تحقیق درمورد اصلاح الگوی مصرف و پردازش اطلاعات


Widget not in any sidebars

4-5-2 دوربین OV7670 59
4-5-3 فرستنده گیرنده بیسیم 60
4-5-4 نمایشگر 16*2 61
4-6 روش های استفاده و اجرای سامانه 62
4-6-1 درخواست از مرکز جهت قرائت کارکرد کنتور 62
4-6-2 ارسال اتوماتیک کارکرد کنتور در زمانهای مشخص 64
4-6-3 قرائت کنتور به صورت حضوری توسط مشترک یا مامور قرائت آب 64
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) 65
5-1 جمع بندی و تبیین نتایج تحقیق 66
5-2 ارائه راهبردهای علمی 66
5-3 پیش بینی محقق در صورت اجرایی شدن این تحقیق در کشور 67
5-4 پیشنهادهای تحقیق 67
منابع 68
چکیده
با توجه به کاهش منابع آب قابل شرب و همچنین گسترش روز افزون جمعیت شهرها، افزایش تعداد مشترکان، لزوم افزایش سرعت و دقت در قرائت کنتور و کاهش هزینه های مازاد، برای دستیابی به فناوری های روز دنیا تحقیقات گسترده ای در زمینه قرائت خودکار کنتور ها AMR ( Automatic Meter Reading) در شرکت های سازنده و ارایه دهنده این خدمات در کشور های مختلف انجام شده است. در ایران نیز فعالیتهایی صورت گرفته است. عمده این تحقیقات بر مبنای آشکار سازی تعداد چرخش عقربه ای متصل به سیستم چرخ دنده کنتور های مکانیکی متمرکز بوده است که ضرورتا سامانه آشکار سازی حرکت عقربه بصورت مداوم فعال بوده به محض، بروز خرابی حتی موقت در بخش الکترونیکی، قطع برق یا اختلال در منبع تغذیه (باطری) مختل شده و علی رغم کارکرد صحیح بخش شمارش مکانیکی کنتور آب، آشکار سازی و استخراج اعداد واقعی کارکرد پس از برقراری مجدد سیستم تغذیه و یا رفع اختلال موقت بدون دخالت اپراتور فنی در محل میسر نخواهد بود که این نقیصه عملا مانع مهمی برای تحقق سامانه قرائت خودکار کنتور ها AMR به شیوه مذکور محسوب می شود. بدین ترتیب و با ملاحظه عواقب چالش برانگیز وجود اختلاف و یا خطای تدریجی در قرائت الکترونیکی و نمایش شمارش گر مکانیکی، حالت ایده آل یکسان سازی اعداد قرائت شده الکترونیکی و نمایشگر مکانیکی علی رغم هرگونه نقیصه احتمالی موقت یا دائم می باشد که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود.
در راستای رسیدن به هدف فوق، طراحی یک نمونه سامانه قرائت کنتور آب الکترونیکی بدون نیاز به منبع تغذیه مداوم و به عبارت دیگر با شیوه خاموش و همراه با امکان ارسال اطلاعات استخراج شده کم حجم با GSM به سامانه نرم افزاری مرکز از نتایج اصلی مورد انتظار این تحقیق می باشد. در این تحقیق یک سامانه قرائت کنتورهای خانگی و ارسال آنها به سرور فرضی سازمان مرکزی توزیع آب منطقه ای و پردازش اطلاعات دریافتی به صورت عددی برای یک مصرف کننده طراحی شده است. تفاوت اصلی روش پیشنهادی در قرائت آف لاین، مصرف توان بسیار کم و تطابق آن با فنآوری های بومی تولید انبوه کنتور های آب در کشور و قابلیت ارتقای کنتورهای مکانیکی نصب شده فعلی و بدون نیاز به پالس شمار مبتنی بر آشکار کننده چرخش عقربه می باشد. سیستم پیشنهادی که نمونه های ساده تر آن قبلا توسط برخی شرکت های خارجی تجاری گردیده است بر اساس نمایش مکانیکی کارکرد کنتورو بطریق تصویر برداری تک نوبتی(یک بار به اذای هر درخواست قرائت) و استفاده از کد های دیجیتال(4 بیتی باینری) اعداد، ارتقاء یافته است که نمونه آزمایشگاهی و برد الکترونیکی عملی آن به منظور امکان سنجی روش پیشنهادی پیاده سازی و نتایج تست آن گزارش گردیده است که حاکی از عملکرد موفق روش پیشنهادی می باشد.
کلید واژه: سامانه قرائت کنتور آب، قرائت خاموش، ارسال اطلاعات، قرائت خودکارAMR، پردازش تصویر
فصل اول (کلیات تحقیق)
1-1 مقدمه
با بررسی وضعیت آب در دنیا متوجه بحران آن و در نتیجه لزوم مصرف صحیح آب می شویم. در موقعیت های خاص جغرافیایی این بحران می تواند نمود بیشتری داشته باشد که کشور ما نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک می تواند جزئی از این موقعیت های خاص جغرافیایی محسوب گردد.
از طرفی از آنجا که توزیع مناسب و مکفی آب در بخش های مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی یکی از ارکان اقتصادی کشور عزیزمان ایران می باشد، با نگاهی به سرانه مصرف آب که بالاتر از سطح جهانی است متوجه می شویم باید به تلاش در راستای رعایت الگوی صحیح مصرف آب ادامه دهیم که راه طولانی در پیش است. بعبارت دیگر رعایت یک الگوی مصرف مناسب و مدیریت آگاهانه منابع آب از اولویت های فعلی و آتی جامعه در حال توسعه ما می باشد که همگان بویژه متصدیان امر آب بر اجرای علمی ، صحیح و سریع آن واقف و مسئولند.
البته موارد دیگر را نیز باید مد نظر قرار داد که از جمله می توان به سلامت آب برای کابرد های مختلف و بویژه آب شرب آحاد جامعه اشاره نمود. بایستی ترتیبی اتخاذ شود که در نقاط مختلف، جامعه ای سالم و به دور از بیماری های فصلی و مزمن بتواند در کار و توسعه خویش همتی برتر مبذول نماید.
تهیه آب سالم برای دولتها هزینه وصرف انرژی زیادی را به دنبال دارد که این امر به خوبی رسالت متقابل مصرف کننده و توزیع کننده را برای رعایت فرهنگ مصرف صحیح آب روشن می سازد. همانطور که پیشکسوتان امر مدیریت منابع آب نیز اعتقاد دارند اصلاح الگوی مصرف آب باید در جهت تولید ثروت ملی تفسیر شود.
یک فرد ممکن است از خود بپرسد اصلاح الگوی مصرف به چه معنی می باشد. باید گفت الگوی مصرف آب اینگونه تعریف شده است که هر فرد برای رفع نیازهای خود در شرب، بهداشت و فضای سبز آنگونه و فقط به میزان مورد نیاز آب مصرف کند تا آب و حیات برای همه در همه ادوار قابل دسترس باشد.
از طرفی، آموزه های دینی و ملی ما که معتقد است آب از نعمت ها و رحمت بی بدیل الهی و هدیه ای مقدس برای همه انسان ها و حیات طبیعت می باشد. بنابرین نمی توان در کنترل و مدیریت مصرف آب الویت را با تمهیدات قهریه و محرومیت جمعی قرار داد که احدی را تاب تحمل تشنگی خردسالی متصور نیست.
با توجه به این توصیف باید در ایجاد حداکثر تسهیلات در بخش فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب و مدیریت مکانیزه آن تلاش شود که ممکن است کمی دیر هم شده است و لذا به تلاش مضاعف نیاز است.
اگر کمی به شرایط واقعی خانواده های مشترکان بنگریم اخذ بهای بیشتر برای آب مصرفی از سرپرست خانوار هم چندان کارگشا نیست، بلکه باید فرهنگ متعالی پرهیز از اسراف و قناعت بر مقداری که نیاز دیگران را غیر قابل تامین نکند را در یک یک آحاد خانواده و جامعه نهادینه کرد. بعبارت دیگر، این امر را باید چالش مشترکی بین دو طرف اخذ کننده و پرداخت کننده آب بها محسوب نمود.