ویژگی­های خود پنداره از دیدگاه روانشناسان

ویژگی­های خود پنداره شاوسون و همکاران (1976)، مارش و همکاران (1992) و هاتی (1992) به نقل از دوپلسیس (2005) بعضی از ویژگی­های خودپنداره را چنین عنوان می­کنند: 1-خودپنداره سازمان یافته است. افراد ­... ادامه

تعریف مهارت های زندگی و اهمیت آن در سلامت روانی

تعریف مهارت های زندگی در پیشینه مربوط به بیست سال گذشته اصطلاحاتی به کار رفته و تعریف              شده است که امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مطرح می شود . مهارت های زندگی ، آن مهارت... ادامه