هر گردش این عقربه شمارشگر به صورت افزایشی عمل می گند. برحسب اینکه کدامیک از عقربه ها دارای سیستم ایجاد پالس باشد، میزان دبی عبوری از کنتور از حاصل ضرب تعداد پالس های شمارش شده در میزان دبی هر پالس محاسبه می شود.
در شکل3-3 نمونه ای از این کنتور قابل مشاهده است.
شکل 3-3 مدول رادیویی که بطور مستقیم روی کنتور نصب می شود (فراهانی, 1387)
بعد از ایجاد پالس در کنتور، این پالس باید قابلیت انتقال برای قرائت را داشته باشد. در سیستم قرائت رادیویی این پالس به یک مدول رادیویی که قابلیت ارسال امواج رادیویی را داشته باشد منتقل شود. سیستم های مدول رادیویی موجود به دو گونه هستند. در مواردی، مدول های رادیویی به همراه پالسر ( گیرنده پالس از طریق چرخش عقربه ) به صورت واحد روی کنتور تعبیه می شود.