انواع اختلالات افسردگی شایع در سالمندی

علائم اضطراب در سالمندی :

احساس اضطراب دو مولفه دارد : با خبر شدن فرد از تغییرای جسمی خود ( مثل تپش قلب وتعریق ) و با خبر شدن از اینکه فرد عصبی  شده یا ترسیده است . احساسی شدن نیز ممکن است به اضطراب دامن بزند ( دیگران می فهمند که من ترسیده ام ) خیلی ها وقتی می فهمند که دیگران پی به به اضطراب آنها   نبرده اند یا شدت آن را درنیافته اند تعجب می کنند . ( کاپلان و سادوک 1999 ).

اضطراب ، گذشته از اثرات حرکتی ( موتور ) و احشایی ، بر تفکر ، ادراک ویادگیری فرد هم اثر می گذارد . اضطراب اغلب اغتشاش شعور و کاستی در ادراک ایجاد می کند ، کاستی هایی که فقط در درک زمانی و مکان و در درک افراد و معنا و اهمیت وقایع رخ می دهد. این آشفتگی و اغتشاش در ادراک و شعور با کاستن از تمرکز ، کم کردن قدرت یادآوری و مختل ساختن قدرت ربط دادن امور به هم ، یعنی تداعی کردن ، می توانند در یادگیری اختلال ایجاد کنند .(دادستان،1385).

یکی از جنبه های مهم هیجانی اثری است که بر انتخابی بودن توجه می گذارد . افراد مضطرب مستعد آن هستند که بر برخی چیزها در دور و بر خود به طور انتخابی توجه کنند و از بقیه آنها صرف نظر کنند .

آنها با این کار می کوشند اثبات کنند که اگر دارند موفقیت خود را ترس آور تلقی می کنند  ، محق هستند و لذا در حال انجام واکنش درستی می باشند . اگر انها ترس خود را به غلط موجه جلوه دهند ، اضطرابشان با این واکنش انتخابی تقویت می شود و به این ترتیب دور باطلی از اضطراب به وجود می آید که یک سر آن ادراک آشفته آنهاست و سر دیگرش تشدید اضطرابشان ، اما اگر بر عکس بر تفکر انتخابی خود ، اطمینانی ظاهری ببخشند ، اضطراب آنها ممکن است تخفیف یابد و دیگر نتوانند احتیاط های لازم را در پیش بگیرند . ( DSM IV ، ترجمه محمد رضا نیکخو ، 1377 ).

افسردگی:

تقریباً هر کس گاه به گاه احساس افسردگی می کند . اکثر ما وقتی که احساس غم و رخوت می کنیم به هیچ فعالیتی  حتی فعالیت های لذت بخش علاقه ای نشان نمی دهیم . افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشار های زندگی است . عدم موفقیت در تحصیل یا کار ، از دست دادن یکی از عزیزان، آگاهی از اینکه به بیماری دچار شده ایم و خیلی از موارد دیگر .

افسردگی زمانی نا بهنجار تلقی می شود که میزان آن با واقعه ای که رخ داده است متناسب نباشد و یا فراتر از حدی که برای اکثر مردم رخ میدهد ظاهر شود و یا بیش از حد تعریف شده ادامه یابد.(منصور،1385)

دو مشخصه اصلی افسردگی ، نا امیدی و غمگینی است . شخص رکود وحشتناکی در خود حس می کند و نمی تواند تصمیم بگیرد یا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقمند شود .

شخص افسرده در احساس بی کفایتی و بی ارزشی غوطه ور است گاه به زیر گریه می زند و ممکن است به فکر خود کشی بیفتد .

روان شناس معروف مارتین سلیگمن ، افسردگی در سالمندی را را به عنوان ” سرما خوردگی روانی ”    می شناسد . این تشبیه به خاطر شیوع فراوانی این اختلال روانی (در حدود 48% از مردم در دوران سالمندی خود به افسردگی شدید که نیاز به درمان دارد مبتلا شده اند) است و تقریباً تمام آنها در دوران خاصی به ویژه در جوانی به درجاتی خفیف از این حالت مبتلا بوده اند.

انواع اختلالات افسردگی شایع در سالمندی عبارتند از:

1-اختلال افسردگی خویی

بر حسب وجود خلق افسرده به مدت حداقل 2 سال در قسمت اعظم روز، همراه با نشانه های افسردگی که با ملاک های تشخیص دوره افسردگی عمده (موقت) مطابقت ندارد .

به عبارت دیگر اختلال در سازگاری همراه با خلق افسرده یا اختلال در سازگاری همراه با ترکیبی از اضطراب و خلق افسرده. (دادستان،1385))

2-اختلال دو قطبی نوع I

بر حسب یک یا چند دوره مانیک که معمولاً همراه با دوره های افسردگی عمده است مشخص می شود .

3-اختلال دو قطبی نوع II

بر حسب یک یا چند دوره افسردگی عمده همراه با حداقل یک دوره هیپومانیک مشخص می شود.

کارکرد اجتماعی:

کارکرد اجتماعی فرد در واقع به طرز تفکر فرد در ارتباط با عملکرد وی در اجتماع و ارتباط با افراد دیگر است.

اینکه فرد چقدر می تواند در محیط اجتماعی سازگار باشد و از روابط اجتماعی خودش با دیگران لذت ببرد واحساس کفایت داشته باشد وهمچنین افراد دیگر در ارتباط با وی چگونه می اندیشند .

گاهی دیده می شود که در بیشتر بیماران روانی به علت تخریب عملکرد اجتماعی ، فرد خود از روابط و ارتباط رضایت دارد اما دیگران نه و در واقع بهداشت روان سایر اعضاء اجتماع و خانواده به علت رفتار اجتماعی او تهدید می گردد . (شیرازی ، 1387 ).

به عبارت دیگر کارکرد اجتماعی ، حیطه اجتماعی و رفتار اجتماعی فرد را شامل می شود که این حیطه اجتماعی با توجه به فرهنگ و موجودیت فرد در آن متفاوت است . در برخی افراد به واسطه محیط ، ازگستردگی بیشتر برخوردار بوده و در برخی دیگر دامنه و گسترده آن محدود می باشد ولی اگر حتی فرد در ارتباط با یک فرد هم باشد ، این کارکرد تعیین کننده است .( آلن،200)