منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد . از دیگر تشابهات این دریا با خلیج فارس این است که مرز دریایی و راه دسترسی به مسیرهای تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این... ادامه

منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

، در خلیج فارس به علت تمایل کشورها به آزادی عمل جهت اکتشاف منابع نفت و گاز در حوزه‌های ملی‌شان به وجود آمده و از این میان توافقات قطعی و اجرایی نیز وجود دارد، همانند آنچه که میان... ادامه

منابع تحقیق درباره کنوانسیون ژنو

وابستگی خود به منابع خلیج فارس بکاهند، ولی در همان حال توجه دارند که دوام منابع انرژی در روسیه، خزر و دیگر نواحی جهان در مقایسه با منابع انرژی خلیج فارس پایدار نخواهد بود. ( رضایی ، 1391... ادامه

منابع تحقیق درباره خلیج فارس و دریای عمان

ساخته است و از قضا این بخش از دریا دارای بیش از 90 درصد از ذخایر قابل بهره‌برداری تجاری شیلات می‌باشد . ( چرچیل و لو، 1387، 223 ) در مواد 55 و 86 کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها آمده است ،... ادامه

منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

ر مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها افراز گردیده است . ( عسگری ، 1388 ، 107 ) از سوی دیگر برای افراز مرزهای دریایی در خلیج فارس نیز قوانین این کنوانسیون به کار می‌رود ، کما این که... ادامه

منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

ویژه در حل و فصل اختلافات اهمیت این قواعد را در تعیین مرزهای دریایی نشان می‌دهد ، این کتاب به روند شکل‌گیری مفهوم فلات قاره همچنین مجموعه کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌هایی که حقوق... ادامه

پایان نامه رشته حقوق : مبارزه با قاچاق

شود. توزیع نادرست ثروت و افزایش فقر و در نتیجه تشدید نابهنجاریهای اجتماعی از ویژگی های طبقه بندی شدن جامعه از بعد اقتصادی است.1-9-2-6. تضعیف فرهنگ کار:اگر ثروت با قاچاق کالا به راحتی و... ادامه

پایان نامه رشته حقوق : فرآورده های نفتی

از هواپیما در پوشش بارهای تجاری، دیپلماتیک و مسافری– بهره برداری از مدارک جعلی خارجی، گمرکی، هویتی، بارنامه ای یا دیگر اسناداحمدی82– افزودن کالای قاچاق به کالای مجاز وارداتی... ادامه

پایان نامه رشته حقوق : تقاضای پول نقد

اختلاف بین قیمت های داخلی و قیمت های جهانی خواهد شد. این اختلاف انگیزه برای تجارت غیررسمی کالا از کشوری که قیمت های داخلی پائین تر نسبت به قیمت های جهانی دارد به سمت کشورهای دیگر را... ادامه

پایان نامه رشته حقوق : تولید ناخالص داخلی

تأمینی نیرومند عامل محدودکننده مهمی است که سودآوری قاچاق را کاهشمی دهد. چراکه قاچاقچیان سعی دارند بهره ی خود از عمل قاچاق را به حداکثر برسانند و بنابراین بادر نظر داشتن تفاوت میان... ادامه